Víðir


Víðir - 23.03.1929, Blaðsíða 3

Víðir - 23.03.1929, Blaðsíða 3
Víð ir jeg vildi fara nokkrum orðum um. Margir munu þuð vera hjer, sem fara. í „bíó" flesta sunnu- daga, eða einhverntíma í vik- unni, eftir því sem á stendur. Við, sem erum tíðir gestir á „bíóunum", rekum okkur öðrum fremur á það, sem miður fer. En af því.við greiðum þó nokk- uð háan innngangseyri þykj- umst við eiga kröfu til þess, að eitthvað sje fyrir okkur gert til þess að við getum notið sýn- inganna sæmilega. Margir halda að mikill hagn- aður sje af rekstri „bíóanna" hjer, en svo mun tæpast vera enda eru. skattar og gjöld þeirra all-há. En þrátt fyrir þetta er það nauðsynlegt eigendum „bíó- anna" að spara ekki um ofsmá- vægileg útgjöld, sem leiða til aukinna þæginda, því að „bíó- gestir" mega ekki fá það álit, að það sje tekið sem sjálfsagt að þeir sæki „bíóin" hvernig sem myndin er — og hvernig sem um þá fer og alt sje fengið með því, þegar búið er að selja í tiúslð. þar eð jeg er einn þeirra sem oft fara í „bíóa, þykist jeg hafa nokkurn rjett til þess að benda á aðal gallana, sem bæta mætti, að mínu áliti, án verulegra út- gjalda. í fyrsta lagi: Hjer er of lítið gert að því, að sýna góðar myndir. þær eru að vísu dýr- ari, en líka betur sóttar. Annað: þegar á „bíó" er kom- ið, verða menn fljótt varir við það, að loftræsingin er ekki sem best, einkum þegar margt er um manninn. þriðja: Sætin í húsunum eru óþægileg (einnig altof þröngt á milli bekkja i Nýja Bíó.) Fjórða: Sá sem sýnir, virðist -ekki altaf vera nógu vandvirkur. Stundum er hraðinn óeðlilegur og leiðinlegt er að horfa lengi á myndina skifta t. d. fætur efst og höfuð neðst. Kemur of oft fyrir í „Nýja Bíó". Fiinta: Hljóðfæraslátturinn er hauðsynlegur, til þess að lífga upp á myndina. En það má ekki misbjóða fólki með því að hamra sýningu eftir sýningu og mán- uðum saman sömu lögin, síst þessi glamurslegu „hopp og hi" log, sem flestir verða fljóttleiðir á, þótt góð þyki í byrjun — og án þess að tillit sje tekið til efnis myndarinnar. Á þetta aðallega við „Gamla Bíó\ í „Nýja-Bíó" er „musikkin" mikið betri. Sjötta: Ekki virtist úr vegi, að kvikmyndasýningar væru aug- lýstar í blöðunum hjer, eins og gert er í öllum öðrum kaupstöð- um landsíns þar sem „bíó" eru. Myndi það ábyggilega borga sig, því að ekki þyrftu margir að fara fyrir tilstilli auglýsinganna, til þess að þetta borgaði sig. — Auk þess er vbíógestum" mis- boðið með því, að þurfa að hlaupa út um bæ, hvernig sem viðrar, tii þess að sjá hvaða mynd er sýnd á hvoru „bíó- inu" fyrir sig. það eru ekki allir, sem hafa síma, og margir munu sitja heima í vondum veðrum og ekki fara í „b!ó" af þessum ástæðum. — Hef jeg nú talið upp aðal- gallana. Margt mætti lagfæra án verulegs kostnaðar — og von- andi sjá „bíó"-eigendur sjerfært að breyta eitthvað til batnaðar. „Bió"-gestur. Ath. þar sem ræðir um aug- lýsingar kvikmyndahúsanna skal það framtekið að „Gamla-Bíó" auglýsti í Víði í haust sýningar sínar. — Mun hafa hætt því um stundarsakir, sökum þess, að það fekk á tímabili lakari mynd- ir, en búist var við — og treyst- ust eigendur víst varla til þess að mæla með þeim. En auðvitað virðist það eðli- legt og sjálfsagt að kvikmynda- húsln auglýsi sýningar sínar I blöðunum hjer — elns og tíðk- ast annarsstaðar, — enda mun það ekki síst þeirra gróði. — Riístj. All-mikið hefur verið deilt um stækkun lögsagnarumdæmis Rvík- ur Umræðum ekki lokið enn. Sigurjón og Har. flytja frv. um heimild fyrir stjórnina til þess að koma á stofn hvalveiða- stöð. - Ed. ræðir um afplánun sektar Og vinnuhæli. Sömuleiðis frv. Erlings um að heimila sveita- og sýslufjelögum einokun á nauð- synjum vegna siglingateppu á hafísárum. Frv komst til nefnd- ar. Nd. hefur samþ. frv. um fiski- ræktarfjelög. — Sömuleiðis frv. um kosningar í málefnum sveita til Ed. Ennfremur hefur verið rætt frv. Jafnaðarmanna um hlutafjelög. Aðal breyting'n er f því falin, að skylt skuli að senda lögreglustjóra rekstrar- og elnahagsreikninga, sem almenn- ingur hafi svo aðgang að. Málið er enn óútrætt. Símfregnín Rvík, FB. 21. mars '29. Erlendar. Frá Madrid er símað,að há- skólanum hafi verið lokaðvegna. stúdentaóeirða. þýsk blöð halda fram, að þetta tiltæki Rivera muni skerpa mótspyrnuna gegn einræðinu. Mikil vatnsfióð hafa orðið í suður ríkjum Bandaríkjanna. 10.000 eru heimilislausir og margir hafa druknað. — Síðustu fregnir herma, að flóðin fari rjenandi. Frá París er símað, að Foch marskálkur sje látinn. (Flestir munu hafa heyrt h'ns alkunna franska herforingja frá ófriðarár- unum getið). Innlendar. Frá Alþingl. Frumvarp Hali- dórs Stefánssonar um fyrning skulda var felt. Frv Ásgeirs Ásg. um myntlög var til fyrstu umræðu á dögun- um, en hefur ekki verið á dag- skrá síðan. Andmælendur voru Magn. Guðm. og Sig. Eggerz. Miklar umræður í Nd. um breyting á 21. gr. fátækralaganna um að færa sveitfesti niður um 2 ár. Breytingin var samþykt. Frv. Jóns Baldvinssonar um einkasölu á saltfíski komst í nefnd í Ed. þeir Magn. Guðm. P. Ottesen Bemharð Stef., Bjarni, Ásg. Og Har. Guðm. voru kosnir í nefnd til þess að athuga tillögq Jal'n- aðarmanna viðvíkjandi togaraút- gerð. 'i Molar „Bæjarbúi". ísleifur Högnason komst að þeirri niðurstöðu, er hann var að rita í Vikuna, að Kr. Linnet, Gunnar Ólafsson og víst allir, sem eru ekki á sama máli og hann, væru heimskingjar. Nú hefur öðrum og verri „ís- leifi" verið hleypt í dálka-AiHr- unnar. Kallast hann „Bæjarbúi", og skýrir samsull sitt „Frá les- endum", alveg eins og hann tali í þeirra allra nafni. Kallar hann andstæðinga sína alla,.sem ritað hafa í Víði,ritfífl, mannbjálfa og kjaftaskúma. Svo slær út í fyrir honum og fer hann að taia um hunc'a, naut, svín og asna. —- Mætti því helst halda, að mannskepna þessi væri nýkominn úr dýragarði. það þýðir því ekki að eyða orðum við hann. En erfitt vitðast ritstjórar Vik- unnar hafa átt með að fylla þess- ar 6 síður blaðsins um næstsið- ustuhelgi.þegar þeir hleypa svona „Bæjarbúa" í blaðið, sje gert ráð fyrir að þeir fái þar nokkru um ráðið og hafi einhvern, snef- il af sómatilfinningu. „Til botns ." Loksins virðist þorsteinn þ. Víglundsson hafa „komist til botns" f Linnet. En „kafaraeðli" mannsins er mlkið og hefur hann nú sökt sjer í „beina"-leit hjá Gunnari Ólafssyni og þingmanni vorum. Frjettir. Messað á morgun kl. 2 e. h. Beitulaust var hjer um fyrri helgi. Hatði Isuúsið fengið sUd frá Rvík, en hún reyndist ónýt er til kom j- og var því hætt við að selja hana. Eitthvað kom af norskri síld ,með „Lyra" á þriðjudag og byrj- uðu bátar þá róðra aftur. Eftirlitsmaður með reglu á bæjarbryggjunni hefur Kristján Egilsson verið skipaður. Rafsuðuáhöld hefur Einar Magnússon, járn- smiður hjer, keypt sjer. — Eru slík áhöld dýr, en einkar hentug — og margt hægt að vlnna með þeim umfram það, sem hægt er að vinna með logsuðuáhöldum. þetta eru fyrstu rafsuðutækin, sem hingað flytjast, og er gott til þess að vita, að ekkl þarf lengur að vísa mönnum (t. d. erlendum togaraskipstjórum) til Rvíkur, vegna vöntunar á raf- suðutækjum. Druknanir. Árið 1928 druknuðu hjer við land 43 menn og konur. þar af var einn maður danskur, fjell hann útbyrðis af skipi á Húna- flóa. þrír menn druknuðu við bryggjur — 2 karlmenn og 1 kona — án þess að vitað verði um orsakir slysanna. Einn op- inn vjelbátur fórst með 6 mönn- um og tveir árabátar, annar meö 4, hinn með 2 mönnum (ein kona þar á meðal). Sjö menn fjellu fyrir borð á vjelbátum og einn af togára. Tvo menn tók stórsjór út af togurum. Tvær konur druknuðu af opnum bát- um við land en 15 menn fórust við strand (Jóns forseta). Hjdskapur. í dag verða þau Sigríður Magnúsdóttir og Tómas Guð- jónsson gefin samaní hjónaband f Landakirkju af sjera Slgurjóni Árnasyni. Próf fara fram þessa dagana í Ung- lingaskóla Vestmannaeyja. Auglýsingar þær, sem koma eiga í næsta blaði, skilist á afgreiðslu blaðs- ins sem fyrst eftir helgina sök- um hátíðisdaganna. „Lyra* kom frá Rvík í gær. Meðal farþega var kousúll Gísli J. Johnsen. Afli hjer frá 1. til 15. þ. m. þorsk- ur 5429 skpd. smáfiskur 5skpd. ýsa og keila 132 skpd. JWargir bátar hafa nú lagt net sín, en afli hefur verið mjög tregur. Sandgerðisbátarnir. Bátar þeir, sem stundað hafa veiðar við Faxaflóa frá Sandgerðl munu bráðlega væntanlegir heim. V.b. Ágústa, e.s. Óskar, þorgeir goði og Heimaey eru þegar komnir.

x

Víðir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víðir
https://timarit.is/publication/600

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.