Morgunblaðið - 18.06.2007, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 18.06.2007, Blaðsíða 8
8 MÁNUDAGUR 18. JÚNÍ 2007 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR Eftir Önund Pál Ragnarsson onundur@mbl.is „ÉG TEL að þetta eigi möguleika á því að verða stærsta útrásarverk- efni Íslands frá byrjun,“ segir Árni Jensen, annar stofnenda orkufyr- irtækisins Icelandic Energy Group. Fyrirtækið gerði nýverið samning um samstarf á sviði vistvænnar orku við Lýðveldi Serba í Bosníu, en Milorad Dodik, forsætisráð- herra landsins, kom til Reykjavíkur og skrifaði undir samninginn í Höfða. Samningurinn er 30 millj- arða króna virði og kveður bæði á um yfirtöku á rekstri virkjana sem starfræktar eru í Bosníu í dag og samstarf um byggingu nýrra virkj- ana. Viðhöldum íslenska forskotinu Árni segir Evrópusambandið nú þrýsta á ríki Austur-Evrópu um að einkavæða orkugeira sinn. Í dag séu þar gömul miðstýrð ríkisfyr- irtæki sem standi til að einkavæða á næstu árum. „Þarna eru um 20-30 þúsund megawött sem munu skipta um hendur á næstu árum,“ segir Árni og ítrekar að möguleikarnir fyrir íslenska þekkingu og getu séu gríðarlegir. Nokkuð hefur verið rætt um að Íslendingar geti tapað forskoti sínu í þekkingu á endurnýjanlegum orkugjöfum á skömmum tíma, haldi menn ekki áfram að rannsaka og virkja hérlendis. Árni játar því að í Austur-Evrópu sé að finna tæki- færi fyrir Íslendinga til þess að halda forskoti sínu á þessu sviði þrátt fyrir að minna verði virkjað heima á Íslandi á næstu árum, þeir hjá Icelandic Energy Group telji þetta einstakt tækifæri fyrir þekk- ingu og framkvæmdagetu Íslend- inga. „Það sem þá vantar í Austur- Evrópu og sérstaklega á Balkan- skaganum er frumkvæði, fjármagn og þekking,“ segir Árni og bætir því við að nú sé mikill áhugi innan íslensks fjármálalífs á orkugeiran- um, sem og pólitísk velvild fyrir því að taka þetta skref. Til stuðnings máli sínu um stærðarmöguleikana á þessu sviði nefnir Árni að sam- kvæmt gögnum frá Evrópska þró- unarbankanum þurfi að fjárfesta um 15 milljarða evra í orkugeira Austur-Evrópulanda á næstu 5-10 árum, til þess að halda í við efna- hagslega þróun. Úrelt tækni og lélegt viðhald Árni segir ástand virkjana í þess- um heimshluta miklu lakara en hér, hægt sé að ná töluvert betri orku- nýtingu en nú sé fyrir hendi. Þetta stafar að hans sögn af því að tækn- in er gömul og úrelt. Einnig hefur aflvélum virkjana ekki verið haldið í fullri nýtingu eftir því sem hann kemst næst, því þegar bilanir verða í tækjabúnaði virkjana er stundum ekki til nægilegt fjármagn til að gera við hann. Nefnir Árni sem dæmi lokur í aðrennslisgöngum og hreinsunarbúnað fyrir set og ár- framburð í uppistöðulónum. IEG gerir samning um samstarf á sviði vistvænnar orku við Lýðveldi Serba Stærsta útrásarverkefni Íslendinga frá upphafi? Ljósmynd/Gísli Baldur Í Höfða Milorad Dodik, Bjarni Einarsson, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri, Vladimir Delic og Ari Levin, en þeir eru ráðgjafar Dodiks. Eftir Gunnhildi Finnsdóttur gunnhildur@mbl.is VÍSAR að innflytjendahverfum hafa myndast á höfuðborgarsvæð- inu, en hlutfall erlendra ríkisborg- ara er samt hvergi mjög hátt í hverfum borgarinnar. Þar sem hlutfallið er hæst er um að ræða blandaðan hóp innflytjenda, en ekki einsleita þjóðernishópa og ástæður samþjöppunar eru fyrst og fremst fjárhagslegar, en ekki val. Þetta kemur fram í lokaverkefni Jórunn- ar Írisar Sindradóttur til B.S. gráðu í landfræði. Hæst hlutfall í Fellahverfi „Það eru þrjú hverfi sem skera sig úr, sem eru miðbærinn, Fella- hverfi og Kjalarnes,“ segir Jórunn Íris. Ástæður þess að hlutfall erlendra ríkisborgara er hærra í þeim hverf- um en öðrum eru fyrst og fremst fjárhagslegar, ekki er um það að ræða að innflytjendur sækist eftir því að búa í nágrenni hver við ann- an. Stór hluti innflytjenda vinnur láglaunastörf og því hafa þeir helst tök á að kaupa eða leigja þar sem húsnæðisverð er lágt eins og í Fellahverfi. Fólk sem kemur hing- að til að afla tekna í afmarkaðan tíma kýs oft ekki að reka bíl og því getur verið hentugt að búa í mið- bænum í grennd við vinnustaði, þjónustu og miðstöð almennings- samgangna. Flestir erlendir ríkis- borgarar sem búa á Kjalarnesi eru verkamenn sem stunda vinnu bæði þar og annarsstaðar á höfuðborg- arsvæðinu og einhverjir þeirra búa í húsnæði sem ætlað er til atvinnu- starfsemi, eins og þekkist víðar í borginni. Jórunn Íris komst að því að í þeim hverfum þar sem hlutfall er- lendra ríkisborgara var hvað hæst voru erlendir íbúar af mörgum þjóðernum og því ekki hægt að tala um þjóðernislega einsleit innflytj- endahverfi hér eins og sumstaðar í nágrannalöndunum. Þó eru vís- bendingar um að búsetumynstur fólks frá Vestur-Evrópu og Norður- Ameríku annarsvegar og inn- fæddra Íslendinga hinsvegar sé mjög líkt, en að hlutfall íbúa frá Suðaustur-Asíu sé helst frábrugðið því. Það skýrist af því að innflytj- endur frá Vestur-Evrópu og Norð- ur-Ameríku eru oft betur staddir fjárhagslega en fólk frá öðrum heimshlutum. Aðgengi að upplýsingum lítið og léleg þjónusta hjá bönkum Athygli vekur að í sumum hverf- um borgarinnar búa nánast engir erlendir ríkisborgarar, þá aðallega í nýjum úthverfum á borð við Norð- lingaholt og Staðahverfi. Þar er húsnæði fremur dýrt og ferða- kostnaður getur einnig verið hár. Þeir innflytjendur sem Jórunn Íris ræddi við töluðu margir hverjir um að erfitt væri að fá upplýsingar um margt sem tengdist húsnæðis- málum, t.d. hvað teldist ásættan- legt íbúðarhúsnæði og rétt til húsa- leigubóta. Þannig veit fólk oft ekki hvert það á að sækja upplýsingar, auk þess sem þær eru stundum ekki til á tungumáli sem viðkom- andi skilur. Þá kom fram að inn- flytjendur ættu erfitt með að fá húsnæðislán hjá bönkum og spari- sjóðum. Í einhverjum tilvikum fékk fólk lán hjá Íbúðalánasjóði eftir að hafa verið synjað hjá öðrum. „Ef um mismunun er að ræða í raun undirstrikar slíkt mikilvægi Íbúða- lánasjóðs, þar sem hlutverk sjóðs- ins er meðal annars að stuðla að því að allir landsmenn búi við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum,“ segir Jórunn Íris. Dæmi komu fram um mismunun gegn innflytjendum á húsnæðismarkaði, svo sem að þeir væru látnir borga óeðlilega háa leigu miðað við stærð og ástand húsnæðis. Þetta virðist þó ekki vera algengt vandamál miðað við reynslu viðmælenda Jórunnar Írisar. Vísar að innflytjenda- hverfum að myndast Fjárhagur ræður búsetu fremur en val Hvergi einsleitur hópur innflytjenda                       !  " # !  $  %  &   '!   () $ * !  &!  " !   !   !  " %  ' ! ' ! + !  + !   &,- - & . / ()  () %  () % #  () % () " # 0  '  + #  !   # & ! ()  () / () (  ! () 1  #  !"# $%& '($&) *+$ $&$,-& &./%+01&2& 3 '4501&2&+(65%, 2 2 2 2  2  2  2 2  2 2  2 2 2  2 2  2 Í HNOTSKURN »Árið 2006 áttu 9.606 er-lendir ríkisborgarar lög- heimili á höfuðborgarsvæð- inu. Sumir staldra við í stuttan tíma en aðrir vilja setjast hér að til frambúðar. »Viðmælendur JórunnarÍrisar telja að tekjur ráði mestu um stöðu fólks á húsnæðismarkaðnum, en einnig geti tungumálakunn- átta og félagsleg tengsl haft áhrif. »Fram hefur komið aðinnflytjendur eigi erfitt með að fá húsnæðislán hjá bönkum og sparisjóðum. Morgunblaðið/Kristinn Húsnæðismál innflytjenda Jórunn Íris Sindradóttir gerði úttekt á bú- setu erlendra ríkisborgara á höfuð- borgarsvæðinu í lokaverkefni sínu til BS-prófs í landfræði. VINSTRIHREYFINGIN – grænt framboð fagnar upphaflegri ákvörðun sveitarstjórnar Flóa- hrepps um að gera ekki ráð fyrir fyrirhugaðri Urriðafossvirkjun í drögum að nýju aðalskipulagi sveitarfélagsins og harmar um leið að sveitarstjórnin hafi ákveðið að leggja fram tvær skipulagstillögur eftir fund með forsvarsmönnum Landsvirkjunar. Þetta kemur fram í ályktun sem VG hefur sent frá sér. Telur stjórn VG ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að sveit- arstjórn Flóahrepps hafi verið beitt miklum þrýstingi, í ljósi fyrri orða oddvita Flóahrepps um virkj- unina þess efnis að ekki væru nægileg rök til þess að gera ráð fyrir henni miðað við það sem fórn- að væri. „VG gerir alvarlegar at- hugasemdir við að yfirstjórn Landsvirkjunar skuli beita lýðræð- islega kjörna fulltrúa þrýstingi til að ná markmiðum fyrirtækisins,“ segir í ályktuninni. „Það er grundvallaratriði að heildstæð náttúruverndaráætlun verði gerð og samþykkt áður en frekari ákvarðanir verða teknar um orkufrekan iðnað. Annars er hætta á stórslysi í náttúruverndarmálum. Þá er grundvallaratriði að orkufyr- irtækin beiti ekki lýðræðislega kjörna fulltrúa og almenning óeðli- legum þrýstingi í sókn sinni í nátt- úruauðlindir þjóðarinnar.“ Gagnrýna meintan þrýsting

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.