Stéttabaráttan - 30.12.1975, Blaðsíða 1

Stéttabaráttan - 30.12.1975, Blaðsíða 1
 ÖRBGAR ALURA LANDA SAMEINIST! Ný heimsstyrjöld í uppsiglingu -island mílli risaveldanna 30 ár erú liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Manna á með. al kallast þetta tfmabil eftirstríðsár.' En eru þetta eftirstrfðsár ? Að mati' marxista-lenfnista má sjá mörg teikn nýrrar heimsstyrjaldar á lofti. Við skulum lfta á þau helstu: • Tvö heimsvaldasinnuð stórveldi hafa skapast, Bandaríkin og Sovét- ríkin. Annað risaveldið beitir öllum ráðum til að verja stórveldayfirráð sfn sem það náði f lok seinni heims- styrjaldarinnar. Hitt risaveldið rek ur mikla útþenslupólitík, og ógnar nú "hefðbundnum" yfirráðum Banda- rfkjanna um allan heim. i Þessi risaveldi ráða yfirgnæfandi meirihluta alls herafla og vopna í heimlnum. Þrátt fyrir tal um af- vopnun og frið auka þau í sffellu víg- búnað sinn. Bandarfkin slóu á þessu ári met í útgjóldum til hermála. Sov- étrfkin eyða minnst 20% þjóðar- framleiðslu sinnar til hermála. Risa veldin hafa milljónir manna undir vopnum, og þó það í sjálfu sér leiði ekki til strfðs, sýnir það að risaveld in eru búin f stríð. • Alveg eins og fyrir upphaf heims- styrjaldanna tveggja einkennist á- standið í dag af misjafnri þróun heimsvaldablokkanna. Hið svokall- aða jafnvægi f vfgbúnaði milli Sovét- ríkjanna og Bandarfkjanna sem borg- aralegir fréttaskýrendur segja vera til verndar friði f heiminum er að hverfa. Sovétrfkin eru komin fram úr Bandaríkjunum í vígbúnaði sínum, og eins og aðalflotaforingi Sovétrfkj- anna, Gorsehkof, sagði 1969 er floti þeirra nú "fær um að uppfylla skyld- ur sínar hvar sem er f heiminum. " Þjððrembingsáróðurlnn í Sovétríkj- unum er stöðugt efldur, og alþýðan hefur verið rúin öllum lýðræðisleg- , um réttlndum. Sovétríkin eru f dag i vaxandi risaveldi og árásar- og út- þenslustefna þeirra getur hleypt af stað nýrri heimsstyrjöld. • Kreppan skekur allan auðvalds- heiminn. Heimsverslunin minnkar, og atvinnuleysi í auðvaldsheiminum hefur aldrei verið meira. A sama hátt og kreppan 1930 var undanfari nýs uppskiptastrfðs ber kreppan í dag með sér öll einkenni stríðsað- draganda; sókn risaveldanna í mark aði og áhrifasvæði verður enn harð- ari fyrir tilverknað kreppunnar. FBAMHALD A SÍÐU 2. Myndin: Friðar- og afvopnunnartal þeirra Brésneff og Ford er tilraun til að slá ryki í augu fólks. Risa- veldin kynda að eldum strfðs um víða veröld. Kjarasamningar f ramundan ASi-forystan starfar eins og áður í anda auðvaldsins Samningamakk ASÍ-forystunnar og VSÍ er hafið. Bráðabirgðasamkomu- lagið, sem gert var í júní s.l. renn- ur út um áramótin. Þetta bráða- birgðasamkomulag, sem gert var eftir langvarandi samningamakk á bak við tjöldin, þar sem allt var reynt til að koma í veg fyrir verk- fall, fól ekki í sér neinar verulegar kjarabætur - þvert á mót sló ASÍ- forystan mjög af sínum kröfum og þannig var um hnútana búið, að hið fræga "rauða strik" vísitölubinding- ar launa og loforð rfkisstjórnarinnar reyndust einskis nýt til að vega á móti þeim verðhækkunum, sem síð- an . hafa yfir dunið. ASf vill "heillavænlegri stefnu f efnahagsmálum" En hver eru ráð ASl-forystunnar til að vega á móti þeirri gífurlegu kjara skerðingu, sem orðið hefur að und- anförnu og öllum tilraunum auðvalds ins til að velta byrðum kreppunnar yfir á herðar vinnandi fólks ? Björn Jónsson, forseti ASl, gaf út þá yfir lýsingu í haust, að nú yrði fyrst og fremst að einbeita sér að þvf, að koma í veg fyrir orsakir verðbðlg- unnar. Kjaramálaráðstefna ASl-for- ystunnar, sem haldin var í desemb- erbyrjun, hefur reynt að mðta stefnu "í þessum anda". Þar er "hefðbund- in barátta fyrir kauphækkunum" ekki talin "einhlít aðferð" eins og segir í ályktun ráðstefnunnar, heldur skal tekin upp "gerbreytt og heilla- vænlegri stefna í efnahagsmálum." Þessa "hefðbundnu baráttu" verka- lýðsforystunnar þekkir verkafðlk mæta vel f gegnum árin; hún hefur aðallega verið fðlgin f því, að hinir hálaunuðu embættismenn f ASÍ-for- ystunni hafa setið að samningamakki við atvinnurekendur bak við luktar dyr á svftum Hótel Loftleiða, en hinn almenni verkamaður kemur þar hvergi nærri; hann hefur hvorki a- hrif á mótun kjarakrafna né hvaða baráttuaðferðum skuli beitt. En nú ætla þessir bitlingaþegar ekki FRAMHALD A. BAKSlÐU ASl-broddarnir láta fara vel um sig meðan þelr makka með fulltrúum auð- valdsins um "réttláta" skiptingu þjóðarteknanna því þeir víta að þeir þurfa ekki sjálfir að lifa af þeim smánarlaunum sem vinnandi fólki eru skömmtuð. Vinnulöggjöf in: ASi-f orystan á undan sinni samtíð? ASf-forystan er nú sest við borðið hjá sáttasemjara rfkisins - án þess að hafa nokkuð samningavaldl Vinnulöggjöfin kveður skýrt á um að ASl hefur ekkert samningavald - það liggi hjá hinum einstöku að- ildarfélögum. M. a.s. hefur ASI verið dæmt f Félagsdómi fyrir að taka sér samningavald án umboðs frá félögunum. Það gerðist árið 1944. Eins og kunnugt er standa fyrir dyrum breytingar á vinnulöggjöfinni sem atefna að því að auka völd ASl- forystunnar. En enn hefur lögun- um ekki verið breytt - og því er það lögbrot þegar ASl-forystan sest inn hjá sáttasemjara til að semja án þess að hafa aflað sér umboða hjá aðildarfélögunum En starfsaðferðirnar núna sýna vel hvert forystan stefnir f stéttasam- vinnu sinni. Þeir eru farnir að 'beita "nýju lögunum" áður en þau hafa verið lögð fyrir Alþingi. -/hh Kjaramálaráðstefna starfandi verkafólks Laugardaginn þ. 29. nóv. s.l. , hófst í Lindarbæ f Reykjavfk tveggja daga kjararáðstefna starfandi verkafðlks. Ráðstefnan var opin öllu verkafólki, gagnstætt kjararáðstefnu ASÍ, sem haldin var nokkrum dögum síðar og setin var af sjálfskipuðum forystu- mönnum verkalýðsfélaganna, án þess að verkafólk væri spurt um kröfur og kjör. Mikið starf var unnið af Baráttusam- tökum verkafólks til að undirbúa kjararáðstefnuna. I mánaðartfma störfuðu á vegum BSV fjórir starfs- hópar um eftirtalda málaflokka: húsnæðis- og skattamál, kjaraskerð ingarnar og kjarakröfur, ASÍ og samningsvaldið, og væntanleg ný- vinnulöggjöf atvinnurekenda og rfkis- valds þeirra. Kjararáðstefnan var auglýst með veggblaði sem sett var upp á vinnustöðum af félögum úr BSV og Rauðri æsku og að auki dreifðu sömu aðilar 4000 eintökum af dreifiriti sem fjallaði um kjara- skerðingarnar og samningavaldið. Samin var stutt og laggóð fréttatil- kynning bar sem sagt var frá kjara- ráðstefnunni og um leið stofnun Bar- áttusamtaka verkafðlks rúmum mán- uði áður, og var hún send til dag- blaða, útvarps og sjðnvarps, en að- eins útvarpið og Vfsir birtu tilkynn- inguna. Málgagn þjóðfrelsis, verka- lýðs og sðsíalisma þagði, og öll hin borgarablöðin ásamt sjónvarpinu, og sýnir það hug þessara fjölmiðla, þegar verkafólk heldur kjararáð- stefnu. Baráttusamtök launafólks á Akureyri var boðið að senda full- trúa ásamt öðrum róttækum verka- mannahópum og félögum úti á landi. Laugardagsmorguninn kl. 10 hðfst ráðstefnan með stuttri kynningu á Baráttusamtökum Verkafólks og að- draganda kjararáðstefnunnar. Sfð- an var ráðstefnugestum skipt upp f fimm umræðuhópa sem tóku fyrir kjaramálin, samningsvaldið, hús- næðis- og skattamál, væntanlega nýja vinnulöggjöf og nærtækustu verk efni BSV. Eftir matarhlé tóku svo hóparnir til starfa og skiluðu þeir niðurstöðum um kaffileytið. Eftir kaffihlé voru niðurstöður hópsins um kjaramál fluttar úr pontu og voru þær helstar, að dagvinnutekj ur yrðu að nægja fyrir framfærslu. Rökstutt var að svipta má verkafólk helming tekna sinna, með þvf einu að svipta það eftir- og næturvinnu án þess að brjóta nokkra samninga. Fordæmd er sú fölsun sem gerð hef- ur verið á vfsitölunni með því að reikna háa útgjaldaliði eins og hús- næði lágt, sleppa leiguhúsnæði og rekstur einkabifreiðar og áfengi og tðbak, svo að eitthvað sé nefnt. Krafist er fullrar vísitölubindingar launa og fordæmd sú stefna ASl að sleppa henni víð sfðustu samninga. Bent er á að verkafðlk á enga sök á kreppu þeirri sem auðvaldið stefnir í, þess vegna verður að berjast fyr- ir eftirfarandi kröfum: Gegn at- vinnuleysi og verðbðlgu - látum auð- valdið bera sína eigin kreppu. Líf- vænleg laun fyrir 40 stunda vinnu- viku. 12 manns tóku þátt í umræðum um þennan dagskrárlið og voru allir samþykkir því f meginatriðum að berjast fyrir framanskráðum kröf- Mynd: Ef verkafólk á að ná árangri í baráttunni gegn kjaraskerðingunum og atvinnuleysinu verður baráttan að byggja á fjöldabaráttu sem jafnt beinist gegn auðvaldinu og verkalýðsaðlinum. ATVINNULEYSI t Atvinnuleysið er að halda innreið sína á Islandi af fullum krafti. Aður en Alþingi fór í jólaleyfi afgreiddi það fjárlög sem enn koma til með að ýta undir atvinnuleysisþrðunina. A næsta ári verður launafólk í landinu að þola enn frekari kjaraskerðingar, og samkvæmt fjárlögum á að draga stórlega úr allri opinberri þjónustu, og skerða á stðrlega hlut þeirra sem minna meiga sín í þjóðfélaginu. En lftum á dæmin sem sanna að atvinnu- leysisvofan er komin á kreik: Sökum þess hvernig auðvaldið hefur braskað með landhelgina eru lfkur á bví að hluta bátaflotans verði lagt um áramótin. Sjómenn eru stórum uggandi um sinn hag. Mörg frysti- hus eru að segja upp starfsfólki sínu, og t. d. á Ölafsvfk er fjórðungui bæjarbúa atvinnulaus. Starfsfðlk næst stærsta frystihúss Reykjavíkur, Kirkjusandi, hefur allt verið rekið, og þvf sagt að "eftilvill sé reynandi að líta við um mánaðarmótin janúar- febrúar. Flest verktakafyrirtæki eru að segja upp mannskap, og allir bygginga- meistarar í Reykjavík eru að draga saman seglin, sem auðvitað þýðir atvinnuleysi. 1 Arness- og Rangárvallarsýslum eru á þriðja hundrað verkamenn á atvinnuleysingjaskrá, og ekkert út- lit fyrir að rofi til fyrr en I fyrsta lagi með vorinu. Svona væri lengi hægt að telja, og enn eru ekki næstum öll kurl komin til grafar. Varaformaður Dagsbrúnar telur líkur á að þúsundir manna verði atvinnulausir á næsta ári ef svo stefnir sem horfir. Þetta er það sem "hið mannúðlega vestræna auðvaldsþjóðfélag" býður verkalýðnum uppá þegar braskarar og stðrgrððamenn eru búnir að kollsigla öllu: Þá eru verkamenn sviptir grundvallarmannréttindum, réttinum til að vinna fyrir sér. Til baráttu gegn atvinnuleysi og ör- birgð - látum auðvaldið sjálft borga sína egin kreppu.

x

Stéttabaráttan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stéttabaráttan
https://timarit.is/publication/344

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.