Víðir


Víðir - 25.08.1951, Blaðsíða 1

Víðir - 25.08.1951, Blaðsíða 1
HIGIV .nrnhffi;1 ! ¦i-j< Öiöiod n ihd I í' I Sö'i lunnö oissl ;>uinb (ir, uif ¦ nti'.iif [linumtn -'." i í , ici>l>! (ÍV v/ivr/ iBflmjflirt/l iriobf •n.iiri :'.U | j> jil *.ir. ;>h ' r : tiÍBfá ISVáÍ fcl?rfÖ ÍUíif Vi'VM,,,.,WAVW.VAV. »S; (írrrcjft rrrég .rn:rrr-> óíhiToj^ iiíu'ini " iil-viv'! i-.iiiVi;! .i.írrrr \\ S Vt/. 30 'lUAMAU /.oær»t'jí)>a HAVíiaí •i •>, : —-----------——--------•-------------!—--------------------------------------------------- XXIII,;'; iuiril ocj iðtv liú'M ------ - ---------. ——— ¦ Reykjavík, laugaridaginn 25.i ágúst 21. tölublað, t—--------: —:—¦------------------------1— . n Kælivélar í vélbáfa. F.yrir nókkmm dögum kom til Hamborgar , vélbáturinn FH-*65. Hann befur verið að ye,iðum fí:j Nörðursjónunjjnög reynt smáfrystiyéU -sem verk- fræðingafyrirtækið Liibeck- Schlutup hefur smíðað fyrir vélbáta, Frystikerfið er mjög lítið og auðvelt í meðförum. Kælivélin gengur i hydraul- iskt pg er innbyggð í kassa. yélarnar og kerfið vegur að- eins 6—10% af venjulegum þunga kolsýruvéla og þriðja hluta af nýtízku freon-kerfi. Aðalverkefnið, sem ér að varðveita aflann eins nýjan ogiUnnt er, leysir vélin betur af hendi en hinn bezti ís og þurrís getur einn út af fyrir sig. Ef fiskurinn er ísaður eins og venjulega, fyrirbyggja vél- arnar, að ísinn bráðni og leys- ingarvatnið, sem venjulega rennur úr honum, þrýsti sér inn í fiskinn og skemmi bragð hans og gæði. A þennan hátt er unnt að geyma fiskinn ó- skemmdan lengur en undir venjulegum kringumstæð'um. Slík frystikerfi í vélbátum myndu einnig spara ís mikið. ______ .uii.ii Noröménn og íslands- veiðarnar. Sildveiðarnar ' við ísland gáfu Norðmönnum eins og ,ís- lendmgum góðar vonir til að byíja méð, og sum skip fengu þegar góða veiði, og einstaka gerðu sér vonir una að get'á farið héim í fyrri hluta ágúst- mánaðar með fullfermi og faríð þá aftur, en lítið mun hafa verið um það. I'sumar hefur verið hörgull á sjómönnum á norska síld- veiðiflotann, og urðu margir alveg að hætta við íslands- veiðar af þessum sökum. En skortur á sjómönnum hefur ekki .áðeins verið til síldvéiða við íslands strendur, héldur einnig til fiskveiða í Norður- sjónum, svo að þátttakan í þeim hefur orðið rninni í sum- áir en í fyrra og hittiðfyrra. ÞáS er þó álitið, að þessi skortur sé aðeitis stundárfyr- h-brigði. Margir. sjóméhn hafa undanfarið leitað sér at- vinhh í landi. Og það er álit- ið, að hhgir menn, sem farið háfa í síglingar og til Amé- ríku, muni bráðlega snúa h'eim aftur og halda áfram að sttínda fiskveiðar. LJIV í> •liífir. Spánn ei- 194.780 fermílur að stærð. Ibúatalan 28 miij. Spánn hpfur lengi verið mikið viðskiptaland Islend- mga. Spánverjar eins og aðr- ar kaþólskar þjóðir neyta mikils fisks, sem hefur lengst af verið aðalútflutningsvara íslendinga. Fyrir borgara- styrjöldina komst saltfiskút- flutningur íslendinga til Spánar upp í 60.000 lestir á ári, sem er geysimikið magn. Spánverjar hafa. einnig keypt nokkuð af salthrognum, sem þéir nota fyrir beitu við ^ardínuveiðarnar, í borgarastyrjöldinni lágu viðskipti við Spán að mestu leyti niðri, og í síðustu heims- styrjöld voru saralítil við- skipti við Spánverja. Bretar sátu þá fyrir öllum fiskút- flutningi landsmanna. Síð- ustu árin hafa viðskiptin við Spán verið hafin á.ný, en þó ehn í smáum stfl borið sain- an við það, sem áður var. I ár hafa þó verið gerðir samn- ingar um sölu á 4000 lestum af saltfiski fyrir verðmæti um 30 milj. króna, Fyrirkomulag viðskiptanna við Spán er, að íslending- ar kaupi vörur fyrir jafnvirði þess, sem þeir flytja útþang- að. Þetta fer frarn á þann hátt, að innflytjendúr á Spáni greiða inn á reikning Lands- banka Islands í spönskum banka andvirði þeirra vara, serh þeir kaupa frá Spáni, og ávísár ^vo Landsbankinn ,á þennán réikning fyrir vöru- kaupum á Spáni og öðrum viðskiptum, t. d. ferðamanna- gjaldeyri. Yfirdráttur, ^ém nemur .... milj. króna, má eiga sér stað á þessum reikningi. Viðskiptin í ár fyrstu 7 mánuðina eru þannig, að inn hefur verið flutt frá Spáni fyr- ir lé^| milj. króna, en út fyr- ir lí% milj. króna. Eru það 1447 lestir af þurrfiski, 191 lest af 'saltfiski óverkuðum og 210 lestir af hrognum. Fiskfarmur, fyrir um 12 milj. króna er nvfarinn til Spánar. A tölunni um innflutning- inn sést, að fslendingar hafa keyþt ekki svo lítið af Spán- verjum. Það er líka mjög trú- legt, áð íslendingar geti keypt ýmsar vorur, sem þá vanhag- -uiorrt rnriitori íír.rfö-r>í í.ilxw , n > ¦ -ir ar um, odyrt á Spam.. Kaup- gjald er þar mjög lágt, Af nokkrum fáum vörutegund- um, sem keyptar. hafa verið frá Spáni, hefur hjá almenn- ingi komizt óorð á spánskar vörur. Það er sjálfsagt á Spáni eins og í öllum löndum hægt að fá óvandaðar vörur og þá fyrír, tilsvarandi verð, eins og var m.eð kápuefnin, sem mesta athygli vöktu. Það er . allt annað en að fá sviknar vörur. Þó er ekki fyrir það að synja, að það, geti líka átt sér stað í öllum löndum og þá sjálf- sagt eins á Spáni. Þegar sá, sem þetta ritar, ræddi nýlega við forstjóra einnar af 5 stærstu skipa- smíðastöðvunum á Spáni, sem hefur 2500 manns í vinnu, um óánægju þá, sem komið hefði fram hjá íslendingum með einstaka vörur, sem keyptar hefðu verið frá Spáni, og sagði hönum frá 50 bað- körum, sem pípulagninga- meistari hér hefði keypt, og 11 voru með götum og málað yfir, eftir því sem honum sagðist frá, þá sagðist hann vilja geta fengið að vita, hver hefði selt slíka vöru, því að þessháttar væri skemmdar- starfsemi, sem ætti að hafa upp á. Hann væri búinn að kaupa það mikið af baðkör- um og öðrum hreinlætistækj- um, að hann vissi það af eigin reynslu, að um mjög góða framleiðslu væri að ræða. Spánverjum er annt um á- lit kaupsýslustéttar sinnar, og það er síður en svo, að íslenzkir kaupsýslumenn geri spönskum stéttarbræðrum sínum nokkurn greiða með því að Íáta hjá líða að kvarta yfir misfellum sem slíkum og krefjast fullra 'bóta. En á meðan menn eru að fá sam- bönd við fyrirtæki, sem þeir geta fullkomlega treyst, er þeim opin leið og örugg að láta vörumiðlara, sem á Spáni eins og í Öðrum lönd- um hafa menn með sérþekk- ingu í vörugæðum, skoða fyr- ir sig vörurnar. Slíkt kostar sáralítið. Á Spáni er margbreytilegt landslag, fjöllótt, dalir og há- slettur og ávaxtaekrur, eink- um með ströndinni. I frjó- sömustu ávaxtahéruðunum er hver blettur ræktaður, allt aldintré og rís. Þar eru þrjár uppskerur á ári. Miklir þurrk^ ar eru, og eru áveitur, þar sem því verður við komið, notaðar til þess að bæta ur vatnsskortinuiii. Landið er þar svo dýrmætt, að naut- jjeningurinn stendur inni all- an ársins hring. Ferðamannastraumur hef- ur vaxið til Spánar síðustu árin. Ferðamenn fá sérstakt gengi, sem er 110,94 pesetar fyrir pundið. Annars er geng- ið á Spáni breytilegt, t. d. fá útflytjendur ávaxta 70—80 peseta fyrir pundið. Þetta hagkvæma gengi orsakar, að mjög ódýrt er að ferðast á Spáni og kaupa þar ýmislegt smávegis eins og ferðamanna er siður. Herbergi og matur er varla meira en hálfvirði á móti því, sem gerist nú í norðlægari löndum. Matur er ágætur á Spáni ög yfirdrifinn. Sama er að segja um herbergi, þau eru góð. Heitasti tíminn á Spáni eru 3 sumarmánuðirnir júní, júlí og ágúst, og er þá oft óþægi- lega heitt fyrir Norðurlanda- búa, einkum í Madrid, sem liggur í dal á hásléttunni inni í miðju landinu. Við strönd- ina eru alls staðar baðstaðir, sem eru mikið sóttir. Um miðjan daginn eru sölubúðir og skrifstofur lokaðar. Ein helzta skemmtun Spán- verja er nautaatið. Er það í öllum borgum, sem'hægt er að gefa það' nafn. Ferðamenn koma ekki svo til Spánar, að þeir sjái það ekki. Það er síð- degis á sunnudögum. Það er mjög algengt, að veitingahús flytji bprð og stóla út á gangstéttina og gestirnir sitji þar. I stærstu borgunum eins og Madrid og Barcelona eru margir nætur- klúbbar. Þar er mikið um spánska dansa. Eftir kvöldmat, klukkan 9 —11, — hádegismatur er kl. 2—4, — fyllast allar helztu göturnar af fólki. Það gengur um í kvöldsvalanum í léttum sumarfötum án nokkurra yf- irhafna og er samt notalega heitt. Fólkið er vingjarnlegt við útlendinga og boðið og búið til þess að greiða götu þeirra. Það er ekki að sjá, að lög- reglan hafi nokkur afskipti af Þingnefnd afhugar haínarskilyrði. Sjávarútvegsnefnd norska stórþingsins ferðast um þess- ar mundir með' strondum Noregs með það fyrir auguni að kynna sér hafnarskilyrði á hinum ýmsu stöðum með tilliti til venjulegra. siglinga. og með hagsmuni , fiskveið- anna fyrir augum. Ferðin tekur 17 daga og lýkur núna um mánaðamótin. .n>ír!fíirni; "or. oi'to'. Nýtízku verksmiðjuskip. Bandaríkjamenn eru nú að byggja verksmiðjuskip upp úr gömlu tankskipi, og verð- ur þar einkum niðursuða á fiski, einnig hráðfrysting. Kostar þetta sem svarar 12 milj. króna. Skipið er 3500 lestir. Áhöfnin ,er 21 maðun 69 manns vinna í verksmiðj- unni, Framleiðsluafköst eru 3300 kassar af niðursuðu eða 40 lestir af hraðfrystum fiski. Kæligeymslur skipsins rúma 50.000 kassa af niðursuðu og 1000 lestir af frosnum fiski. Ovanalega mikill ís við Bjarnarey. Isinn hefur verið óvenju- lega sunnarlega við Bjarnar- ey í sumar. Um síðustu mán- aðamót var ísinn aðeins <5 mílur austur af eynni. Afla- brögð hafa verið' rýr á þess- un? sioounu- Sqlt Atlantshafsins. í hverjum 100 1. af sjó í Atlantshafinu er 3% kg; salt. Saltvinnsla var einu sinni á Reykjanesi við Isafjarðar- djúp. — ferðamönnum, nema hvað ó- einkennisklæddir lögreglu- menn fylgjast með, hverjir ferðast með járnbrautarlest- unum og koma einu sinni og líta á vegabréfin. Þetta gildir jafnt um útlendinga sem Spánverja sjálfa. Tollskoðun hjá ferðamönn- um er ekki aðeing á Spáni heldur og í Frakklandi og Englandi aðeins tií mála- mynda, og yfirleitt ekki litið , 'n: ' ¦ . ':ivii< TífV'):" iiiii'io á iarangurinn i. 'O ífíii<)Otrii;| iruti ÍSFISKSÖLUR: .nrö'i'jímunrro ;in TtiS Llo?jnT ~ -'v.r ^o -ui-i {rrrnugoa t')([ ijtj Dagar inilli \ ' ¦ih inv Söludagur: Skiqsnafn:,^.,^,^ sölu: Sölust: Le$tir: ;lin(vn.W^af"t!.Jfy.r 20. ágúst Hallveig Fróðad., Rv. Grimsby 25S £ 0429 kr. 1.70

x

Víðir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víðir
https://timarit.is/publication/600

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.