Víðir


Víðir - 01.06.1929, Blaðsíða 5

Víðir - 01.06.1929, Blaðsíða 5
1. júní 1929. Tfiiíij* Flugferðir. Við og við bregöur fyrir l blöðunum að hinir og þessir flugmenn ætli sjer í flugferðir milli heimsálfanna. Flug þessi vekja ávalt mikla aihygli þvf í raun og veru eru þau eins og fyrirboðar þess, sem er von á. Flugferðanna, sem þegar tímar líða fram munu gera heiminn minni, en mennina stærrl. Fjarlægðirnar hverfa og uní leið verður bilið milli þjóðanna minna. þjóðarkriturinn minkar bræðrarlagið vex. Nýja og eftlrtektarverða til- raun til hagnýtra Hiigteröa milli Ameríku og Evrópu er nú verið að sioína til. Hugmyndln er að setja útta „seadromes" eða eyjar á floti, sem með 380 (sjó) mílna milli- bili á að leggja fyrir atkerum í Atlantshafinu og eiga að vera flugvjelastöðvar á leiðinni. Fyrst þegar hinn hugmynda- rlki hugvitsmaður — Armstrong hsitir hann — vakti máls á þessu var hlegið að honurh. Bn honum hefur tekist að sannfæra menn um, að þetta er engln vit- leysa og a. m, k. sje alls ekkl ómögulegt og jafnvel l'klegt að takast megi að gera mannvirki þessi, þannlg úr garði, að þau standist úthafsöldurnar og h ð óguriega umrót Atlantshafsins. ' ,Eyjar" þessar eiga að vera 1200 feta langar og 200 feta breiðar nema um miðjuna, þar eiga þær að vera 400 feta brelð- ar og er ætlast til að þar sje rúin handa gistihúsi og öðrum byggingum. Burðaraflið á að vera 50000 smálestir, en 10000 smá- lestir af járni og stáli á að nota í byggingu þessa. Burðarflötur- inn á að vera 100 fet yfir sjáv- armál og standa á mörgum „fót- um", sem eru með geymum 50 fetum undir yflrborði sjávar- ins. Eyjarnar eiga að koma milli New-York og Lissabon. Hver þeirra er áætlað að kosti 61/* miljón króna og þykir slíkt lítil- ræði, ef þær að elns ná tllgangi sínum. það sem talið er áhættumest, er að „atkerisfestarnar* slitni. þær verða aðvera um 21000 fet á lengd og þyngd þeirra sjálfra er aöaláhyggjuefnið. En Arm- ptrong hvað hafa sannfært sjer- fræðinga um að hann geti gert festarnar svo úr garði, að þser verði mun sterkari on á þarf að halda. Hvað sem þessu liður mun reyndin bráðum skert úr þessu. Eftir lok þessa árs er gert ráð fyrir að fyrsta eyjan verði lögð fyrir atkerum miðja vegu milll New-York og Bermudaeyjannt. Smíðin er þegar fyrir nokkru byrjuð. ( sambtndl við þetta langar mig að minna á hugmynd mína um „fljótandi brlmbrjót" hjer í Vestmannaeyjum. það hefur verið reynt að gera lítið úr þeirri hugmynd eins og hún væri einhver fáráðlings- draumórar. En þótt nú sje svo, að búið sje að verja hundruðum þúsundum króna of mikið f lftt nýta höfn eða a. m. k. alls 6- nóga, er jeg þeirrar sannfæring- ar að mikið mætti úr bæta og jafnvel bæta að fullu, væri með fljótandi brimbrjótum búin til hafskipahöfn milli Klettsnefs og syðri hafnargarðsins. Jeg efast ekki um, að þetta sje kleift. Hve örugg sú skipalega getur orðið veit jeg ekki. Held- ur ekki hve mikið þetta mundi kosta. þetta er rannsóknarefni. Lík- lega ekki okkar heldur þeirra, sem eftir okkur koma. því við eigum hvorki miljónir Vestur- heimsmanna, áræðni þeirra eða framtakssemi. Við eigum jafnvel fáa, sem þora að hugsa. það or ein skýring þess, að menn skuli álíta frágangssök að festa hjer brimbrjótskorn þegar klelft er talið að leggja stórkostlegum flekum svo örugt sje út f regin- djúpi miðra Atlantsála. Kr. Linnet. Bæjarstjórnar- fundur var hsldinn siðast liðið mðnu- dagskvöld. — Hafðl verið tvls- var boðað til fundar nokkru áð- ur, en ekki orðið fundarfært. — En á mánudagínn brá svo við, að allir mættu. Á dagskrá voru þessi mál: 1. Fundargerðir byggingarnefndar frál2„ 15., 21. og 25.mais. 1. 2. Fundargerð rafmagnsnefndar frá 15. mal s. 1. 3. Fundargerð fjárhagsnefndar frá 15. og 21. mai s. 1. 4. Sigriður Jónsdóttir fer fram ð meðmæli bæjarstjórnar með veitingaleyfl. 5. Umsóknir um sundkenslu- starfann. 6. Brjef frá konsúl G. J. John- sen, dagsett 9. mai s. 1. við- víkjandi rekstri sjúkrahússins. 7. Elín Vigfúsdóttir fer fram á meðmæli bæjarstjórnar um styrk úr sjóði Hjálmars Jóns- sonar. 8. Lúðrasveit Vestmannaeyja fer fram á 600 króna stýrk til pess að launa kennara í sum- ar. 6. Brjef frá Erlendi Árnasyni dags. 11. apríl 1929, um eft- irgjöf skuldar við bæjarsjóð. 10. Lltan dagskrár. Samþykt að auglýsa byggingarfulltrúa starflð. Afgreiðsla málanna fór þannig: Fundargerðir byggingarnefndar voru samþyktar. I lm fundargerðrafmagnsnefnd- ar urðu nokkrar umræður, eink- um slðari lið hennar, sem fjall- aði um það, að húseigendum yrðl gert að greiða eina krónu fyrir endurskoðun á rafmagnsmæl um. Var þetta felt. — Um fyrri lið- inn — tilboð frá Ottó B. Arnar, um að útrýma truflunum frá rai- stöðinni á útvarpstækjum, var frestað að taka ákvörðun. Fundargerðir fjárhagsnefndar voru samþyktar. Frú Sigríði Jónsdóttur, Ási, var veitt veitlngarleyfi það, sem farið var frsm á. Hún mun ætla að stunda greiðasölu út í Stór- höföa, í nýbygðu húsi þar. Um sundkenslustarfann voru 5 umsækjendur. Var hann veitt. ur þeim ungfrú Ásdísi Jesdóttur, og Hinriki Jónssyni stud. med. Brjefi konsúls G. J. Johnsen var vfsað til fjárhagsnefndar. Um þetta mál urðu allsnarpar Sjera Gissur Pjetursson: Lítll tiivfsun um Veatmanimeyja háttalag og bygging. Sí<-ia Oissur Pjetursion hðf. Vestniíniiaflyjalýsiiigar þeirrar, tem Mrtist íijer, var sonur sjera Pjeturs Qissuraraonar, er var prestur aO Ofanleiti 1653—1690, næst á undan Oissuri, er tók við embiettinu að föður sínum látnum, og var þar síðan prestur tll dauðadags árlð 1713. Hann var 60 ára er hann ljests Brteður sjera Oissurar voru sjera Arngrimur aö Kirkjubæ hjer (d. 1748), og Oísll er fánst myrtur í Hvíld árið 1692. Var kona hans Ingibjörg Oddsdóttir, grunuð um morðið, ásamt systur sinni <g voru þœr húöstrýktar á Alþingi 1695, og geröar útlægar. Þiei meðgengu aldrei. Oísli haföi.verið myrtur þannig, að varð* an, sem þá var hol innan, var feld olan á hann. — Þessi lýsing sjera Oissnfar er mjög fróðleg, þó hún sje ekkí mikil að vöxtum, og gefur all-góða hugmynd um lifnaðárháttu Vestraannaeyinga á þeim tímum. — Hún er að líkuidum sam- in um 1700. x Um sjálfa fteimaeyna. Vestmannaeyjar hafa sltt nafn öðlast afþeim frsku þræluin Hjör- feifs landnámsmanns, hvers getið verður í bókarinnar Landnámu 7, kap. almenns landnðms, þar svo stendur: Heita þar síðan Vest- mannaeyjar, því at þeir voru vestmenn. þær liggja suður undan Eystri-Landeyjum, hálfa þriðju viku sjáv- ar frá meginlandi, þar sem skemst' er yfirferðar, og sú bygða Heimaeyin, að gátu manna, þrír partar þýskrar m'lu að lcngd.uorð- ur og suöur, en hálf þýsk mila að breldd, austur og vestur, haf- andi góðan hentugleika hafnar, útræðis og skipalegu. Hinar aðrar úteyjarnar ervi grasivaxnir klettar og útsker fyrir ut- an Botn eða skipauppsstur. þessi bygða eyjan hefur að norðsnverðu langan vog, sem svara mun nær þriðja parti einnar viku sjávar, en að breidd nær 80 faðmar þvers yfir um, þar vogurlnn er mjóstur. Vogur þessi liggur rjett á móti austri og afdeillst norðsnmegin með háum björgum, sjer- deilis með því fjalli, er menn kalla Heimaklett, neðan undir hverju er kaupfarið liggur og hefur áð neðanverðu 60 faðma hátt berg, sem stendur sem eiun múr upp úr sjónum, en að ofanverðu bratt- sr grasbrekkur, sem eru sauðfjárhsgar. Austan við Heimaklett teng- ist að neðanverðu Miðklettur og Ystlklettur, en aðgrelnast að of- anverðu, og sá hluti, sem út að sjónum vill, með fugli, bsði utaa i bjsrginu og uppi i gras'mu. Að suananverðu afdeilist hafnarvogurioo með láglendi, smávíkum og skerjatöngum. þar stendur Skaasina skamt austur undan sldpa- uppsátrinu, lítt framar en kaupfarslegan. Síðan þegar vogaum slepp- ir að suoaahverðu, er lágleot og sljettlem austur með sjóoum, fram- undan Miðhúsum, Gjábakka og KJrkjubæ, með grýtl og urð iaogs með sjávarströndinni. þá hækkar eyjau sftur austur uodao Helga- felli, með hömrum f kriog, og fyrir suooaa Helgafell með smávik- um og hálsum allt að Stórhöfða, sem er hennar syðsti hluti og endir. þá kemur á þá vestri sfðu eyjarinnar, Víkin. þar er útræði ver- tíða á milli frá Ofanleitl og þeim öðrum bæjum. Siðan allt að vestanverðu vegghamar inn að Ðalfjalli, með sjávarstðunni. það fjall er mjög hátt og hringbeygir sig kringum Herjólfsdai, sem hefur'að austanverðu átasta Fiskhella og tii landnorðurs Skersli, Skiphella, Háeyna og Klifið, hvert við annsð áfast. Til útnorðurs sleppir þessum fjöilum og kemur þar fyrir neðan og austan lágur tangi af sandi og blágrýtissteinum, er nú kallaður Endi, en þræla- eiði í Landnámu. Voru þrælar Hjöiltits þar að mat sínuni, þá lng- ólfur kom að þeim óvörum, kap. ?. þessi tangi hefur útsjóina að norðanvcrðu, cn Botnarvoginn sfo innanverðu. Jþessi tangi mun

x

Víðir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víðir
https://timarit.is/publication/600

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.