Morgunblaðið - 28.03.2007, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 28.03.2007, Blaðsíða 14
14 MIÐVIKUDAGUR 28. MARS 2007 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF            !!"#     $"%&' (!!)(    *  + , ')    # $ %& ' ( %&) *!)+ ,)-%. / 0(%   "&# - .( /0 12 "&# 3&)- "&# 3 '(- )0 3)14 5 0! /0 12 "&# 6 !! .%0 /0 12 "&# 7 /0 12 "&# /3('(0 8 '!( "&# 9&# (4!(2 &:3 ; <3 ' $ 12=('; 8 '!( "&# 7 '8 '!( <3 ' "&# 0)3 "&#  (- "( ' "&# 0 1410>610? 0@ A@0&#8# "&# B10 "&#   ! C( "&# 3 ; /0 12 "&# *-)3 ' (0 /0 12 9 3('; "&# *-)3 '(- /0 12 "&# D")0A( "&# 6 )E4( "&# 0E;;('; 4(?%?(' "&# F(''31%?(' "&# "#!$ %! 3@10&:3 ; 1?103 ' .&#  &# ' () 96 /0 '( "&# 9 42(?A ' "&# *!%+, ! )                                         9)(3 0> .(?!(2( ;(' (38 ? G 3 ! ;H $ 12 3 # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # ## ## > # # > > > # # > # # > # ##           >  > >           >  > >  F(?!(2( G !0I'14 9# J "1;1' 03(( A%3( .(?!(2     > > > > > >  G? .(?!#.)0? Eftir Grétar Júníus Guðmundsson gretar@mbl.is ACTAVIS Group hefur keypt ís- lenska lyfjaþróunarfyrirtækið Lyfjaþróun hf., sem sérhæfir sig í þróun nefúðalyfja. Kaupverð er ekki gefið upp, samkvæmt tilkynningu frá Actavis. Í tilkynningunni segir að Actavis öðlist með kaupunum þekkingu á þróun á nýjum lyfjaformum sem fé- lagið búi ekki yfir í dag. Þá segir að kaupin falli vel að stefnu Actavis, sem leggi aukna áherslu á lyf sem erfið séu í þróun. Sigurður Óli Ólafsson, aðstoðar- forstjóri Actavis, segir að Actavis sé með kaupunum að efla enn frekar þróunarstarfið og lyfjaúrvalið hjá fé- laginu á næstu árum. „Við munum samþætta rekstur Lyfjaþróunar við okkar þróunarstarf og nýta vel söl- unet Actavis-samstæðunnar til að koma þessum lyfjum á markað á næstu árum. Auk þess að styðja nú- verandi starfsemi Lyfjaþróunar í rannsóknum á sviði frásogshvata munum við vinna að þróun sam- heitalyfja fyrir nef,“ segir Sigurður Óli. Fram kemur í tilkynningunni að notkun nefúðalyfja hafi aukist mikið á undanförnum árum, meðal annars í formi hormóna og stera. Búist sé við að heimsmarkaður fyrir nefúða- lyf vaxi um 11% á árinu 2007 og heildarsala verði um sex milljarðar Bandaríkjadala. Þá segir að Actavis muni í framtíðinni leitast við að skrá lyf Lyfjaþróunar á helstu markaði samstæðunnar. Lyfjaþróun var stofnað 1991. Fyr- irtækið sérhæfir sig í þróun nefúða- lyfja og hefur fjögur verkefni í þró- un. Búist er við að fyrstu lyfin komi á markað árið 2010. Hjá fyrirtækinu starfa 13 manns og framkvæmda- stjóri er Þóra Björg Magnúsdóttir. Hækkun á verðmati Greining Glitnis hefur hækkað verðmatsgengi á Actavis úr 68,1 krónu á hlut í 87,7 krónur, sem er hæsta verðmat félagsins til þessa. „Við teljum Actavis góðan fjárfest- ingarkost og mælum með kaupum á bréfum félagsins,“ segir í verðmat- inu. Lokaverð hlutabréfa Actavis í Kauphöllinni í gær var 73,90 krónur. Actavis Group kaup- ir Lyfjaþróun hf. Í HNOTSKURN »Með kaupum á Lyfjaþróuner Actavis að efla þróun- arstarfið og lyfjaúrvalið hjá félaginu á næstu árum, að sögn aðstoðarforstjórans. »Búist er við því að heims-markaður fyrir nefúðalyf vaxi um 11% á þessu ári og verði um sex milljarðar Bandaríkjadala. »Greining Glitnis hefurhækkað verðmatsgengi Actavis í 87,7 krónur. Mikil bjartsýni hjá ís- lenskum neytendum ● VÆNTINGAVÍSITALA Gallup lækk- aði lítillega milli febrúar og mars. Mælingin í mars er engu að síður sú næsthæsta sem mælst hefur frá upphafi, en hæsta gildi vísitölunnar mældist í febrúar. Greining Glitnis segir í Morg- unkorni sínu að íslenskir neytendur séu afar bjartsýnir þessa dagana og að þeir áformi stórkaup í meira mæli en nokkru sinni frá því að mælingar á Væntingavísitölu Gallup hófust. Í Vegvísi greiningardeildar Lands- bankans kemur meðal annars fram að sem fyrr séu tekjuhærri ein- staklingar bjartsýnni en hinir tekju- lægri. Mesta lækkun allra undirliða væntingavísitölunnar sé að finna hjá fólki með mánaðartekjur lægri en 250 þúsund krónur. Í hálffimmfréttum greining- ardeildar Kaupþings segir að svo virðist sem yngra fólk sé almennt bjartsýnna en eldra nú um stundir og að aldurshópurinn 25 til 34 ára sé bjartsýnastur allra. ● NÝ stjórn var kjörin á aðalfundi Hands Holding á dögunum en um er að ræða eignarhaldsfélag í upplýs- ingatæknigeiranum. Meðal dótt- urfélaga eru Opin kerfi Group og hug- búnaðarfyrirtækin HugurAx, Landsteinar-Strengur, Hands ASA í Noregi og SCS í Kaliforníu. Velta þessara félaga á síðasta ári var um 20 milljarðar króna. Stjórn Hands Holding skipa nú Að- alsteinn Valdimarsson, sem tekur við af Gunnlaugi M. Sigmundssyni sem stjórnarformaður, Árni Pétur Jónsson, Ólafur Þór Jóhannesson, Ari Edwald og Björgvin Ingi Ólafsson. Auk Gunnlaugs gekk Guðmundur Ólason úr stjórn félagsins. Gunnlaugur úr stjórn Hands Holding ● FONS eign- arhaldsfélag, í eigu Pálma Har- aldssonar og Jó- hannesar Krist- inssonar, hefur ásamt tengdum félögum aukið samanlagða hluti sína í 365 hf. úr 14,23% í 16% með kaupum á 60,8 milljónum hluta. Auk Fons eru þetta félögin Fons Capital, Melkot og Grjóta. Í flöggun til kauphallar fyrir helgi var gengi hlutabréfanna í viðskiptunum ekki gefið upp en miðað við 365 þessa dagana má ætla að kaup- verðið hafi verið um 210 milljónir króna. Pálmi í Fons eykur við hlutina sína í 365 Pálmi Haraldsson VEXTIR af útlánum Íbúðalánasjóðs verða óbreyttir. Þetta er niðurstaða stjórnar Íbúðalánasjóðs í kjölfar út- boðs íbúðabréfa sem lauk síðastlið- inn föstudag. Útlánsvextir Íbúða- lánasjóðs verða því áfram 5,00% af hefðbundnum lánum sjóðsins sem eru án uppgreiðsluálags. Vextir af útlánum sem eru með sérstöku upp- greiðsluálagi eru hins vegar 0,25 prósentustigum lægri, eða 4,75%. Vaxtaákvörðun stjórnarinnar byggist á ávöxtunarkröfu í útboðinu ásamt vegnum fjármagnskostnaði uppgreiðslna svonefndra ÍLS-veð- bréfa, sem eru hin eiginlegu útlán sjóðsins. Vegnir vextir í útboði íbúðabréfa, sem lauk síðastliðinn föstudag, og uppgreiddra ÍLS-veð- bréfa er 4,30%. Vaxtaálag vegna rekstrar er 0,25%, vegna varasjóðs 0,20% og vegna uppgreiðsluáhættu 0,25%, eða samtals 0,70%. Því eru vextir af hefðbundnum lánum Íbúða- lánasjóðs 5,00%. Óbreyttir vextir hjá Íbúðalánasjóði UNITED Company RusAl er nafnið á stærsta álfyrirtæki í heimi sem nú er orðið að veruleika, en lokið er sameiningu rússnesku álfyrirtækj- anna RusAl og Sual og svissneska hráefnisfyrirtækisins Glencore Int- ernational. Frá þessu var greint í sameiginlegri yfirlýsingu frá fyr- irtækjunum þremur í gær, að því er fram kemur í frétt á fréttavef rúss- nesku fréttastofunnar RIA Novosti. Áður en hið sameinaða fyrirtæki varð til var bandaríska álfyrirtækið Alcoa, móðurfélag Fjarðaáls á Reyðarfirði, stærsta álfyrirtækið í heiminum. Í öðru sæti var Alcan, móðurfélag álversins í Straumsvík. RusAl stærsti eigandinn Frá því var greint í október á síð- asta ári að RusAl, Sual og Glencore hefðu ákveðið að sameinast. Eign- arhlutur eigenda Rusal í samsteyp- unni er 66%, eigendur Sual eiga 22% og eigendur Glencore fara með 12% hlut. Forstjóri hins sameinaða fyr- irtækis er Alexander Bulygin, fyrr- verandi forstjóri RusAl, en Viktor Vekselber, fyrrverandi stjórn- arformaður Sual verður stjórn- arformaður. Í tólf manna stjórn samsteypunnar verða sex frá Rus- Al, tveir frá Sual, einn frá Glencore og þá verða þrír óháðir fulltrúar í stjórninni. United Company RusAl er með starfsemi í fimm heimsálfum. Velta samsteypunnar á þessu ári er áætl- uð um 12 milljarðar Bandaríkja- dollara. Árleg framleiðslugeta er áætluð tæplega fjórar milljónir tonna af áli, sem er um 12% af heimsframleiðslunni. Fjöldi starfs- manna er um 100 þúsund talsins. Stærsta álfyrirtæki í heimi orðið að veruleika Reuters Eigendur Oleg Deripaska, aðaleigandi Rusal (til vinstri), og Viktor Veksel- berg, aðaleigandi Sual og stjórnarformaður hins sameinaða fyrirtækis. ÞETTA HELST ... VIÐSKIPTI ● ÚRVALSVÍSITALA aðallista Kaup- hallar Íslands hækkaði um 0,7% í gær og er lokagildi hennar 7.476 stig. Mest hækkun varð á hlutabréf- um Actavis, 2,2%, sem væntanlega má helst rekja til nýs verðmats Greiningar Glitnis á félaginu. Þá hækkuðu hlutabréf FL Group um 1,7% og bréf Atorku um 1,6%. Mest lækkun varð í gær á bréfum Össurar, en þau lækkuðu um 2,0%. Hlutabréf Alfeska lækkuðu einnig í verði í gær, um 1,0%, og bréf Eim- skipafélagins lækkuðu um 0,6%. Hækkun í Kauphöll STRAUMUR-Burðarás Fjárfest- ingabanki hefur selt allan sinn 5,62% hlut í norska skipafélaginu Camillo Eitzen & Co. Í norska viðskiptafréttavefnum E24 kemur fram að um hafi verið að ræða 2,2 milljónir hluta sem seldir voru á genginu 63. Það gerir um 140 milljónir norskra króna, eða jafnvirði um 1,5 milljarða króna íslenskra. Samkvæmt upplýsingum Morg- unblaðsins var þessi hlutur keyptur í febrúar á síðasta ári. Félagið rek- ur upphaf sitt allt aftur til ársins 1883, er nú með 120 skip á sínum vegum og starfsemi í 20 löndum um allan heim. Straumur selur í Camillo Eitzen ♦♦♦ GREINING Glitnis spáir því að vísi- tala neysluverðs hækki um 0,4% milli mars og apríl. Gangi spáin eftir minnkar tólf mánaða verðbólga úr 5,9% í mars í 5,1% í apríl. Í síðustu spá Greiningar Glitnis var gert ráð fyrir óbreyttri vísitölu neysluverðs milli mánaða. Gerir deildin því ráð fyrir nokkru meiri verðbólgu nú en þá. Jafnframt er gert ráð fyrir meiri verðbólgu á allra næstu mánuðum en áður. Í Morg- unkorni Glitnis segir að síðsumars muni ársverðbólga fara niður fyrir 3% en aukast svo aftur næsta haust. Í síðustu viku birtu greiningar- deildir Kaupþings og Landsbankans sínar spár um breytingar á vísitölu neysluverðs milli mars og apríl. Kaupþing spáði að vísitalan myndi hækka um 0,6%, sem hefði í för með sér að tólf mánaða verðbólga myndi mælast 5,3%. Greiningardeild Landsbankans gerði hins vegar ráð fyrir sömu hækkun vísitölunnar milli mánaða og Greining Glitnis, 0,4%. Í Morgunkorni Glitnis segir að íbúðaverð hafi hækkað nokkuð um- fram væntingar á nýliðnum mánuð- um og flest bendi til að framhald verði þar á. Gerir deildin ráð fyrir „hressilegri“ verðhækkun milli mars og apríl, jafnvel hækkun svipaðri og þegar mest gekk á árið 2005. Glitnir spáir 5,1% verð- bólgu í apríl

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.