Mynd - 20.09.1962, Blaðsíða 2

Mynd - 20.09.1962, Blaðsíða 2
ej&.-j*' itiska skítkastiö Jj IIIIIIIIIIIIIIIIllHiiiHlllliHiiiiiiiiiin ¦ , M B ¦ ¦ ÍÉte ¦ Bygging Fiskmiðstöðvarinnar í örfirisey, eins og hún iítur út í dag. Eins og allir miðviku Eiim versti Ijóöiirhin á pólHísku blöðiirium «r sföð- . ujfjir- úhróður um einstaka meiút* og síi'elit skitfcast út f þá, Allir Waðalrísiiiiclur þekkja þettu qjj' vfta ástæð- unaj. Húii er sú, að viðkom- andi persóna er ai' pólitisk- um ástæðum iiía séð ,'af bhiðinu. O'íast teija, riJoðin pcVsffnúna i sííktirri í'iíVIliim h'a»tóilegj)n ahd'i'crð'iifí. Svo vr iiú fiomíð, níl r.ngjnn Irk u,r atvurlega, jsrlta skítkast og er. það Irvi' orðiö meira og mlnna ah'rifaluust. - Hins vegar er svoua f ram- ferði langt fyrjr neðan virð- jngu blaðainannanna, sem starfa við pólítfeku blöðin, enda eru þéir iurr uridan- í f f 1 móti slik- tekningarlaust á um skrifum. Spurningin er því þessi: Hvers vegna eru pessi ann- arlegu skrif þá látin við- gangast? Svarið er: I«að eru stjórn- máramennirnir sem hafa öil ráð blaðnnna í hendi sér. !»að eru "x»ir, sem stöðugtJ ln»{i iiuglýsa sig s<m hina vit; u lundsieður. Kins þýkir i.ciin iiauðsyn að láta sverta- rA aiidstaeðhiga síiia sem mest Zk og reyria "áð halda beim -I niSri. BJaðamenniriiir standa st.jórnmálam<inriunum miklu frámar hvað almennt slð- gæði snertir. þeim *a Reykjavík, 18.; sept. — Miðvikudagur er þurr dagur hjá okkur í fisksölunni, sagði Sæm- undur Ólafsson, fram- kvæmdastjóri Fiskmið- stöðvarinnar, þegar við töluðum við hann í dag. — Ýsan er langvinsælust, um 75% af sölunni og beztu söludagarnir eru mánudagur og þriðjudagur, sSðan fimmtudagur og föstudag- ur, en það er eiris: og állir boí'ði kjöt á miðvikudögum. Fiflkmiðstóðin, Fiskhöllin, Sæbjörg og nokkrir fieiri aðilar dreifa fiski tll neyzlu í Reykjavlk og ri&gr. Fisk- miðstöðin hefur nú í smíð- um stórhýsi í örfirisey: grunnflöturinn 1400 ferm. og-hægt að byggja 3 hæð- ír pfan á. súlumar á fyrstu hæðinni, en hiln ein kostar um 6 millj. kr. — Við gerum okkur von- ir um að komast þarna inn i'yrir áramót, segir Sæmiind lir. — Þajrna verður mót- töktifcalur, ..afgreiðsiusaliir, geysistór kælir, saltfisk- verkun, farsgerð o. fl. — Við höfum samninga við nokkra báta, en tökum af mörguril fleiri. Ætlunin er að vinna þann fisk til útflutnings, sem bæjarbúar torga ekki þegar mikið berst að. Við höfum við- skipti við 30—40 ibúðir og marga aðilá aðra í nágrenn- inu. 1' PÓTTÍNN SEM AlXUA ITrTRST —¦ Vsan er isuð « iNítiiiuim «g byrjað að lösa þa kl. C a morgnana. Síðan fer hön i þvott og er ísuð. h,já okk- ur, en lioniln á bilana kl. 7 .qg með þélm í búðlrnar. í»að er auðvitað niisihunándi liyiið bátamlr, eru lergi í róörj, en vlð stjefniim að því að húsmæðuriiar fái fiskinn INN FULLKOMNI" GLÆPOR IffPVÍS 17, sept. hef'ði getað rtkrnborg I»að, sem þei'ði getað verið ,iHinn fullkomni gltepur" komst d}»p vegmi {h-mh aó 8í) ára gam- aír biriiarlambiO hafði þann ávana. að krota hjá sér núm- ep á-öllum pejiingaseölum, sem Holium ásSíotmtoust, Hermarin Moctz íannst lát- inn i janúar sl. heima hjá sér i^Hiklcshoim-héram. Ekki þótti n'0itt gTimsamlcgt við' lát hans, og læknirinn ritaði á dán íírvottordið. „eðlilegur dauð- dági". En kari hafði ve.rið myrt- itr. 34 ára verluunaður, Robert Orelte, hofði bariíí hann aftan á hálsiisn, svo að það varð báni garnla mannsins. Auk þiwjs som; morðiiiginn vissi að litll vegsuirimerki sœjust, staí iiriiin aðeiiss rúmum 32 þús. kr., en skildi eftir 18 þúsund kr, tll að vckja síður grun. SíSar fannst dagbók gamla tisnnnRins mcö númcr allra pen ii'gaseðlanna. Verzlunum i hér- ;iAinu var gcrt aðvárt og smám ráman þrengdist¦hringurinn að Greiten, unz hann var handtek iiín og dæmuiu' i ævilangt fang clsí. Námskeið á Siglufirði Sígliifír^i, 17. scpl. NamskeiC) fyrii:. minna fiski- nannapróí coa 120 iestir höfst i.i-r 10. þ. ni. og s.tcndnr til j<íía. NMnen<RJÍ "evu 15—20, JleKtir frá Sitrlut'irði. FcrrsÉÖðumaíÍur námskciðsins e: CHIðtnunclur Arason. V'wg- * í ¦R ¦6 * -x * * ¦*¦* * ¥ -K * ¦X M -K f -K -K + * * ¦* * -K K ¦R k:** ********************* 0 Hin hamingjusömu brúðhjón; hiin er 14 ára, en hann er 18 ára. ynnmg iil hú.'ibyf/í/jenda o(/ bygyinyamcistara í Kópavuyi Að marggeftiu tilefni tilkynnist hér með öllum, Bera hlut eiga að máli, að frá birtingu þessarar íiuglýsingar er óheimilt að hef ja nýbyggingar eða breytingai' og viðbætur á eldri húsum án sam- '"þykkis byggingarnefndar Kópavogsbæjar. Sömuiéiðis er óheimilt að hefja byggingafram- kvæmdir innan Kópavogskaupstaðar, ef múrara- meistari og trésmíðameistari hafa ekki skrifað á afi-it uppdráttar á skrifstofu byggingafulltrúa'. Það skal enn fiemur tekið fram, að með öllu <t óheimilt að víkj;i frá( samþykktum ujrpdráttum án l^yfís byggingaiuefndar. Húsbygg-jendum ber að skila sérteikningum af Jíúsum skv. bráðabirgðaákvæðum, er bæjarverk- fneðingur hefur sett og fást á skrifstofu bygg- ingafuiltrúa frá 20 þ.m. og taka um leið gildi. Athygli skal enn fremur vakin á því, að skrif- Btofu byggingafulltrúa skal gert kunnugt um, og úttekt fara fram á grunni, rakavarnarlögnum, fi-árennslislögnuml öllum járnalögnum og þökum. Bhot cða vanræksla á ofangreindum atriðum svo og öðrum ákvæðum gildandi byggingarsam- þykktar vaíðar fébótum, niðurrifsskyldu og rétt- indamissi byggingameistara í samræmi víð á- kvæði í 38. og 39. grein byggingarsamþykktar- innar. Kópavogi, 17. sept. 1962. BYGGINGAFULLTRUINN 14 ára: Kom ekkí :il l-Diid(i11, J9. sejít. — — I»egar skólanum lauk og sumarleyíiö bðfst í júlí, datt mér ekki i hug, að ég væri í þaim vegiun að gift- 'ast, sagði Margarct Con- nors (14 ára). Og svara- mennirnir voru 13 og 10 íira. I»cttíi var tíuilngabniðkaui). Þctta gcrðist i Wcxford, Irlandi, og ¦ mannf jöldinn kringum kirkjuna olli um- fcrðartruflunum. — t»etta cr mesti ham- ingjudagur í lifi mínu, sagði brúðurin. við fýrstu Það var ast syn, þegár Dan kom ásamt föður sínum að kaupa hcsta af pabba. (Ungu hjönin eru bæði kom in af hrossakaubmönnum). Móðir Margrélar (3.Í ára) stígir: — ÍCg miiíli eindregið með hjónabbndum - ungs fólks. Í5g giftist 18 ára og hef oldrel séð eftlr því. Dan er efnilegur, un^ur maður — á 15 hesta 18 ára gamall — stim lofar góðuium hcilla ríka framtíð þcirrá. Breiðablik vann ÍBH 5:4 í sögufegum leik Hafnarfirði, 19. sept. — Breiðablik sigraði ÍBH í undankeppni bikarkeppn- innar í gærkvöldi. Var það allsögulegur leikur, sem Hafnfirðingar hafa í hyggju að kæra, þar eð komið var næstum svarta myrkur í leikslok. Leikurinn hófst kl. 6.30, pg var þungskyjað. Línuverðir voru frá Breiðabliki og IBH, en dómarinn KR-ingur. 1 hálfleik hafði Breiðablik forystu, 2:1, og komst í 4:1, en ÍBH tókst að jafna, 4:4. íýá skoraði Breiða blík sigurmarltið, 5:4, en línu- vörðurinn úr I Kópávogi hafði veifað rangstoðú Eftir að hafa rætt við línuvqrðinn, dæmdi dómarinn markið gilt, og sagði aðspurður að ekki væri hægt að taka mark á línuverðinum, hvað hann hafði þó gert til þessa. Nokkur kurr var 1 Hafnfirð- jngum út af jþeesu atviki, en einkum vegna þess, áð leikið var með dökkum knetti í myrkri, og byggja þeír kæru sína á því, eins og fyrr segir. rm. sem nýjastan upp úr sjón- um. Þegar bezt lætur, á j'san áð geta verið komin í pottinn 6—7 tímum eftir að hún veiðist. Æ Sór að hann væri 158 ára Indverskur bóndi var nýlega færðujr. fyrir rétt í Calcutta. Þar sór hann óg sárt vlð lagði að hann væri fæddur árið 1804, — sem sagt 158 ára gam áll! ¦ s ¦ H n H ¦ B ¦ BI m m m m m m ta Strákur (Haiisa safnið í New York). Röðull seldi mjög vel Reykjavík, 19. sept. — Togarinn Röðull seldi afla sinn í Cuxhaven í morgun, 112 lestir fyrir 108.365 mörk, »em er mjög góð sala. Röðull Var með blandaðan fisk. Fleiri tosr arar selja ekki erlendis fyrr en í næstu viku. Krukkur og glös undir lyff dýrari Rcykjavík, 18. sept. — I nýútkomnu Lögbirtinga- blaði er auglýst nýtt verð á - ílátum og umbúðum fyrir lyf. Þarna er um að ræða alls konar glös, krukkur, glcrhýlki, p'astdósir og yfirleitt allar um- búðír aðrar en þær, sem lyf- salainir kalla sériyf og flutt cru inn í umbúðum eriendis frá. Camli taxtinn fyrir umbuð- irnar var orðbin úreltur, ságði Guðlaugur Þorvaldsson, form. Lyfjaskrárnefndar, þegar ' MYND spurði hann um þctta mfU. — Áður hafa verið flutt inn g'ös og aðrar umbúðir frá . Austur-Evrópu, en nú fáum Við miklu betri tegundir, sumar, sem t.d. eru lögbundnar í Svi- þjóð. Það verða nokkrar hækk- anir af þessu, en engan veginn vérulegar. Hámarksverð 'ér á öllu, sem er á. lyfjasöluskrá, lyfjum og umbúðum, pg því' þarf að auglýsa breytingar peg e.r nýtt verð kemur. V ¦ Uiii 500 á 8 ár&im Reykjavik, 19. sept. Um 60 íslenzkir unglingnr G: mun.u stunda nám í veíur á l,fðhaskólum í Danmiirku, Iiiinlandi, Noregi «(; Svíþjóð fyrir milligöiigu Norræna fé- lagsins. Á sl. 8 árum hafa um 000 íslentlingar noliö fyrirgreiðslu féiagsins i þessu ofni. Allir nemendurnir hljóta styrk til námsclvalarinnar, svo að skóla- vistin vcrður þeim mjög ódýr. Aherzla er lögð á almenna ménntun og félagslegan þroska. Reynslan af dvÖI íslenzlu'a nemenda á lýðháskólurium hef- ur verið hin ágætasta. Nf stjórnarskrá léttir störfin Belgrad, 19. sept. — Frumvarp um nýja stiórnar- skrá verður lagt fyrir þingið i Júgóslaviu á morgun, en sam- kvæmt því getur Titó foseti ekki lengur farið með embætti forseta og forsætisráðherra. Þá cr einnig ákveðið í nýju stjórnarskránni, að forsetinn mcgi ekki sitja nema tvö fjög- urra ára kjörtímabil. Verður þetta þriðja stjórnárskrá Júgó- slavíu frá því 1946. ílahlutum 9 Blóma-skiilptúr Hvað er Ust? Hver er S lístamaður og hver | ékki? Þetta eru erfiðar 5 spurningar, sem við ætl- J! um okkur ekki að svara. j Meðan hann Ásmundur \-t Sveinsson steypir sitt *' Sonatorrek í garðinum J sínum og Sigurjón Öl- •; afsson meitlar sína \\ stóru hestsmynd í bragg Sí anum sínum, eru mynd- \\ höggvarar úti í hinum ¦] stóra heimi að sýsla við g eitt og annað — og þeir \, notast við margs konar S* efnivið til að skapa sín íistaverk. Bandaríkjamaður að nafni Richard Stankie- wics byggir sínar mynd- S: ir úr rörum, járnbútum \ ýmiss konar og bílahlut \ um. Hann skýrir mynd- \ ir sínar Blóm, Kabuki i: dansari, giftingarvagn- "Ji inn o. s. frv. og hann \ er orðinn frægur mað- J-j ur. Hann þykir ná sterk r um, skemmtilegum og* eðlilegum áhrifum úr \ þessu „dauða" efni. B B«c»eo«»»o»ceoo»©®©e©3G»«*e©»o»s©f»»«®e®eo«0' 9 ¦ m SæSHRHBIBBHBBBBaiiaiaBBBIHBHÐIIBBBaBHaHBUlHHÍÍ Tízkudama í París, j fangi í Alsír og | úkrunarkona' Meila Kadi, alsírsk stuika, gckk í al- sírska þ.jóðfrclsisherinn cr hfm var 16 ára. Trauskir iallhlífah<>rmcnn tóku hana lil fauga og sendu hana til Krakklauds, þar sein átti að kénna hcnni nýja og iictri si'ðí, Þá var það að franskur tízkufriim- uö'ur, Ja<jrucs Estercl að nafni, sft stiilk- una og hrcifst haiui svo mjög af sér- kennílegri fegurð heiinar, að hann gerðl hana að hcl/.ta módoli sínu. Eflir ár gafst Meila Kadi upp á lúxus- lifnaði í Parísarborg og hólt aftur til Alsir. Aftur náðu fallhlífahermcnn henni og nú var hún scnd í fangabúðir. Hún slapp úr fongaöúðunum mánuði áður en Alsír var lýst sjálfstætt ríki. 1 dag gcngur hf"1 m"ð hdf.u elns og fanhlífahermennirnir notuðu. Hun kallar sig Yasmina og vlnnur sem h.|i'ikrunar- kona og huKBar u,n hágstödd Ikirn, scm orðlð hafa að þola hiirmungar í hinu lalig- varandi stríði milli Frakka og Alsírbúa. Z -'0 ¦ Meila líadi, sem tizkudama í Paris. ••••••••••••••(^©•••••••••••••••I Yasmina, með húfu eins og fallhlífar- hermennirnir frönsku notuðu. ;ert gnn að vera pabbi Reyltjavík, 19. scpt. — Komin er út a íslenzku ein af bókum „humoristaris" Willy Ereinholst. Bókin heitir „Vand- inn að vera pabbi". 'Crtgofandi er Bókaiitgáfan Fróði. Þýðing- una gcrði Andrés Kristjánsson. Margar teikningar prýða bók- ina eftir svissneska listamann- inn Léon. 1 bókinni fjallar Willy Brein holst um vandamál, sern verö' á vegi föðurins við uppeldi af- kvsemis sins. Þctta gerir hartn með sinni miklu kímnigáfu og háði, sem oftast fær lesand- ann til þess að skella upp úr. „Vandinn aS vera pabbi" er. 144 .biaðsiður, prentuð í Prent- smiðju Jóiis Hðigásónar. Kitsijóri: Björn Jöharinssori <áb.),,, Fréttas(j<}ri: Hilgni TorfflSon. Blaffamcnn: Auðurin GuðmUndS*. son, Bjöm Thors, Ödiiur BjCrnsson, SigurSur Hroiðar,'.- Sigurjón Jóhannsson'. LJónmyndari: Kristján Magn-. ússon. Umlirol: Ilallgiímur Tryggrft-: siop. • '•• I.ÖKfripffilcicur ráffunautur: V'An- ar AsmundBSun. ! l' i•iniiUv:riinl;isl.iöri : SigllrftUr Nikulássun. AuRl.vsinfcantjðrl: Jún It. Kjurt- ansson. DrcltlngurstjAri: Sigurður Brynjólfsson. Ritstjórn, skrifstofur, Tjarnftr- gala \. ReyWavik. Afgrclosla: Ilafnarstríiiti 8. Sething ojr umbrot: Steílldóra'; prent li.f. Prentun: MYND. Sími: 20-2-40. Otgcfandi: Hilniar A.: Krist- jánsson. kvfkmyndi AustnrmeJarMn: Kátlr voru karlar, liýzk gumarinl., kl. 5,* 7 og .o. ¦ ¦.. '; Ka-jarliíó: Hattuleg fcgurð, kl. 7,og 0. (jlumla ..liíó: Draugasklpið (Oiiry Coopor). kl. 5, 7 og 9. Ilafnarliíó: SvikalnappUrinu (Tony Curtia)t, ,kl. 5, 7 og 9. ¦ Ilttfnarfjaroárliíft. Kusa niín og og. (Fernandel). JEI. 7 bg 9.. . Iláskðlaliin: : EJwuri broiuii-: riierktnr konur fBIÍvan.a Máng- ano, Van Hoflin). kl: 5, 7 og 9.. Kópavngsliíá: SJórieningJnhi- ir CAbbpU pg Coátollq, Chiir- los IJauglit.op). kl. 7 og ,9. I'Hiigarásliíó: ökunnur gost- ur. Icl. 6. • Flðttlnn úr l'anga- búðu'num, kl. 0 og 7. NÍJa lilii: Kigum vlð að etóki ástY. sænsk. Kl. !>. 7 og í. ¦¦ Stjörniibíó: Svona eru kttrl- nicnn, norslt, KI. 5. 7 og fl. ¦ Tónabíó: Cilkusinn inilcli, .¦linorísk. Kl. 5. 7 og 9, útvarp »•«•••••••••••••••< íH.vá) öpcrulíig. 20.00 Tónloik ar: Hoi-'nkonsoi t nr. 2 í 13.1-: dín: (K-117) cftir Mcrairti .20.16 Ví,siii5 tii vcgar: Haldift i Jnkkvalixlnn (AuBunn Krágj SVcinsHon flkolnstjuri). ,; 20.85 EinsUngur: Mark Heizcn syug-. ur i atrlui tlr úporunni „Boris Godúnoff" eftir Moussoi'gsky.. 21.00 Avextlr: III. oriildt: Klrsuber. víribcr, fíkjur- og ólífur (Sigurlaug Árniidúttir). 21.15 „Ameríkuniaður f París". bljómsveitarverk eftir Gershwin 21.35 Úr ýmsum attum (Ævar. R. Kvaran). 22.10 KvoldsagAn: ,.f sveita þios andlits": 22.30 Djassþáttur (Jón MÚH Áriia- son). sjöhvarp 17.00 Cartoon Carnival (teiknim.). 17.30 China Sinitlf (œvint.). 18.00 Fréttir. 18.1Á Frcttaauki. 18.30 Jack BemrF (gamanm.). 19.00 Zane Grey Theater (v.vestrið). 19.30 Dick Powell Show. 20.30 NBC Opera. .22.00 Untouchables GÖgr.). 23v nn S-icnoc Fiotion Theuter, Si.'i 30 Bat Masterson (v.vestui'}. Fréttif.

x

Mynd

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mynd
https://timarit.is/publication/326

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.