Skutull


Skutull - 18.03.1949, Blaðsíða 1

Skutull - 18.03.1949, Blaðsíða 1
 'W' V \H j » n í ¦ m ¦BV L i / I 11 1 , SKUTULL Ik 1 i 1 ¦ ¦ ¦ II 1 VIKUBLAÐ ^k 1 1 1 ¦ I ¦ 1 ¦ 1 Utgefandi: l5I \1 >; i I 1 1 !>. A 1 J 1 J i Alþýðuflokkurinn á Isafirði. Innheimtumaður: !^Z J* h JHKi ^ ^r Æmm ^j Haráldur Jónsson Þvergötu 3, Isafirði. XXVII. árg. Isafjörður, 18. marz 1949. 11. tölublað. Gengur Island í Atlantshafsbandalagið? S. 1. laugardagskvóld fór Bjarni Benediktsson, utanríkis- málaráðherra, áleiðis til Washington ásamt 2 fulltrúum Alþýðuflokksins og Framsóknar í ríkisstjórninni, þeim Emil Jónssyni og Eysteini Jónssyni, til þess að kynna sér efni Atlantshafssáttmálans og athuga skilyrði fyrir hugs- anlegri aðild Islands að honum. I för með ráðherrunum var Hans Andersen, þjóðréttarfræðingur utanríkismála- ráðuneytisins. Tilkynning ríkisstjórnarinnar um för ráðherranna er á þessa leið: „Þar sem nú er vitao, að íslandi muni verSa gefinn kostur á ao ger- ast aoili væntanlegs Norour-At- lantshafsbandalags, telur ríkis- síjórnin skyldu sina að kynna sér til hlítar efni sáttmálans og ao- siæSur allar, á&ur en ákvörðun verSur tekin í málinu. Hefur þess- vegna or&iS að ráoi, að utanríkis- málaráohcrra, Bjarni Bcnediktsson, fari þessara erinda til Washington ásamt fulltrúum annarra þeirra flokka, sem þátt taka í ríkissljórn- inni, þeim Emil Jónssyni og Ey- steini Jónssyni. I för meo þeim verður Hans Andersen, Þjóoréttar- fræSingur utanrikismálaráSuneyl- isins." I útvarpsfrétt.um nú í vikunni hefir verið frá því skýrt, að Bjarni Benediktsson hafi átt viðræður við Dean Acheson, utanríkismálaráð- herra Bandaríkjanna, og jafnframt hafa þau ummæli verið höfð eftir Bjarna, að Islendiugar hafi enn ekki tekið afstöðu til Atlantshafs- sáttmálans, og að Alþingi eitt muni ákveða, hvort Islendingar gerast aðilar að honum eða ekki, eftir að þingið hefir kynnt sér efni hans. — Ennfremur hefur það verið haft eftir utanríkismálaráðherranum í erlendum fréttum, að Islendingar muni ekki leyfa hersetu í landi sínu á friðartímum. — Sendimenn okkar eru væntanlegir heim um helgina. Atlantshafsbandalagið hefur að undanförnu verið mik- ið rætt í erlendum fréttum, og er stofnun þess vafalaust sá mótleik- ur lýðræðisríkjanna gegn yfirgangs stefnu Rússa, sem sterkastur hefur verið leikinn fram að þessu. Þau riki, s'.'in þegar hafa ákveðið þátt- töku sim i bandalaginu, eru: U.S.A. Kanada, England* Frakkland, Hol- land, Belgía, Luxemburg og Noreg- ur. Allar líkur eru til að Italía, Is- land og Danmörk bætist í hópinn og hefur Gústav Rasmussen, utan- ríkismálaráðherra Dana, að undan- förnu dvalið í Washington til að kynna sér sáttmálann. Portúgal hefur verið boðin aðild, en frétzt hefir, að það ríki vilji hafa Spán með, en hann er af eðlilegum á- stæðum illa þokkaður meðal lýð- ræðisríkja, meðan eini*æðisherrann Franko, fer þar með illa fengin völd. Búizt er við að Atlantshafssátt- málinn verði birtur í dag, og er ráðgert, að utanríkismálaráðherr- ar Englands og Frakklands, þeir Bevin og Schumann, fari vestur um haf til að undirrita hann. Verð- ur það gert í Washington 4. apríl n. k. Til Atlantshafsbandalagsins er stofnað í samræmi við lög Samein- uðu þjóðanna, sem heimila stofnun varnarbandalaga á tak.mörkuðum svæðum. Eftir fréttum að dæma gerir sáttmálinn ekki ráð fyrir her- setu í bandalagsrikjunum á friðar- tímum, nema að því leyti sem þau sjalf halda uppi hervörnum. Aftur á móti mun gert ráð fyrir, að öfl- ugri ríkin, eins og t.d. U.S.A., styrki hin smærri, t.d. Noreg, með því að leggja þeim til vopn. Ef á eitthvert ríkjanna verður ráðist, munu hin öll skuldbundin til að gera ráðstafanir því til hjálpar, og á bandalagið þannig að vera tiU varnar gegn yfirgangi og ásælni árásarþjóða. Undirtektir Rússa. Rússar eru það stórveldi heims- ins, sem eftir stríðið hefur rekið mesta útþenslu- og yfirdrottnunar pólitík. Þeim líkar stórilla stofnun Atlantshafsbandalagsins. Hafa þeir haft í hótunum við Norðmenn og Dani, ef þeir dirfðust að ganga í bandalagið, og þannig hafa Rússar reynt að fæla smáþjóðirnar frá þátttðku í því. Þeir hafa gert ýmis- legt fleira, til að skjóta lýðræðis- þjóðunum skelk í bringu, og m.a. hafa þeir látið þekktustu forystu- raenn kommúnista í Frakklandi og Italíu, þá Thorez og Togliatti, lýsa yfir því, að ef rússneskur her brjótist inn í þessi lönd, ínuni franskir og ítalskir kommúnistar veita rauða hernum lið. Svipaðar yfirlýsingar hafa kommúnistar gefið í flestum hinna væntanlegu þátttöku-ríkja i Atlantshafsbanda- laginu. — Þeir ætla sér ekki að fara dult, kvislingarnir, i næsta stríði. Umræður á íslandi. Hugsanleg þátttaka Islands í At- landshafsbandalaginu hefur að undanförnu mikið verið rædd hér heima. Andstaðan gegn þáttöku hefur, svo sem vænta matti, fyrst og fremst komið frá kommúnistum, en auk þeirra hafa svonefndir „Þjóðvarnarmenn," sem eru úr ýms um flokkum, haldið uppi andófi gegn þátttöku íslands, aðallega á þeim grundvelli, að hér mætti ekki leyfa hersetu á friðartímum. Nú hafa allir lýðræðisflokkarnir í landinu lýst yfir því, að þeir séu andvígir hersetu á friðartímum, og eins og að ofan greinir, munu væntanleg bandalagsríki ekki verða krafinn um slíkt, þannig að and- óf gegn þátttöku okkar af þeirri ástæðu, hefur ekki lengur við neitt að styðjast. Síðasta tbl. Þjóðvarn- ar ber þess líka merki, að verkefni blaðsins virðast á þrotum, því nú snúast skrif þess aðallega um inn- anríkismál, og eru með slíku hand- bragði, að kommúnistablöð, eins og t. d. Baldur hér á Isafirði, telja sér feng að því, að birta ritsmíðarn ar orðréttar. Er þess að vænta, að flestir Þjóðvarnarmenn átti sig á þvi áður en langt um líður, að þeir eiga ekki samleið með einræðis- dýrkendum og yfirlýstum kvisling- um í herbúðum kommúnista. Verð- ur þá ekki annað lið eftir utan um Þjóðvörn, en það, sem næst stend- ur kommúnistum. Stjórnarflokkarnir hafa allir lýst yfir samstöðu sinni með lýðræðis- ríkjunum beggja megin Atlants- hafsins. Enginn islenzkur komm- únisti hefur hinsvegar vogað sér að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar og Thorez og Togliatti. ÞjóSviljinn hefur þó lyst yfir, ao hann telji þá þróun „ákaflega sennilega, ao sovét her neydist til að elta óvini sína inn á íslenzka grund." Blaðið þegir um það, hvað íslenzkir kommún- istar mundu gera, ef svo bæri við, en enginn, sem fylgst hefur með málum, getur verið i vafa um, að íslenzkir kommúnistar, ekki síður en sama manntegund i öðrum töndum, myndu fremur taka sér vígstöðu með rauða hernum, en með þjóð sinni. Aðeins öflug samstaða lýðræðis- afla og lýðræðisríkja gegn einræð- is- og yfirgangsstefnu Rússa, getur komið í veg fyrir styrjöld. Undan- látsemin gagnvart Mússólíni og Hitler leiddi til siðustu heimsstyrj- aldar, og vonandi hafa lýðræðis- sinnar lært af því þá lexíu, einnig hér uppi á Islandi, að þeir láti sér Slllátt og stórt. Tilkynning. Utanríkismálaráðuneytið tilkynn- ir, að sendiherra Islands í Þýzka- landi, hr. Vilhjálmur Finsen, dvelj- ist fyrst um sinn á hótel Atlantic í Hamborg. lnnflutningur á fólki? Búnaðarþing, sem að undanförnu hefur setið á rökstólum, vildi láta flytja inn fólk i stórum stíl til land- búnaðarstarfa. Nú hefur frétzt, að yfirvöldin í Þýzkalandi hafi tekið málaleitunum um þetta efni mjög vinsamlega,- og má jafnvel gera ráð fyrir, að úr þessum áformum geti orðið. Álitamál er þó, hvort slíkir fólksflutningar eru heppilegir, jafn vel þó að vinnufólksekla hafi verið að undanförnu í sveitunum og einn ig við sjávarsíðuna. Atvinnuhorfur eru nú að breytast svo í landinu, að ekki er ólíklegt, að fleiri fáist eftirleiðis til að snúa sér að fram- leiðslustörfun í sveit og við sjó, heldur en áður, meðan peningaflóð stríðsáranna var sem mest í verzl- uninni og fjárfesting í húsabygg- ingum og öðru varí algleymingi. Fjárhagsáætlun Akureyrar. Niðurstöðutölur í fjárhagsáætlun Akureyrar eru nú kr. 6.230.000,00, en voru í fyrra kr. 5.828.000,00. TJtsvör eru áætluð 5.042.000,00 kr., en voru í fyrra áætluð 4.683.000,00 krónur. Kauphækkanir. Starfsmenn ríkisins, Reykjavikur bæjar og Hafnarfjarðar hafa nýlega á sameiginlegum fundi farið fram á 36% grunnlaunahækkun. Sömu aðilar vilja láta afnema lög þau, er banna verkföll opinberra starfs- manna, og endurskoða grundvöll- inn að vísitölu framfærslukostnað- ekki bregða, þó kippt sé i spotta austur í Moskvu. Allir sannir lýðræðissinnar munu þessvegna fagna því, ef sáttmáli Atlantshafsríkjanna reynist, að at- huguðu máli, þannig, að við Is- lendingar getum, með fullu tilliti til smæðar okkar og annarrar sér- stöðu, gerzt aðilar að hinu fyrir- hugaða bandalagi, og þar með lagt okkar litla lóð á vogarskálina til að stöðva yfirgang árásarríkja, og um leið tryggt öryggi lands okkar með því að afla okkur voldugra bandamanna.

x

Skutull

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skutull
https://timarit.is/publication/626

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.