Austfirðingur - 29.10.1932, Blaðsíða 1

Austfirðingur - 29.10.1932, Blaðsíða 1
AUSTFIROI 3. árgangur Seyðisfirði, 29. oktðber 1932 28. tðlublað Kosningin í Reykjavík. Kosoingaúrslitin f Reykjavík voru fyrirfram gefin að því leyti, að öllum var Ijóst að Sjálfstæðismað- urinn mundi sigra. Hittgátu menn ekki vitað fyrirfram, að aðstaöa Sjálfstæöfsflokksins í höfuðstaðn- um hefði batnað svo, sem raun hefir á oröið, frá því er kosning- ar fóru fram 1931. þaö að niður- staða kosningarinnar var fyrirfram gefin, hafði vitanlega þau áhrif að kosningin var miklu ver sótt en síðast, enda neyttu um 1570 færri kjósendur rjettar síns við þessa kosningu en í fyrra. Útslit kosningarinnar urðu á þessa leið : Sjálfstæðisflokkur (Pjetur Halldórsson) 5303 atkv. Alþýðuflokkur (Sigur- jðn A. Ólafsson 2155 — Kommunistaflokkur (Brynjólfur Bjarnas.) 651 — Gild atkvæði alls 8109. atkv. Framsóknarflokkurinn hafði ekki mann I kjöri við þessa kosningu l Reykjavík. En í fyrra voru úr- slitin á þessa leiö : Sjálfstasðisflokkur 5576 atkv. Alþýðuflokkur 2628 — Framsóknarflokkur ,1234 — Kommunistaflokkur 251 — Alls 9683 atkv. Það er fróölegt að bera saman þessar tvennar atkvæðatölur aðal- flokkanna tveggja í Reykjavík, Sjálfstæðis- og Alþýðuflokksins. Alþýðuflokkurinn fær nálega 20% færri atkvæði nú en í fyrra, en Sjálfstæðisflokkurinn ekki nema ca 5% færri atkvæði. En heildarniðurstaðan er sú, að í fyrra fjekk Sjálfstæðisflokkurinn tæplega 58% greiddra atkvæða í Reykjavík, en nú nálega 65V2%, eða því sem næst tvo þriðju hluta. Hrakfarir Alþýðuflokksins verða því berari, þegar þess er gætt að fjöldi Framsóknarmanna hefir kos- ið með þessum fornvinum sfnum og bandamönnum, því sennilega vilja Framsójcnarmenn ekki láta þakka sjer aðallega aukningu þá, sem orðið hefir á fylgi kommun- ista frá því í fyrra. Fyrir kosninguna reyndu and- stæðingar Sjálfstæðisflokksins að koma því inn hjá mönnum, aö flokkurinn væri klofinn og sundr- aður. Úrslit kosningarinnar af- sanna þann söguburð með öllu. Það er þvert á móti sýnilegt á kjörsókn Sjálfstæðismanna, að flokkurinn starfar af jafnvel meiri áhuga og dugnaði, en mátt hefði vaenta, þegar niðurstaðan var fyrirfram gefin. Má þetta vafalaust að talsverðu leyti þakka því, að á seinustu árum hefir verið kapp- samlega unnið að því að koma bættu skipulagi á starfsemi flokks- ins í höfuðstaðoum. En hitt veld- ur þó mestu, að Sjálfstæðisflokk- urinn hefir miklu betri aðstöðu til að ganga til kosninga heldur en hinir tveir flokkarnir, sem und- anfarin ár áttu sameiginlegan þátt í stjórn landsins og bera sameig- inlega ábyrgð þeirra athafna og ráðsiafana, sem nú eru að koma landsmöunum í koll. Menn eru óðum að átta sig á því að stefna Sjálfstæðisflokksins í fjármálum og atvinnumálum muni þjóðinni hollari, heldur en sú glæfralega ógengdarstefna, sem farin var, meðar Framsóknar og Jafnaðar- menn rjeðu sameiginlega lögum og lofum hjer á landi. Kosningin í Reykjavík sýnir að gengi Sjálfstæðisflokksins þar hef- ir aldrei veríð meira en nú. Ef til koáninga væri gengið út um land er trúlegast að hið sama yrði upp á teningnum. Sá glýja, sem menn fengu í augun meöan vegur Tímastjórnarinnar var sem mestur og „verkin töluðu" sem hæst, er nú óðum að renna af. Aðdáum'n hefir snúist í efasemdir, eða jafnvel fordæmingu. Reynslan hefir sýnt að hin héflega stjórn- málastefna Sjálfetæðisflokksins var þjóðinni holl og nauösynleg. Hinir flokkarnir eiga að baki spor, sem hræða. Samkvæmt yfirlýsingum sam- steyp.ustjórnarinnar í vor verður að búast við almennum kosning- um að sumri. Aöstaða flokkanna verður næsta ólík þegar þar að kemur. Jafnaðarmenn og Fram- sókn eiga sameiginlega að baki sjer óhappaferil, sem augljósari verður með degi hverjum. Fram- sóknarflokkurinn var svo óhepp- inn að taka upp þá stefnu í kjðr- dæmamálinu, sem öllum er að verða ljóst, að ekki getur staðist. Jafnaðarmenn hafa haldiö saman hjörð sinni á eilífum kaupstreitum Nú er svo komið að þar verður ekki lengur haldið í horfi. Báðir þessir flokkar ganga því að ýmsu leyti stórlega lamaðirtil kosninga. Sjálfstæðisflokkurinn aftur á móti þarf hvergi að hvika frá stefnu sinni. Þeð er þessvegna óhætt að fullyrða, að það verður Sjálf- stæðisflokkurinn, sem mest vinnur á við kosningarnar næstu. Þaö sem flokkinn skortir sjerstaklega út um land, er traustara skipulag En Ihuginn er vakandi á því sviði, og vonandi verður þess ekki langt Rannsóknin. Eins og kunnugt er orðið, fyr- irskipaði Jönas frá Hriflu saka málsrann«ók gegn mjer hinn 23. mai í vor. Hann vissi þá, að hann hlaut að fara úr dðmsmála- ráðherraembættinu einhvern næstu daga og hafði grun um, að jeg ætti að taka sæti hans. Ætlaði hann vitaskuld að hindra þetta meö fyrirskipun þessari, en þing- ið sýndi þessu tiltæki hans við- eigandi fyrirlitningu, og fól mjer að gegna dómsmálaráðherraem- bættinu. Jeg Ijet mig þessa fyrirskipun litlu skifta og hefi hingað til ekk- ert um hana ritað. Ea með þvf að rannsókn málsins er nú lokið, og með því að þau blöð, sem Jðnas frá Hriflu og hans fylgi- fiskar hafa tök i, ausa nú dag- lega yfir mig svlviröingum út af þessari rannsókn, þá tel jeg mjer hvorki rjett nje skylt að þegja lengur og mun því hjer segja málavöxtu f aðaldráttum. f októbermán'uði 1929 kom til mfn sem málafærslumanns kaup- maður hjer f bænum og tjáði mjer, að hann hefði notað í eig- in þirfir mikið fje, sem hann heföi innheimt fyrir erlent firma. Mundi umboðsmaður firmans bráðlega koma hingað til lands og heimta greiðslu, en hann hefði ekki handbæra peninga til að greiða néma lítið af skuldinni. Jeg sagði kaupmanni þessum, að áður en jeg gæti sagt um, hvað rjett væri að gjöra í þessu, yrði jeg að fá skýrslu löggilts endur- skoðanda um efnahag hans, eins og hann þá væri. Skýrsla þessi var svo gerð, og samkvæmt henni voru skuldir alls tæplega 133.000 kr., þar af rúmlega 68.000. kr. við hið erl. firma, sem átti hið innheimta fje, rúmlega 27.000 við aðra skuld- heimtumenn, flesta erlenda, um- boðsvörur fyrir rúmlega 4.000 kr. og um 23.500 kr. við ýms skyld- menni hans erlendis. Gaf kaup- maeurinn mjer þá strax þær upp- lýsingar, að í þessu sambandi þyrfti ekki að taka tillít til þess- ara skulda hjá venslamönnum sínum, því að þær yrðu ekki af honum heimtar, nema hann gæti greitt öllum öðrum að fullu. Þær að bíða að starfsemi Sjálfstæðis- flokksins út um land verði komin i jafn traustan grundvöll sem starfsemi andstöðuflokkanna, eins og orðið er í Reykjavík. skuldir, sem taka þurfti tillit til væru þvf, eftir frásögn hans, tæpl. 100.000 kr. Eígnir samkv. skýrsl- unni voru um 98.000 kr. og voru þí ekki taldar með 6.000 kr., sem var óumsamin innielgn hjá erlendu firma. Ennfremur kom það í Ijós síðar, aö 5.000 kr., sem talið var að hefði verið eytt, voru greiddar upp f skuld, sem þannig var tal- in 5.000 kr. of hátt. Eftir þessu er ekki annað sjáanlegt, en að kaupmaður þessi hafi átt 8—9 þús. kr. umfram skuldir, þegar ekki eru taldar með skuldir vensla- manna. Með því að kaupm. haföi ekki peninga að ráði og með því að hið erlenda firma gekk hart eftir skuld sinni, þá var það ráð tekið að framselja firmanu útistandandi skuldir og vörur fyrir samtals um 47.000 kr., og sá jeg um samn- ingsgerðina og tðk að mjer inn- heimtu skuldanna. í febrúar 1931, varð svo kaup- maöur þessi gjalþrota, og við rannsðkn, sem lögum samkvæmt fór fram út af gjaldþrotinu, komu auðvitað fram upplýsingar um samninga þessa, og með því að jeg hafði verið þar við riðinn sem málafærslumaöur, þótti bera vel í veiði um að höggva í minn garð. — Á því, sem að framan er sagt, er rannsóknín reist. Jeg á að hafa gert mig sekan um hlutdeild í sviksamlegu athæfi með því að út- búa framannefndan samning um framsal vara og skulda og hlut- deildin i að Iiggja í því, að jeg lagði tit grundvallar tfnahagsreikn- ing Iöggiits endurskoðunarfirma, og tók til greiaa þá skýringu skuldunauts, aö hann þyrfti ekki að taka í þessu sambandi tillit tii skuldanna við venslamenn sína. Þess má geta, að við rannsókn málsins hefir það sannast, aö skuldunautur hafði skýrt alveg rjett frá um þessar skuldir. Hjer er þá f fám orðum sögð saga málsins og aðdragandi. Get- ur nú hver og einn metið hvað hann finnur saknæmt í þessu. Jeg er ekki hræddur við dóm skynbærra og övinhallra manna. Jeg er þess fullviss, aö einungis pðlitískur dömstóll getur dæmt mig sekan, en slíkur dómi ætla jeg ekki að hlíta, — Jónas frá Hriflu hefir fariö margar pólitísk- ar herferðir gegn mjer, en enn þá hefir honum ekki hepnast að sigra, og jeg er sannfærðum um, að hann sigrar ekki heldur að

x

Austfirðingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austfirðingur
https://timarit.is/publication/594

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.