Alþýðumaðurinn


Alþýðumaðurinn - 16.10.1951, Blaðsíða 1

Alþýðumaðurinn - 16.10.1951, Blaðsíða 1
(UbíjkmaWuux XXI. árg. Þriðjudagur 16. október 1951 36. tbl. Uiiamennafélöðin hvetja íil sóhnar ti! kmi sfnfcit á nfðfstöðni fundi m UÉmli IIM SAMBANDSRÁÐ U.M.F.Í. sam- þykkti á fundi, sem það hélt um síðustu mánaðamót, ávarp til þjóðarinnar um að hefja nýja sókn til eflingar sjálfstœði og þjóðlegri menningu. Telur sam- bandsráðið dvöl erlends hers í landinu og alvöru tímanna yfir- leitt gera það að brýnni nauðsyn að meira sé gert en áður til þess að hlúa að þjóðlegum verðmœt- um og efla mannrœkt með þjóð- mni. Þetta ávarp sambandsráðs U. M.E.Í. fer hér á eftir orðrétt: „í tilefni af dvöl erlends hers í landinu og í samræmi við stefnu ungmennafélagshreyfingarinnar fyrr og síðar heitir sambandsráðs- fundurinn á alla íslendinga að hefja öfluga sókn fyrir varðveizlu sjálfstæðis þjóðarinnar, lagalegu og menningarlegu. Skorar fund- urinn sérstaklega á sína eigin fé- laga og annan íþrótta- og æsku- lýðsfélagsskap, að taka þessi mál til alvarlegrar meðferðar, einnig skólamenn vora og aðra leiðtoga og þá ekki sízt á listamenn, blaða- menn, skáld og rithöfunda. Sér- stök nauðsyn er og á, að ríkis- útvarpið hagi starfi s.nu með hliðsjón af hættuástandi því, sem nú er og hafi sjónarmið mann- ræktar og þjóðernis fyrir höfuð- markmið, til dæmis sé íslenzku kennsla útvarpsins stórlega aukin og bókmenntafræðsla. Þess er mikil nauðsyn, að þjóðin geri sér ljóst, að varð- veizla sjálístæðisins hvílir mjög á lífvenjum vorum, skyldurækni við störf, gætni í fjármálum og siðferðisþreki gagnvart skað- nautnum. Geta skólar vorir stuðÞ að að þessu með hagnýtu námi og þjóðfélagið með því að greiða þær götur, sem liggja til höfuð- atvinnuveganna, og að þeir verði æskulýðnum sem eftirsóknarverð- astir. Starfsrækt og átfhagarækt verður að eflast og leiðir til þjóð- rækni og ættjarðarástar. Fundurinn skorar á stjórnmála menn þjóðarinhar að efla bind- indis- og æskulýðssamtök þjóðar- innar með auknum fjárráðum og bættum starfsskilyrðum, um leið og hann þakkar það, sem áunnizt hefir m. a. á íþróttasviðinu. Væntir fundurinn þess, að leið- togar vorir kaupi aldrei stundar- afkomu ríkisins fyrir viðnáms- þrek íslenzks æskulýðs á hættu- tímum þeim, sem nú eru, og er honum ríður á að vera vakandi og alls-gáðum, né heldur, að vin- átta erlendra þjóða sé fengin með því að skerða hlut þeirra, sem aru og eiga að erfa landið. 011- um þarf að vera ljóst, að sjálf- stæði vort bygg^st á því, að vér skiljum sérstöðu vora, vanda vorn :g skyldur og þá mun oss skiljast hver réttindi það eru að vera Is- 'endingar. Vinnum íslandi allt". Nýja slökkvistöðin tekin í notkun Síðastliðinn laugardag flutti slökkvilið Akureyrar bækistöð sína í hið nýja slökkviliðshús við Geislagötu. Bygging stöðvarinnar hófst svo sem kunnugt er 1949 og var þá steyptur kjallarinn, sem nú er að mestu notaður sem kartöflu- geymsla. Árið 1950 var 1. hæðin steypt, og hefir verið unnið að innréttingu hennar í- vetur sem leið og sumar. Hefir Rafveitan sumt af hæðinni á leigu og í suð- vesturhorni henhar hefir fugla- og eggjasafni því, er Jakob Karls- son gaf bænum, verið búinn stað- ur um sinn. Húsnæði slökkviliðs- ins er varðstofa, svefnherbergi og eldhús auk geymslu fyrir tækin, en alls er hæðin 14.6x35 m. að flatarmáli. Eftir er að byggja 2 hæðir enn af húsinu, og eru þær hugsaðar fyrir skrifstofur. Enn er ekki að fullu ákveðið, í hvaða horfi brunavarzlan verður í þessu nýj^a húsi, en samningar standa nú yfir milli Brunabótafé- lags Islands og Akureyrarbæjar varðandi þetta. Alþýðuflokkur Noregs vinnur stór- sigur í bæjarstjórnar kosningum Um fyrri helgi fóru fram bæj- ar- og sveitarstjórnarkosningar í Noregi. Enn hafa að vísu ekki borizt fullnaðarúrslit kosning- anna hér til lands, enda hefir ís- enzka útvarpið þagað vandlega um þær, en samt er það fullvíst, að norski Alþýðuflokkurinn hef- ir unnið þar mikinn kosninga- sigur. Hefir hann bætt við sig a. m. k. 500 fulltrúum frá því sem áður var, aðallega á kostnað kommúnista, sem hafa tapað all- mjög. Sem dæmi um, hve stór- felldur kosningasigur þessi er, má nefna, að Alþýðuflokkurinn hefir nú meirihluta í a. m. k. 33 sveitar- og bæjarstjórnum fleiri nú en áður. Er hann eftir þessar kosningar líka orðinn stærsti flokkur höfuðborgarinnar Osló, en áður var Ihaldsflokkurinn það: Veðurtepptir í Hrólfsskeri Fyrra laugardag var kveikt á hinum nýja vita á Hrólfsskeri í mynni Eyjafjarðar. Voru þar þá að vinnu 3 menn, en um það bil gekk í aftaka brim og urðu þeir ekki sóttir fyrr en á fimmtudag. Gekk sælöðrið, meðan brimið var mest, í sífellu yfir hinn 12 metra háa turn, en öldur skullu yfir skerið og brotnuðu á bygging- unni. * Flokksstj órnar- fundur Alþýðuflokksins Dagana 4. og 5. október hélt Alþýðuflokkurinn flokksstjórnar- fund í Reykjavík, og mættu þar flokksstjórnarmeðlimir víðs veg- ar að af landinu. — Fundurinn gerði ýmsar samþykktir m. a. í dægurmálunum og stjórnarskrár- málinu. Birtir blaðið í dag sam- þykkt fundarins í dægurmálum, en mun síðar birta ályktun hans í stjórnarskrármálinu. Alþýðumaðurinn kom ekki út í síðustu viku vegna fjarveru ritstjórans úr bænum helgina fyrir. m ™ ?#¦•• i• Adoltehjulindirnar: Wtoli, sö djenðið 09 tttnD. Frumvarpið til fjárlaga fyrir 1952 hefir nú verið Lagt fram á Alþingi. Nema lekjur og gjöld á rekstrarreikningi frumvarpsins 357.918.192 krónum, en rekstrar- afgangur er áœtlaður 43.340.716 krónur. Aðaltekjulindir ríkissjóðs eiga að vera verðtollurinn, sólu- skatturinn, áfengið og tóbakið. V erðtollurinn er áœtlaður 93 milljónir, söluskatturinn 77, áfengið 53 og lóbakið 26. Tekjur ríkissjóðs á næsta ári eru samkvæmt fjárlagafrumvarp- inu áætlaðar þessar: Skattar og tollar 270.850.000, tekjur af rekstri rlkisstofnana 83.623.192, tekjur af fasteignum ríkissjóðs 10.000, tekjur af bönkum og vaxtatekjur 1.935.000 og óvissar tekjur 1.500.000. Gjöldin eru áætluð þessi: Vextir 3.783.775, kostnaður við æðstu stjórn landsins 438.035, til alþingiskostnaðar og yfirskoð- unar ríkisreikninga 3.544.170, til ríkisstjórnarinnar 10.883.264, dómgæzla og lögreglustj órn 21.625.460, opinbert eftirlit 1.575.686, kostnaður vegna inn- heimtu tollá og skatta 8.562.945, sameiginlegur kostnaður við em- ættisrekstur 2.250.000, til lækna- skipunar og heilbrigðismála 24.- 451.170, vegamál 32.121.221, samgöngur 4.520.000, vitamál og hafnargerðir 9.411.205, flugmál 3.582.617, kirkjumál 5.491.442, kennslumál 50.270.777, til opin- berra safna, bókaútgáfu og lista- starfsemi 3.689.660, til rannsókna í opinbera þágu 5.572.790, land- búnaðarmál 36.920.859, sjávarút- Sviplegt slys að Skútustöðum Síðastliðinn miðvikudag vildi það slys til að Skútustöðum í Mý- vatnssveit, að presturirin þar, sr. Hermann Gunnarsson, féll úr stiga og beið bana af. Var hann að bera kaupstaðarvarning niður í kjallara, er hann féll. Kom hann niður á höfuðið á steingólf og brotnaði höfuðkúpan. Séra Hermann lætur eftir sig konu og barn. vegsmál 4.680.539, iðnaðarmál 976.220, raforkumál 5.107.361, til félagsmála 38.225.113, til eftir- laima og styrktarfjár 10.393.167, óviss útgjöld 26.500.000 og rekstr arafeansmr 43.340.716. Taða brennur að Myrká í Hórgárdal Að morgni hins 13. þ.m. varð elds vart í heyhlöðu að Myrká í Hörgárdal, en í henni voru um 5—600 hundruð hestar af töðu. — Menn úr slökkviliði Akur- eyrar fóru á brunastaðinn með dælur, og tókst að slökkva eldinn, en taLð er, að um 200 hestar hafi eyðllagzt. Bóndinn að Myrká er Ármann Hansson. Útgáfan Sunnustef á ísafirði hefir gefið út 32 kórlög eftir Jónas Tómasson, tónskáld. Nýkomið er í bókabúðir nótna- heftið Strengjastef eftir Jónas Tómasson, tónskáld á Isafirði. Er heftið gefið út í tilefni af 70 ára afmæli tónskáldsins 13. aprT næstkomandi. I heftinu eru 32 Iög fyrir blandaðan kór, 25 frumsamin og 7 ísl. þjóðlög raddsett af Jónasi. Allur frágangur heftisins er hinn prýðilegasti. Er boðað framhald þessarar út- gáfu, ef sala tekst vel. Frá amtbókasafninu. í vetur verður safnið opið sem hér segir: Utlán þriðjudaga, fimmtudaga og laugardaga frá kl. 4—7. — Lestrar:alur alla virka daga frá kl. 4—7 og auk þess á mánu- dagskvöldum kl. 8—10. Frá starfi Kristniboðsfélags kvenna, Akureyri. Föstudaginn 19. okt. hefur Krisíniboðsfélag kvenna bazar í Zíon. Húsið verður opnað kl. 3.30 e. h. — Velkomin.

x

Alþýðumaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðumaðurinn
https://timarit.is/publication/597

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.