Verklýðsblaðið

Tölublað

Verklýðsblaðið - 10.06.1931, Blaðsíða 3

Verklýðsblaðið - 10.06.1931, Blaðsíða 3
1929: „Við verðum að styðja Framsóknarstjómina í 15-20 ár, skilyrðislaust, hvað sem hún aðhefst". 1931: „Fylkið ykkur um meiri hluta þingsins" (17 ihalds- menn og 5 krata). „Verum íífií/áfir, íslendingar". Fyrirspn.ru til Olafs Friðrikssonar. Hvað léstu kratana fá fyrir 9600 krónurnar 8em peir borguðu þér úr sjöði Alþýðusambands- ins í 2 ár? Hvar er sjóður jafnaðarmannafélagsins gamla? Gamall knnningí. Samvinna krata og íhaldsmanna Kratarnir á Siglufirði ganga nú um irieðal fylgjenda allra flokka og reyna að fá þá til að kjósa Guðmund Skarphéðinsson annan fram- bjóðanda kratanna og annan íhaldsmanninn. Er þetta forleikur að væntanlegri sambræðslu- stjórn íhalds og krata? Þegar Sigurjón varð þingmaður. Þegar kosningar til alþingis fóru fram síðast, 1927, höfðu eins og flestir muna þrír flokkar frambjóðendur hér í Rvk. íhaldsflokkur, Prjáls- lyndi flokkurinn og Alþýðuflokkurinn. Prjáls- lyndi flokkurinn, með Jakob Möller efstum á lista, og fylgi Framsóknar, varð þess valdandi, að Sigurjón Olafsson varð þingmaður. Kosninga úrslitin urðu þessi: A 2494 atkv. B 3550 — C 1158 — tíigurjón Ólafsson var því kosin með 1247 atkv. Sigurbjörg Þorláksdóttir á íhaldslistanum fékk 1183 atkv. og varð 64 atkv. lægri en Sig- urjón. Athugi menn, að nú er Möllersíhaldið, runnið saman við Jóns Þorlákssonaríhaldið, og ætti eftir því nú að vera 4708 atkv. — Nú má ekki gleyma því að 1927 studdi Framsókn Sig- urjón Ólafsson og greiddi honum minst að kunnra manna áliti 600 atkvæði eða kannske mikið meira. — Þó segir 01. Fr. í hverju blaði að slagurinn standi á milli Sigurjóns og Magn- úsar Jónssonar. —------- Ekki skal því neitað hér, að Sigurjón sé eini maðurinn á A-listanum, sem þekkingu hafi á kjörum almennins; en því setti þá Jón Baldvinsson hann þar á listann sem hann manna bezt vissi að Var „dautt" sæti? Ljóst var hon- um það, að Framsókn mundi taka sín atkv. Honum var líka ljóst að Kommúnistaflokkurinn mundi hafa menn í kjöri. Og því var Sigurjóni ekki stilt upp af Alþýðuflokknum í Hafnarfirði eða Seyðisfirði, þar sem sætið var víst? — Hon- um var stilt í annað sæti A-listans, af þvi fyr- ir fram var vitað að hann mundi vanta 800 atkv. eða meir til að ná þingsæti hér í íteykja- vík. Honum var stilt í „dauða" sætið af því hann var sá eini þeirra sem hafði á fyrri tim- um unnið líkamlega vinnu og var minstur bur- geisabragurinn að. Verkamenn! í efsta sæti B-listans er óbreytt- ur verkamaður. Kjósið B-listann. Kjósandi. B-LISTINN ER LISTI VKRKAMANNA OG VERKAKVENNA I REYRJAVlK Hvort viltu heldur? Þeir sem sækjast eftir því að framleiðslsn sé takmörkuð og opinberar framkvæmdir stöðv- aðar, að sett verði á stofn ríkislögregla til að berja á verkamönnum, að komið verði á vinnu- dómi til að skamta verkamönnum kaupið, að ísland verði látið ganga í þjóðbandalagið, og knúið þannig til að taka þátt í ófriði við Rúss- land, að lagðir séu háir tollar á neyzluvörur almennings, að piltar séu reknir úr skólum og sjúklingar úr siúkrahúsum fyrir pólitíska skoð- un, að lögreglu sé sigað á verkamenn í verk- föllum og verkamenn fangelsaðir fyrir að starfa fyrir stétt sína, — þeir kjósa íhaldsmenn, Fram- sóknarmenn eða krata. — A- C- eða D- listann. Hinir sem vilja ekkert af þessum hlutum, sem vilja að komið verði á tryggingum gegn at- vinnuleysi, sjúkdómum, slysum og elli, sem vilja að allir atvinnulausir menn fái atvinnuleysis- styrk, sem nægir til lífsviðurværis, að lagður verði skattur á óhóflegar íbúðir, verkamanna- bústaðir bygðir- og verkamönnum útvegaðar nægilegar ódýrar íbúðir, að tollar á nauðsynja- vörum séu afnumdir, að opinberar framkvæmd- ir sem eru til gagns fyrir alþýðuna, séu|aukn- ar að miklum mun, að vinnutíminn sé styttur með lögum, að peningar til að framkvæma alt þetta séu teknir þar sem þeir eru til, að 9 miljónir króna séu teknar af yfirstjettinni með hækkuðum sköttum á stóreignamönnum og sparn- aði á útgjöldum til hálaunamanna — Þeir sem vilja allt þetta kjósa: Kommúnistaflokk íslands, B-iistann. Hversu vel tekst um baráttuna fyrir þessum kröfum, hversu nálægt þær eru framkvæmdinni veltur mjög á því hversu margir greiða þeim atkvæði — bversu mörg atkvæði kommúnista- flokkurinn fær við þessar kosningar. Enginn má liggja á liði sínu. Rey kj a víkurdeild kommúnistaflokksins heldur fund í Kaupþingssalnum í dag (fimtu- dag) kl. 8 síðd. Áríðandi að allir félagar og F. U. K. félagar, sem gegna störfum við kosniúg- arnar raæti. myndu þeir hafa þá karlmannslund, sem þyrfti til að neita feitum bita af borði fjandmann- anna, þó fyrir kœmi heillar æfi hungur hins ís- lenzka verkalýðs? Nei. íslenzkur verkalýður og fá- tœkir þændur, íslenzkir öreigar og kúgaðar konur! Við verðum og treysta okkur sjálfum, okkur einum og þeim flokki, s'em við höfum skapað okkur, Kommúnistafiokki íslands! það hefir verið reynt að hræða ykkur, reynt að gera hreyfing-u öreiganna að grýlu i augum ykkar. pað er auðvitað nauð- synlegt fyrir auðvaldið, nauðsynlegt fyrir kúgarana að þið haldið áfram að selja líf ykkar ódýrt, selja þeim það svo ódýrt, að þeir geti grætt, þeir geti haft nóg að borða þeir geti búið í veglegum höll- um og lifað áhyggjulausu lífi og kennt börnum sínum að hæðast að hinum vinnandi lýð, sem þeir draga á asnaeyrunum. það er nauðsynle'gt fyrir'þá að fylla blöð sín lygum um verklýðsríkið, Sovét- Rússland, svo að þið ekki skulið taka upp á því sama og fólkið hefir gert þar, að hrinda af sér þrældómnum og koma sér upp fögru framtíðarriki, þar sem allir vinna, allir hafa nóg til að lifa af og allir hafa aðgang að þeirri menntun, sem þeir óska, þar sem allir eiga allt og enginn fær að nota sér erfiðari aðstöðu annars í gróða skyni, þar sem konan er maður, en ekki lítilsvirt vera. pað hefir verið nauðsynlegt fyrir þá að breiða út stórfelld- ar lygar um verkalýðinn rússneska, lygar, sem hafa verið svo fjarlægar og heimskulegar að engum nema hinu tryllta auðvaldi hefði dottið í hug að bera þær sér í munn. Eina leiðin er að skipa sér í baráttuna með allri hinni kúguðu stéttl Kommúnistaflokkur Islands, er eina forystuliðið, sem íslenzkur verkalýður á í verklýðsbaráttunni. Hann er eins og kommúnistaflokkar allra annara landa myndaður af verkalýðnum sjálfum. Hann skipar sér í fylkingar þeirra, sem breyta heiminum í betra horf, gera lífvænlegt fyrir alla. í kosningum þeim, sem i hönd fara, ganga komm- únistar í fyrsta sinn fram sem sjálfstæður flökkur. Menn þeir, sem hann hefir i kjöri eru allir reyndir og traustir mcnn i verklýðsbaráttunni, menn sem ekki hika við að leggja allt i sölurnar fyrir hugsjón sína. Auk þess sem kommúnistar berjast fyrir kröfum alls verkalýðs munu þeir berjast fyrir þess- um sérstöku kröfum fyrir verkakonurnar: 1. Að fá vcrkakonur inn í ¦ verklýðsfélögin og vinná að sameiningu allra vinnandi manna og kveriná, sem vinna í sömú atvinnugrein í sam- eiginleg samtök. 2. Leggja áherzlu á að fá verkakonur með í flokksstarfíð og stettabaráttuna, og vinna að því, að þær eigi sæti í stjórnum fagfélaga, verkfallsnefnd- um o. s. frv. 3. Standa í broddi fylkingar í baráttu verka- kvenna um allt land fyrir hærri launum, undir kjörborðinu: sömu laun fyrir sömu vinnu. 4. Leggja stund á að safna verkakonum til bar- attu fyrir hinum sérstöku hagsmunamálum sín- um. svo se'm mæðrastyrk, mæðravernd og barna- vemd. Gangast fyrir að dagheimili séu reist á kostnað atvinnurekenda fyrir börn verkakvenna, og sé þeim stjórnað a'f hæfum konum, sem mæðurnar velja sjálfar. Að vanfærar verkakonur fái frí með fullum launum 2 mánuði fyrir og 2 mánuði eftir barnsburð. / 5. Kommúnistar munu krefjast þess, að kvenna- vinna sé bönnuð í þeim iðngreinum, sem eru hættulegar heilsu konunnar eða of erfiðar fyrir konur. 6. Kommúmstaflokkurimi telur sér skylt að safna öllum alþýðukonum, bæði þeim, sem vinna á vinnu- stöðvum og húsmæðrum, gegn húsaleiguokrinu og drápsklyfjum tolla og skatta. íslenzkar konur! Hvernig munið þið greiða atkvæði um þessar kröfur? Hvort viljið þið heldur vera þrælar eða frjálsir menn? Hvort viljið þið heldur strita í eld- hússvælu eða fisklykt allt ykkar líf, fátækar og framtíðai'lausar, án þess að sjá nokkra glóru fyrir bættum kjörum, án þess að fá nokkurn tima að anda að ykkur hreinu lofti frjálsrar gleði, án þess að vera nokkurt andartak lausar við kvíða um framtíð barna ykkar, eða lifa eins og hin frjálsa kona Ráðstjórnarríkjanna. Hugsið um það, hvar ber ykkur að standa í baráttunni? Með hinum fáu, sem vilja hrifsa til sín allanauðinn og völdin, eða hin- um mörgu, sem skapa auðinn og framleiða það, sem lifað er á? Eða viljið þið vera afskiptalausar? Hver er þá útkoman í lífi ykkar? Viljið þið skilja heiminn eins auman eftir þegar þið farið út úr honum eins og þegar þið komuð inn í hann, ef það er undir ykkur komið að frelsa hann? Sjáið þið ekki að fyrir ykkur liggur hið mikla hlutverk alls verkalýðsins! Hið mikla hlutverk að leysa hlekki ykkar og allra sem líða! Leysa hlekki ykkar, stétt- arsystra ykkai' og stéttarbræðra. Lífið er ekki öðru- vísi, en það sem mennirnir hafa skapað og eru að skapa. pið getið verið með að skapa nýtt líf, nýja jörð, bara ef þið bindist samtökum við aðra þræla þessarar veraldar! Bara ef þið nú strax viljið koma í baráttuna! Hversvegna eigum við að líða, við sem erum svo miklu miklu fleiri en þeir, sem kvelja okkur? Við sem getum skapað okkur nýtt og heilbrigt líf, þar sem allir vinna og eru ánægðir? Verið ekki smeykar þó ykkur finnist þið íiafa litla krafta, kraftarnir vaxa þegar þið farið að starfa. þessvegna, íslenzkar konur, fylkið ykkur sti'ax á morgun með þeiní miljónum, sem eru að berjast fyrir frelsi sínu og bættum kjörum. Komið inn í Kommúnistaflokk íslands, eina forystuliðið, sem íslenzkur verkalýður á. Kjósið frambjóðeridur Kommúnistaflokks íslands 12. júní, ef þið gerið það ekki, svikið þið sjálfar ykkur og börn ykkar! Dýrleif Árnadóttir.

x

Verklýðsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verklýðsblaðið
https://timarit.is/publication/345

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.