Alþýðumaðurinn


Alþýðumaðurinn - 19.05.1966, Blaðsíða 4

Alþýðumaðurinn - 19.05.1966, Blaðsíða 4
iitiiiiiiiniiiiimiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiituiiniiiiiiiiiiiiiiiliiitiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiNimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* Ritstjóri: 5IGURJÓN JÓHANNSSON (áb.). Útgi>íandi: AU»ÝÐUFLOKKSFÉLAG AKUR- EYRÁR. — Áígreiðsla og auglýsingar: Strandgötu 9, II. hæð, sími (96)11399. — Prentverk Odds Björnssonar h.f., Akureyri ALÞYÐUMAÐURINN -------------- iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 111 ■ i ■ i ■ ii ■ ■ 11111 n ■ ■ Nóg vatn - og gott IÞÉTTBÝLI — og raunar hvar sem er — er nóg vatn og gott hvortveggja í senn ein brýnasta nauðsynin og sjálfsögðustu þægindin. Hitt gleymist oft, að það getur verið miklum kostnaði bundið að afla þessara þæginda og nauðsynja, þó að íslendingar séu vísast flestum þjóðum betur settir við þá útvegun og hafi víðast t(ik á að ná í ágætt vatn. SÚ TRÚ hefir verið ríkjandi hér á Akureyri, að bærinn ætti óþrjótandi vátnsforðabúr -í Hlíðar- íjalli, en nú er svo komið með sífelldri útþenslu bæjar- ins og vaxandi vatnsþörf frá ári til árs við aukinn iðn- að og alls konar þjónustu, að Itrýn nauðsyn er fyrir bæinn að ráðast í miklar framkvæmdir til aukningar vatni í bæinn, og hafa tvær úrlaúsnir komið mest til orða: vatnsveita með dælingu framan frá Þveráreyrum eða hreinsun Glerár upp á Glerárdal, þaðan sem fall- þrýstingur yrði nægur. HVORTVEGGJA úrlausnin er talin dýr. Hreinsun Glerár dýraf i að stofnkosnaði, en dæling vatns framan frá Þveráreyrum rafmagnsfrek í rekstri og auk þess háð því, að rafmagnið fari aldrei af, svo að mótor- stöð þarf að reisa til vara Laxárrafmagni. Enn eru þessi mál á athugunarstigi, en þeim athugunum þarf nauðsynlega að hraða og freista þess að finna hagkvæm- ustu og varanlegustu lausnina, auk þess sem eigi má slaka á kröfunni um fyrsta flokks vatn, sem Akureyri er þekkt fyrir. -^\v \ VÉR GERUM það hér með að tillögu vorri, að vatns- \ veitmtjóra bæjarins, sem allir þekkja að dugnaði og i trúleik í starfi, verði falið að kynna sér erlendis vand- I aðar og hagkvæmar vatnshreinsistiiðvar, t. d. í Noregi, | þar sem talsverð reynsla mun fyrir hendi um þær. Oss | finnst, að fyrst beri að fullkanna Glerárúrlausnina. Malbikun gatna SVO SF.M VATNIÐ er nauðsynlegt til neyzlu og § hreinlætis, svo eru steyptar eða malbikaðar götur = nauðsynlegar, svo að hægt sé að halda stórum bæjum i þrifalegum. Hér í bæ sem víðar er götuforin í rigning- } um og rykið í þurrkatíð lengi búið að angra bæjarbúa, i en með nýjum og stórvirkum malbikunartækjum, hill- | ir loks undir draum okkar allra: hvert stræti og hver I gata malbikuð horna milli í bænum og steyptar, lagð- | ar eða malbikaðaf gangstéttir. Þegar þessu verki verð- i ur lokið, þurfum við varla að fyrirverða okkur lengur 1 fyrir forina og rykið, sem nú er óneitanlega oft hin | mestu bæjarlýti, en öll vijjum við hafa bæinn okkar | fyrirmyndarbæ um hreinlæti og umgengni sem annað. i I^N STORAÚKNING vatnsveitunnar, sem hér er | " nefnd að fráman, og hið mikla átak, sem blður i I gatnagerðarmálum okkar, verða mjog fjárfrekar fram- i kvæmdir. Það kann því að þykja eigi góð latína, að f telja slíkar þjónustidramkyæmdir eitt af því albrýn- \ asta, nú á kosningaloforðadiigum, er bíði úrlausnar | nýrrar bæjarstjórnar, og segja bæjarbúum, að þær verði i fjárfrekar og krefjist fórna af þeirn. Þetta er hins vegar | sannleikur, sem enginn má dylja sig, enda munu bæj- i arbúar ekki undan gjiildunum skorast, finni þeir, að | fast ög Vél sé framkvæmt, svo sem hér er þörf án táfar. f HÚN HEITIR Friðný Jóhann- esardóttir. Ljósmyndari blaðsins, Níels Hansson, mætti henni á förnum vegi, eftir skóla slit í Oddeyrarskóla sl. laugar- dag. AM er tjáð að hún liafi staðið sig vel í skólanum og hlotið verðlaun fyrir dugnað sinn. AM sendir henni heilla- óskir og óskar henni hamingju og farsældar í framtíðinni. ¥vAÐ var kominn aðeins sunn- anblær sl. föstudag og við sáum það strax, að það hafði orkað jákvætt á hugarheima þeirra hjá Verkainanninum, eru svolítið grínaktugir í sér, en snupra samt Sigurjón fyrir það, að hafa andúð á prósentureikn- ingi og vorkenna blessuðum krökkunum, er þurftu á sínum tíma að una við kennslu þessa prósentuhatara, það var svo sem ekki að spyrja að hugul- seminni hjá þeim blessuðum. En það skyldi nú ekki fara svo, að prósentuvinirnir hjá Verka- manninum þyrftu að fá sér ein- livern vökva með prósentunni sinni eftir kosningamar, að hún reyndist vera orðin strembið þurrmeti, er erfitt væri að kingja, en þökk fyrir krossinn fyrir framan A. AMANSAMUR náungi bið- ur AM að koma þeirri orð- sefidingu á framfæri til þeirra hjá Verkamanninum, að þeir ættu að fara til Helga okkar augnlæknis úr því að þeim hafi missýnzt svona berfilega, þá er þeir lásu klausu hans í síðasta blaði AM, en hann vonar að Ing ólfi sínum Árnasyni hafi eigi missýnzt og því skilið sig rétt. ¥Á, og sko til líka. Sunnanátt- " in liefur einnig strax orkað til hins betra á hann Erling okkar hjá Degi. Það bregður fyrir svolítilli gamansemi hjá honum annað veifið, minna við- brögð hans, sveitamann á til- burði kálfs, sem er sleppt út í fyrsta sinn, dálítið klaufalegur og óráðinn í spori, en síðan létt stökk, þó án þess að athuga hvert stokkið var, og af þeim sökum stundum lent í fjós- haugnum, og þá dapraðist held- ur betur Iéttleikinn hjá kálfsa. Þannig er einnig með „létta hjalið“ hans Erlings, stundum nær hann því næstum að vera „humoristi“, en dettur svo skyndilega niður í gamla Dags- ergelsið aftur. ■pKKI datt okkur nú í hug, að Erlingur væri afbrýðisam- ur við AM út af fallegu stúlku- myndinni, er við höfum stund- um birt. Hann Erlingur er svo myndarlegur og landsfrægur Ijósmyndari. Hann ætti svo sem ekki að vera í vandræðum að ná í fallega stúlkumynd í blað- HEYRT SPURT SEÐ HLERAÐ ið. Hvaða blómarós myndi for- smá að sitja fyrir hjá Erlingi? — ekki einu sinni Ingibjörg. ¥jÁ er það nú sendibréfið til hans Wilsons. Það getur svo sem vel verið, að Sigurjón pári honum línu, þá er tóm gefst til eftir kosningarnar, þeg ar þau Arnþór og Ingibjörg eru fallin. En leiðrétta skal nú ör- lítinn misskilning, er gætir hjá Erlingi. AM liefur varað við tveggja flokka kerfi á fslandi að bandarískri fyrirmynd, þar sem tveir auðvaldsflokkar drottna, en talið það aftur æski- lega þróun hér, sem orðið hefur í Bretlandi, að allir lýðræðis- sósíalistar sameinuðust innan eins flokks. Hér yrði það því jafnaðarmannaflokkur er keppti við kapitaliskan flokk um völdin. Það er lireinn mis- skilningur, að ég liafi verið að lofa kjördæmaskipunina í Bret- landi. En hvað er þetta, Erling- ur, þar er nú einmitt það fyrir- komulag, er Framsóknarflokk- urinn vildi viðhalda hér á fs- landi og Erlingur varði af mikl- um móði á sínum tíina. Þetta eru nú töluverð sinnaskipti og von- andi að Erlingur fái ekki snupr- ur fyrir þessa uppljóstrun frá þeim þarna fyrir sunnan. /AKKUR þykir leitt að Erlingí " hefir missýnzt þá er hann leit þungbúnu mennina á göt- um Akureyrar, það eru einmití óánægðu mennirnir, sem stað- ráðnir eru í því að yfirgefa Framsókn. Annars er ekki rétt að segja að þeir séu þungbúnir, heldur vildi AM segja fremur að þeir væru einbeittir, ákveðn- ir að snúa ekki til baka og AM biður þá velkomna yfir í sókn- arlið A-Iistans. AjVf MÁ ÞVf miður eltki ■^*-*-"* heiðra Erling með meira rúmi og verður því að sleppa Olgeiri í Vatnsleysu og álnum að þessu sinni, en þó skal játað að AM varð fyrir vonbrigðum með Dag, hann hefir sem sé al- veg gleymt að skamma pörupilt- ana í Framsókn, þá Jón Skafta- son, Björn Pálsson og Karl Kristjánsson fyrir það að svíkja einingarstefnu Framsóknar. Og fullyrðir AM, að okkar ágæti barnalæknir, Baldur Jónsson, myndi gefa Erlingi róandi sprautu, ef hann skyldi verða o£ taugaspenntur rétt fyrir kosn- ingarnar. En þökk fyrir Erling- ur, er ekki ágætt að slá upp svolitlu glensi í kosningabardag anum, og Iesendur munu eflaust meta það bæði við Dag og AM. KETTA ER utan pólitíkur. *■ Okkar ágæti Kristinn Þor- steinsson hjá K.E.A. hringdi í AM út af smá aðfinnslu er kom fram varðandi heimsendingar K.E.A. í síðasta blaði. Kristinn sýndi sömu Ijúfmennskuna og ætíð áður þá er AM hefir falað auglýsingar frá lionum. AM metur það ætíð mikils þá er við- komandi er gagnrýni hlýtur í þessum þætti skýrir sitt sjónar- mið og þá er tilganginum náð. Kristinn skýrði málið að hálfu K.E.A. og kvað hann að hús- mæðrum hefði verið sent bréf varðandi breytingarnar á heim- sendingu vara og af hvaða ástæðum þær væru sprottnar. AM væntir þess að liúsmæður muni enn efni þessa bréfs er Kristinn sendi, svo þakar AM Kristinn sendi, svo þakkar AM blaðið mun gjarnan birta bréf lians til húsmæðranna þá er rúm gefst til, eftir kosningam- ar. AM veit að Kristinn skilur það að það er frú ein sem póli- tík heitir, sem lætur veslings blaðamennina aldrei í friði fram að 22. maí. pN AM VILL gjarnan gleðja ^ Kristinn með því að nokkr- um mínútum eftir að hann hringdi í AM, fékk blaðið upp- hringingu frá húsmóður liér í bænum er kvað áðurnefnda að- finnslu ekki réttláta og hún tók það fram að hún kysi A-Iistann, en ekki B. Hún kvaðst vilja (Framhald á blaðsíðu 2.) '*millllllllllllftllMllltlitllllllll«l<!lllllftllMIII«ltllllllilttl4!ll§#44!#llll

x

Alþýðumaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðumaðurinn
https://timarit.is/publication/597

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.