Verklýðsblaðið

Tölublað

Verklýðsblaðið - 24.01.1931, Blaðsíða 4

Verklýðsblaðið - 24.01.1931, Blaðsíða 4
bóta. Ríkissjóður gæti látið framkvæma ýmsa vinnu hér, á sinn kostnað, svo sem bygginiju verkamannabústaða, hafnarmannvirkja, jarð- ræktar á óyrktu landi og vegagerðir að því. Að öðrum kosti láni ríkissjóður Vestmannaeyja- kaupstað þetta fé til atvinnubóta á bæjarins kostnað. 6. Fundur atvinnulausra verkamanna í Vest- mannaeyjum 9. janúar 1931, lýsir megnri and- etyggð sinni á framferði bankastjórnar Út- vegsbankans, þar sem hún lætur bankastjóra sinn við útibúið í Vestmannaeyjum hóta út- vegsmönnum að stöðva útgerð þeirra, nema þeir greiði sjómönnum sínum hlut, sem þeim, vegna kreppunnar, yrði lítils sem einskis virði. Fundurinn krefst þess af fulltrúa alþýðunnar í bankastjórninni, að hann beiti sér fyrir því, að bankinn viðurkenni kauptaxta verklýðs- félaga Vestmannaeyja, sem hið lægsta kaup, sem útgerðarmenn megi borga og veiti útgerð- inni svo rífleg lán, að hún geti haldið afram hindrunarlaust. (Þessi tillaga var samþykkt með eitthvað á annað hundrað atkvæðum gegn 3). 7. Fundur atvinnulausra verkamanna í Vest- mannaeyjum 9. janúar 1931, skorar á Alþýðu- samband Islands, að styðja atvinnuleysingja í Vestmannaey jum: 1. með því að leggja að ríkisstjórninni, að sinna framkomnum kröfum þeirra um at- vinnubætur. 2. Birti kröfur atvinnuleysingja í Alþýðu- biaðinu og öðrum málgögnum flokksins. 3. Láta boð út ganga til allra verkalýðs- félaga og verkalýðsblaða, að vara verka- menn og sjómenn við að koma til Vest- mannaeyja á meðan að atvinnuleysi er þar. (Þessi tillaga var eins og hin fyrri samþykkt með á annað hundrað atkvæða gegn 2. Það kom í ljós, að þeir tveir, er atkvæði greiddu gegn tillögum þessum voru útvegsmenn, sem höfðu slæðst inn á fundinn). Á Þórshamarsfundinum þá um kvöldið iagði Jón Rafnsson fyrir hönd atvinnuleysingja fram nokkrar tillögur, sem gengu í sömu átt. Nú skyldu menn kannske ætla, að stjórnin, þessir „jafnaðarmenn" og „verklýðsforingjar", „brjóstfylking verkalýðsins" i Eyjum hefði mælt eindregið með tillögum þessum og hvatt meðlimi Þórshamars að greiða þeim atkvæði? Nei, síður en svo! Tillaga um askorun á bæjarstjórnina út af kaupkúguninni samhljóða 3. tillögunni hér að ofan var ekki borin upp, en í staðinn' var sam- þykkt meinlaus tillaga um að skora á bæjar- stjórnina að borga taxtann(!) Verkíýðsforingj- arnar útvöldu báru því við, að ekki mætti byrja á því að svívirða þá menn, sem maður ætlaði sér að semja við(!) Tillaga samhljóða 5. tillögunni hér að ofan um áskorun á ríkissjórnina og önnur tillaga, sem gekk í sömu átt, en skemur (frá Þórsham- arsfélaga) voru felldar! Þá var því borið við, að „Þórshamar* gæti ekki verið þekktur fyrir, að láta frá sér fara f járbeiðni, sem ekki fannst stafur fyrir á fjárlögum(!) Tillaga í sömu átt og 6. tillagan hér að ofan, gegn framkomu Útvegsbankans og áskorun til Jóns Baldvinssonar „fulltrúa atþýðunnar" var felld — vegna þess, að foringjarnir lýstu því yfir, að hlutur sá, sem nú væri boðinn, væri sá bezti, sem nokkurn tíma hefði þekkst og að tillagan væri því órökstudd (!!). Smiðshöggið á svik Þórshamarsstjórnarinn- ar var þó afstaða hennar til tillögu, um að fundurinn samþykkti að styðja verklýðsfélögin í kaupdeilunni og skora á verkamenn þá, sem í Þórshamri eru, að ganga í þau. Ætluðu þá for- ingjarnir að verða alveg vitlausir. I ræðum sín- um fyr um kvöldið höfðu þeir hver í sínu lagi talað fagurlega um rétt verkalýðsins og um samfylkingu alþýðunnar, án tillits til póli- tisks skoðanamunar. En nú báru þeir því við, að kröfurnar væru alt of miklar, að atvinnu- vegirnir þyldu ekki hærra kaup, að alt yrði að gera til að forðast verkföll, og að ekki kæmi til mála, að Þórshamarsverkamenn gengju í Verklýðsblaðið er í fjárþrðng Skjótra aðgerða þarf við, ef blaðið á að halda áfram að koma út. Verklýðsblaðið hefir nú komið út í hálft ár. Það hefir þegar náð miklum vinsældum með- al íslenzkrar alþýðu. Útbreiðsla þess hefir auk- ist stórkostlega dag frá degi. En blaðaútgáfa verkalýðsins hefir ávalt átt við mikla örðugleika að stríða — sem eru fjárhagsórðugleikarnir. — Þau blöð, sem túlka hinn rétta málstað verkalýðsins eiga ekki í önnur hús að venda en til fórnfýsi verkalýðsins sjálfs. Þau verða sjaldnast styrkt með auglýsingum borgaranna, né geta þau flúið á náðir annara peningalinda til aðstoðar útgáfukostnaði sínum. Nú er svo komið að „Verklýðsblaðið", er í fjárþröng. öll vinna við blaðið nema prentun og pappír er leyst af hendi ókeypis, en þrátt fyrir það er kostnaðurinn við útgáfu blaðsins gífurlegur. — Atvinnuleysið og hinar slæmu ástæður verkalýðsins af völdum kreppunnar eru ekki minnsta orsökin til þess að hagur blaðsins er svo slæmur. „Verklýðsblaðið" snýr sér því til alls verka- lýðsins og þó sérstaklega til meðlima kom- múnistaflokksins, í trausti þess að þeir geri allar ráðstafanir til að bjarga við fjárhag blaðsins, svo það geti komið út áfram. Eftirfarandi ráðstafanir eru brýnastar: 1. Að félagarnir hefji öfluga söfnun á sam- sikotum til styrktar blaðinu. 2. Söfnun nýrra áskrifanda. 3. Aðstoð við innheimtu áskriftargjalda. „Verklýðsblaðið" verður að koma út áfram! Blaðnefndin. verklýðsfélögin, nema því aðeins, að allir með- limir „Þórshamars" fengju upptöku — líka at- vinnurekendur(I) Guðlaugur Hansson sagði, að „Þórshamar" léti ekki tæla sig(!) til að samþykkja slíka tillögu! Tillagan var síðan felld, eins og hinar, með atkvæðum útvegs- nianna, gegn atkvæðum nokkurra verkamanna, en nokkrir verkamenn sátu hjá! Loks var borin upp tillaga samhlj. 7. at- vinnuleysmgjatillögunni (áskorun á sambands- stjórn). Nú var stjórnin orðin hrædd, þar sem hún hafði fellt allar tillögurnar gegn vilja og hagsmunum Þórshamarsverkamanna og þorði hún því ekki annað en að mæla með tillögu þessari. < Það var heldur ekki hætt við því, að tillaga þessi myndi móðga neina háa herra sérstak- lega þar sem búast mátti við því, að sam- bandsstjórn myndi gera sér lítið fyrir og stinga henni undir stól. Enda hefir hún ekki látið frá sér heyra, þótt henni hafi verið send- ar allar samþykktirnar (einnig samþ. „Þórs- hamars"). Þó ber henni samkvæmt tillögu þessari, að styðja allar kröfur atvinnuleysingjanna í Eyjum, einnig þær sem Þórshamar felldi. Fáir búast þó við neinni hjálp úr þeiri átt. En verkalýðurinn í Vestmannaeyjum mun leiða baráttu sína gegn kaupkúgun og fyrir atvinnuleysisstyrk til sigursælla lykta engu að síður, og hann þakkar sósíaldemókrötunum, „jafnaðarmönnunum", fyrir, að þeir hafa aug- lýst sviksemi sína við verkalýðinn og auð- mýkt sína við borgarastéttina svona rækilega. Verkamenn í Vestmannaeyjum skilja nú, að hinir sósíaldemókratisku foringjar eruþjón- ar borgaranna. Þeir skilja, að kommúnistar einir benda á hinar réttu leiðir til sigurs, og að forustu þeirra megi treysta. „Verklýðsblaðið". Ábyrgðarm.: Brynjólfur Bjarnason. — Árg. 5 kr., 1 lausasölu 15 aura eintakiB. — Utanaskrift blaðsina: Verklýðsblaðið, P. O. Box 761, Reykjavík. Prentsmiðjan Acta. Kauptaxti Sjómannafélags Vestmannaeyja 1931. (Allt auk fæðis og húsnæðis). Fasta-kaup i kr. Fastakaup með premiu i kr. Fasta-kaup Premian Yflr 18 tonna báta 12- 18 tonna báta 12 tonn og undir Velamenn Hásetar Aðgerðarmenn 300 250 220 250 200 5 5 6 6 8 8 Fæðispeningar séu 2,75 á dag. Greiðsla kaups sé mánaðarlega og í peningum. — Greitt sé fyrir hvern helgidag sem unnið er minnst kr. 15,00, hvort sem er á sjó eða landi. Taxti þessi er miðaður við minnst 3 mán- aða vinnu. Sé um styttri tíma að ræða gildir annar taxti hærri. Stjórn Sjómannafél. Vestm.eyja. Verkamaninaskýlið (Verkamannabréf). Það má með sarmi segja, að rekstur Verka- mannaskýlisins sé bænum til stórskammar. 1 staðinn fyrir að skýlið átti að vera hags- bótaliður fyrir verkalýðinn, þá er það bein kauplækkun. Bærinn á að greiða skýlisverði góð laun, sem tekin séu með útsvörum úr vasa auðborgar- anna. Því skyldu ekki útgerðarmenn og aðrir sem hafa mestan hluta vinnunnar við höfnina í þjónustu sinni, ekki eiga að bera kostnað af skýlinu, nú þegar kröfurnar um skýli hjá verk- smiðjum og öðrum fyrirtækjum þar sem flokk- aiv manna vinna, eru, orðnar svona háværar. Svo háværar, að það eru ekki nema stöku meinhorn, sem álíta það óþarfa að sinna slík- um kröfum. Verkamaðurinn á heimtingu á því að fá þar, með sama verði og í búðum, allt sem hann kaupir, t. d. mjólkurpottinn á 44 aura, vínar- brauðið á 12 aura o. s. frv. Verkamennimir hafa sjálfir komið auga á þetta, eins og fleira, sem laga þarf. Þeir verða líklega lengst af sjálfum sér næstir. Jeg mun síðar skrifa meira um þetta mál, og þá verður tækifæri til að sýna með saman- burði, hvað verkamenn fá mikla kauphækkun, þegar búið er að kippa skýlismálinu í lag. eson. Allir eru jafnir fyrir ISgunum Hverjir eru látnir borga vínsektirnar ? Iðulega sér maður meiri háttar borgara þessa bæjar undir áhrifum víns á almanna- færi. En lítið mun vera að því gert að láta þá borga fyrir þau lagabrot, þótt verkamenn séu eltir og þefaðir ef nokkur líkindi eru fyrir lykt. Það er til gömul munnmælasaga um það, að eitt sinn hafi þeir Jón Baldvinsson bankastjóri og alþingismaður alþýðunnar og Ólafur Thors alþingismaður og framkvæmdarstjóri Kveld- úlfs verið að koma úr þingveizlu og verið nokk- uð þéttir. Var þeim ekið báðum í sömu bifreið- inni. Sungu þeir og föðmuðust á leiðinni og kysstust að skilnaði. Það hafa ekki verið maðkar í mysunni þá. Þessi munnmælasaga hefir það til síns ágæt- U að hún er sönn og lærdómsrík er hún. Hún sýnir hversu djúpt er á óvildinni, sem þeir þykjast bera hvor til annars, þegar þeir skrifa í Alþýðublaðið og Morgunblaðið, og þegar þeir tala saman á þingmálafundum. Enda gæta þeir báðir hagsmuna sömu stéttarinnar og tilheyra báðir sömu stéttinni, yfirráðastétt þessa lands. öl er innri maður og þá rerinur blóðið til skyld- unnar. Og enginn ótti við þefara eða áfengis- sektir þarf að trufla vínfagnaðinn, þegar yfir- stéttarmenn skemmta sér.

x

Verklýðsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verklýðsblaðið
https://timarit.is/publication/345

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.