Norðlýsi - 24.09.1915, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 24.09.1915, Blaðsíða 1
Forste Aargang. Nr. (5. Klaksvig. Fredag den 24. Septemkcr 1915. Fire Sidor. - Syv Øre ,,Nordlysi" íidkommer liver- andcn Frcdag og kostcr 1,80 Kr. om Aaret eller í)() Ørc halvaarlig. Aiinoncepris cr 10 Øre pr. Pctitlinic iBew siiaSste paa Walera. '-. Dot er en Kendsgerning, man møder at.ter 0!? atter paa Færøerne, at Forcningsliv ikke kan trives. heróppe. Hvor mauge Forsøg er der ikke gjort paa Sammenslntning af forskellig Art? Begyndelsen har været meget lovende, men et Aar og to svandt hen. Saa kom Mathedens Periode, som saa g'ik over i den evig-e Dvaletilstand. Her i Klaksvig blev der ogsaa stiftet Foreninger, livis Formaal sknl- de være at drage Tankerne bort fra Dagliglivets ensformige Strrev, væk- ke Interesse for aandelig Beskæftigel- se. Vi havde i sin Tid. et »Læsesel- skab for Vaag Sogn« eller livad nn dets Titel var. Der var vist samlet flero Hundrode Bind, men r.u — nu er der ingen, soni aner, hvor d'sse Bøgor er henne. Man maa selvfølgelig gaa ud fra at Folk lmr laant dem nd, uden at der er koutrolleret, hvor de er vandrede hen. At alle Bibliotekots Bøger er vandrede ud af Bogskabet, viser bedst den udsædvanlige Læselyst, ðer har været blandt Folk, men oyer- maade bekiageligt er det, at Læsesel- skabet skulde endo sino Dage paa den Vis. Da Forsamlingshusot i Klaksvig blev bygget,: vardet uden Tvivl Hen- sig'teq—óg er det maaske endni—• at Iltiset ikke blot skulde bonyttes soui D.iiiselokale, men være et Arne- sted for Opbyggelser áf enhver Art: Foredrag, Diskussion, Læsesal og1 The- ater. Selv om Forsaralingshuset en- kelte Gange har været benyttet som Diskussions-og Foredragssal, saa er dog meget lidt i Forhold til det Aa- remaal der er gaaet sideu Hus'ets Op- førelse. Det vil huskes at man for flere Aar tilbage havde en Diskussionsfor- ening, som havde Lokale i Forsam- lingshuset, men dens Levetid var saa vidt os bekendt saare kortvarig. »Bn- hver Forandring har sin Aarsag« liar en Filosof engang udtalt og sikkert har Aarsagen været til Stede, da denne saavel som mange andre Foreninger er slumret hen. Hvad Gavn den har øvet i sin tilmaalte Levetid er vi ikke i Stand at bedømme, da yi ikke kendte dens Virksomhed. Det turde kendes som et Váartegn om den igen kunde rejse si? af den lange Vinterhi , og begyndo igen med gamle, opfriskode Kræfter. Hvis vi havde en Diskusion-eller, Foredragsforening vilde Folk kunne faa Lejlighed til at høre Foredrag' ikke alene af vore stedlige Foredragsholdere, men ogsaa af TTdlændinge, der ikke saa sjældent gæster vore Øer, især ved Sommertid. Og det er ofte Mænd, der besidder stor Kendskab til Spørgs- maal, som har brændeude Interesse ude i den store Verden. Hvorfor, naar der skulde bydes en saadan Lejlighed, gaa glip af den? Vi, der bor i en Afkrog af Ver- den, yilde fole os opfriskede om vi horte nogle olympiske Ord, bragte af en gudbonaadet Mand, fra Omverdonen. Den eneste Forening som aander ,end- nu i ungdomsfriske, dybe Drag er »Klaksvig Kortspillerforening«. Vi ken- der ikke dens Navn, men antager at det maa være noget lignende. Don kommer vistnok til at blive den *den ælste af dem alle«, soin skrevet staar. Kortspil er jo en i gammel kendt Ad- spredelse paa Færøerne og det synes som om Spillekort bærer den dragende magisko Kraft med sig, at man aldrig bliver ked deraf. Selvfølgelig foregaar Kortspil paa en anden Maade nutildags end i svund- ne Tider. Da skældte og svedte raan for Kridtstreger, men nu er det Mønt man spiller gm. Og de Kortspil, man brugte for, er blevett forældede. De »inoderne« skulle jo ogsaa faa Indpas i vor Bavnekrog. Naar man ser denne Tingenes Tilstand, som vi befinder os i for Øjeblikket, maa man i den aller- sortesto Melankoli betragte alt aaudeligt Eøre for udslukt. Naar Kortspilfor- eningen skal være den sidste paa. Valen," saa blæse være med det helo, »Saaledos endte den første puniske Krig«. H^sETsaievssSgi^et. Grundlovon af 5. Juui 1915 bestennner, at Kvinder saavel soiu Mænd har Bet til at ýrelge Bepræsen- tanter til begge BigsdagDns Ting. Men færøske Kvinder har kúa Valgret til Folketinget. Valgretten v <il Landstinget er betinget af Kvindevalgrettens Gen- nemforelse for Lagtingets Vedkominen- de, da vort Lagtiug som bekendt vælger Færøernes Landstingsmand. »Kvindesagen« har været et me. get omdebatteret Spørgsmaal, især i det tyvende Aarhundrede, og der har været meget delte Meninger om, hvil ket Gavn der kan være for Samfundet som Helhed, at Kvinden træder frem i det politiske Liv. Ganske vidst har der ude i den store Verden fra Kvindernes Side været fremsat Ønsker om at opnaa politisk Ligeberettigelse med Mændene, men dette Ønsko har været baseret paa et saa svagt Grundlag, at man mange Steder endnu ikko har tagot Hensyn til det. De engelske Valgretskvinder har

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.