Norðlýsi - 31.12.1915, Blaðsíða 3

Norðlýsi - 31.12.1915, Blaðsíða 3
"^ TÓRSHAVN * me Bi'ttnclilig .cg-dejs foidi <3et vai' ble- vet. hclt mørkt! Her har ýi aitcy et ]y- _8eh.de Eksempel , paa, bvor uui.thæilig 'Teleíonen er. Hvis vi havdo Tekfon knndo vi øjeblikkelig havo tilkaldt H.i'ælp'.-'Dot Teloí'oiikabol, der' ligger i -Sutlerøfjord som en død Havonn óg fordærves for liver Dag, der gaai\ knn- de faa bedre Anvendelse, óm ikke det færøske Styres Ligegyluighetl havde væ- .•ret'med i" • SpiH'ct. ' Pet' Taal hvormed ví har ventet at komme' i »Samband« med Færoerne yil snart slippe op. Man kan ikko faa nogen til at tro, at de Mænd, ,,de.ataav i Spideen :for FæTøer- nes nuværende Styre arbejder i Smaa- kaarsiolks.Tnteresae, naartler ikke kan cfres, If.enge til at etablere ¦ en Telefon- for.dind&lse med de isolorede -Øer. : •' ¦ '4->, . ' - ' ¦ ¦ ¦ Fuc/loyingur. . INDBYDELSE til P£T ' "'SKO]LI3Má»'23y-' - - . Pa^.-;4et 'tiende nofdiske Sfcolemø- de i ptockholm 1910 hle.v ,dot vetltaget, at det'. ua^te ..Mc4o , skulde; holdea' i Kristianie Í915; 'men paa' Grund af Tilstandene, i Europa i . Eíteraaret 19)4 blev ae forskelligo Landos . Modhestyrelser onigo om at udsætto Forberedelserne tihet'nyt Møde, ' Da Indbydolsen til at holáo Mode i Krrstiania-.i første ¦ Ha.lVdel' af Au'- gust. 19U1- nu er kommen fra Noi-go, skal • ..ucdor.tegnetle i Henhoid dortil indbyde danske .Læ-íoro og Lærerinder ved. offentlige og private Kkoler ¦ Bám't andre^.tler. paa Grund af der'es Virk- Bomhed_ staar',. Skolen o'g dens Arbejde nær, til at deltage i def ellovfo norði- ske Skplemode, idet man haaher, at Forlioldene'inden den Titl'¦ fornier sig saalodes, at der ingen Hiiidring'. yil værð't'or'Mádefs Afholdclse. Paa Mødet vil kun klive behand- let Emher, 'soihvedrórer Undervisaing og Opdragelse. . . De, som'' 'øhsker at ' holde Foro- drag eller indlede Diskuasion.er., anmo- des om 'at' sende Meddelelse,derom,. til don' 'danske Bestyrelse indcn -1. Maris 1916. Med Anmeldelso maa tølge en ¦ Dispoaition.elIer-'Ot •ganske 'kort Sam- mendrag' af Indlioldat t;l. Optagelse i Programhæftet.' Til Mødet vil biive knyttet o.n XJdstilling af IJndervisnmgsmaterioI m.m. Den novske Bostyrelse vil gore, 1-vaa doii l:::ii, ftr 6-t lette Bejseudgif- terne for De'.tagerne. Saa snart man ser sig i Stand tíl ..at give- r.aivmere Oplysninger ve'dreren- dn Medtt, i'kai Eaadamie frcmkomme/ Allo Ski'ivek.tr Og Henvendelser boíes adiosscrede til Dcn daiis/re Be- slyrehe for &e( lltc nordislie Skolemø- de Stonngad3 S^Khhvu. B. S. L. Tttxen, Undervisningsinspektør, Pi'ofeseor Dr. phil. Formand. Mc dlem áf Forretningsudvalget, Jacob Appel, IIejsk()le|orstan- der Askov ved :. Yejen. Uenrik Beriehen, Eektor, Eoskilde. K. KÆcr Skolejnspek-. tør, Mediem af Forre'.niiigs- udvalgct., K. P. Kristeihcn, E!oii:mc!!:eTærei', Aai'hus. Maríin Attrup, Ferstelærer, Hørby ved Holbæk. Anne Brmm, ¦ Kommunelærerindo. X. P. L. KjærgaanL Kominunelæi'or, Næstformand, Med-. levu af Forretnings- ndvalget, Korser. Sophie Milo, Skoleforstande'rinde, Fredoriksberg. Hindse liielsen, Førstelærer, Eiby yed Odeuse II. A. Svanc, Skoleinspoktør, Kasserer, Mod- .. i af' Forretnings- udvalget. Fr. R. Thomassen, Juttitsraad, MuBenmsinspe'ktør ¦ Sekretær, Medlera af Fori'etuiugsudvalget. GlieílelÍKt- Jíytaar! »NordIysi« ønsker sine Læsere et glædeligt Nytaar. .,'STAKKEIiS TO — —o— En ung Fámilie itVy^toligo Skæbnc, (Efier Polikkken). I denno ¦haarde Tid kan selv. snn- de og kraftige^ Mennesker, som , kan 'arbejdo, lide bitt.er Kod. Hvor strengt cr det da ikka, nanr en af Ægtefæller- ne er tyg og sorigeliggende, — men> hvor rent ud forfæi'dende er det ikke, ,naar de begge er syge, ude . af .Stand til at arbejde, ude a,f Stand til at skaf- fe Føden til sig selv'og Børneno. I 'en Bagbygning i Murergade bor ,t t nngt Par,- som har fristet dGn timge Skæbge i en ¦ tidlig Alder at blive kastet paa Sygosongen . af en meget fremskreden Lungetuberkulose. For faa Áar siden var disse to et Par sunde friske Menneskor,. for hvem Livet laa lyst og lykkeligt. Ttlanden var Støberi- arbejder, men havdeikke Fysik til det haardo Arbejdo. Han knrekkede sammen, mon holdt dog stadig Stillingen til det .sidste. Da havde Sygdommen slaaet sin griske Klo i dem begge. Saa grnsomt har Skæbnen leget med den før saa kraftige Mand, der tumlede de gløden- de Jernmasser, at den i sin blodige Ironi har gjort ham til et krafløst Vrag, der sidder og klistror Papirstads sammen til Juletræspynt for at tjene et Par stakkels Skilling til Livets Ophold. Og den unge kone, som knn har dn Lunge tilbage og som stadig spytter Blod', er saa afkræfíot, át hun ikke kan lnfte sit liilo Barn op af Vuggen. Do har 'to Børn, on Dreng paa 7 Aar som er mærket af den frygtolige Syg- dom og tilbringer sin meste Tid paa Sanatorior, og on lille Pige paa 7 Maa- neder, et lille Pus, som tilsyneladende straaler af Sundhed, men som vel,des- værre ogsaa indhentes af deu tnnge Skæbne hor i deíte .Hiem, hvor Nodog . Sygdom gaar Haand i Haand. Man har , villct tago Rarnot fra Moderen, men hnn Iiar. tryglet og bedt: om at faa Lov at heholdo det den kor- te Tid, hun hai at leva i. Hun er for svag at komme paa Sanatorinn-!,.— her er maasko knn Tale om Dage-------- Sveden perler paa de ulykkelige Mennoskers Pande bare ved den An- strongelse, det er at tale, clon kolde klamma Sved. Nu pibler Taarerne frem, og de siddor med hinanden i Haandon som et Billede paa den mest trøsteslose Haablcshed. Her er man tilbejelig til at aige,. at Menneskene ikke kan hja;lpe, hvor Lægens Kuns or forgæves, og Skæbnen. har slaaot sit Kryds paa Porten. Men saa let har vi ikko Lov . at, skubbe dem fra os. Vi kan lindre, og vi vil lindre. Vi ved, at-vi ikke beder forgæves, naar vi beder ..Politikens ,-Læsere at hjælpe os med at lindre Neden i dette lillo Hjem, saa at de stakkols Mennesker i hvert Fald kan se Jnlen i Mode u- den daglig at sknlle rystes af den haab- løse Kamp for at skaffe Føde og Brændsel. ¦ ¦¦...... Vi beder om en Skærv til de stak- kels to, ¦— Politikens Eksjiedition tag'er med Takneinmolighed imod erhvert stort og lillo Bidrag. A. B.

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.