Skutull


Skutull - 25.11.1949, Blaðsíða 1

Skutull - 25.11.1949, Blaðsíða 1
•-»¦>¦"¦¦»•»¦ 1 Gjalddagi SKUTULS var 1. júlí. XXVII. árg. Isafjörður, 25. nóvember 1949. 38. tölublað. Sjálfhól verður að háði. „Á þessu kjörtímabili hefir 2. verio" unniS markvisst ao fram- förum á grundvelli „himnastig- 3.- ans". Þrátl fyrir eindæma erfitt árfer&i, lánsfjárleysi og andóf rikisvaldsins hefir tekizt merki- lega vel aS framkvæma umbóta- siefnu SjálfslæSismanna". Blaðið Vesturland þ. 7. nóv,'49. 4. Þannig hljóðar sjálfhólið, ósköp látlaust og blátt áfram, og á eftir 5. þvi er svo prentaður 'hitin nafn- togaði „himnastigi", og þar rakið (i. ..bæjarbúum til fróðleiks", hvað á- unnizt hafi. Pað veitir sjálfsagt ekki af því, að fræða bæjarbúa um þetta efni, 7. því ekki liggur það allt jafn ijóst fyrir. En úr því að Vesturlandið hefst handa með að veita umrædda tilsögn, hefði verið æskilegt, að kennslan væri skýrar framsett en raun ber vitni, .því satl að segja, er 8. ekki hægt að átta sig á því af lýs- ingunni, hvað er himnastiginn og hvað framkvæmdirnar. Framseln- ing blaðsins á þessu tvennu er svo kænlega samtvinnuð, að mjög erfitt er að greina á milli þess, hvað eru 9. loforð, og hvað eiga að vera efnd- if, hvað er gert og hvað ógert. Það leynir sér heldur ekki, þó ekki sé litið á annað en þessa uppbyggingu greinarinnar, að tilgangur boðorða- 10 bananna er sá einn. að rugla bæj- arftúa og villa þeim sýn, í stað þess að rekja málin „bæjarbúum til fróðleiks". Þetta verður enn betur ljóst, 11 þegar farið er að kryfja Vestur- landsgreinina til mergjar, því þá sýnir það sig, að flest það, sem íhaldsblaðið gumar mest af, að framkvæmt hafi verið, hafði ýmist verið framkvæmt, var í fram- kvsemd, eða hafði verið undirbúið 12 af fyrrverandi bæjarstjórn, sem Al- býðuflokkurinn átti mtirihluta í. 1 Pðru lagi sýnir það sig, að önnur 13, »afrek" íhaldskommameirihlutans eru alls ekki þeirra verk, heldur u'amkvæmdir, sem aðrir aðilar, t. 14. d- ríkisvaldið, hafa stjórnað og bor- fe *ð kostnað af, þetta vald, sem á að 15 hafa sýnt „umbótastefnu Sjálfstæð- isflokksins" mest andóf. Hér yrði það of langt mál að Þrenta upp allan himnastigann, þ. 16 e- kosningaloforð Sjálfstæðisflokks- i^s frá síðustu bæarstjórnarkosn- i'igum, en tiX þess að greiða úr U8ekjunni „gert og ógert" verður ekki hjá því komizt að taka upp 17 "au .,þrep" í himnastiganum, sem alveg hefir verið hlaupið yfir á líð- andi kjörtímabili, og til hægðar- auka verður selt við þau númer. , 18 Sumir liðirnir eru orðrétt teknir UPP, aðrir eru styttir: *• Byggð verði bryggja við upp- lyllinguna við Bátahöfnina. Bátahöfnin verði dýpkuð og stækkuð. Reist verði nauðsynleg útvegs- hús á uppfyllingu Bátahafnar- innar, ennfremur verkamanna- skýli og vistlegar verbúðir fyrir sjómenn á hentugum stað í bæn- um. Hafist verði handa um lagfær- ingu uppsáturs eða byggingu trillubálahafnar. Byggð verði ný bryggja í Norð- urlanganum. Greitt \erði fyrir byggingu full- kominnar dráttarbrautar, sem tekið geti upp til viðgerðar skip á stærð við togara. Ihnsiglirigin inn á Pollinn (Sundin) verði dýpkuð og byrj- jið á landfyllingu til þess að koma í veg fyrir landbrot í Suð- urtanga og stækka bæjarlandið. (Úr kaflanum Sjávarútvegsmál). „Ef annað þrýtur láti bæjarsjóð- ur byggja allt að 50 íbúðir, sem hann selur einstaklingum með kostnaðarverði eða leigir fyrst um sinn". (Úr kaflanum um Húsnæðismál.) Iðnfræðslan í bænum verði bætt með eflingu iðnskólans og sköp- un bættrar aðstöðu fyrir ungt fólk, sem leggja vill fyrir sig iðn nám. . Bæjarfélagið stuðli að byggingu fullkoininnar vélsmiðju, sem annást geti nauðsynlegar við- gerðir fyrir skipaflotann og iðnfyrirtæki í bamum. . Iðnaðinum verði eins fljótt og unnt er séð fyrir auknu raf- magni með því að hraða Dynj- andavirkjuninni svo sem mest má verða. Til greina getur einn- ig komið raforkuaukning með mótor- eða gufuafli. Sett verði á stofn heilsuvernd- arstöð með samvinnu sjúkra- samlags, bæjar og ríkis o.s.frv. Athugaðir verði möguleikar sjó- veitu fyrir fiskiðnaðinn, sem nú notar geysimikið vatn. Nýtt gamalmennahæli verði byggt fyrir 50—60 vistmenn. Stuðlað verði að byggingu ný- tízku þvottahúss, sem annast geti þvotta fyrir almenning á sem ódýrastan hátt. Iþróttafélögin í bænum verði studd til þess að koma upp fullkomnu íþróttasvæði þar seni unnt sé að iðka hverskonar útiíþróttir. Byggður verði á ísafirði sjó- mannaskóli fyrir Vestfirði, er veiti fiskimönnum fræðslu í að- algreinum sjómennsku. Stefnt verði að því að koma upp iðnskóla fyrir Vestfirði og honum og öðrum skólum bæjar ins aflað fleiri hæfra kennara en þai starfa nú. 19. Nýr barnaskóli, sem samsvari kröfum tímans, verði byggður eins fljótt og frekast er kostur. 20. Hafin verði markviss bindind- isfræðsla í skólum bæjarins og lagður grundvöllur meðal æsk- unnar til útrýmingar áfengis- nautninni. Hugum æskunnar verði beint að íþróttum. 21. Komið verði upp fullkomnum barnaleikvelli og athugaðir möguleikar á stofnun dagheim- ilis fyrir börn. 22. Byggt verði flugskýli og flug- braut. 23. Unnið verði að því að koma upp gistihúsi. 24. Götur verði malbikaðar. öll þessi atriði úr himnastigan- um, sem nú hafa verið talin, eru ýmist ógerð eða þá að bærinn hef- ir ekki lagt fé til framkvæmdanna eða haft þær að neinu öðru leyti með höndum. Þetta síðasta á t.d. við um 10. lið, vélsmiðjuna, en henni hefir Vélsmiðjan Þór h.f. komið upp, án nokkurs stuðnings frá bænum, og flugbrautin og flug- skýlið, sem Vesturland segir að sén nú þegar, áður en þau eru fullgerð, orðin of lítil, eru algjörlega byggð á kostnað og ábyrgð" ríkissjóðs. Framlag bæjarins til þessa mann- virkis, þ.e. lóð an endurgjalds var ákveðið árið 1943. Hér skulu nú taldar upp þær framkvæmdir, sem Vesturland mikl ast af, en voru hafnar eða undir- þúnar í meirihlutatíð Alþýðuflokks ins. 1. Sundhöll, fimleikasalur og bókasafn var í smíðum og var sundhöllin vígð daginn eftir síðustu bæjarstjórnarkosningar. 2. Verið var að stækka gagnfræða- skólann og barnaskólann 1945. 3. Byrjað var á byggingu hús- mæðraskólans. 4. Ákveðið hafði verið að styrkja útgerðarfyrirtækin til kaupa á Svíþjóðarbátunum með krónum 37 500,00 á hvern bát, og var fé fyrir hendi, þegar Alþýðu- flokkurinn lét af stjórn, til að standa við þá skuldbindingu. 5. Búið var að undirbúa kaup á 1—2 togurum til bæjarins og stofnun fiskiðjuvers, og sam- þykkt hafði verið í bæjarstjórn- inni af öllum flokkum ákveðin áætlun um það, hvernig fjár skyldi aflað til þessara hluta og til framlags bæjarins til skóla- bygginganna. Þessu plani vildi íhaldskomma meirihlutinn ekki líta við, enda þótt bæjarfulltrú- ar Alþýðuflokksins flyttu tillög- ur í sambandi við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 1946, sem byggðu alveg á því, og byðu þannig upp á samvinnu af sinni Framhald á 3. síðu. Smátt og síórí. Frá Aþingi. Við forsetakjör og nefndakosn- ingar á Alþingi vildi Alþýðuflokk- urinn hafa þriggja flokka samstarf, eins og vt-rið hefir um þessar kosn- ingar. Þessu hafnaði Framsókn, og varð það til þess að Alþýðuflokkur- inn hafði samstarf í neðri deild við Sjálfstæðisflokkinn en í efri deild við Framsókn. Þetta samstarf var Alþýðuflokknum nauðsynlegt, til að fá kjörinn mann í fimm manna nefndir, og á hann eins og áður fulltrúa í öllum helztu nefndum þingsins. Framsóknarmaðurinn Steingrím- ur Steinþórsson var kjörinn forseti sameinaðs þings með atkvæðum frá kommum, og vill Timinn alls ekki kannast við, að eftir þeirri hjálp væri óskað af hálfu Framsóknar. Eru þessi atlot kommana við madd- ömu Framsókn hin eftirtektarverð- ustu, og sýna, að þeir mæna með hundslegum vonaraugum á ráð- herrastólana, sem þeir halda, að Framsókn muni bjóða þeim. Á Sigurð okkar bæjarstjórnarfor- seta hlóðst ein nafnbótin enn þá, því hann var gerður að forseta í neðri deild þingsins. Gegnir það furðu, hversu mikið af titlum rúm- ast á þessum litla búk (Pálmi rektor talaði nýlega um litinn koll á litlum kalli frá lítilli eyju, og gat þess, að þar skolaðist ýmislegt til). Forseti efri deildar var kjörinn Bernharð Stefánsson. Frá Siglufiröi. Mönnum er enn r fersku minni fregnin af brottrekstri Gunnars Vagnssonar úr bæjarstjcrastöðunni á Siglufiiði, en þessi orotlvikning var urirt'P. að ástæðulausu á .'iinn lúalegasta hátt af íhaldi og komm- únisturn. Síðan hefir allt logað í ínnbyrðisdeilum milli Iiinna sigl- firzku íhaldskomma, og bærinn ver ið stjórnlaus að kalla. Nú hafa í- haldsmenn, kommar og Framsókiv armenn komið sér saman um Fram- sóknarmanninn Jón Kjartansson, sem bæjarstjóra, eftir mjög sögu- lega kosningu, þar sem Jón var eiginlega ekki í kjöri, en var kos- inn saml. Isfisksölur. Síðustu daga hafa verið á brezka markaðinum lélegustu ísfisksölur síðan 1938, og hafa sumir íslenzku togaranna gripið til þess raðs að salta afla sinn heldur en að sigla með hann til Englands. Á þessum tíma árs er brezki markaðurinn venjulega tryggastur og lítið um fisk, en í þetta skipti stafar verð- fallið af óvenjulega miklu framboði á fiski. Getur þetta haft hinar alvar legustu afleiðingar fyrir togaraflota okkar. Framhald á 4. síðu.

x

Skutull

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skutull
https://timarit.is/publication/626

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.