Vörður


Vörður - 08.05.1926, Blaðsíða 4

Vörður - 08.05.1926, Blaðsíða 4
V Ö R Ð U R því, sem þá heyrðist um fjen- aðarhöld til sveila. Æskilegt væri að bæDdur gætu unnið slæjulönd sín, og haft til sölu hey nægilega mikið til þess að ekki þurfi að kaupa útlenda heyið, úr því verð og gæði þola vel samanburð, eins og segir í áminstri grein. En m?.ö því að jeg er dauf- trúa á svo mikla heyframleiðslu í landinu, sem merkisbóndi Lög- rjettu talar nm, vildi jeg skora á hið háa Alþingi að veita okk- ur Vestmannaeyingum undan- þágu ef innflulnÍDgsbann yrði sett á útlent hey. Hjer er orðinn mannmargur bær, íbúar um 3000 og auk þess um 200 aðkomumenn um vetrartímann, eða jafnvel fleiri. Geta því allir skynbærir menn sjeð, að hjer er mikil mjólknr- þörf. Eins og hjer til hagar og heflr gengið að ná í hey frá megin- iaDdinu, virðist að svo búnu ekki mega missa úllenda beyið. Það getum við svo fengið smátt og smátt nieð e's »Lyra« og verður það efnalitlum mönnum hægara, en að kaupa miklar birgðir og greiða slórar upp- hæðir í einu. Leyfi jeg mjer að benda á aðra blaðagrein, sem nýlega birtist hjeðan, sem sýnir dalitið fram á þá áhættu, sem heykaup og heyflutningur úr nærsveitunum hafa bakað okk- ur Eyjamönnum. Verði því bannaður innflutn- ingur á útlendu heyi, er bjer bersýnilegur mjólkurskortur fyr- ir dyrum, og er það mikið á- hyggjuefni fyrir þá sem börnin eiga, og hina aðra, er umhyggju bera fyrir lífi þeirra og heilsu. Vestmannaeyingur. Heiðursmerki. Ungfrú Póra Friðriksson: Officier de l'Instruc- tion Publique; Páll Porkelsson og Björn Björnsson kgl. hirðbak- ari: Offlciers de l'Academie Francaise. lega. Það má ekki stara á nokkrar þúsundir króna á ári, þegar um það er að ræða að tryggja rjettaröruggið í landinu. Og væntanlega verða þeir fáir, sem vilja vinna það til að veikja það að mun, til þtss 30 spara einar 20 þús. kr. á ári, þegar fjárhagurinn er aftur kominn á ijettan kjöl. Það er ekki meira en sem þingkostnaði nemur, svo sem einnar viku tíma, eða kostnaðinum við dálítinn vegar- spotta eða símalínu. Lagabreyting sú, sem gerð var 1924 er ekki komin í fram- kvæmd enn, að því er fækkun dómendanna snertir. Nú hefir komið fram á Alþingi frumvarp þess efnis, að dómararnir verði framvegis 5 að tölu, eins og verið hefir til þessa. Væntanlega nær frumvarp þetta fram að ganga, því fjárhagsörðugleikar þeir sem knúðu fækkunina fram, eru nú horfnir. En snúist þing- ið öndvert við, verður þjóðin sjálf að krefjast þess, að horfið verði frá fækkun dómendanna, svo að traust æðsta dómstóls vors og rjettaröryggið í landinu haldist óskert. Jón Ásb/'örnsson. V. B. K. Heiidsala. Smásala. Verslunin hefir nú fyrirliggjandi mikið úrval af fjölbreyttum og vönduðum, mjög ódýrum Vefnaðarvörum Pappír og ritföngrum allsk. Leöur og skinn og flest tilheyrandi skó- og söðiasmíði. Conklíns lindarpennar og "Vík:- ing blýantar. — Satumavjelar handsnúnar og stígnar. * Vegna hagstæðra innkaupa og verðtolls- lækkunar eru vörurnar mjög lágt verðlagðar. Pa.nta.nir afgreiddar um alt land gegn póstkröfu.- Verslnnffl Bjíta Kristiánsson. Landskjörið. Framboðsfrestur til landkjörs var útrunniun 5. þ. m. og hafa komið fram þessir flmm lislar: A-listi (Jafnaðarmenn). 1. Jón Baldvinsson, 2. Jónína Jóuatansdótfir, 3. Erl. Friðjónsson, Akureyri, 4 Rebekka Jónsdóttir, ísafirði, 5. Rikharður Jónsson, 6. Pjetur G. Guðmundsson. ¦'i-lihtí (Kvennalisti). 1. Briet Bjarnhjeðinsdóttir, 2. Ouðiún Lárusdóttir, 3. Halldóra Bjarnadóttir, 4. Aðalbjörg Sigurðardóttir. C-listi (íhaldsmenn). 1. Jón Porláksson, 2. Pórarinn Jónsson, Hjalta- bakka, 3. Guðrán Briem, Rvík, 5. Jónaian Líndal, Holtastöðum, 5. Sigurgeir Gíslason, Hafnaif., 6. Jón Jónsson Firði við Seyð- isfjörð. D-listi (Framsóknarir.enn). 1. Magnús Kristjánsson, 2. Jón Jónsson, Stóradal, 3. Kristinn Guðlaugsson, Núpi, 4. sr. Porsteinn Biiem, Akra- nesi. 5. Pall Hermannsson, Eiðum, 6. Tryggvi Þórhallsson. E-Iisti (Frjálslyndir). 1. Sigurður Eggerz, 2. Sigurður Hlíðar, Akureyri," 3. Magnús Friðriksson, Staðar- felli, 4. Magnús Gíslason, sýslum. 5. Eiuar G. Einarsson, Garð- húsum, 6. Jakob Möller. Kaupið að eins Fram- leiðsla bestu Golden vín- hjeraða Prakk- lands. Kon- unga Guineadrykk Jóhannes Fönss, nafnkunnur danskur óperusöngvari, söng bjer í fyrsta sinni á miðviku- dag. Hefir hann allmikla bassa- rödd. Áheyrendur virtust rrjög ánægðir. Aiþingi. Fjárlögin voru afgreidd við eina umr. í Nd. í gær með 275 þús. kr. tekjuhalla. Stýfing lcrónnnnar. Fjárhagsnefnd Nd. klofnaði sem við var að búast um frv. Tr. P. um veröfesting krón- unnar. Ásg. Ásg. og Halld. St. vildu Iáta samþykkja það, en Kt. J., J. Au. J., Lindal, Jak. M. og Magn. J. vildu láta vísa því frá með svohljóðandi dag- skrá: »Neðri deild Alþingis lítur svo á, að halda beri núverandi gengi íslenskrar krónu föslu iil næsta þings. í fullu trausti þess, að þetta megi verða án verulegrar fjárhagslegrar ábættu, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá«. Málið kom til 2. umr. í Nd. á íjmtud. Dagskráin var feld með 15:12 atkv. Já sögðu Bj. L., Hák. Kr., Jak. M.. J. A. J., J. Baldv., J. Kj., J. Sig., J. Porl., Ki. J , M. Guðm., M J., og Þór. J. Néi sögðu: B. Sv., Á J., Ásg. Ásg., Bernh. St., H. Stef., Ing. Bj., Jör. Br., Magn. Torf., .01. Thors, P. Ott., P. Þórð., Sigurj. J., Sv. Ól., Tr. Þ'. og Þorl. J. Frv. sjálft var síðan samþ. til 3. umr. með 15: 12 atkv. Þeir sömu, sem felt höfðu dagskr. greiddu nú atkv. með frv., þó með þeirri breytingu, að J. Möller var með frv. en P. Ott. á móti því. Þeir Árni Jónsson, Ólafur Thors og Sigurjón Jónsson greiddu atkv. með frv. til 3. umr., af því þeir voru óánæjiðir með dagskrána (eins og P Ott.) og vildu fá frest til þess að at- huga lausn málsins. Málshöfðnnin. Tillaga Jónasar frá Hriftu um málshöfðun gegn Siðnrði Pórð- arsyni var til umræðu i Ed. á þriðjudag og miðvikudag. Var Reynid og saranfærist* henni vísað frá með svohljóð- andi rökstuddri degskrá, er Gunn- ar Ólafsson bar fram: »Með því að ríkisstjórnin get- ur ekki skipað embættismönn- um að fara i meiðyrðamál, og með því að ílutningsmaður til- lögu þessarar hefir í opinberu víðlesnu blaði, verið lýstur æru- laus lygari og rógberi af hinum sama manni, sem hann nú vill láta lögsækja, án þess að hafa svo vitanlegt sje, gert ráðstafan- ir til að hreinsa sig af þeim á- burði, þá verður deildin að lita svo á, að henni sje með tiliögu þessari lítilsvirðing sýnd af flulningsmanni hennar. Hún sjer því ekki ástæðu til að sinna til- lögunni að neinu leyti, og tek- ur fyrir næsta málá dagskrá«. Dagskráin var samþ. með 8 : 4 atkv. Já sögðu: Gunnar Ól., Ingibj. H. Bj., Jóh. Jós., Jóh. Jóh., Jón Magn., Bj. Kr., Egg. Palss. og H. Steinss. Nei sögðu: Ein. Árn., Guðm. Ól., Ingv. Pálss. og Sig. Egg. Tveir greiddu ekki atkv.: Ág. Helg. og J. J. Karlakór K. F. U. M. hefir sungið í Bergen og fleiii bæjuin vestan fjalls i Noregi og hlotið mikið lof í blöðunum. Einar Benediktsson skáld og frú bans komu tii bæjarins á þriðjudag með »Lyru«. Hefir E. B. dvalið í Ameríku f vetur. Barnaskólinn nýi. Bæjarstjómin heíir samþykt barnaskóla-upp- drátt Sigurðar Guðmundssonar húsameistara. í skólanum eiga að vera 20 kenslustofur (30 börn í hverri), teiknisalur, söngsalur, salur lil þess að sýna kvikmyndir í með 130—140 sætum, salur til matgjafa og skólaeldhús, náttúrufiæðissalur, baðstofa og sundlaug. Skólann á að hita upp með vatni úr laugunum. Er ætlast til þess að hyggingu hans verði hraðað svo, að hann verði tekinn til notkunar haustið 1927. Nýja orgelið, sem setja á i i Fiíkirkjuua og Páll ísófsson sá um kaup á í utanför sinni, er nú komið hingað. Er það í 42 hlutum og vegur 11 tonn með umbúðum. Þýskur orgelbygg- ingameistari varð samferða því hingað og annast um aö koma þvi fyrir í kirkjunni. Til Danmerkur fara 14 glimu- menn í næstu viku og munu þeir sýna list sfna þar í mörg- um bæjum í sumar. Foringi fararinnar og glímustjóri verður Jón Porsteinss^n iþróttakennari. Preutsmiðjan Gutenberg.

x

Vörður

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vörður
https://timarit.is/publication/375

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.