Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 27.08.1996, Blaðsíða 15

Atuagagdliutit - 27.08.1996, Blaðsíða 15
Nr. 66 • 1996 ^faaørtøcfåci £/£ 15 Innarluutillit aasarsioqatigiipput Uummannami Qaqortumilu innarluutillit Kangerlussuarmi naapeqatigiipput GRØNLANDSPOSTEN KANGERLUSSUAQ(KKL) - Timimikkut tarnimikkullu innarluutillit, meeqqat børne- hjem-imeersut, inersimasullu najugaqatigiiffinnersuut suli- sullu 180-t Kangerlussuarmi augustip 19-anit 30-ata tu- ngaanut siullerpaamik naa- peqatigiipput. Aasarsioqatigiinnermi Uummannamit Qaqortumillu peqataasoqarpoq, Narsamit Nanortalimmit peqataasoqa- rani. Aasaanerani isumasioqati- giinnertalimmi peqataasor- passuit silamik iluatsitsilluar- put. - Kiassioqaagut, tikikkattali seqqinniinnaavippoq qarleer- aannaallutalu maaniippugut, Ivalu Møller Lange, Nuummi innarluutillit ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi »Aaqa«- mi ningiu AG-mut oqaluttu- arpoq. - Neriuutigaarput sila taamaginnassasoq asimiigin- nangajattartussaagatta kalaa- liminernik igasassalluta. Aasaanerani naapeqatigiin- neq aamma sulisunut isuma- sioqatigiiffiussaaq. - Sulisut aamma imminnut oqaloqatigiittarnissaannut pe- riarfissaqarpoq, sulinitsinnut atatillugu immitsinnut atorlu- aqatigiinnissaq siunertarine- rullugu. Inissakilliorput Aasarsioriaqataasut amerika- miut sakkutuuisa inikuannut Blok-imut inissinneqarput. - Blok-imik attartoratta ajo- raluartumik ilimagisatsinnit inissakinneruvoq, arlallili pi- ngasukkaarlutik sisamakkaar- lutilluunnit inissinnerini ta- marmik inissinneqarput. Qa- noq iliussanerpugut, nalun- nginnatsigu innarluutillit ilaa- sa inikkilliorlutik sapingajat- tarmassuk, Ivalu Møller Lan- ge oqarpoq. Aasarsioqatigiinnermi ani- ngaasartuutit angerlarsimaf- fiit namminneq, kommunit Namminersornerullutillu O- qartussat akilerpaat. Innarluutillit aasarsioqati- giinnerat isumasioqatigiin- nertalik ukiut tamaasa ukior- tandlæge, en blind pilot eller en døvstum radiovært er der ingen der kan forestille sig, men hvad med en blind me- kaniker eller en døv dag- bladsjournalist eller en fan- ger, der sidder i kørestol? Ifølge handicapforordnin- gen fra 1994 kan der i særlige tilfælde bevilges særlige hjæl- pemidler til brug under ud- øvelsen af passende erhverv. Heri ligger ikke, at det er en selvfølge, at en handicappet kan have det erhverv han eller hun har mest lyst til, men kun at vedkommende kan udøve et erhverv, der ikke kræver alt for megen tilpasning. Handicappedes erhvervs- muligheder indskrænkes dels af handicappet, nogle ting er bare umuligt, og dels af sam- fundsøkonomien - nogle ting er måske mulige, men alt for dyre. I nogle tilfælde vil det være billigere at give vedkommen- de hjælp til at blive selvfor- sørgende ved hjælpemidler til at have et erhverv, og i andre tilfælde vil det være billigere at udbetale førtidspension. Er det den økonomiske målestok vi skal bruge? Eller er det me- re et spørgsmål om den handi- cappedes livskvalitet ved selvforsørgelse? Og hvem skal bestemme om selvforsør- gelse er vigtigt for den enkel- te handicappede? Er det et samfundskrav? Eller skal den handicappede selv beslutte om vedkommende vil være selvforsørgende? Skal handi- cappede eventuelt have posi- tiv særbehandling ved ansæt- telser, for at sikre, at de ikke kommer nederst i bunken hver gang? Eller skal de kon- kurrere om job på lige fod med alle andre? Revalidering Hvor meget skal der satses på at støtte personer med handi- cap, så de kan genvinde deres erhvervsevne? Satses der nok på genoptræning? Skal vi ha- ve genoptræningscentre, eller skal vi blive ved med at sende folk til Danmark til genop- træning? I visse tilfælde kan omsko- ling eller en anden uddannel- se gøre, at en person med handicap kan klare et job. Er det bedre end at tildele før- tidspension? Skal der være mulighed for at tildele tidsbe- grænset førtidpension, i håb om at folk kan genvinde deres erhvervsevne? Beskæftigelse af førtidspensionister De handicappede, der ikke har tilstrækkelig erhvervsev- ne, og derfor tildeles førtids- pension, har et behov for bru- ge tiden på noget menings- fyldt. Som det er i dag, er det kommunens opgave at be- skæftige den del af byens bor- gere, dog med undtagelse af de svært handicappede, som er institutionsanbragte. Den opgave er centralt be- liggende i Direktoratet for So- ciale Anliggender og Ar- bejdsmarked. Aktiveringen foregår ved tilbud om arbejde og terapeutisk virksomhed på dagcentre, væresteder eller beskyttede værksteder, og der kan ydes et vederlag for udført arbejde. Specielle tilbud for sindslidende For sindslidende gælder de luunnit allortarlugu ingerlan- neqartassanersoq isumasioqa- tigiinnermi eqqartorneqas- saaq. - Angalanerit akisoqimma- ta aningaasat isertinniarnis- saat apeqqutaassaaq ukiut ta- maasa imaluunnit ukioq allor- tarlugu aassarsioqatigiinneq ingerlanneqartassanersoq. Innarluutillit aasarsioqati- giinne'rat pernaataasumik i- ngerlanneqartoq pilersaarusi- orneq malillugu august-ip 23- ani aallartippoq, 30-ata tu- ngaanut ingerlanneqassalluni. - Nikingassutit arlaqarnis- saat ilimagaarput, tamattami sulisuusugut pernaammik aa- sarsioqatigiisitsiniaratta, neri- uutigaarpulli iluatsissasoq. Peqataasorpassuit tikerarto- qarnerani suliassaaleqinnge- qaat ullorlu tamaat sammisa- qartarlutik. - Innarluutillit, meeqqat su- lisullu asiarlutik, cykel-erlu- tik, nalunnguariarlutik pisut- tuarlutilluunnit peqataasussat sinneri tikissiivaat, Ivalu Møller Lange naggasiivoq. samme regler som for handi- cappede, idet man defineres som handicappet, hvis man har store problemer med at fungere i sin dagligdag. Hvilke specielle omsorgs- behov har sindslidende? Har pårørende til sindslidende specielle behov? Hvem skal tage sig af de sindslidende? Familien, sygehuset, social- væsenet, naboerne? Hvad skal der til for at folk med sindslidelser kan blive i ud- dannelsessystemet eller på arbejdspladsen? Vil du bo nabo til en psykisk syg per- son? Er det kun det offentliges opgave at ændre syn på folk med sindslidelser, eller skal du og jeg også lære at omgås mennesker der er bange i uvejr, hører stemmer, ser uhy- rer eller afdøde slægtninge, ikke vil fotograferes eller ikke vil gå på gaden fordi, alle kig- ger efter dem? Kan og vil sindslidende bo sammen med fysisk handi- cappede eller psykisk udvik- lingshæmmede? Socialreformkommissionen vil gerne høre din mening om de handicappedes forhold i fremtidens Grønland. Så skriv snart - men inden den 20. sep- tember 1996, så dine forslag kan indgå i arbejdet. Skriv til: Socialreform- kommissionen Postboks 1329 3900 Nuuk Fax nr. 2 4547 Meeqqat inersimasullu timikkut tamimikkulluunnit innarluutillit, børnehjem-imeersut, najugaqatigiffinniittut sulisullu Kangerlussuarmi Kangerlussuarmi ingerlanneqarpoq. (Ass./foto:Knud Josefsen). Fysisk og psykisk handicappede børn og voksne, børnehjemsbørn, beboere i bokollektiver samt personale holder sommertræf fra den 19. til den 23. august i Kangerlussuaq. Vi har fået ny bagerafdeling og vi har rivende travlt Derfor søger Brugsen Nuuk endnu en dygtig bagersvend Til Grønlands største brugs søger vi endnu en dygtig bagersvend med til- trædelse snarest mulig. Vi tilbyder: - Et spændende job med mange muligheder - Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger - Løn ifølge aftale - Vi kan eventuelt stille bolig til rådighed, hvor der betales efter gældende regler Vi forventer, at du: - er kreativ og ikke bange for nye tiltag - kan arbejde selvstændigt - har gode samarbejdsevner - udviser høj hygiejnestandard Nærmere oplysninger kan fåes ved henvendelse til bagermester Jens Larsen på tel. 2 11 22. Ansøgning sendes, så den er os i hænde senest den 15.9.1996, til: Brugsen Nuuk Att.: Forretningsfører Kjeld Gabriel Postboks 152 3900 Nuuk Kalaallit Nunaanni Brugseni er en selvstændig grønlandsk ejet Brugsforening, som driver 9 butikker, fordelt på 6 byer. Virksomheden er i en særdeles god vækst. Va Brugsen

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.