Norðlýsi - 30.07.1915, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 30.07.1915, Blaðsíða 1
¦1¦"¦¦. ,<# Fursto Aargang. Nr. 2. Klaksvig. Frcdag don 30. Juli 1915. Fire Sider. - Syv Gre ,,Xordlysi" ndkojninor hvcr- jíimIcu Frcdug; og Kosíer 1,80 Kr. oni Aiii-ct clíer 90 Ore halvaarlig. Aimoiicepris cr 10 Ore pr. Petitlinio Danske ForestiðSInger Færøerne. Det hai' mange Gange fra for- sícellige Sider været fremjirevet, at de Danskes FprestílUugei' om Færoerne og íæroslce Forhold har ýæret meget vage og fovvvængede. Det er hellerikko til at undres over, naar.tnan huslcev Ai'tikler, som t'pr Aar tilbage har staaet i danske Blade. De Personev, dev har fremsat Beskyldningev mpd deves »Landsmænd* l'ov nbegvænset Gviseve i den daglig- dags Livsførelse, stenii)lev sig selv som blottede fov Dannelse og er i Besiddelse af den hojeste Gvad af Taktløslied. En saadan Skrivemaade maa nævmest være beregnet paa at henlede Eolks Op.iuærksojnbed, og til en Ned- rakning af den Nation, man øsev sin git'tige Salve ovar. Læsevne maa selvfølgelig gaa ud fva, at naav en Færing eller en, der ev bosat Jier paa Færøerne, skriver om l'ævø.skø Forhold, maa de tage hans Ord for gode Vaver—det være sig det mest meningsløse Sluddev, nian kan tænke sig. Naav Forholdene stiller sig saale- des ev det en Selvfolge at vi i de Danskes Ojne kommer at staa som Indevidev, dev nænuer sig stærkt Dy- rostandpuiiktet. Pna den anden Side ev det ikke troligt, at kifiike Danske liar ladet sig vildlede af Avtikler og Foredrag som er fremkommet i Danmark, og soni givcr et ukorrekt Billede af færosk Tamkemaade og Levesæt. Det er ogsaa meget der taler for, at den Oplysning, der erliværves om Færøerne, ikke er overvættes stor. Selv om de danske Lærere skulde ha- ve lidt Kendskab til Fævøerne fra den senere Halvdel af det nittende Aar- hnndrede, ved jnan at Nutidens Fær- øer helt fovskellige fva det nittende Avhundvedes. De nye Indtvyk dev som Følge af den Jivlige Samfæi-dsel nied Omverdenen, Jiar omdauuet fævø- ske FovJiold i den Grad, at Mænd, som liar oplevet Monopolhandelstiden med Rette kan forbavses ovev deu Forandving, der er foregaaet lier paa Færoevne i de sidste 60 Aar. Men det er et yderst vinge Pvoeentantal at' Menneskev nede i Danmark, soin har fulgt deime Udvikling med Opmærk- somlied. • I enkelte danske Læsebøgev kan irian finde Skildvingev af íævøske Fov liold. Bvis det ev gennem disse Skil- dvingev man skal hente sin Viden om Færoerne, saa blivev mau søvgelig skuffet, naar man lærer *de vivkelige Fovbold at kende. Tagev vi t'. Eks. Beskvivelsen af fævoske Beboelsesfov- liold: En Røgstue med aabent Udsted; Lyset kominev ind gennera den smalle Aabuing i Taget »Lyren« som det kaldes i den danske Tunge. Møblement: Skamler og nogle Bæuke langs Væg- dene at sove paa. Hvor jnange Røg- stuev mon findes tilbage af den Slags? Ihvertfald ev »grngvuraar« fovsvundne f ra de fleste Røgstuer og erstattet med de niere nioderne og tidssvarendo Kom- furer. Og selv om enkelte Patricerfa- milier tiilod sig deu Luksns at bruge Bilaiggerovn, er disse afloste af de slanke cylindei'fovmedo Geyserovne. Hvilket forandvet Billede af Færinger- nes Boboelseslejligheder! Køkken efter udenlandsk Mønster, Dagligstue Spiaestue, etcetera. ^ »Vældige fede Sideraf Grindekvalen « tillige med meget andet aí Havets og Jordens Velsignelser hrenger i deií freroske Kæld. Det klinger saaro . romantislc, naar man hwvev om dissn »vældige Sidev«, som om det var en læl Side af en GvindeJival. Hvov mange Fævingev er mon nu saa lykkelge at væve i Besiddelse af disse Grindens Goder. Det harer mere til Sjældenliederne at disse smukke Havets Dyr ladev sig lokke ind i vore Fjovde fov aldvig at vende ud igen. Og saa Folkedansen! Hvov man- go Steder kvædes de gamle Kæmpe- visev: Siguvds Kvadene, Kavolus Mag- nus o. s. v. Dansens Mission paa Kæmpeviserries Omvaade ev slut for mange Aar siden. Paa Spvogets Omvaade ev ogsaa store Forandringer fovegaaet. Ligo si- den Hamnievshaimb begyndte sit Ar- bejde foi' fævøsk Spvog hav mange af vove mest betydende ': Mænd gjort er. utaknemmeligt AvbejtJe fov at højne og udvikle vovt Spvog. Og den Littera- tur vi i Auno 1915 ejev, ev vet au- selig i Henseende til de Aar der er svundne siden det færesk Ski-iftspi'og- saa Dagens Lys. Hvis dansk Ungdom kan faa en korrekt Opfattelse af Nu- tideus Færøer, maa danske Skolemænd liave en mere indgaaende Kendskab til Færøerne, endhvad dev hidtil synes at. væve Tilfældet. SPORTEN. Herr. Redakter! Vær saa venlig at optage efterfolgende: I »Nordlysi« Ni'. ] klagev en Indsender ovev, at Sporten blivev for- somt bev i Bygden, Jeg er »Ramsus« meget taknem- melig for, at han liav taget dette Sporgsiuaal op til Dryftelse, da det

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.