Vesturland


Vesturland - 30.01.1927, Blaðsíða 1

Vesturland - 30.01.1927, Blaðsíða 1
VESTURLAND Ritstjóri: Sigurður Rristjánsson. IV. árgangur. ísafjörður, 30. janúar 1927. 3. töiublað. Þíngmálafundur á ísafirði. Alþingismaður kaupstaðarins boðaði til þingmálafundar fimtu- daginn 20. janúar 1927 kl. 8 e. h. i kvikmyndahúsinu á ísafirði. Alþingismaðurinn hóf umræð- ur og talaði um þau helstu mál, er biðu úrlausnar Alþingis, en einkum dvaldi hann við fjárhags- lega afkomu rikisins hin slðari ár. Siðan var gengið til dagskrár og neðangreind mál rædd og til- lögur samþyktar: 1. Stjórnarskrárbreytingar. a. Syohljóðandi tillaga trá Sig- urði Kristjánssyni ritstjóra var samþykt: „Ef landkjörnir þingmenn eigi vérða afnumdir, telur fundurinn að kjörtímabil þeirra eigi að vera hið sama og kjördæmaþingmanna, og kosning þeirra að fara fram samtímis reglulegum þingkosning- um". (Þetta var fjórði og siðasti lið- ur úr stærri tillögu um: 1. þinghald annaðhvort ár og kjörtimabilið sex ár, 2. fækkun ráðherra, 3. fækkun þingtnanna niður í 36 með afnámi landkjörinna þingmanna eða fækk- un þeirra kjördæmakosnu. — All- ir þessir fyrri liðir tillögunnar voru feldir). b. Vilmundur Jónsson héraðs- læknir flutti þessa tillögu, sem einnig var samþykt: „Fundurinn skorar á Alþingi: a. að fækka þingmönnum niður í 24, sem séu allir kosnir með hlutbundnum kosningum um land alt. b. áð láta alla þingmenn sitja i einni deild. c. að halda kjðrtimabilinu eins og það er. 2. Fjárhagsmál og gengismál. a. Jón G. Mariasson bankabók- ari flutti eftirfaraudi tvær tillögur, sem báðar voru samþyktar: 1. „Fundurinn skorar á Alþingi og ríkisstjórnina að afstýra eftir mætti gengissveiflum. Telurfund- urinn rétt, að stefnt sé að þvi, að krónan komist aftur i gullgengi, en þó sé gætt allrar varúðar um, að atvinnuvegir landsmanna biði ekki hnekki við of öra hækkun". 2. „Fundurinn skorar áAlþingi að gæta allrar sparsemi i meðferð ríkisfjár, svo að hægt verði að lækka þá skatta, er hvfla þyngst á atvinnuvegum Iandsmanna". b. Svohljóðandi tillaga frá Stef- áni Stefánssyni verkamanni var samþykt: „Fundurinn telur eigi einhlitt að fjárhagur rikissjóðs sé i sæmi- legu lagi ef atvinnuleysi og ör- þirgð ríkir meðal þjóðarinnar. Fyr- ir því skorar fundurinn á Alþingi að gera ítarlegar ráðstafanir til að koma skipulagi á atvinnurekst- ur og verslun landsmanna, eink- um með sjávarafurðir, en til bráða- birgða að veita kaupstöðunum rif- legan fjárstyrk. til atvinnubóta." c. Þá bar Finnur Jónsson póst- meistari, undir þessum lið dag- skrárinnar fram svplÉnjóðandi til- lögu, er var samþyki: „Fundurinn skorar á Alþingi að veita gamalmennum sem dvelja á elliheimili sökum ellihrumleika sama rétt og sjúklingum er dvelja á sjúkrahúsi. Jafnframt skorar fundurinn á Alþingi að veita ríflegan styrk til elliheimilisins á ísafirði. 3. Breyting á berklavarnarlðg- unum. Matthías Ásgeirsson bæjarfó- getafulltrúi "bar fram svohljóðandi tillögu er var samþykt: „Fundurinn skorar á Alþingi að breyta, nú á næsta þingi, gildandi berklavarnarlögum þannig, að rík- issjóður greiði allan Iegukostnað, lyf og læknishjálp sjúklinga þeirra, er úrskurðaðir hafa verið styrk- hæfir. Upp i kostnað þenna greiði svo sýslu- og bæjarsjóðir til rik- issjóðs árlega fúlgu, er nemi 2 kr. á hvern sýslu- og bæjarbúa, samkvæmt manntali næst á und- a(i". 4. Rfkiseinkasala á síld. Frá Ingólfi Jónssyni bæjargjald- kera kom fram svohljóðandi til- Iaga, er var samþykt: „Fundurinn skorar á Alþingi, að setja þegar á næsta sumri á stofn einkasölu á síld og sildar- afurðum." 5. Héraðsmál. a. Gagnfræðaskóli á ísafirði. Slra Sigurgeir Sigurðsson bar fram fyrir hönd Skólanefndar ísa- fjarðar svohljóðandi tillögu er var samþykt: „Jafnframt og fundurinn iýsir því yfir, að Unglingaskólinn á ísafirði hefir jafnan verið mjög afskiftur í styrkveitingum úr rik- issjóði, samanborið við aðra skóla, skorar hann fastlega á Alþingi, að veita á næstu fjárlögum fé til byggingar og reksturs gagnfræða- skóla með heimavistum fyrir Vestfirði, er sé settur á ísafirði og hliðstæður Akureyrar-gagn- fræðaskóhv." b. Húsmæðraskólinn á ísafirði. Sigurður Kristjánsson ritstjóri flutti "svohljóðandi tillögu er var samþykt: „Fundurinn skorar á Alþingi, að veita að minsta kosti 8000 krónurtil Húsmæðraskóians á fsa- firði." c. Nýjar símalinur. Tillaga samþ. frá Sigurði Krist- Söltunarsvæði á Siglufirðfc Opinbert uppboð verður haldið laugardaginn 5. febrúar næst- komandi á afnotarétti að söltunarsvæðum hafnarsjoðs með húsum og 3 bryggjum yfir tímabilið frá 1. júlí næstkomandi til 1. júlí 1928.v Söltunarsvæðið verður þrískift, og bpðið upp í þrennu lagi og fylgir. ein bryggja og húsnæði hverjum hluta, svo og verkfæraskur eða her> bergi undir verkfæri. Afnotaréttur húsanna nær aðeins til 20. okt. næstkomandi og hafnarnefnd skal heimilt endurgjaldslaust á tímabilinu frá 5. nóve,nvr ber til 30. júní 1928 að láta skipa upp fyrir sig eða aðra þegar ekki stendur á utskipun eða uppskipun hjá leigutaka. Hamarshögg.verður. aðeins veitt á uppboðinu með þvf skilyrði að hafnarnefnd og bæjar- stjórn telji boðin viðunanleg og telji,næga framboðna tryggingu fyr- ir boðunum. Uppboðið hefst kl. 1 síðdegis á söltunarsvæðinu. Nánari upp-: lýsingar og uppboðsskilmálar á bæjarfógetaskrifstofunni. Skrifstofu Siglufjarðarkaupstaðar 11. jan. 1927. (xuðm. Hannesson. ánssyni ritstjóra: „Fundurinn skorar á þing og stjórn að bæta nú þegar sima- sambandið við ísafjörð á þann. hátt, að strengd sé ný lina frá ísafirði að Ögri og þaðan auka- lina yfir á Snæfjallaströnd. Svo og að ný lina verði strengd frá Arngerðareyri til Hólm^yikur. d. Djúpbáturinn. Eftirfarandi tillaga frá Stefáni Sigurðssyni bæjarfulltrúa var sam- þykt: „Fundurinn telur greiðar áætl- unarferðir um Djúpið, milli isa- fjarðar og Arngerðareyrar, alveg nauðsynlegar og skorar á Alþingi að veita til þeirra þrjátiu þúsund króna árlegan styrk." c. Sjómannaskóli á Isafirði Þessi tillaga frá Eiríki Einars- syni bæjarfulltrúa var samþykt: „Fundurinn skorar á Alþingi, að hlutast til um, að settur verðí, svo fljótt sem auðið er, sjómanna- skóli á ísafirði, er veiti sömu rétt- indi til skipstjórnar og fiskiskip- stjóradeild stýrimannaskólans í Reykjavik." f. Þjóðvegir. Sigurður Kristjánsson ritstjóri mælti fyrir þessari tillögu er var samþykt: „Fundurinn skorar á Alþingi, að gera veginn frá isafirði að Gemlufalli að þjóðvegi." g. Vélbátaábyrðarfélag ísfirðinga. Tillaga var samþykt, frá Harmesi Halldórssyni útgerðarmangi, svo- hljóðandi: „Fundurinn'skorar áAlþÍngiað veita Vélbátaábyrðarfélagi ísfirð- inga sömu hlunnindi til forgangs- kröfu að veði í skipum, fyrir ó- goldnu iðgjaldi, sem. Samábyrgð íslands nú hefir". 6. Fisklveiðarlöggjörin. Eftirfaratjdi tvær tillögur, S. Carl Löve skipstjóra, voru samþyktar: 1. „Fundurinn telur þá stefn.v! rétta, að íslendingar einir nj^ti sem unt er þeirra gæða, er land- ið og landhelgi islands hafa ..að^ bjóða. Telur fund^rinji, að ef nau§?4 synlegt reynist, til að tryggja þetta* að segja upp kjöttollssamkomu- laginu við Norðmenn, þá sé sjált- sagt að svo sé gjQrt, og hændum, bætt á annan hátt það tjón, er, af þvl leiddi fyrir þá. Þá skorar, fundurinn einnig á; þ}ng og stjórn, a?) gera ýtrust,u,, tilraunir til að hefta alla lepp- mensku. Ennfremur telur fundurinn lífs- nauðsyn að gerðar séu ýtarJegar, tilraunjr til að fá landhelgi ísland*. aukna". 2. „Fundurinn telur nauðsyn- legt að takmarka að. mun réttinn. til sjóyeðkröfu i skipum, þar s?m þau lög, eins og þau eru nú í framkvæmd, munu mjög bráðlega,- gjöra skipin algjörlega óveðhæf". 7. Störf Alþingis. Samþykt var svohljóðandi til- laga, frá Jóni S. Edwald kaup- manni. „Fundurinn skorar á Alþingi ; að flýta störfum sínum. Telur funði, urinn i því efni rétt að takmarka hjá einstökum þingmönnum þærj. málalengingar, sem óþarfar ; eru, . oft algerlega óviðkoinandi og per- sónulegar". Aðrar tillögur en þær, setn hér að ofan greinir, voru ekki sam- þyktar. — Fundurinn stóð.í 7Va klukkystund. Jóh. borsteinsson . fundarstjóri, g^ HaUdórssot fundarritari.

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/633

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.