Víðir - 29.06.1946, Blaðsíða 2

Víðir - 29.06.1946, Blaðsíða 2
VÍÐIJR. "Xr kemur út vikulega. 5 Ritstjóri: \ EINAR SIGURÐSSON ¦ | Simi 11 k 190. - Pósthólf 3 * : Prentsmiðjan Eyrún h.f. Áfengismálin Stórstúka íslands hefur sent mér eins Og öðrum frambjóðend- uni til Alþingis, íyrirspurn um afstöðu mína lil áfengismál ánna, sem eru að verða enn meira vandamál fyrir þessa þjóð en nokkru sinni fyrr. Hér í Eyjum er áfengisnautn- in komin á það stig, að til vand- ræða horfir fyrir afkomu sjávar- útvegsins, og í mörgum tilfell- um er heimilisbölið af þessum orsökum óbærilegt. Eg hef að vandlega athuguð- um málavöxtum gefið stórstúk- unni jákvæð svör við spurning- um hennar. Héraðabönnin verða að koma til íramkvæmda þar sem almenn- ings vilji krefst þess.. Sérstaklega verður að stöðva alla áféngissölu í veiðistöðvum á vertíðum. En um leið þarf að gera allt aðrar ráðstafanir og öliugri en nú. eru til að koma í veg fyrir leynisölu og áíengissmýgl. Löggjafinn, ylirvöldin og al- mé'nningur þurfa að hafa um þetta mál l'ullkomna samvinnu. í heild verður að stefna að því að draga sem unnt er úr aðflutningi áfengis til landsins með breyttrí löggjöf. Verði s;i tekjumissir ríkis- aðflutningi áfengis til landsins, unninn upp á annan hált, þá liggur næst að draga eitthvað úr, eða dreifa á lengra tímabil þeim franikvæmdum ríkisins, sem ekki eru bráðnauðsynlegar, en þær eru margar. Baráttan ,gegn áfengisbölinu er barátta fyrir velierð þjóðar- innar 0» alveg sérstaklega nú, er á því ríður að valinn maður skipi hvert rúm í margþættri ný- skipan hins unga lýðveldis. væri illa iarið, ef óhófleg áfegnis neyzla spillti manndómi, starfs- þreki og framtíð mikils hluta þjóðarinnar. Jóhann Þ. Jósefssoji Eyjablaðið og togara- úthlutunin í langri grein um þetta mál í síðasta Eyjablaði sannar Árni Guðmundsson bæjarstjórnarfor- seti það enn, að hann hefur ekki skilið hvað fram fór á fundin- um, sem hann sat með mér og mörgum öðrum, þar sem til um- ræðu var 1. Nauðsynin á því að dreifa togurunum út um land, en ekki að láta þá alla vera gerða út frá Faxaflóa, og 2. Hvaða úrræði væru fyr- ir hendi til að greiða fyrir því, að bæjar- og sveitarfélög utan Reykjavíkur og Haí'nar- fjarðar gætu eignazt þessi tæki. Ennfremur er það ljóst, að þessum manni, sem er forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja núna, og þá líklega líka flokks- bræðrum hans að Bryrijólfi ráð- 'herra ógieymdum, er það ekki sérstakt áhugamál, að togararn- ir fáist hingað í plássið, lieldur að nota þetta mál í kosninga- áróðri sínum. Nýbyggingarráð hefur gert það, sem það heíur getað til að gefa baejar- og sveitarl'élögun- um tækifæri til að í'á hlutdeild í togarakaupunum. Þegar loks að úthlutað var 20 af skipunum síðast í Apríl til þeirra, sem voru búnir að bíða mánuðum saman eftir úthlutun- inni með handbært fé fyrir til- skildum hluta skipsverðanna, var ákveðið að bíða enn um hríð með úthlutun 10 togara í því skyni að gefa bœfar- og sveitarfclögum, sem ekki liöfðu sörnu fjárhagsástœður og aðrir, erni lengri fresl til að korna sín- um málum i lag. Vestmannaeyjar eru meðal þessara bæjarfélaga. Þrátt fyrir hreystiyrði bæjar- stjórnarforsetans, Árna Guð- mundssonar, hcfur bæjarstjórn- in hér ekki cnn sýnt fram á það, að hún hafi handbært það fé, er með þarf til að leysa út þessa tvo togara, sem um er talað. Eg hef það fyrir satt, að á bæjarstjórnarl'undi hér þann 6. júní, hafi einn bæjarfulltrúanna, Arsæll Sveinsson, boðizt til þess að útvega peningalán svo að bærinn gæti leyst af hendi hina tilskildu útborgun, en vinstri meirihhuinn í bæjarstjórninni haí'i hummað það fram af sér að taka þessu boði. Hversvegna var sú hjálp, er Árs;ell bauð fram, ekki þegin? Ef þessu boði hefði verið tekið, hefði aðstaða Árna Guðmunds- sonar til að heimta úthlutun strax verið öllu sterkari en hún er nú. Mátti það kannske ekki vitnast svona rétt fyrir kosning- arnar, að í Ijós kæmi vanmáttur og úrræðaleysi bæjarstjórnar- meirihlutans í þessu naúðsynja- máli? Þötti Árna á Háeyri hentara ~að hafa mál þetta fyrir áróðurs- mál í kosningunum en að þyggja aðstoð Arsæls til þess að koma' strax þessu hagsmunamáli bæjarins í trygga höfn? Árni fullyrðir í grein sinni, að „vilji sé iyrir hendi í Ný- byggingarráði að Vestmannaey- ingum verði úthlutað tveim togurum". Hvaðan kemur hon- um þessi fregn? Hafa þeir Ein- ar Olgeirsson, Óskar Jónsson og Sigurður Þórðarson, sem með mér sitja í Nýbyggingarráði, gef- ið lionum umboð til þess að lýsa yfir þessu fyrir þeirra hönd? Mér er ekki kunnugt um þenn- an „vilja" hjá þessum þrem mönnum er Árni þykist vita um. Eg hef sjálfur lýst yfir því, bæði hér og í Reykjavík, að ég sé því fylgjandi, að Vestmanna- eyjar fái tvo togara, Eg get því miður ekkert full- yrt um vilja annarra ráðsmanna í þessu elni. Það var þess vegha að ég sagði á fundinum, að Eyj- arnar myndu fá kost á að eign- ast þessa tvo togara, ef ég mætti ráða. Þar sem enn heíur engin atkvæðagreiðsla farið f'ram í Ný- byggingarráði um staðsetningu skipanna gat ég ekki fullyrt þetta á annan hátt cn ég gerði. Ef yfirlýsing Avna um pað, að vilji sé fyrir pví innan ráðsins, að íveir Logararnir lendi lil Veslmannaeyja á að skilfasí svo, að hann vili um vilja peirra priggja manna iniian ráðsins, er ég uefndi liér að framan, eða nœgilega mar'gra peirra til að niynda meirilduta fyrir slikri afgreiðslu á ~togurunum, livað Vestmannaeyjar áhrœrir, pá skora ég á Ivtinn að leggja peg- ar i slað fram sönnunargögn fyrir pví. Þá væri málið afgert hvað Vestmannaeyjar áhrærir. Öllum þeim, er heyrðu til mín á stjórnmálafundinum er ljóst, hverju ég muni framfylgja, og skiptir þar engu hvort sjálf út- hlutunin ier fram íyrir eða' eft- ir kosningarnar. Eg hef aldrei œtlað mér að iiafa þessa iogara fyrir kosninga- heitu og hei. kommúnisla ekki skipa mér neitt fyrir verkum. i pvi efni. Hitt er annað mál, á meðan ég hef aðstöðu til þess, innan þings eða utan að veita ósk- um almennings í Eyjum braut- argengi í góðum málum, tel ég mér skyh að liggja ekki á liði mínu. • Hið sama gildir líka að því, er snertir fyrirgreiðslu áhugamála einstakra manna í þessu byggðar-. lagi. Ætla ég að þeir kunni hér að finnast, er við þetta kannasl af' eigin reynd. Árni Guðmunds- son verður að láta sér skiljast það, að við sem erum í Nýbygg- ingarráði erum okkur þess full meðvitandi, að það er þjóðar- na'uðsyn, að atvinnuskilyrðin ut- an Reykjavíkur séu bætt svo, að fólkið uni betur hag sínum víða um land en það gerir nú. Þetta sama gildir og um þau þægindi, sem lieimilin og sérstaklega hús- m'æðurnar þurfa á að halda. Einn liður í þeirri framkvæmd að bæta atvinnuskilyrðin er sá, að töluverður hluti hinna nýju tog- ara verði staðsettur utan Faxa- flóahafnanna. Um hitt geta svo verið skipt- ar skoðanir ;í hvaða staði tog- ararnir eiga að fara. Enn er það svo, að þeir 10 togarar, sem til limráða eru uppiylla ekki allar þær óskir, sem fram hafa kom- ið úr plássum utan Reykjavík- ur og Hafnarfjarðar, en ég held, að sumir þessara staða muni ekki leggja á það eins mikla á- herzlu eltir kosningarnar eins og þeir látast gera nú fyrir kosn- ingar, að fá togara. Ef nú ætti að hefja úthlutun- ina, gæti svo iarið, að sökum til- lits til þessara staða þættust ein- hverjir skyldir til að draga fram þeirra hlut, eftil vill á kostnað Vestmannaeyja. En livað Eyjarnar áhrærir, þá tel ég að eins mikla áherzlu þurli á það að leggja eftir kosn- ingar cins ogjnú, að þær fái sín- ar óskir uppfylltar. Aðalatriðið verður því aldrei það, hyórt úthlutað verður síð- ustu dagana í júní eða fyrri part júlímánaðar, heldur -hitt, að bæjarstjórnin og aðrir vinni að þessu stórmáli með þeirri for- sjá og festu sem það á skilið án tillits til þess, hvort kosning- ar eru í aðsigi eða ekki, og svo hitt, að svo sé að þessu máli staðið bæði áður en togararnir fást og • eins eftir að þeir væru komnir í hendur Eyjamanna, að fyrirtækið lánist og verði til blessunar fyrir þá, er Eyjarnai' byggja og þarmeð alla þjóðina. Jóhann Þ. Jósefsson- KjósiðJÓHANN Þ. JÓSEFSSON

x

Víðir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víðir
https://timarit.is/publication/600

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.