Skutull


Skutull - 14.01.1949, Blaðsíða 1

Skutull - 14.01.1949, Blaðsíða 1
 '£<A " F 11 j « rrw 3 T V ¦ / I ii v ¦ ¦ MB SKUTULL m, 1 á I ¦ ¦ ¦ ¦M VIKUBLAÐ 01 y 1 1 1 J 1 J i tltgefandi: Alþýðuflokkurinn á lsafirði. Innheimtumaður: P^/ M , B ^ !^r ^JB ^fc^ -P**P Haraldur Jónsson Þvergötu 3, Isafirði. ! XXVII. árg. Isafjörður, 14. janúar 1949. 1.—2. tölublað. Reikningar bæjarsjóðs ísafjarðar 1947: Vaxtagreiðslur bæjarsjóðs fimmfaldast Tekjurnar fóru % milj. kr. fram úr áætlun. Bæjarsjóður greiddi aðeins Vs af framlagi sínu til elli- launa og örorkubóta. Rekstursútgjöld ársins 1946 færð sem tekjur 1947. Viðhald húsa og áhalda á Kirkjubóli 81 eyrir á árinu. Tekjur': Árið 1947 urðu tekjur bæjarsjóðs Isafjarðar hærri en þær nokkru sinni áður hafa verið, og námu þær 3 milj. og 390 þúsund króna. Tekj- ur ársins voru áætlaSar kr. 3 milj. 140 þús., þegar frá eru taldar lán- tökuheimildir, og var það hérum bil sú upphæð er tekjurnar reynd- ust 1946. Tekjur ársins 1947 hafa því far- ið Vi inilj. kr. fram úr áætlun og eru einnig þeirri upphæð hærri en iekjur bæjarsjóðs urou árið 1946. Sé litið á niðurstöðutölur bæjar- sjóðsreikninganna 1947 er hún kr. 4,030.107.52, eða kr. 640 þús. hærri e'n hægt er að telja tekjur ársins. Sé augum rennt yfir reikning bæjarsjóðs árið 1947 má fljótlega sjá þar tekjuliði er mjög mega telj- ast óvenjulegir í reikningum bæj- arsjóðs Isafjarðar. / XVI og siöasta tekjuliö reikn- iugsins eru þessir undirlio'ir m.a. KostnaSarverS Sundhallar — gjöf kr. 550.000,00. Húsbgggingarnar við Fjaroarstræti. — frá rekstursreikn. 1946 — kr. 53.727,00. Þessir tveir USir gera saman kr. 603.727,00 — og má hiklaust draga þá frá niðursfó'ðuíöíu íefcnahlíðar bæjarreikninga 1947. Nokkra fleiri óvenjulega tekna- U8i má finna, t.d. í XI. teknalið — Atvinnumdl — eru rekstursútgjöld frá árinu 1946, vegna uppfyllingu á Torfnesi og í bugnum neðan trjágarosins fœrS til tekna á reikn- ing ársins 1947, nema þessar upp- hæoir kr. 29.753,00. 1 tekjutiSnum fasteignir, er enn ein þessara sérstæðu tekna. Þar eru kr. 6.300,00 af gjöldum ársins 1946 færSar til tekna á árinu 1947. Séu þessir fjórir nefndu „teknaliðir," lagðir saman gera þeir rétt tæpar 640 þúsund kr. af tekjum ársins 1947. Er þessi heildarupphæð hefur verið dregin frá niðurstöðutölu tekna hliða bæjarsjóðsreikningsins, verða tekjurnar, eins og áður seg- ir, 3 milj. 390 þús. Einsiakir ieknaliðir: Stjórn bæjarmálefna varð 25 þús. kr. Var áætlaður kr. 24 þús. LýUrygging og lýðhjálp: Tekjur Elliheimilisins urðu kr. 132.800,00 (eða kr. 1.800,00 um- fram áætlun), en það er heldur lægri upphæð en þær tekjur urðu 1946. Framfærslumál: Tekjur — endurgreiðslur frá styrþegum og ríkissjóði — urðu kr. 64 þúsund og fóru 6 þús. kr. fram úr áætlun. Mennlamálin: Alls urðu teknamegin kr. 338.600 00 en voru áætluð um 70 þús. kr. lægri. Tekjur Gagnfræðaskólans stóðust áætlun, en tekjur barnaskól- ans urðu 32.400,00, og er það kr. 17.800,00 lægra en gert var rað fyr- ir. Tekjur af Sundhöllinni voru á- ætlaðar kr. 118.000,00, en urðu kr. 177.100,00 kr. og fóru því um kr. 59.100,00 fram úr áætlun. Við þetta er þó enn að athuga að af þessari upphæð eru verulegur hluti endur- greiðslur frá bókasafninu og Iþróttahúsinu, vegna hitunar á ár- inu 1946. Arið 1946 urðu tekjur Sundhallarinnar kr. 103.300,00 þá 11 mánuði, sem hún starfaði. Iþróttahúsið er nýr liður og urðu tekjur af þvi kr. 19.700,00. Ríkissjóðsstyrkurinn til bóka- safnsins varð kr. 14.000,00 og fór 9.700,00 kr. fram úr áætlun. Atvinnumál: Tekjur af Seljalandsbúinu urðu kr. 188.700,00 (áætlað 185.000,00) og af Kirkjubólsbúinu kr. 77.400,00 (áætlað kr. 80.500,00). Fyrir verkfræðilega aðstoð er bæjarsjóði endurgreiddar kr. 29, 500.00, þar af eru kr. 10 þús. frá hafnargerðinni í Neðstakaupstað og kr. 12.000,00 frá vatnsveitunni. 'Tekjur af bifreiðinni urðu kr. 35.000,00 (voru 1946 kr. 26.800,00) og af skurðgröfunni kr. 48.700,00, en það er kr. 24.300,00 lægra en næsta ár á undan. Eins og áður segir er kr. 29.753,00 af rekstrarútgjöldum bæjarsjóðs 1946 færð til tekna á þessum lið ársins 1947, og er ekki að finna í bókum bæjarráðs eða bæjarstjórn- ar heimild fyrir þeirri færslu. Alls voru tekjur af atvinnumál- um áætlaðar kr. 427.500,00, en urðu kr. 454.966,00, en þar frá drag ast kr. 29.753,00 og urðu því tekj- urnar kr. 2.300,00 lægri en áætlun- in greinir. Vatnsveitan: Vatnssala til skipa og skv. mæl- um varð kr. 9.400,00, en var áætluð kr. 13 þús. Vatnskatturinn var heldur hærri en áætlað var eða kr. 13.200,00 (áætlað kr. 12 þús.). Fasteignir: Tekjur af fasteignum urðu kr. 81.800,00 (áætlað 59.700,00) og verða þvi rúmlega 22 þús. kr. um- fram áætluní Söluhagnaður af gamla þinghúsinu varð kr. 24.00,00. Fasteignarskatturinn fór c. 3000 kr. fram úr áætlun. Hér eru ennfremur færðar kr. 6.300,00 frá rekstursreikningi 1946, og er það gert vegna samþykktar bæjarstjórnar er reikningar ársins 1946 voru samþykktir. Á þessum lið fjárhagsáætlunar ársins 1947 eru áætlaðar tekjur af nýja Iþróttahús- inu, en er fært á öðrum lið reikn- ingsins. Astæða væri fyrir bæjarráð er það semur næstu fjárhagsáætlun fyrir bæjarsjóð að gæta þess betur en gert hefur verið, að gjalda og teknaliðir séu færðir á tilsvarandi stöðum í fjárhagsáætlun og reikn- ingum viðkomandi árs. Vextir: Vaxtatekjur ársins eru kr. 25.000,00 sem er kr. 6.300,00 hærri en áætlað var. Mismunurinn stafar af því, að á áætlun ársins eru ekki gert ráð fyrir vaxtagreiðslum frá Kirkjubólsbúinu, en í reikningum eru þær kr. 6.500,00. Útsvör: Útsvarsálagning ársins 1947 var áætluð kr. 1.882,800,00, en varð að meðtöldum útsvarshlutum frá öðr- um sveitafélögum kr. 2.029 þús., eða kr. 147 þús. umfram áætlun. Útsvarsálagning ársins 1946 varð kr. 1.763 þús. og árið 1945 kr. 1.551 þús. Hefur því útsvarsálagningin hækkað um kr. 478 þúsund eða 30,8 %, er núverandi stjórnendur hafa ráðið útsvarsálögum á bæjar- búa. I Ýmsar tekjur: Árið 1947 voru ýmsar tekjur áætl aðar kr. 66 þús., en eru færðar í rekstursreikning ársins 1947 meir en tíföld sú upphæð eða kr. 707 þús. *» Stærsti og sérstæðasti liður þess- arar upphæðar er „Sundhallargjöf- in", kr. 550.000,00. Annar stærsti liðurinn sem færð- ur er í ýmsar tekjur er kr. 53.700,00 sem er kostnaður bæjarsjóðs vegna Fjarðastrætisbygginganna árið '46, en er nú fært á eignareikning eftir tillögu Sigurðar Bjarnasonar, er samþykkt var er reikningar árs- ins 1946 voru afgreiddir í bæjar- stjórn. Að vísu var tillagan þannig orð- uð að þessi breyting skildi gerð á reikning ársins 1946, en er framkv. i reikningi næsta árs á eftir. Síðar mun aftur vikið að Sund- hallargjöfinni og tekjum þeim er hún er látin sýna á rekstursreikn- ingi bæjarsjóðs. Gjöld: Heildargjöld bæjarsjóðs Isafjarð- ar árið 1947 urðu kr. 3 milj. 313 þúsund, sem er nokkru hærra en 1946, er þau voru 3.250.000,00 kr. Arið 1945 voru gjöld bæjarsjóðs kr. 2.454.500,00. Fyrstu tvö ár núver- andi stjórnenda bæjarins hafa gjöldin hækkað um kr. 858.500,00, eða nærri 35%. Bókfært er að tekj- ur ársins hafi numið kr. 717 þús. umfram gjöld. Skal síðar að því vikið hvort líklegt sé að rekstur bæjarsjóðs hafi orðið hallalaus ár- ið 1947. En eins og á árinu 1946 er augsýnilega reynt að sína tekjur sem hæstar og nokkuð mikið af reksti-arútgjöldum ársins fært i eignareikning en ekki reksturs- reikning bæjarsjóðs. Skal að þessu nánar vikið síðar. Stjórn bæjarins: Gjöldin urðu kr. 187.800,00, en tekjur urðu kr. 25 þús. Kostnaður- inn hefur því orðið kr. 162.800,00 og er það tæpum 55 þús. kr. hærra en næsta ár á undan. Auk þess eru ótalin laun bæjarverkfræðingsins kr. 36.500,00, sem eru færð á vega- mál og þar eru einnig færður „em- bættiskostnaður" hans vegna, og nemur sú upphæð c. kr. 7.50,00 Framhald á 4. síðu.

x

Skutull

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skutull
https://timarit.is/publication/626

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.