Vesturland


Vesturland - 20.01.1927, Blaðsíða 4

Vesturland - 20.01.1927, Blaðsíða 4
{ vnsTur?LANQ. VESTURLAND keníur út einu sinni í viku. kostar 7 kr. um árið. Gjalddagi 1. oktober. Ritstjóri og ábyrgðarmaður Sigurður Kristjánsson. Ritstjórinn til viðtals kl. 4-5 dagl. í Haftiarstr. 1. Sími 99. Afgreiðslum. Loptur Gunn- arsson Aðalstræti 11. Sími 37. „Litlu munar" sagöi músin. ----------- i Sú kátlegasta skrípasaga, sem færð hefir verið í letur er sagan: Don Quixote eftir spanska skáld-j ið Cervantez. Saga sú er frá vold- i ugum riddara, sem varði æfi sinni og lifsstarfi til að berjast við vindmylnur. Hann dró í leiðang- ur við alvæpni á merhryssi, sem Rosinante hét, og hafði með sér skjaldsvein, Sancho Pansa að nafni, undra heimskan sveinstaula, en trúan sem gull herra sínum. Sá hafði asna að fararskjóta. Á þeim öldum voru vindmylnur á hverju strái i Spánverja landi, og hvert sinn, sem Don Quixote leit •eina slíka, einkum ef vindur var á svo vængirnir snerist, hugði hann þar fara grimman óvin. Fylt- ist hann þá hamslausri reiði, keirði Rosinante sporum og réð að fjanda þeim með blóti og bölvi. En jafn- an fór svo, að óvinurinn laust riddarann með vængjum sínum og kastaði honum langar leiðir eft- " ir vellinum. Lá hann svo þar ringlaður, lerka og ósjálfbjarga uns skjaldsveinninn kom til, hluðí að og hjúkraði honum þangað til hann var svo hress orðinn, að hann gat byrjað á nýjum leik. Sagan endurtekur sig, segir mál- tækið. Vilmundur Jónsson héraðslækn- ir reisti nokkurar vindmylnur í Vesturl., sem út kom 12. desem- ber f. á. Réðst hann svo að þeim með ofurhug og mikilli grimd. En honum fór sem fyrirmyndinni, Don Quixote hinum fyrsta, virid- mylnur hans lustu hann með vængjum sínum, og lá hann óvíg- ur á vellinum. Þetta gat að líta Sancho Pansa Vilmundar, Ingólf- ur Jónsson, bæjargjaldkeri. Fylt- ist hann þá mikilli reiði, söðlaði asna sinn, Skutul, og hleypti fram á vigvöllinn hinn 31. des. f. á. Hann var við alvæpni og hafði hlífar góðar. Brynju hafði hann, gerfa af hroka og svo trausta að hvorki máttu rök né sannindi á festa. Sverð hafði hann og gott, og var eggteinninn úr ósannind- um ger. Burtstöng hafði hann geysilanga; var sú dvergasmíði, einjárnungur ger úr grunnýðgi. En vindmylnur herra hans voru eigi árennilegar og réði hann þvi af, að hætti slunginna skilminga- manna, að koma eigi í námunda við ofureflið, heldur reisa sjálfur vindmylnur, er væru honum nokk- uru jafnari að vexti og styrkleika, og ráða síðan niðurlögum þeirra. mmmm snsssp Alúðar þakkir til allra þeirra sem auðsýndu hlut- tekningu og hjálp við fráfall og. úttör Guðrúnar Stefáns- dóttur frá Kambi. ísafirði 13.1. 1927. Aðstandendur. - í grein. minni í Vesturl. 19. des. f. á. gerði eg grein fyrir hvers vegna eg hefði átalið V. J. fyrir að taka hærri gjöld fyrir læknis- verk en lög heimila og sagði og sýndi að það átti ekkert skylt við politískar stefnur né flokka. En þá hafði V. J. gert tilraun til að breiða politiska pislarvættisblæju yfir ávirðingar sínar en var þanrrig sleginn af því lagi. Nú kemur þessi nýmóðins Sancho Pansa og kveður mig eigi aðeins hafa gert politiska árás á V. J. með átölum mínum, heldur hafi eg þar fram- kvæmt flokkssamþykt íhaldsflokks- ins. Og til þess að engum, sem annarsles Skutul, skyldi sjástyfir þetta, flytur hann staðleysustafi þá með niðurvisun. Hinn 28. nóv. f. á. varð eg að lýsa V. J. opinberan ósannindamann að fleipri, er hann þá hafði farið með, og kingdi hann því. Verð eg nú að gera þjóninum sömu skil og herranum þá, og lýsa hann vísvitandi, op- inberan ósannindamann að því, að íhaldsflokkurinn hafi áttnokk- urn þátt í eða vitað nokkuð um átölur minar á V. J. fyr en þær komu fram i blaðinu. Enda eru ummælin sjálfdauða. Að vísu má svo vera, að það sé góð latína meðal Bolsa að leggja lif sitt og velferð á vald einhverjum manni og ganga siðan fyrir hvers manns dyr og lýsa ávirðingum hans og ágöllum, er gera hann óhæfan til alls trúnaðar. Þvi er Ingólfur Jóns- son kunnugri en eg. En íhalds- menn allir eru hyggnari og dreng- lundaðri en svo, að þeir drýgi slíka fúlmerisku. Nú er það víst, að fjölmargir íhaldsmenn leita V. J. sem læknis, og má þá nærri geta hvort þeir muni þannig dríta í sitt eigið hreiður, að gera að flokksmáli að halda á lofti ávirð- ingum hans. Manntötrið, Ingólfur, hefir með fleipri þessu sýnt sína andlegu rækt svo brjóstumkennan- legt er. Ingólfur Jónsson hefir nokkur- um sinnum sýnt með notarial- vottorðum i Vesturl., að bókfærsla á skrifstofu bæjarins er í „synd- ugri" óreiðu. Samkvæmt fylgi- skjölum með bæjarreikningnum fyrir árið 1925, vofu V. J. greidd- ar úr bæjarsjóði 7694 kr. fyrir læknishjálp á 11 fyrstu mánuðum þess árs. Eg veit ekki hvort fylgi- skjöl þessi eru i samræmi við bækur bæjarskrifstofunnar eða bækurnar í samræmi við þau. En að dæma eftir ummælum I. J. og notarialvottorðum hans, virðist mér eigi vanþörf á að siíkt væri athugað jafnframt þvi að bækur og reikningar V. J. eru endur- skoðuð. Mér er fullljóst, að það, sem V. J. hefir haft af bæjarsjóði fram yfir það, sem honum bar, eru Söltunarsvæði á Sigliifirði. Opinberi uppboð verður haldið laugardaginn 5. febrúar naest- komandi á afnotarétti að söitunarsvæðum hafnarsjóðs með húsum £>g 3 bryggjum yfir tímabilið frá 1. juii næstkomandi til 1. júll 1928. Söltunarsvæðið verður þriskift, og böðið upp í þrennu lagí og fylgir ein.bryggja og húsnæði hverjum hluta, svo og verkfæraskúr eða ber- bergi undir verkfæri. Afnotaréttur húsanna nær aðeins til 20. okt. næstkomandi og hafnarnefnd skal heimilt endurgjaldslaust á tfmabilinu frá 5. nóvem- ber til 30. juní 1928 að láta skipa upp fyrir sig eða aðra þegar ekki stendur á útskipun eða uppskipun hjá leigutaka. Hamarshögg verður aðeins veitt á uppboðinu með því skilyrði að hafnarnefnd og bæjar- stjórn telji boðin viðunanleg og telji næga framboðna tryggíngu fyr- ir boðunum. Uppboðið hefst kl. 1 sfðdegis á söltunarsvæðinu. Nánari upp- lýsingar og uppboðsskilmálar á bæjarfógetaskrifstofunni. Skrifstofu Siglufjarðarkaupstaðar 11. jan. 1927. &uðm. Hannesson. smámunir einir í samanburði við hitt, sem hann hefir haft af öðr- um. En, eins og eg tók fram 19. des. t. á., á eg ekki átölurétt í þeim efnum fram yfir það, sem borgáraréttindi mín í bæjarfélag- inu heimila. Úr þessu efni hafa þessir nýmóðins Don Quixote og Sancho Pansa bygt sína vind- mylnuna hvor, og siðan hamast á henni til að jafna við jörðu. Það er alþekt fyrirbæri, að ráð- þrota menn gripa aukaatriði, setn 1 sjálfu sér engu varða það, sem um er fætt, og bölsótast svo um þau til þess að fá almenning til að gleyma því raunverulega mál- efni, sem um er rætt, f hávaðan- um, sem þeir gera um aukaatrið- in. Og það fangaráðið hafaþess- ir samherjar tekið. Þeir hafa þyrl- að upp pólitísku moldviðri og blásið upp aukaatriði til þess að almenningur gleymdi því höfuð hneiksli: Að Vilmundur Jónsson héraðslæknir, konunglegur em- bættismaður og bæjarfulltrúi, hef- ir krafist og fengið greiddar 125 —150 krónur fyrir læknisverk, er honum samkVæmt gildandi Iandslögum í hæstalagi geta bor- ið 35 kr. fyrir. Skrif riddarans og skjaldsveins hans hafa verkað það eitt, að staðfesta þetta. Og hverju, sem þeir bæta við, má segja eins og músiní „Litlu munar". — Haf- ið er stórt! Páll Jónsson. Bátamótois „Populer"-vél — 3x/a ha. — nokknð notuð en í ágætu ástandi til sölu með hálfvirði. — Til sýn- is hjá G. Andrew. Skövinnustofa mín gerir við reiðtýgi og ak- týgi yfir mónuðina jan., febr. og mars — aðra tima heist ekki. Sendið þvi strax reið- týgi yðar. Ó. J. Stefánssoa. BrauðvUrgsala (frá Norskabakaríinu) fer fram í MjjSlkurhúðinni í FjarA- arstræti 29. Jón Jónsson. JSkófatnaðurinn< W verelun M. Magnússonar ísafirði, ^er traustur fallegur og ódýr^ Ávalt miklu úr að velja. Símfréttii*. Útlendar. Samningar standa yfir milli Can- tonstjórnarinnar í Klna og Eng- lendinga. Samningur milli Þjóðverja og Bandamanna um ýms óútkljáð atriði, viðvikjandi afvopnunar- málunum, ganga I mesta þófi. Borgarstjórinn I Shanghai, og útlendingar þar i borginni, hafa ákveðið að verja hana fyrir Cant- onhernum, er nú sækir að henni. Herskip stórveldanna hafa safn- ast saman i Shanghai. Undirrituð tekur að sér að hreinsa gera við og pressa karlmannaföt. Kristin Kristmundsdóttir. HafnarBtræti 17. ísafirði. 1500 Innflúensu tilfelli I Kaup- mannahöfn. Veikin er mjög vaeg, Innlendar: Sjúkrasamlag er nýlega «tofn- að f Ve&tmannaeyjum. Meðlimir eru þegar 230. Áætlun um tekjur og gjöld Reykjavíkur fyrir árið 1927 hefir nú verið samin og lögð fram. Eru tekjur áætlaðar kr. 2 231500 00 en árið 1926 kr. 2 409 079 20. Ot- svör lækka úr rúmri hálfri annari miljón, niður í kr. 1 200 000 00. Skattur á Samvinnufélögunum hefir hækkað úr 20 þús. upp I 40 þús. samkv. gildandi lögutn.

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/633

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.