Víðir


Víðir - 12.10.1929, Blaðsíða 3

Víðir - 12.10.1929, Blaðsíða 3
V í • I r ó Fatnaðarvörur er ávalt best að kaupa hjá vetur gaf kvenfjelagið D'kn kr. 3000,00 tíl kaupa á röntgen, tækjum. E'ga konurnar þakkir skilið fyrir þessa höfðinglegu gjöf, sem hefur orðiðtil þess, að flýta því, að sjúkrahúsið fengi þessi nauðsynlegu t'æki. Eiga þau að kostauppkomin kr.9500,00 og eru fráRich. Seifert &CoíHamborg. þriðji liður fundargerðarinnar var viðvíkjandi brjefi frá bæjar- fógeta, þar sem hann bauðst t'l þess að gefa dagverð'num, Sveini ¦ P. Scheving, lausnfrá embætti, ef bæjarstjórn vildi veita honum eftirlaun, er honum væri samboð- in. Lagði nefndin til að málaleit- un þessari væriekki sint, sökum þess að þetta væri ekki tímabært ' meðan lögregluþjónninn hjeldi enn fullum starfskröftum, þrátt fyrir háan aldur. Var tillaga nefndarinnar sampykt með ölhim atkvæðum. Fimta mál utan dagskrár var fundargerð fjárhagsnefndar frá 8, okt um ábyrð bæjarsjóðs á 800 króna láni Stefáns Finboga- sonar úr Viðlagasjóði til rækt- unar. Var hún samþykt. Antoní- us Baldvínsson fór fram á ábyrð bæjarsjóðs fyrir 800 króna láni ur Viðlagssjóði til ræktunar. Var það samþýkt. þá hafði bæjarstjórninniborist brjef frá Haldóri Guðjónssyni og Sveinbirni Jónssyni um það að lagður yrði, helst sem fyrst, fyrirhugaður Sólhh'ðarvegur. Var samþykt að vísa erendinu til veganefndar. Áttunda mál var svohljóðandi tiUága: Bæjarstjórn samþykkir að bjóða hjeraðslækni þrátt fyrir það þó sjerstakur spítalalæknir sj'e ráðinn, fullan aðgang til jafns við spítalalækni með innanbæjar- sjúklinga og skiftingu á erlendum sjúklingum.þannig aðspítalalækn- ir stundar handlæknissjúklinga en hjeraðslæknir lyflæknissjúk- linga. Bæjarstjórn vill vinna þetta til f trausti þess að samvinna og eining komist á í þessu vel- ferðarmáli. Var tillagan feld með jöfnum atkvæðum. Níunda mál var fundargerð fátækrarnefndrar f'rá 8. okt. s. 1. um úthlutun ellistyrks. Var hún samþykt í einu hljóði. S p i t a I a ma 1 i ð. Eftir Sigurð Sigurðsson frá Arnarholti. Niðurl. II, þá vóru bæjarfulitrúarnir ekki áhugasamari um málið, en það, að iengJhn þeirra kynti sjer teikninguna af húsinu, fæstir þeirra komu inn í húsið meðan stóð á byggingunni [Hvað húslð snertir, er G. J. J. vitanlega frí alíra mála. En sumpart er það í- burðarmikið eins oghöll, ogsum- part eíns og kot — ekkert búr, engin dagstofa, borðstofa o. s. frv., en „krítik" á húsinu er efni í langa grein og því slept hjer] og sumir ófáanlegir til hvort- tveggft,. bæði að koma á fundl, er ræða skyldi sp'talamálið og enn síður að skoða bygginguna —;;þar til ,hin veglega veisla var þar hsildin^ . það ejr, meinlaust að geta þess, að hr. Ærni 'PÍlippusson gjaldkeri spítalasjóðsins, sem mest gaf í spítalann, og var hvatamaður þess, að ísfjelagið gaf 5 þús. kr. var- ekki boðsgestur og heldur ekki undirritaður, sem var hetl- brigðisfulltrúi, í spítalanefnd, lyf- sali í bænum meira en ára?ug og géfið stórfje til hússins. Hins vegar voru þar ýmsir unglingar nýkomnir í hjeraðið; jeg veit nú ekki um hr. Á. F.,en sjílfurtók jeg mjer þetta mjög nærri, því maturinn hafði verið ágætur og mjög mikið bragð bæði að ræð- unum og víninu. þarna var úthtutað skiiagrein jfilr gjafir til hússins, nema frá hr. G. J. J. sjálfum. En engin skýrsla var tim útgjaldahHðina. þetta er mjög merkilegt, eða ó- merkilegt. Gjafaskýrslan var mjög vlil- andi. íshúsfjel. hafðt gefið 5 þús. kr., ekki nefnt á nafn. Sparisjóðsfjeð talið ca. 19 þús. kr. (sic !) en var yfir 23 þús. kr. þegar hr. G J. J. tók fjeð í sín- ar hendur. Vextir af stórfje hvergt til- greint. En til þess að láta líta svo út í augum ókunnugra, að mikil sje nú samviskusemin og nákvæmnin, þá er þess getið, að unglingspiltur hjer í plássinu hafi geftð það, að „pólera hand- riða. En 5 þús. kr. frá íhúsfjel. aiveg slept. þá var þar tekið fram, að dán- argjöf Jóhanns Austmanns „stæði inn í húsbyggingunni* þetta er nú etnna lakast af því öllu. Gjöf þessi er líknarsjóðiir, ætiaður til styrktar fátækum sjúkl- ingum, til þess að standast legu- kostnað! Jeg efast ekki um, að slík meðferð á dánargjöf varði við lög, er öldungis ólögleg. III. Nú kemur ný skýrsla í Víði, 14; þ. m.oger nú íshúsið kom- ið með. Hinsvegar ekki einu orði minst á dánargjöf Jóhann Austmanns! því síður nefndar 2000 kr.,sem kaupm.Árni Jóns san lánaði hr. G. J.J. til sjúkra- hússins, og heldur ekki ca. 3000 kr. sem kaupm. Jónaian þor- steinsson lánaði sama til sama húss; má vel vera, að enn sje von á fleiri leyndum kröfum. þessar kröfur eru gjafír. eða að minsta kosti styrknr til bygg- ingarinnar. Engin útgjaldaskil frekar en áður. Mundi svorta frammistaða um- borin nokkursstaðar í landi voru nema f Vestmannr.eyjum ? — Ekki er sagan öll. Víðir flyt- ur skýrslu yfir kynstur af inn- anstokksmunum, sem hr. G. J. J. þykist hafa lagt til sjúkrahússins — en mikið af þessu hefur al- drei þangað komið, og hefur bærinn því orðið að kaupa þetta fyrir stórfje, og margt af hr. G. J. J. sjálfum !! IV. Fyrir bæjarsjóð Vestmanna- eyja er þetta alvörumál. Fyrst og fremst hin gífurlegu beinu útgjöld fyrir hirðu- og ræktar- leysi hr. G; J. J. sjálfs (sbr. hinn hneykslanlega útgjaldalið af vatnssókn o. fi. o."fl.) og hið ó- beina. Fyrir þetta gjafaskrum hefur okkar bæjarfjelag eitt altra, farið algerlega á mis við styrk úr rfkíssjóði; en það var komin hefð á hann, (eða jafnvél lög ?) við siík tækifæri, út um ait land. Efþessi framanskráða meðferð á opinberu fje, gefið f góðgerða- skyni, gæti orðið til þess að: Ný og skýr lagaákvæði væru sett þegar svona stendur á, sem girtu fyrir þetta atferli, þá væri saga sjúkrahússins í Vestmanna- eyjum ekki alveg gagnslaus fyr- ir velsæmi þjóðarinnar.: Að svo stöddu hirði jeg ekki um að nefna meira, eða fleira í sambandi viö fjármál spítalans í vottorðasníkjur o. s. frv.. En margt mætti til tína, þyngra á* metum en það, sem jeg hjer hef drepið á. það mun svipað með þessa s'ðusfu gjöf og hinar fyrri, svo sem loftskeytatækin á björgun- arskipið þór, peningagjöf til björgunarfjeiagsins m. m. — bil- legra að hinir borgi. 3. okt. 1929. forí'"kannar. Álitið er, að þetta sje byrjun nýs kapphlaups milli Breta og Noi ðmanna um Suður- heimaakautslöndin. Frá Washington er símað: Hoimssókn MacDonalda er lokið. Breta- og Bandaríkjustjórn er sammála um, að skylda þeirra, sem undirritað hafa Kelloggs- sáttmálann, sje að framfylgja stefnu í 8amræmi við anda og loforð samningsins. Innlendar. Ægir tók nýlega enskan og þýskan togara. Sá enski hlaut 12500 kr. sekt og alt upptækt. Áfrýjaði hann dómnum. Dómur ekki fallinn í máli þýeka togar- ans. Skipstjóriiín þrætir. Símfregnir, FB. Rvík 11. okt. '29. Erlendar. Frá Calcutta er símað: Nadir Khan fyrv. hermálaráðherra Amanullah hefur hei tekið.Kabul. Habibullah núv. Afghana kon- ungur er flúinn til Capetown. Norðmenn hafa sent leiðong- ur á sömu alóðir og Sir Maru- Frjettir. Messað á sunnud. kl. 2 e. h. Ljóslœkningastofnunin. Eins og kunnugt er, hefur Páll Kolka læknir rekið hjer ljósiækningastofnun í nær 6 ár. Ríkissjóður hefur greitt kostnað fiestra þeirra sjúklinga, sem þang- að hafa sótt, og er það samkv. berklavarnalögunum. Fyrir 2 ár- um, lækkaði landsstjórnin borg- un fyrir ríkissjóðssjúklingana um þriðjung og vill nú lækka hana enn á nýum annað eins, og hef- ur því sagt lækninum upp þeim samningi, sem hann hefur nú. Læknirinn kveðst því búast við, að hann verði að leggja ljóslækn- ingastofnunina niður. Leiði hefur nú loks gefið til megin- landsins. Hefur verið flutt hing- að mikið af sauðfjenáði og stór- gripum til slátrunar. Margt manna mun og hafað komið hingað með bátum þeim, sem farið hafe upp f Landeyjar og undir Eyjafjöil. Hjúskapur. SíðastHðinn iaugardag voru gef- in saman i hjónaband: Steindór Sigurðsson, ritstjóri og Helga Sigurðardóttir. Ingi Kristmansson, bankaritari og Sig- ríður þorgílsdóttir, Sveinn Jóns- son, verkamaður og Jórun Hag- bertssdóttir, og í Reykjavík Arthur Aanæs og Ragnheiður Jónsdóttir. Strandvarnarakipið Hvidbjörnen var hjer í vikunni við ýmsar mælingar í kringum Eyjarnar. þorsteinn Jónsson í Laufási hefur verlð með skipinu til leiöbeiiiingar. Er hann manna kunnugastur hjer við Eyjarnar. Röntgentækin. Carl Gastmeier röntgenverk-

x

Víðir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víðir
https://timarit.is/publication/600

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.