Norðlýsi - 25.02.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 25.02.1916, Blaðsíða 1
Fsarstø Aarg&ag. K.lakavig. Frcdag áen 25. Fohruar 1916. Fir« Sider.- SjT 9re Aboanement paa „Xordlysi" kan udenfor NorJeroerno tegnes gen- ntiii Poslvæseuet. Paa NorJeroarne hos Bladets Eks- peditiojPj Klaksvig. >I det hele tajret: man Bøgíe iit bilde Filk ind, at ingen kund) være na- ti ual Fnring og sani- •liúi^ tole si;? som Dan- »ker<: »])imma.i AY, 11 d. A. Pen, der ser paa Freroernes poli- tisk» Hisrorie i de sidste ti Aar, kan ikke nndgáá at lægs?e Mærke til den h^lB'sre Agitatien, der er drevet for at íia h'JBiingreí — og tillig-i Danske t;l át t.vo. at dor vírkellg skulde íimies Danskerhad her paa Færoerne. Det er en psykólo'gisk Kendsger- f'iing, at naar en Løgn blivor tilstræk- Icilig ofie genlaget — ýil at mærke paa en >behændig< Mivade — vil man tilsidst bilde sig ind, at det, man til at bogynde med ansáa for Logn, er blevet en selvfølgeli;? Sandhed. Der findes udon Tvivl mange, der for Øjeblikket lavor i deu faste Over- bcvisning at en Del af Færiiiger næror Had til Danniark og omgaas ínod seperatistiske Tendenser! Paastau- drn: Uvilje overfor alt Dansk har uu i et helt Decennium summot for Fæ- rln^ernes Øren, saa at den har bidt sig fr.'st i den færesko FolkobevidsthoJ. Og Fiyr.;?rnos hojesti Drøvtygger >Diii)ina- ]æ:J:;>.ig<' sviater ikko sin Natur, men lader don saminø Vællirig, sorn blev 1,-WBi for 10 Aar side-i, ustanJsnlig gliie oi) og ned, at Færinger ikke snart íl ;" faa Øjnene op for, hvor sind- bvs; .. o'g aandFforladt en slig Ag'taií- oii, s u »Ðiuiina,« føivr, etf, I >Dimmn.« for 5. Febr. staar nrder Overskriften >Det nationale«. . . Hensigten har været at skabe et Fler- tal for »Selvstyret< ved at opagitere en færøsk national Uvilje overfor alt, livad der var Dansk og ndrydde Fælles- 8kabsfelelsen«. En mero forlojet og hysterisk Fremstilling af de politiske Forhold paa Færoerne knnde man næppe have tænkt sig. Trekløveret: H. P. Hansen, Oluf Skaalum og Kaj Ingbøl har været e- nige om at konstatere Epidemion: Dan- skerhad hos nationale Færiuger. For at man ikke skal tage fejl, skal til- fejes, at kun de Mænd, der har faaet Btemplet: n a t i o n a 1 e, kan blive angreb- ne af denne Sygdom. Man har endnu ikke opfundet nogot Medikamont, der kuude bovirke, at deune slemnie Sygdom blrtv til Nul und Nichts, men den sta- dig fortsatte Eksperiraenteron vil maasko — gid det var saa vel! — fore til Re- sultat. De stakkels færoske Folkeskolelæ- rere skal ofter Sagkyndiges Udsagn være blevet ramt af Epidemien. Hos dem forholder Sygdommen Big saaledes, at de mod deres Vilje underviser i Dansk. Da Færø Amts Skoledirektion endnu ikke har tilkendegivet sin Opfat- tolso af Situationon, ved man ikke, om den vil slaa denne Paastand ned eller bekræfte den. Færoske Lærero sidder i ligegyldig Rlovhod og ser denne nederdrægtige Beskyldning blive rettet mod dem, uden saa níeget som at løfte eu Finger til Forsvar. Selv om Paastanden: Danskerhad mangler en fornuftig Begrundelse, saa ved man dog, at den kun er freinsat for at nedbrydo dot gode Forhold mel- lem nationale Færinger og Dan- mark, Og det er notop Sambandsparti- et, der liar Æren af at havo hævdet, at nationale Færinger, som i dotto Tilfælde findas in lonfor Selvstyropartiot, nødvendigvis maa næro H.ad. til alt Dansk, Sommerens Agitatorer, H. P. Hansen og Kaj Ingbol, har været saa tjenstvíllige, at, ndraabe over Danmarks Land: Nu gærer det paa Færoerne! Det nationale Parti deroppe ¦ fører en hidsig Agitation mod Danmark og alt Dansk! Qiv Agt! Det gælder oni at dæmpe Bevæ- gelsen, før det er for silde. Disse tven- de Agitatorers ekkoklingende Rost vii nok blivo husket, naar de politisk op- rorte Vande engang har lagt sig. At »Dimma« tror, at disse tvendo Mænds Anstrængolser ikke hær været forgævts, kan der ikke være Tvivl om, naar den skriver: >Trods alt dette og meset, meget mero er der alligevel .Selvstyremænd, der i den Grad savner Som melighedsfolels e *'), at det er helt uforstaaeligt for dem, at der i Danrøark er ved at oparbejde sig on Stomning, sona ser noget dnnskfjendtligt i »den nationale Bevægelse« paa Fær- øerne«. Dette har Sambandspartiet og dens Missionærer nede i Daniliark Æreri af. VOBT LAJfBBBlTG. Føroya bóndafelag, som blev stif- tet for et Par Aar siden, er en Fore- ning af Bonder og Odelsejere, hvis Formaal skulde være at ophjælpo Land- bruget. Der er paa Finansloven stillet 1000 Kr. til Føroya bóndafelags Raa- dighed for at dette efter bedste Sk<m kan nddele Pengene til Landmænd, der ,vil paatage sig Arbejde, som do ikke formaar at ndføre ved Hjælp af egno Midler. At vor ellers saa magre Jord kunde være bedre udnyttet, end hidtil har. været TilfælJet, er ingen Tvivl om. *) Udhævet her. Red.

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.