Morgunblaðið - 17.12.2006, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 17.12.2006, Blaðsíða 18
18 SUNNUDAGUR 17. DESEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ mætt gæti óskum starfsmanna um betra jafn- vægi milli einkalífs og starfs og þörf fyrirtækj- anna sjálfra fyrir betri nýtingu mannauðsins. Ragnhildur Vigfúsdóttir, deildarstjóri á starfs- mannasviði Landsvirkjunar, segir verkefnið hafa verið gagnlegt og vakið fyrirtækið til mik- illar umhugsunar. „Í framhaldinu ákváðum við að fara ofan í saumana á því hvað fyrirtækið gerði til að koma til móts við þarfir starfsfólksins, barnafólks og annarra. Kortleggja sveigjanleikann. Sú nafla- skoðun leiddi í ljós að það er stuðningur í kúlt- úrnum hér innanhúss og fólk hafði mikið svig- rúm til að mæta ábyrgð sinni annars staðar, hvort sem það var á vettvangi karlakórsins eða fjölskyldunnar,“ segir Ragnhildur. Árið 2003 gerði jafnréttisnefnd Landsvirkj- unar könnun meðal starfsfólks á því hvort fyr- irtækið væri fjölskylduvænn vinnustaður og segir Ragnhildur niðurstöðuna hafa verið mjög jákvæða. Sambærileg könnun hefur ekki verið gerð síðan en Ragnhildur segir vinnustaða- greiningu Gallups, sem gerð er á átján mánaða fresti, bera að sama brunni. Mikil tryggð við fyrirtækið „Við auglýsum okkur sem fjölskylduvænt fyrirtæki og kannanir benda til þess að við stöndum undir því. Það er mikil tryggð við fyr- irtækið og meðalstarfsaldur er fimmtán ár sem bendir til þess að fólk sé í það heila ánægt í starfi.“ Starfsemi Landsvirkjunar er mjög fjölbreytt og segir Ragnhildur fyrir vikið erfitt að setja reglur um sveigjanlegan vinnutíma. Skoða verði hvert svið innan fyrirtækisins fyrir sig. „Við erum t.d. með svið sem hefur verið í botn- lausri vinnu árum saman út af Kárahnjúka- virkjun en það er vitaskuld óhefðbundið verk- efni vegna umfangs. Svo erum við með stöðvar út um allt land. Á einni þeirra býr fólkið á staðnum en á öðrum kemur fólk og vinnur sínar vaktir og fer svo aftur. Það segir sig sjálft að ólík lögmál gilda á hverjum stað en þar sem því er við komið er Landsvirkjun opin fyrir sveigj- anlegum vinnutíma.“ Starfsfólk í höfuðstöðvum Landsvirkjunar í Reykjavík býr að sögn Ragnhildar við sveigj- anlegan vinnutíma. Hún segir fólk þó að tak- mörkuðu leyti færa sér það í nyt. „Það er æski- legt að fólk sé við milli klukkan tíu og þrjú á daginn en að öðru leyti getur það stýrt sínum vinnutíma, einkum ef það býr við óvenjulegar aðstæður. Enda þótt fólk nýti þennan mögu- leika ekki mikið veitir það því öryggi að vita af honum.“ Ragnhildur segir fjarvinnu ekki algenga hjá Landsvirkjun. „Við höfum reynt að stilla heimatengingum í hóf, annars vegar af ör- yggisástæðum og hins vegar þar sem margt bendir til þess að heimavinna sé í mörgum tilfellum hrein viðbót við aðra vinnu. Það er helst að heimatenging komi í góðar þarfir ef líta þarf yfir eitthvað að kvöldlagi. Þá spara menn sér ferðina. Hvað varðar veikindi barna, þá er ég persónulega andvíg því að heimatenging sé valkostur við þær aðstæður. Ef barn er veikt hlýtur foreldrið að þurfa að sinna því.“ Ekki áform um dagvistun Ragnhildur segir hugmyndina um dagvistun á vegum Landsvirkjunar hafa komið upp að gefnu tilefni um árið. „Þá stóðum við frammi fyrir þeim vanda að fólk sem vann við Blöndu- virkjun og var búsett í nálægum sveitum hafði ekki aðgang að barnagæslu í sveitinni. Þess vegna vaknaði sú spurning hvort Landsvirkjun gæti boðið upp á barnagæslu og við ræddum við sveitarstjórnarfólk og fleiri aðila. Okkur í jafnréttisnefndinni þótti þetta spennandi en á endanum var ákveðið að gera þetta ekki. Ástæðan var sú að á þessum tíma var Lands- virkjun að draga sig út úr ýmsum verkefnum, s.s. snjómokstri og fleiru, sem sveitarfélög og ríki áttu að sinna. Í ljósi þess þótti okkur óvið- eigandi að ganga inn í þjónustu sem sveitarfé- lagið á að veita. Þetta er líka alltaf spurning um fordæmisgildi.“ Ragnhildur telur ekki líklegt að Lands- virkjun komi á fót dagvistun í framtíðinni. „Fyrirtækið er dreift út um allt land. Hvar á þessi þjónusta að vera í boði? Fyrir fáeinum misserum var það rætt hvort til greina kæmi að Landsvirkjun hefði föst pláss á leikskólanum hérna við hliðina á höfuðstöðvunum en á því voru ýmsir vankantar og fyrir vikið horfið frá þeirri hugmynd. Fyrirtækið er heldur ekki nógu stórt til að þetta sé raunhæft.“ Ragnhildur segir það líka hafa verið rætt innan Landsvirkjunar hvort bjóða ætti upp á sumarnámskeið fyrir börn starfsmanna. „Það var líka horfið frá því enda erfitt að ákveða hvar slíkt námskeið ætti að vera, í Reykjavík eða á Sauðárkróki, svo dæmi séu tekin.“ Styrkir vegna sumarnámskeiða Málið var þó ekki látið niður falla, heldur tekið upp í breyttri mynd, þ.e. Landsvirkjun hefur undanfarin fjögur ár styrkt starfsmenn vegna sumarnámskeiða barna þeirra. Segir Ragnhildur þetta hafa gefist vel og verið mikið nýtt. „Þarna held ég að þátttaka fyrirtækisins í þessum málum sé komin í góðan farveg.“ Enda þótt Landsvirkjun reki fjölskylduvæna stefnu í starfsmannamálum segir Ragnhildur að alltaf megi gera betur. Horfir hún m.a. til dótturfyrirtækis Landsvirkjunar, Landsnets, hvað það varðar. „Landsnet hefur sett sér það markmið að vera í fremstu röð og ég tel að þeir séu það. Það hefur t.a.m. komið fram í vinnu- staðagreiningu hjá þeim eins og hjá okkur að fólk segir að starfi sínu fylgi mikil streita. Við því er markvisst brugðist með því að upplýsa starfsmenn um forvarnir við streitu, auk þess sem þeir hafa aðgang að sálfræðingi eða geð- lækni til að ræða um hvaðeina sem angrar þá, hvort sem það er vinnunni eða í einkalífinu. Það er til fyrirmyndar hvernig Landsnet kemur til móts við starfsmenn sína.“ Þegar Ragnhildur er spurð hvort Lands- virkjun hyggist taka þetta upp svarar hún: „Það er allt í lagi að eggið kenni hænunni. Þetta er heldur ekki keppni um það hver er með bestu lausnirnar, heldur geta fyrirtæki að sjálf- sögðu lært hvert af öðru. Tekið upp hluti sem gefist hafa vel annars staðar.“ Svo ég verði svona dugleg að skutla eins og afi Ragnhildur á sjálf tvær dætur, sjö og tólf ára, og þekkir því vanda foreldra mætavel. „Það er í raun auðveldara að vera með börn á leikskóla en í grunnskóla. Þá veit maður að þau eru í góðum höndum uns maður sækir þau. Eft- ir að þau byrja í grunnskólanum koma þau fyrr heim á daginn og maður hefur áhyggjur af þeim einum heima. Svo eru þau að hringja í mann og trufla í vinnunni.“ Líf íslenskra ungmenna er erilsamt enda lifa þau upp til hópa flóknu tómstundalífi. Ragn- hildur kveðst vera heppnari en margir því megnið af tómstundunum er í boði í hverfinu. „Ég veit heldur ekki hvar ég stæði ef ég hefði ekki ellilífeyrisþegann föður minn sem skutlar stelpunum hingað og þangað meðan við hjónin erum bundin í vinnunni. Ég var að hvetja dæt- ur mínar til að taka lýsi um daginn með þeim orðum að afi þeirra tæki alltaf lýsi. Þá sagði sú yngri: „Ég ætla að taka lýsi svo ég verði svona dugleg að skutla eins og afi.“ Ragnhildur sér sjálf um að keyra og sækja dæturnar þegar hún kemur því við og þær eru ófáar samverustundirnar í bílnum. „Oft hef ég þurft að láta yngri dóttur mína vinna heima- lesturinn í bílnum meðan við bíðum eftir þeirri eldri en er það ekki bara nútíminn? En ef mað- ur lítur á björtu hliðina þá eru þessi samskipti betri en engin. Þetta eru alltént samskipti og við reynum að nýta þessar stundir vel. En ég hef oft velt því fyrir mér hve stór hluti af upp- eldi barnanna minna fari fram í bílnum.“ Reyni bara að vera manneskjulegur Æco ehf., Toyota Reykjanesbæ, hlaut við- urkenningu fyrir fjölskylduvæna starfs- mannastefnu á Ljósanótt síðastliðið haust. Æv- ar Ingólfsson, eigandi fyrirtækisins, segir einfaldlega sjálfsagt að koma til móts við þarfir fjölskyldunnar. Tuttugu manns vinna hjá Toyota Reykjanesbæ og segir Ævar að sér hafi komið tilnefning starfsfólksins á óvart. „Þetta hefur alltaf verið svona og mér finnst eðlilegt að starfsfólk fari heim út af veiku barni eða geti farið í foreldraviðtal í skóla, svo dæmi séu nefnd. Við höfum líka þá reglu að bjóða mökum með á allar uppákomur sem hér eru, árshátíðir eða ferðir til útlanda. Skemmtanir án maka tíðkast ekki. Í rauninni hef ég aldrei haft ákveðna stefnu að þessu leyti, mér hefur þótt það óþarfi. Maður reynir einfaldlega bara að vera manneskjulegur og ég hef trú á því að það skili sér í betra starfsfólki, enda er ánægja á meðal starfsmanna mjög mikil,“ segir hann. Ævar hefur starfað við bílasölu frá árinu 1986 og keypti reksturinn í nóvember árið 1996. Tvær konur starfa hjá Toyota Reykja- nesbæ og segist Ævar bjóða upp á sveigj- anlegan vinnutíma ef það gengur upp. „Sölu- mennirnir verða að vera með fasta viðveru en þær sem eru í bókhaldinu og á símanum hafa möguleika á meiri sveigjanleika.“ Ævar segir að einn starfsmanna hafi óskað eftir því að vinna hálfan daginn í desember og hafi hann orðið við því. „Við leggjum upp með ákveðinn vinnutíma, en ef eitthvað kemur upp á komum við til móts við þarfir starfsmannsins, ekki síst ef hann er í verkefnatengdum störfum.“ Ævar segir að karlmennirnir á vinnustaðn- um séu líka fjarverandi vegna aðstæðna heima fyrir, svo sem veikinda barna, á móti mak- anum. „Konurnar vinna úti og fólk skiptist á til helminga og það er ekkert vandamál hér ef svo- leiðis kemur upp,“ segir hann. Einnig taka karlarnir fæðingarorlof. „Reyndar er bara einn starfsmaður búinn að taka fæðingarorlof hjá mér og annar tekur það í júní á næsta ári.“ Ævar er sjálfur fjögurra barna faðir og lýsir sínum aðstæðum. „Ég er nú af þessum gamla skóla og fannst það tiltölulega mikill óþarfi fyr- ir sjálfan mig á sínum tíma að skreppa heim út af fjölskylduaðstæðum. Ég skildi fyrir rúmlega einu ári síðan en konan mín fyrrverandi sá vissulega um það að hafa fjölskyldustefnuna í lagi. Í dag myndi ég fara öðruvísi að. Þegar börnin mín fæddust var ég kannski í fríi einn dag og var svo kominn aftur í vinnuna. Þetta var bara konunnar mál þótt ekki sé lengra síð- an en 11 ár frá því að yngsta barnið fæddist. Mér finnst það óeðlilegt. En á sínum tíma sá ég um rekstur fyrirtækisins á daginn og sinnti bókhaldinu á kvöldin,“ segir Ævar Ingólfsson. Sveigjanleikinn oft meira álag Vinnueftirlitið stuðlar að öruggu og heilsu- samlegu starfsumhverfi og veitir meðal annars fræðslu þar sem streitu og samspil vinnu og einkalífs ber að sjálfsögðu oft á góma, segir Ása G. Ásgeirsdóttir, deildarstjóri fræðsludeildar. Hún segir stofnunina hafa jafnréttisáætlun sem tekur til margra þátta, meðal annars sveigjanlegs vinnutíma og einnig hefur fólk tök á því að vinna heima í einhverjum tilvikum. Krafa um sveigjanleika í vinnu hefur aukist mjög mikið, almennt séð, segir Ása jafnframt. „En rannsóknir sýna að sveigjanleikinn felst aðallega í því að fólk geti tekið vinnuna með sér heim, sem felur í sér meira álag, ekki síst fyrir konur. Norrænar rannsóknir gefa til kynna, að ef hluti vinnunnar er unninn reglulega heima er auðveldara að samræma þarfir atvinnurek- andans og fjölskyldunnar, en ef vinna heima er ófyrirséð og fyrirvari lítill truflar hún heim- ilishaldið. Starfsmaðurinn þarf með öðrum orð- um að geta haft stjórn á þessum aðstæðum og skipulagt sig fram í tímann.“ Langar vinnulotur Annað álag sem Ása nefnir er vinnulotur sem taka aldrei enda, þannig að starfsmaðurinn get- ur ekki hvílt sig nægilega vel inni á milli. „Það þurfa að skiptast á tarnir og rólegri tímabil til þess að fyrirbyggja kvíða og kulnun í starfi. Kannanir sem gerðar hafa verið meðal stjórn- enda sýna að aukin ábyrgð feli jafnframt í sér meiri verkkvíða og að starfsmanninum finnist hann ekki geta klárað verkefnin. Stjórnendur hafa vissulega meiri sveigjanleika, en upplifa hann kannski ekki því þeir eru umsetnir,“ segir hún. Verkefni Vinnueftirlitsins taka breytingum með þróun samfélagsins og í seinni tíð hafa þau í auknum mæli beinst að sálfélagslegum þátt- um, eins og streitu, samskiptum og álagi, í stað beinnar hættu á vinnustað. Árið 2004 var sett reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnu- stöðum, sem er dæmi um þessar áherslur. „Nú tengjast reyndar mikið af okkar verkefnum hættulegum vinnuaðstæðum, eins og til dæmis á Kárahnjúkum,“ segir hún. Fleira sem snýr að samspili vinnu og einka- lífs er sú þróun að umönnunarábyrgð hér á höf- uðborgarsvæðinu er að færast í auknum mæli inn á heimilin. „Fólk er kannski með veika for- eldra, veika maka eða veik börn og sem útskrif- ast snemma af sjúkrastofnunum eða fá hrein- lega ekki inni og þá er það í þeirri stöðu að þurfa að skreppa heim til þess að sinna sínum nánustu, sem kallar á aukinn skilning hjá at- vinnurekandanum,“ segir hún. Vita foreldrar hversu lengi börnin vinna? Vinna barna og unglinga er líka á ábyrgð fjölskyldunnar og hefur Vinnueftirlitið á þessu ári tekið þátt í evrópsku átaki um vinnuvernd og ungt fólk. Reglugerð um vinnu barna og unglinga bannar ungu fólki undir 18 ára að vinna hættuleg störf og segir Ása, að réttindi og skyldur atvinnurekanda gagnvart ungu starfsfólki og börnum sem koma út á vinnumarkaðinn hafi verið í brennidepli. „Oft veltir maður fyrir sér hvort foreldrarnir viti hversu lengi börnin þeirra eru að vinna, hversu mikilli þyngd þau þurfa að lyfta, hvort þau nýti sér þau réttindi sem þau hafa, til að mynda veikindarétt, svo dæmi séu tekin?“ En í lögum er kveðið á um að börn yngri en 15 ára megi ekki vinna nema létt störf og þau takmarka vinnu 15–17 ára barna. Einnig er ákvæði um hámarksvinnutíma, lágmarkshvíld- artíma og bann við næturvinnu og hafa for- eldrar og forráðamenn ákveðnum skyldum að gegna, ekki síst eftirlits- og leiðbeining- arhlutverk. Dagrún Þórðardóttir, skrifstofustjóri hjá Vinnueftirlitinu, segir að stofnunin bjóði upp á sveigjanlegan vinnutíma fyrir sitt starfsfólk þar sem því verður við komið. „Ef þörf er á frekari sveigjanleika er hvert tilvik metið. Við erum ekki með skriflegar reglur um samræm- ingu vinnu og fjölskyldulífs en komum til móts við fólk ef hægt er og reynum að leysa hvert mál fyrir sig,“ segir hún. Dagrún segir það ráðast af eðli starfsins hvort hægt sé að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma. Auðveldara sé til dæmis að koma til móts við sérfræðinga og eftirlitsmenn hvað sveigjanleika varðar, en erfiðara um vik fyrir þá sem eru í afgreiðslu eða við síma, svo dæmi séu nefnd. „Ég hef reynt að leysa þau mál þannig, að starfsmenn geti gert tíma- bundið samkomulag sín á milli, til dæmis varðandi mætingu ef einhver þarf aukinn sveigjanleika. Í öllum tilvikum þarf fólk samt að skila sínum vinnutíma, það gildir um alla,“ segir hún. Dagrún segir að til séu dæmi um að starfs- fólk hafi fengið leyfi til þess að vinna heima hálfan dag og hálfan dag á vinnustaðnum. Þá hafi verið um sérfræðinga að ræða og sam- komulagið tímabundið, 1–2 mánuðir. Hún segir að bæði konur og karlar sækist eftir auknum sveigjanleika í vinnu. „Hann hef- ur staðið fólki til boða í mörg ár og hefur þróast smátt og smátt. Flestir eru farnir að óska eftir einhvers konar sveigjanleika og við höfum reynt að koma til móts við það eins og hægt er,“ segir Dagrún Þórðardóttir. Morgunblaðið/Jim Smart Foreldrar kappkosta að mæta með börnum sínum fyrsta skóladaginn.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.