Vesturland


Vesturland - 16.12.1927, Blaðsíða 2

Vesturland - 16.12.1927, Blaðsíða 2
VESTURLAND. Hnífsdalsmálið. Framh. [Eftirfarandi grein hefir orðið að bíða alllengi vegna þrengsla í blaðinu. Siðan hún var skrifuð hefir ekkert mark- yert af málinu frést. Siðustu fréttir sein blaðið hefir fengið af „lögreglustjóran- um yfir íslandi" eru þær, að stjórnin hafi leigt bifreíð úr Borgarnesi með liann upp til heiða í áttina til Borðeyr- ar, en er bifreiðastjórinn kom með reikn- inginn iiljóðaði hann á kr. 60,00 fyrir '„dauða frakt". — Menn hlaupa ekki úr atvinnu ótil- neyddir á þessum tíina árs, jafnvel þó ekki væri utn 50 kr. dagláun að ræða]. Tvær greinar í Tímanum. Hver einasti N.-ísfirðingur er sjálfs sín og hérðaðs síns vegna skyldur að lesa ummæli Tímans um Hníísdalsmálið í 49. og 50. tölubl. hans 5. og 12. nóv. s. 1. Greinar þessar, sem eru í aðal- málgagni núverandi stjórnar og báðar munu skrifaðar af einum ráðherranna, sanna það fullkom- lega, að stjórninni liggur í léttu rúmi, hvort grafist verður fyrir sannleikann í Hnífsdalsmálinu. Hennar tilgangur er sýnilega sá, að nota þetta mál til að ráðast á og svívirða héraðið N.-ísafjarð- arsýslu og íbúa þess. Er það gert með meiri frekju og orðháka hætti en sæmandi væri óvöldum götu- dreng, hvað þa æðstu valdsmönn- um landsins. Fyrirsagnir kaflanna eru t. d. „Morðtilraun". „Stórglæpir fram- kvæmdir við Djúp vestra". „í- haldsblöðin og glæpamennirnir" o. s. frv. í siðari greininni, sem annnars verður ekki geró hér að umtals- efni, nema að litlu leyti, er Norð- ur-ísfirðingum líkt við þjófa, .brennuvarga og illmenni, jafnvel morðingja. Þar gefur að líta þetta ritskraut: „Þegar Páll Briem tók að friða Rangárvallasýslu fyrir þjófum og illræðismönnum, gerðu þeir sam- tök um að brenna yfirvaldið inni! Einn sauðaþjóðurinn ógnaði full- trúum réttvísinnar með glóandi járni. Og er hann var fluttur í hegningarhúsið, sparn hann eins og tarfur við hverri þúfu. En þeg- ár dómarinn benti honum á, að ferðin yrði honum dýr og honum skildist, að hann yðri að afplána mótþróann, gerðist hann auðsveip- ari. Nú liafa borgarar í Bolung- arvík gert uppreins gegn réttvís- inni. „Vesturland" gefur í skyn, að þeir hafi haft viðbúnað um að flytja rannsóknardómarann nauð- ugan til ísafjarðar, og lýsir með sýnilegri ánægju skrílslegum óp- um Bolungarvíkurbúa að rann- sóknardómaranum. Mbl. birtir mynd af íhaldshetjunni Pétri Odds- syni........... f ákveðnustu íhaldshéruðum landsijis Rangavallasýslu og N.- ísafjarðarsýslu, virðist vera örðugt að koma fram lögum og rétti, eða jafnvei haida almenna fundi (Hvolfundurinn) fyrir uppreistar- hug og siðleysi, sumra íhalds- manna". Hvernig líst N.-ísfirðingum á mannjöfnuðinn. Þjófabrennuvarga og illmenni eru þeir sambærilegir við, aðra ekki. Það segir núver- andi stjórn. Það eru þessi tvö héruð, N.-ísafjarðarsýsla og Rang- árvallasýsla, sem úrmerkt eru í „siðleysi", og ástæðan er sú, að íhaldsstefnan er þar svo ríkjandi. Það er auðvitað engum orðutn eyðandi til mótmæla gegn jafn órökstuddum fúkyrðum sem þess- um, en vissulega er það h'ögg í andlit allrar þjóðarinnar, að ríkis- stjórn skuli senda einhverju mesta menningarhéraði landsins tóninn á slíkan hátt. Annars var það fróðlegt og heppilegt að stjórnin skyldi gefa beina yfirlýsingu um það, hvað er skrílsæði eftir hennar mælikvarða, því sjálfsagt er ekki rangt á- lyktað, að siðalögmál hennar sé það, sem gagnstætt er skrílsæð- inu, sem hún kallar. Ráðherrann segir í tilfærðum orðum úr Tímanum: „„Vesturland" lýsir með sýni- legri ánægju skrílslegum ópum Bolungarvíkurbúa að rannsóknar- dómaranum". Vesturland hefir skýrt frá því, að einn maður í Bolungarvík hafi hrópað, er Halldór Júlíusson lagði af stað úr lendingu í Bolungar- vík: „Burt með hlutdrægnina, rétt- læti og drenglyndi lifi". Frá engu öðru hrópi hefir Vest- urland sagt, svo ráðherrann hlýt- ur að eiga við þetta. Og blaðið lét hvorki í ljósi ánægju sína né óánægju yfir þessu. En það er ríkisstjórninni þakklátt fyrir það að hafa gefið hreinskilnislega yf-" iiiýsingu um það, að frá hennar sjónarmiði sé það skrílsleg hugs- un og orðbragð að óska þess, að hlutdrægni hverfi en réttlæti og drengskapur komi í staðinn. Af þessu getur hver maður, sem kann að snúa við setningu, skilið, hvað vera mtini kjörorð núver- andi stjórnar, og er þá ekki vandi að skilja rannsóknaraðferðir henn- ar í Hnifsdalsmálinu. Frh. íþróttir. i. Á víð og dreif. Það er hvorttveggja, að gróð- urinn í íþróttalífi íslendinga er ekki mikill, enda ekki mikið verið að því gert, að hlynna að hon- um. Er það og viðbúið, meðan svo er komið skilningi jafn vel veg- legustu stofnunar þjóðarinnar, og þeirrar, er best á að vera skipuð, Alþingis, að þaðan er lítils eða einkis styrks að vænta til hins líkamlega úppeldis. , Blöðin, sem að nokkru eru spegill þjóðarinnar, hafa því eðli- lega verið ærið þögul um þau málin. — Að sönnu er — í Reykja- vík - eitt íþróttablað á lifi, sem fyr- ir sérstakan áhuga örfárra manna, héfir tekist að framfleyta Iífinu til þessa dags, — í misjöfnum hold- um þó, — en það blað er í altof fárra höndum, enda lítið, og út- koma strjál. Eru því fregnir af því litla, sem fram fer í íþróttum hér á landi, svo litlar, að menn vita tíðum alls ekki hvað fram fer í þeim efnum í næstu sveitum. En að það sé miður holt vexti þeirra, mun enginn efa,.er skyn ber á. Úr þessu verður í Vesturlandi reynt að bæta, að nokkru, um Vestfirði, og efumst vér eigi um, að ef önnur blöð vildu sinna þeim málum, meira en gert hefir verið, þá mundr það verða eigi lítil lyftistöng fyrir íþróttirnar ís- lensku. Hér í bæ eru nú tvö íþróttafé- lög starfandi, ungmennafélagið Ár- vakur og íþróttafélagið Magni, auk tveggja knattspyrnufélaga, sem af eðlilegum ástæðum láta þó lítið á sér bæra á vetrum. Árvakur og Magni hafa haldið uppi fimleikum undanfarin ár, lítt skilin alment og ennþá minna styrkt. Samt virðist nú vera að færast nýtt líf í þau, og má að sjálfsögðu mest þakka það komu Bukhs hins frækna hingað s. 1. sumar. og þar næst því, að bær- inn hefir lánað þeim þinghúsið til afnota, með ljósi og hita, endur- gjaldslaust. Er það bæjarstjórn til sóma, hvernig hún brást við því máli, og á hún þakkir skyldar. En hitt er ísafirði til hinnar mestu háðungar, og þá helst þeim er stjórna honum, að engir fim- leikar skuli kendir í barnaskólan- um hér, ár eftir ár. Enda alger- lega óafsakanlegt. Veldur því hvorki fjárskortur né erfiðleikar aðrir, heldur eingöngu sinnuleysi, eða jafnvel skilningsleysi þeirra, er með þau mál fara. Er og svo komið, að börnin í barnaskólanum fara nú unnvörp- um, þau er ráð hafa, í iþróttafé- lögin, til þess þar að fá þá líkam- Iegu svölun við nám sitt, er þau mega eigi án vera. — En þau fátækari sitja eftir með sárt enn- ið, og mæna á öfundaraugum. í Magna æfa nú milli 80 og 90 unglingar og börn, í 5 deildum, en í Árvakur um 25 stúlkur og 15 piltar í 3 deildum, og mundu óefað margir fleiri, ef eigi yllu húsþrengsli. í Hnífsdal og Bolungarvík eru ungmennafélög, sem haldið hafa uppi fimleikaæfingum undanfarna vetur. Munu þau þó lítt tekin til starfa enn í vetur, en hyggja á einhverjar framkvæmdir nú á næst- unni. Súgfirðingar hafa löngum verið áhugamenn um þau mál, og alt af haldið uppi einhverjum íþrótta- iðkunum. Hafa jafn vel eignast fleiri en einn afburðarmann — á íslenskum mælikvarða — í þeim greinum. Þeir munu' því fráleitt liggja í dvala í vetur frekar en endranær. Og harla óliklegt finst þeim, er þetta ritar, að þeir uni því til lengdar, að glímubelti Vest- firðinga, þessi fagri listagripur, iíggi í Bolungarvík, án þess að tilraun sé gerð til að ná honum þaðan. Er það líka, satt að segja, mesta háðung fyrir Vestfirðinga, hversu hljótt er um belti þetta, og sjaldan urn það glímt. Nota eg hér tækifærið til þess, að skora á hlutaðeigendur, að Iáta glíma um beltið í vetur, og mæli eg þá fyrir munn fjölda íþrótta- unnara hér og í grend. G. A. Jólasúkkulaði í alskonar myndum, fjölbreyttast, best og ódýrast hjá Lopti. Frá ísafirdi. Trúlofun. Viggó Sigurðsson, sonur Sig- urðar Jónssonar skólastjóra, og Frida Larsen lyfsala í Thisted í Danmörku hafa opinberað trúlof- un sína. Viggó hefir dvalið erlendis, í Englandi og Danmörku, síðan í vor. Kom hann heim með Dronn- ing Alexandrine síðast. Verðlaun. Þorsteinn sonur Jóhanns kaup- manns Þorsteinssonar og Bjarni sonur Sigurðar Jónssonar skóla- stjóra fengu að afloknu námi á Kaupmannaskólanum í Kbh. 200 kr. verðlaun hvor. Hlutu þrír verð- laun af 87. Þeir Bjarni og Þorsteinn fóru til London að afloknu námi og ætla að vera þar við framhalds- nám í 4 mánuði. Þessir ísfirsku piltar höfðu geng- ið gegn um unglingaskólann hér á ísaiirði. Engan annan undirbún- ing haft. Virðist sú undirstaða ekki hafa reynst ótraust. Nýjar verslanir. Jorgen Nissen hefir opnað álna- vöruverlsun í hinu nýbygða húsi E. Kærnested við Hafnarstræti. Kallar hann verslun sína Vöru- hús ísafjarðar. Gunnlaugur Halldórsson hefir opnað verslun í sama húsi. Versl- ar hann aðallega með hreinlætis- vörur, matvörur, kryddvörur, sæt- indi og tóbak. Hjálpræðisherinn biður þess getið, að misprent- ast hefir í Jólatíðindunum um samkomu í Hernum, (opinber bænasamkoma) kl. ll^/a f- rnið- nætti 30. des. Á að vera 31. des. „Brúarfoss" kom hingað þann 11. þ. m. á norður og útleið. Meðal farþega hingað voru: Sig. H. Þorsteins- son, Haraldur Guðmundsson al- þingismaður og Guðm. G. Hagalín rithöfundur. Brynhildur Jóhannesdóttir síma- mær fór til útlanda með skipinu. Aðalfundur var haldinn í Vélabátaábyrgða- félagi ísfirðinga þ. 27. nóvember. Sjóðurfélagsinsernúkr. 100.000.00 ennfremur séreignarsjóður kr. 14 þúsund. í stjórn félagsins voru kosnir: formaður Jón Brynjólfsson, féhirðir Hannes Halldórsson, ritari Ólafur Pálsson. Samþ. voru breytingar á lögum félagsins, sem allar eru vátryggj- endum til mikilla hagsbóta, nú er félaginu Heimilt að tryggja alla virðingarupphæð bátanna, og greiðir skaðabætur að fullu þó um viðgerðarkostnað sé að ræða, að-

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/633

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.