Meddelelser fra Dansk-Islandsk Samfund - 01.01.1929, Blaðsíða 4

Meddelelser fra Dansk-Islandsk Samfund - 01.01.1929, Blaðsíða 4
Side 4 BUDBRINGER Nr. 13 det dem til at rejse ud, naar de ikke havde Kendinge der nede, som de kunde ty til, naar de kom til den fremmede Storby. Dr. J. II. Fra D. I. S.'s Virksomhed her i Landet. Vort Aarsm0de afholdtes den 9. Februar. Valg lil Styrelsen fandt Sted. Vor h0jtbegavede Sekretær Aage Meyer Benedictsen, afgik ved D0den den 21. Ok- tober 1927, H0jskoleforstander Rosenkjær 0nskede at fratræde af Mangel paa Tid, og Prof. Halldór Her- mansson var rejst tilbage til Amerika. I Stedet for disse tre valgtes H0jskolelærer, cand. mag. C. P. O. Christiansen, Askov, Forfatteren Fr. Ásmundsson Brekkan og Kommunelærer Peder Th. Jensen, K0ben- havn. Efter Generalforsamlingen talte Formanden om: »Dansk-Islandsk Samfund — Tilbageblik og Frem- blik«. Derefter var der musikalsk Underholdning ved Pia- nist Haraldur Sigurðsson, Fru Dora Sigurðsson og Landsthingssekretær Jens M0ller. Det er vist f0rste Gang, vi i D.-I. S. har haft den Glæde at h0re Fru Sigurðssons sjældent klangrene og sjælfulde Sang. Vort næste M0de i K0benhavn var den 28. Marts. Theaterdirekt0r, Skuespiller Adam Poulsen holdt et instruktivt Foredrag om Skuespilkunst med en kort Omtale af islandsk Indsats. Siden spillede Fru Ketting og Dr. Zombat fra Prag, ved elskværdig Velvilje, ungarske og slaviske Danse firhændigt. Den 5. December holdt D.-I. S. en Fest i Odd Fel- low Palæet i Anledning af Tiaarsdagen for Islands Selvstændighed. Dr. phil. Knud Rasmussen havde med stor Elskværdighed lovet at tale, og det blev en usæd- vanlig vellykket Aften. Kongen, Dronningen og Kron- prinsen var til Stede og Salen var fyldt til sidste Plads af en repræsentativ Forsamling af Islændinge og Dan- ske. Dr. phil. Arne M0ller indledede M0det med for- anstaaende Tale. Derefter holdt Dr. Knud Rasmussen med megen Kraft og Varme et Foredrag om »Det unge Island«, idet han i korte Træk gav en Fremstilling af den uhyre Udvikling, der har fundet Sted paa Island i den sidste Menneskealder, (Foredragct findes in extenso i »Berl. Tid.« 6/12 28). For f0rste Gang blev nu Loftur Guð- mundssons Islandsfilm fremvist og blev modtaget med begejstret Bifald. Der var herlige Naturbilleder med brusende Fosser og h0jst interessante Fremstil- linger af det islandske Sildefiskeri, Tilberedning af Klipfisk o. s. v. Man íik en udmærket Forestilling oin dette tapre og haardf0re Folks Kamp for det daglige Br0d. Et Orkester under Dir. Schnedler-Petersens Ledel- se spillede islandske Melodier f0r og under Filmen, og Operasanger Joh. F0nss sang to af de mest kendte islandske Sange. Festen sluttede med et nifoldigt Hurra for Islands og Danmarks Konge. Vort Arbejde paa Kontoret har i det forl0bne Aar gaaet st0t og roligt. Takkct være Landbrugsministe- riets værdifulde Rejsehjælp har D.T. S. ogsaa i Som- mer skaffet 12 unge (baade unge Mænd og Piger) Ar- bejde paa Island. En enkelt ung Pige har befundet sig saa vel, at hun har be'stemt sig til at blive paa Island til næste Efteraar; og dette er jo den allerbedste Maa- de, hvis man til Gavns vil lære islandsk Natur og Folkeejendommelighed at kende. En af de unge skriver bl. a. (fra Fors0gsstationen paa Akureyri): »Efter en Maaneds Ophold paa Island kan jeg nu sende det ærede Dansk-Islandske Samfund en venlig Skrivelse om Turen hertil og om mit Indtryk af dette mærkelige Land. Dog f0rst sendes Dem en Tak fór den udmærkede Plads, jeg flk her gennem D.-I. S. Hr. Jónsson og Frue er nogle særdeles flinke Folk at være hos og arbejde for. Ogsaa alle Eleverne paa Stationen og Folk her i det hele taget er vældig flinke; men at tale med dem falder jo meget vanskeligt, da islandsk Sprog har sine Besværligheder at komme over paa saa kort Tid.....Omkring Akureyri ser man jo mange frugtbare Dale, og her paa Stationen er en prægtig Have med mange Træer og Buske.« Vi har været saa heldige ogsaa i Aar at kunne skaffe flere Islændinge gratis Ferieophold i kortere el- ler længere Tid. Trods de meget vanskelige Tider for Landboerne har vi hos vore Venner fundet den st0r- ste Forstaaelse for denne Sag. Vi bringer dem hermed alle vor varmeste Tak og beder dem fremdeles st0tte os. Alle de Islændinge, der har været Gæster paa denne Maade, er kommet tilbage forfriskede og i h0j Grad taknemmelige for^ den store Velvilje, som de overalt er blevet m0dt med. Tre unge Islændinge har vi skaffet Plads her paa Sjælland, hvor de i et Par Maaneder vilde sætte sig ind i danske Landbrugsforhold. De to rejste hjem efter den aftalte Tid, meget tilfredse med Opholdet; den tredje vilde blive her Vinteren over eller længere.

x

Meddelelser fra Dansk-Islandsk Samfund

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meddelelser fra Dansk-Islandsk Samfund
https://timarit.is/publication/470

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.