Vörður


Vörður - 04.01.1926, Blaðsíða 6

Vörður - 04.01.1926, Blaðsíða 6
TðíBUJ bannfæringarinnar, sem verða að engu fyrir það. Röddin er ekki góð og klaufalega beitt á stundum. Sjera Þorgeir leikur Tómas Hallgrímsson. Það er vandasamt hlutverk, og Tómasi tekst ekki að ráða við það. Hann leikur ekki oft og tiðum. Pó er leikur bans ekki litlaus. Tilþrif eru i leik hans í Berghyl og undir bannfæringunni, þó hann gleymi sjer þá stundum. Hann nýtur sin betur sem hermaður en prestur. Haraldur Sigurðsson er held- ur ekki í rjettu hlutverki, enda er leikur hans tilþrifalaus. Jeg veit ekki hver leikur Sera- piel, en gerfið er vont og rödd- in ómöguleg. Ekkert annarlegt. Pó ýmsu sje ábótavant við leiksýningu þessa, fara menn ekki erindisleysu í leikhúsið. Ýmislegt tekst þar vel, og mun verða mönnum minnis- stætt. Mætti þar nefna sjón- hverfingaleikinn f kirkjunni, sem oft tekst prýðilega, og er mjög áhrifamikill, og eins, þá er kirkj- an sekkur. En ekki munu dans- arnir og Kaldalónslögin eiga minstan þátt í því, að menn fara úr leikhúsinu i góðu skapi. Dansarnir eru áhrifamiklir, og í fullu samræmi við umhverfið. Ætti höfundur þeirra, frú Guð- rún Indriðadóttir, að takast á hendur endurreisn þjóðdans- anna íslensku. Lög Kaldalóns við Ave Maiia og kirkjugarðsdansinn eru bæði stórkostlega áhrifamikil, og for- leikurinn eftir Emil Thoroddsen flytur áheyrendurna strax inn i umhverfi leiksins. 1930 á Þjóðleikhúsið að vera bygt. Pá verður Dansinn i Hruna að sjálfsögðu leikinn i virðingarskyni við höf. hans fyrir hans mikla starf i þágu isl. leiklistar. Það mun þá sýna sig, að í því eru margar sýn- ingar, er taka fram flestu þvi er hér hefir sjest á leiksviði. Andrjes G. Pormar. Doktorskjör. Heimspekisdeild Háskólans kjöri á fundi 19. f. m. Hannes þjóðskjalavörð Porsteinsson heið- ursdoktor. Á Þorláksmessu sóttu kennarar heimspekisdeildar þjóð- skjalavörð heim, á skrifstofu hans í Þjóðskjalasafninu, og tilkyntu honum doktorskjörið. Greinargerð deildarinnar fyrir því er á þessa leið: »Ættvísi og mannfræði hafa löngum verið höfuð-uppistaðan i söguiðkunum íslendinga. í þeim greinum hefir þó enginn, hvorki fyr nje síðar, lagt fram meira í rannsóknum en Hannes þjóðskjalavörður Þorsteinsson; hafa þær birst i mörgum ritum frá hans hendi, bæði smáum og stórum; má t. d. benda á hina miklu viðauka hans og athugasemdir við Sýslumanna- ævir Boga Benediktssonar. Höf- uðverk hans i þessum greinum, — »Ævisögur lærðra manna islenskra«, er þó enn óprentað; er það mikið ritverk, g«ysilega fróðlegt og nákvæmt, enda stutt fyrst og fremst við skjöl og hin- ar fylstu frumheimildir. Frá Fundarhöldin í Kjósar- og* Gullbring'usýslu. Sameiginlegir fundir frambjóð- endanna í Gullbr.- og Kjósar- sýslu, Ólafs Thors og Haralds Guðmundssonar, hófust ekki fyr en eftir jól, vegna þess að hinn fyrnefndi hafði verið þungt haldinn af lungnakvefi fram undir hátíðir. Hafa þeir nú haldið fundi í Hafnarfirði, Kefla- vík, Sandgerði, Garði og á Álfta- nesi. Umræður á öllum þessum fundum hafa verið hinar fjör- ugustu og kappsamlegustu. í Hafnarfirði, Keflavík og Garði töluðu, auk frambjóðendanna og allmargra innanhjeraðsmanna, sem flestir tjáðu Ólafi Thors fylgi sitt, þeir Jón Porláksson og Magnús Jónsson dócent af hálfu íhaldsmanna, en Jón Baldvinsson, Sigurjón Ólafsson og Björn J. Blöndal af hálfu jafnaðarmanna. Stefnur beggja flokka og til- lögur þeirra i ýmsum málum, hafa verið ræddar fram og aftur og er auðvitað ógerningur að rekja umræðurnar í stuttu máli. Ástæða er til að geta um það og benda á sem fordæmi, hve prúðmannlegur og kurteis tónn hefir ríkt í arðaskiftum fram- bjóðendanna beggja. Báðir eru prýðilega máli farnir, tala fjör- lega og snjalt, setja skýrt og ljóst fram rök sín og skoðanir. Þá greinir mjög á i hðfuðstefnu- atriðum, t. d. skattamálum, sem hendi hans liggja og merk rit önnur, er varða bókmentir þjóð- arinnar beinlínis, sögu landsins og staða- og örnafnalýsing. Ýms merk fræðirit heíir hann og bú- ið undir prentun og gefið úl, t. d. islenska annála sfðari alda. Loks má og framar öðrum þakka honum þær horfur, er eru á heillavænlegum úrslitum um kröfur íslendinga til skjala og handrita úr söfnum Dana; atorka hans og nákvæm þekk- ing á sögu skjala og handrita ljeði þar þann styrk, sem reið baggamuninn«. Allir þeir, sem unna islensk- um fræðum, munu samfagna dr. Hannesi með þá maklegu viðurkenningu, sem honum hefir hlotnast i þessu. Sigurður Jónsson á Ystafelli heíir látið af þingmensku sakir veikinda. Hverfur með honum af þingi hinn mesti heiðurs- og merkismaður. Þingsæti hans tekur Ágúsl bóndi Helgason í Birtingaholti. Ridilarakrossi Fálkaorðunnar hafa verið sæmd nýlega: Maria Viktoria, prforissa i Landakoti, Indriði Einarsson, leikskáld, Ólafur háskólaritari Rósenkranz, Borgþór Jósefsson, bæjargjaldk., sr. Páll ólafsson í Vatnsfirði, Jóhann Jónsson, skipstjóri á björgunarskipinu »Þór« og Sig- urður skáld Sigurðsson frá Arn- arholti. báðir hafa rætt ítarlega, og þeir sækja fram bvor gegn öðrum af krafti og hita. En hvorugur hefir sýnt hinum minstu óvirð- ingu eða ósvífni, báðir viðurkent að þeir ættu í höggi við heið- arlegan andstæðing. Ólafur Thors og Haraldur Guðmundsson eru báðir ungir menn og hafa á síðari árum hafið afskifti sín af opinberum málum. Það væri vel, ef fram- koma þeirra í kosningarbarátt- unni væri tákn þess, að hinir yngri menn í landinu af öllum flokkum (og í þessu sambandi má m. a. minna á Ásgeir Ás- geirsson) væru að snúa baki \ið allri þeirri andstygð ósann- inda, níðingsbragöa og hvers- konar óheiðarleika, sem enn er höfuðeinkenni á bardagaaðför- um sumra íslenskra stjórnmála- manna. — Fundirnir hafa staðfest það sem menn raunar vissu áður, að Ólafur Thors á meira fylgi í [Gullbringu- og Kjósar- sýslu en H. G. Fylgi hins síð- arnefnda mun aðallega í Hafn- arfirði, en þó varð ekki séð á fundinum þar, hvor frambjóð- endanna átti meiri ítök í hug- um manna. Ræðum beggja var tekið með miklum fögnuði. Á öllnm hinum fundunum var auðséð að fylgismenn Ól. Th. voru þar í yfirgnæfandi meiri hluta. Snjóflóð fjell yíir bæinn Sviðn- ing i Kolbeinsdal i vikunni fyrir jól. Tók flóðið fjárhús og bar ol'an á baðstofuna, en i henni voru ð menn, hjón með 2 börn- um ásamt gamalli konu. Tví- býli er á bænum, og sakaði ekki hús það, er hinn bóndinn býr i. Kom hann þegar tii hjálpar og ijekk borgið gömlu konunni og barni. Kom honum þá hjálp frá öðrum bæjum og tókst loks að grafa niður á rúm hjónanna. Var bóndinn, Sölvi Kjartansson, þá örendur, og annað barnið, en húsmóðirin náðist lifandi, en allmjög þrekuð og marin. Var þá liðinn sólarhringur frá því er flóðið reið yfir, og hafði kon- an legið allan þenna tima hjá líki barns síns. — Skriðan tók allar skepnur og öll hey hins bóndans. Mósúlmálið. Símað er frá Vin- arborg, að tyrkneska herforingja- ráðið hkfði fundi þessa dagana og ræði lfklega Mósúlmálið. — Frá Lundúnum er símað, að þeir hafi átt ial um Mósul-málið, tyrkneski sendiherrann og Bald- win forsætisráðherra, og er talið, xð saman hafi dregið með þeim. Afvopnunarráðstefnc Frá Was- hington er simað, að Banda- ríkjunum hafi verið boðið að taka þátt í afvopnunarráðstefnu. Stjórnin íhugar málið, en blöðin eru flest meðmælt því, að boð- inu verði tekið. Preutsmiojan Gutenberg. Aðalfundur h f. Eimskipafjel. Suðurlands verður haldinn laugard. 20. febr. 1926 á skrifstofu hr. hæstarjettarmálaflutningsmanns Lárusar Fjeldsted, Hafnarstræti 19, Reykjavík, og hefst kl. 4 eftir hádegi, Dagskrá samkv. 14. gr. fjelagslaganna. Reykjavík 31. des. 1925. Fjelagrsstjórnin. íersteÉs, vörubirgðir, útistandandi skuldir m; i Hlutafjelagið HINÁR SAMEINCBU Í8LENSKU YER8L- ANIR í Kaupmannahöfn hefir ákveðið að selja eftirtalda 8 versl- unarstaði og verslanir. 1. Djúpivogur. Ibúðarhús og sölubúð, geymslu- hús, bræðsluhús, peningshus, bryggja, alt með lóðarrjettindum, verslunaráhöld, vörubirgðir og útistandandi skuldir. 2. EsRifjöröur. fbúðarhús og sölubúð, mörg geymsluhús, is- og frystihús, sláturhús, steinolíuhús, lýsisbræðsla, peningshús, stórskipabryggja með öllum áhöldum, tún, mikið landsvæði, 5 íbúðarhús einstakra manna, verslunaráhöld, vöru- birgðir, útstandandi skuldir o. fl. Ennfremur á sama stað eignir h.f. tslandia, síldveiðahús, geymsluhús, sildarnætur og önn- ur áhöld. 3. Vestdalseyri. Sölubúð, mörg geymsluhús, slát- urshús, fiskþvottahús, járnbrautir, bryggjur, 9 íbúðarhús, jðrðin Vestdalseyri, jörðin Vestdalur, 3 mótorbátar, lítilsháttar vöru- birgðir og útistandandi skuldir. 4. JBorgarf jöröur. N.-Múlas. íbúðarhús og sölu- búð, ýms geymsluhús, ís- og frystihús, geymsluhús á Unaós, sláturshús. Jarðeignirnar Bakki og Bakkagerði, V« úr jörðinni Njarðvík, ibúðarhús og sjóbúð í Glettinganesi, bryggja, 4 íbúðar- hús, 4 hesta Danmótor, verslunaráhöld, vörubirgðir og útistand- andi skuldir. ö. Vopnafjöröur. Ibúðarhús, sölubúð, ýms geymsluhús og íbúðarhús, bryggjur, frystihús, verslunaráhöld, vörubirgðir og útistandandi skuldir. O. Hesteyri. íbúðarhús og sölubúð, geymsluhús, sildaiplan með vatnsveitu, lóðarrjeUindi. V. Bolu.nga.rvik. íbuðarhús og sölubúð, mörg geymsluhús og fiskihús, verbúöir, mörg íbúðarhús, lóðarrjettindi, fiskreitir, 2 mótorbátar og hlutar í 4 mótorbátum, verslunaráhöld, vörubirgðir, og útistandandi skuldir. m. m. Ennfremur þessar jarðeignir: Ytribúðir, Árbær og */» Grundarhóll. 8. JEPiateyri. Ibúðarhús, sölubúð, mörg geymsluhús, bálar, bryggja með sildarplani, lóðarrjettindi, fiskreilir, járnbrautir, lýsisbræðsla, peningshús m. m„ verslunaráhöld, vörubirgðir og útistandandi skuldir. Tilboð í framangreindar eignir óskast send undirrituðum í sfðasta lagl 28. febrúar 1926. Tilboðin óskast í hvern versl- unarstað um sig með óllu tilheyrandi, þar á meðal vörubirgðum og útstandandi skuldum. Einnig má gera sjerstaklega tilboð i ein- stakar eignir, svo og i eignirnar allar í einu, í útistandandi skuldir á öllum verslunarstöðunum 0. s. frv. Eignirnar seljast í því ástandi, sem þær nú eru, eða þegar sala fer fram. Upplýsingar um ástand eignanna m. m. má fá hjá núverandi umboðsmönnum Hinna sameinuðu isleusku verslana á hverjum stað um sig. Um aðrar upplýsingar geta menn snúið sjer til undirritaðs eða Jóns konsúls Arnesens á Akureyri. Tilboð sem koma kunna, óskast sem skirust og greinilegust bæði um það hvað óskast falið í kaupunum, um borgun kaupverðsins og annað. Kaup geta- fljótl farið fram, með því að jeg hefi unboð til sölunnar, Sveinn Björnsson hæstarjettarmálaflutningsmaður. Reykjavík. — Símnefni „íjsbjörii'%

x

Vörður

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vörður
https://timarit.is/publication/375

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.