Morgunblaðið - 17.12.2006, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 17.12.2006, Blaðsíða 35
má líka nefna námsráðgjöf, sem var nánast óþekkt fyrir 10 árum í grunnskólunum. Undir aldamótin komst virkilegur skriður á um- ræðuna um þróun kennsluhátta, í takt við þróun þjóðfélagsins. Skól- inn hlýtur að taka breytingum líka. Einn bekkur, þar sem allir sitja í röðum fyrir framan einn kennara sem stendur upp við töflu, er ekki í takt við nútímann. Nútíminn krefst þess að við getum starfað saman í hópi, að við sýnum frumkvæði, skipuleggjum verk okkar sjálf og fleira af því taginu. Auðvitað þurf- um við að þjálfa fólk í skólum í að vinna saman, læra að skipuleggja vinnu með öðrum, eða hvert fyrir sig. Eitt dæmi um umbyltinguna í skólastarfinu er að fyrir 10 árum voru skólarnir ekki nettengdir. Núna nýtist netið við nám og kennslu og möguleikarnir eru gífurlegir.“ Nemendur eru ólíkir og læra á mismunandi hátt og Gerður segir ungt fólk vera sjálfstæðara en áður var. „Við viljum stefna að þróun frá bekkjarmiðaðri kennslu í ein- staklingsmiðað nám þar sem ólík- um einstaklingum er mætt á for- sendum hvers og eins. Það þýðir að nemendur geta unnið að sameig- inlegum viðfangsefnum, en þeir þurfa ekki allir að vinna að sama verkefninu. Við getum tekið dæmi af verkefni sem fjallar um landnám Íslands. Sumir nemendur fara kannski á bókasafnið að afla heim- ilda á meðan aðrir nota Netið, semja tónlist og ljóð, teikna mynd- ir, leggjast yfir útreikninga eða snúa einhverjum upplýsingum á önnur tungumál. Mikil áhersla á listir og verkgreinar í þemanámi gefa náminu nýja vídd. Námið er hægt að nálgast á svo margvíslegan hátt og tengja saman margar náms- greinar.“ Ábyrgð nemenda á eigin námi Ein stærsta breytingin, sem Gerður sér framundan í kennslu- háttum, er að nemendur geri áætl- anir um eigið nám. „Það gerir kröf- ur til nemenda um sjálfstæði og ábyrgð á eigin námi, í samvinnu við foreldra og kennara. Nemendur munu líka sjálfir meta hvort þeim hefur tekist að ná markmiðum sín- um á viðunandi hátt. Álagið verður ekki meira en núna, bara öðruvísi.“ Vinna kennara er líka að breyt- ast. „Vandinn er sá, að við breyt- ingar finnst mönnum gjarnan að nýjungarnar séu viðbót og þá sé starfið erfiðara. Við erum núna á því stigi í þessu ferli. Þar sem ein- staklingsmiðað nám er komið lengra finna menn að þetta er ekki meira álag, jafnvel minna. Kenn- arar starfa nú meira saman í hóp- um, t.d. með einn árgang, og skipta með sér verkum. Einn sér um að koma móðurmálinu að í verkefnum nemenda, annar sér um stærðfræð- ina og sá þriðji um söguna, svo dæmi sé tekið. Hingað til hafa kennarar verið hver í sinni stofunni að undirbúa sambærilega kennslu.“ Góðir hlutir gerast hægt og Gerður segir að sýna verði þol- inmæði. „Skólinn er eins og stórt olíuskip, sem verður að snúa hægt af leið, svo hann fari ekki á hvolf. Kannski tekur þessi þróun 10 eða 20 ár, jafnvel lengri tíma, en flestir skólarnir í Reykjavík eru að stíga skref í þessa átt. Sumir eru lengra komnir á ákveðnum sviðum, til dæmis er löng hefð fyrir áætlunum nemenda í Fossvogs- og Vest- urbæjarskóla. Margir eru að prófa sig áfram með að nemendur fari mishratt yfir námsefni og sjö skól- ar eru að þreifa sig áfram með breytta stundaskrá, þar sem kennslan er ekki öll njörvuð niður í 40 mínútna kennslustundir. Það kerfi, sem þróaðist í iðnaðar- samfélaginu, á ekki við í samfélagi upplýsinga og þekkingar. Skólinn fylgir samfélagsbreytingum og verður að gera það. Hann má ekki dragast aftur úr. Þessi sama þróun er í löndunum í kringum okkur og við erum í góðum takti við þau.“ Skóli fyrir alla Ein skýr breyting í skólastarfinu á undanförnum árum er mikil fjölg- un barna, sem eiga sér annað móð- urmál en íslensku. „Fyrir 10 árum voru þessir nemendur langt innan við 1% af heildarfjöldanum. Núna eru þeir yfir 4%. Við verðum að taka myndarlega á móti þessum börnum og getum lært margt af öðrum þjóðum. Við verðum að þróa vel kennslufræði íslensku sem er- lends tungumáls og móta jafnhliða námsskrá og námsefni. Þetta er eitt af stærstu verkefnum okkar á næstunni. Ég vona að við berum gæfu til þess að halda skólunum okkar þannig að þeir rúmi það. Breytileikinn hjá okkur er ekki milli skóla, heldur innan skóla. Þessi jöfnuður í skólakerfinu þekk- ist varla utan Norðurlandanna og er mjög dýrmætur. Við megum hvergi slaka á í þessum efnum. Reykjavíkurborg skerpti á stefn- unni um skóla án aðgreiningar og setti t.d. aukið fé í sérkennslu og stuðningsfulltrúa fyrir börn sem þurfa sérstuðning, svo dæmi sé tek- ið.“ Kröftug framtíðarsýn Gerður segir að þær miklu breyt- ingar, sem orðið hafa á undan- förnum áratug, megi rekja til kröft- ugrar framtíðarsýnar og áætlana- gerðar hjá borginni á þessum tíma. „Öllum málaflokkum borgarinnar var gert að gera sér starfsáætlanir frá árinu 1997 og fljótlega fórum við að móta framtíðarsýn borg- arinnar í skólamálum. Þetta gerð- um við m.a. í samstarfi við skóla- stjóra, kennara og foreldra. Skólarnir útfæra svo þá stefnu sjálfir.“ Annað sem hefur gerst er að einkareknum tónlistarskólum, sem fá föst framlög frá borginni, hefur fjölgað. Þeir voru sjö árið 1997, en eru núna tuttugu. „Ég þekki engin erlend dæmi þess að fimmtungur grunnskólanemenda eigi þess kost að stunda tónlistarnám í einkatím- um fyrir ekki hærra verð, enda er tónlistarstarf á Íslandi afskaplega blómlegt.“ Gerður nefnir foreldra oft til sög- unnar, þegar hún ræðir skólastarf. „Þáttur foreldra í skólastarfi er mjög mikilvægur og á enn eftir að vaxa. Ég sé fyrir mér að foreldrar komi í auknum mæli að gerð náms- áætlana barna sinna og mér finnst eðlilegt að þeir hafi stöðugan og greiðan aðgang að skólunum. Núna eiga foreldrar fulltrúa í foreldra- ráðum skólanna, en ég sé fyrir mér aukna beina þátttöku foreldra. Fulltrúalýðræðið er ágætt, en þátt- tökulýðræðið er enn betra. Skól- arnir koma öllum við, börnum, for- eldrum, kennurum og öðrum starfsmönnum og þjóðfélaginu öllu, þeir eiga jafnframt að vera miðja hvers hverfis. Við þurfum líka að gæta þess að huga vel að líðan nem- enda í skólunum, því enginn getur lært nema honum líði vel. And- rúmsloft og menning skólanna skiptir höfuðmáli.“ Barngott samfélag Eftir störf að skólamálum frá 1964 segir dr. Gerður G. Ósk- arsdóttir að sér þyki, og hafi alltaf þótt, börn og unglingar yndisleg. Fátt finnst henni skemmtilegra en að fylgjast með þeim þroskast. „Þau eru sá auður, sem við verðum að hlúa að og sinna. Reynsla mín er líka sú, að foreldrum er mjög um- hugað um velferð barna sinna og sinna þeim almennt afar vel. Við búum í barngóðu samfélagi og höf- um gott skólakerfi sem að sjálf- sögðu má alltaf bæta og eigum að standa vörð um það.“ skólakerfi MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 17. DESEMBER 2006 35 F í t o n / S Í A Viðskiptavinir Sparisjóðsins þurfa ekki að greiða neitt, bara velja félag til að styrkja, og Sparisjóðurinn leggur þá fram 1.000 kr. til félagsins. Farðu inn á www.spar.is eða komdu við í næsta sparisjóði og veldu félagið sem fær þinn styrk. Allir geta tekið þátt í söfnun til styrktar samtökum sem vinna að úrbótum í geðheilbrigðismálum. Geðveikt góð söfnun
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.