Norðlýsi - 13.08.1915, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 13.08.1915, Blaðsíða 1
Første Anrgang. Nr. 3. Klnksvig. Fredag den 13. August 1915. Fire Sider. • Syv Øre ,,Nordlysi" ndkommer liver- ajuien Fredag og koster 1,80 Kr. om Aarct ellcr 90 Oro halvaarlig. Annoncepris er 10 Øre pr. Petitlinie Deft svuEidne ECrigsaar. Krig er det mest brutale Udslag af menneskelig Her- skesyge og Nid, Et Aar er svundet. Blodige Kampe har krævet Hundredtusinder af Menneskeliv, uden man endnu kan af- gøre hve.ni Sejren tiifaider. Aaret har været et Blodaar, et Sorgens Aar. Millioner af Mødre har fældet stride Taaror over dem, der er ofret paa Krigsalteret. Vi, der bor ai'sondret fra Krigskuepladsen, har meget vage Forestillinger om den Nød og Elendig- hed.'der er kommen til Huse vide om Lando. Hvornaar det vil blive slut med disse nhyggeligo Menneskeslagter- ier, ved ikke engang de vise Kejsere, Konger og- Præsidenter, meu som Forholdene nu stiller sig er der ringe ITdsigt for en snarlig Afslutning. Naar denne Krig-s Historie engang bliver nedskrevet, vil man íniudos Steder som Liege, Antwerpen, lieims, Manie, o. m. a. mod Vest. Mod Øst har de blodigste Kampe raset i Gálizfen, særlig omkriug Fæstningerne Pzremysl og Lembeig. Selv om Krigen ikke sknlde naa 2 A/rs Alderen, saa vil der tlden Tvivl være mauge blodige Slag tilba- ge, som Fretntiden vil være Vidne til. i At Krigen snarere vil tiltag-e i Voldsomhod, viser bedst de engelske Bestr^æbels'er' for at skaffo den mest umlige Mængde Ammuhition tilveje. Det, det ga'ldcr, er, at, Gianatregnon skal antage den mest voldsomme Karakter. liavet, der ejer saa uberegneligo store Kigdomme, har siden Krigens Begyndelse begravet uhyre Værdier i sit Skød. Den store Amerikadamper Lusitanias og de mange Slagskibes og \ Krydseres Undergang er et illustreren- de Eksempel horpaa. Naar Krigen engang er bragt til Ende, vil der blive afgjort hvem af de krigsferende Magter vil erstatte de neutrale Lande det Tab, deres Handelsflaade har lidt. At denne Krig, som med Rette bærer Navnet Verdenskrig, sætter sine Spor Jorden over, ses bedst af den umaadelige Prisstigning paa alle Fo- devarer. Det vil huskes, at Lagtinget ved Krigens Udbrud nedsatte det saakaldte »Velfærdsudvalg«, dcr henleder Ens Tanker paa den store franske Kevo- lution; men det er selvsagt helt andre Forhold Lagtingets »Velfærdsudvalg» kommer til at arbejde nnder. Da vi ved denne Tid i Fjor ikke var sikre paa, om Forbindelsen med »Moderlan- det« kunde blive vedligeholdt, tingede det vLse Areopagos - Raad, hvorledes vi bedst kunde sikre os mod Bredmangel: Om man i Tilfælde af, at Vejen blev spærret mod Øst, ikke skulde sætte Kursen mod Vest til Amerika. . Beslutningen blev, efter lange og vidtløftige Overvejelser, taget. Lagtinget sknlde optræde som Mellem- handlor. Danske Kommisionærer skulde sende Varer til Lagtinget og Køb- mændene igen købe fra Lagtinget. Al Mellemhandel fordyrer Varerne og det skulde ^ynes underligt for os uindviede om denno dannede en Und- tagelse. Selv om Lagtingets Fortje- neste ikke har været stor, saa maatte jo Købmænd uden for Thorshavn be- tale. dobbelt Losning og Fragt i Stedet for at faa Varerne direkte fra Udlandet til Bestemmelsesstedet. At Varerne af den Grnnd blov dyrere end sædvanligt, naar de kom ud paa Bygderne, er ikke utroligt. Hvis Lagtinget vilde afværge, at Færinger skuldq Ude Brødmangel, var det tilstrækkeligt, at det forsynede sig med en passende Kornbeholdning: og 'lade Købmændene om Resten. Det kunde være tidsnok at sælge LagtingeTs Beholdning, naar Færøerne traadte ind i den kritiske Periode, at vor Tilførsel blov standset, og den færø- ske Købmandstand ikke kunde magte mer. Da først skulde vort »Velfærds- udvalg« vise sin Virksomhed over for det færøske Samfund. Men de Dage har vi desbedre endnu ikko oplevet. Alt i alt kan man ikke sige, at disse Krigens Tider har været daarlige for vore Øer. Skønt Prisen paa ind- førte Varer er steget forholdsvis meget, saa er vore Udíørsolsprodukter naaet en hidtil uhørt Pris. liønderne faar omtrent det tre - liredobbelte for Uld. Men paa den anden Side vil det væro en følelig Udgift for vor Fat- tigbefolkning at skaffe Stof til Klæ- der. Thi der er ikke saa faa Fami- lier nutildags, som ikke har et eneste* Faar, de kan plukke Ulden af. Takket være de høje Fiskepriser er der Mulighed for at vore Fiskeridrivende . ved Flid og Sparsomhed klarer sig gennem den økonomiske Krise, som Krigen meliører og som vi ogsaa, trods vor afsondrede Beliggenhed, bliver berørt af. Hvad det forbigang- ne Krigsaar har været for Færeerne, har vi ikke Grund til at klage. Hvad Fremtiden bærer i sit Skød, har vi ikke Forudseenhed og Spaadomskraft nok til at knnne udtale os om. Men det var heldigt for vort Samfund, om Folk udrustede sig til daarligere Tider end dem vi har for Øjeblikket, selv om disse ikke kommer—desbedre. Vore Sygekasser. Paa neppe noget Omraade er der i de senere Tider foregaaet en saa rivende Udvikling og Vækst, som sket

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.