Norðlýsi - 25.02.1916, Blaðsíða 3

Norðlýsi - 25.02.1916, Blaðsíða 3
ína knre l.eitil i Vintcr for at drive Sildefiskeri. Mon det ikke snart skulde gaa op for ofl, hvad vi forliser Aar efter Aar ved ikke at faa ] aabogyndt Saltnir.gen af Sild og forsogo at faa den afhrendet ¦piia Markedet? Bct er dog sorgeligt, st Skaaleíjords- Sildefiskerne saa ofte i Soimnerens bcdste Tid skal væie nedt til at sælge Silden for 1 Øre pr. .fc'tk. Vanskelighederne ved at behandle Sild til prima Vare er næppe værd at nævne. — Med Ønsker om et godfr og held- bringondo nyt Aar for mine Lands- mænd derhjemme! Gregere Gregersen. TsiUÍ ¦ Da vi den 23 Dec. var i Havs- nød i Nærhoden af Jfuglu, blev der os af nævnte Ø's Bebcore bevist en Ftor Medlidonhed, idet de opofrende Mennesker satíe Liytt i • Fnre ¦ l'or at redde os. c Jeg og mit ManoVkab bringer her- for vor hjerteligste Tak. . Klaksvig, den 12. Fcbr. 1916 Forer og Mandskab paa Motorbaa- den „Sívaiíeíi". JL JlG ijri-srø í» y.AJLQ, Ikke mindre end 19 Mnnd har stiíh't sig pau den politiake Arma for med en stærkere eller svagere Forjiaab- hing at tilkainpe sig en Plads i vprt ærede Lagting. Kandidatlisterne -or ssom I folger: . \ . ,.,; 1 Kongsbonde J. Patursson. ' 2 Dommeifúlpraægtig M. A. 'Winthor. 3 Bygmester H. C. Andrensen. 4 I'ostfører H.: D. Niclasen.. »Føroya væl« har opstillet: 1 Tømrer H. A. Djurhmis. 2 Typograf Poul Nielasen. 3 Baadebygger Nieis Fl. Olsen. 4 Bygmester H. C .W. - Tórgnrð. Paa Sándø staar den for Tiden ak- tnello Pastor Evensen udon Folgo. paa (fn Liste, medons J. H. Poulscn, Sko- j.en og J. Hcntze Sand er upttilkt í>aa en anden Liste. Paa S'jdoio har Sambandspaitiet opstillot følgenge: 1 Syasehnand 0. Ffferrøe, Tveraa. 2 Købmd. Joen Jacob Dahl, Vaag. 3 Lærer O. N. Skaalum, Kvalbø. 4 Odokraand Jacob Albinus, Famien. Modpartiet har opsillet: 1. Folkotingsmand Edw. Mortensen. 2 Postekspeditor J. A. Noleøe Tveraa. 3 Skomager Midjord, Vaag. 4 Odelemand, D. J. Joensen, Snmbo. Om faa Dage vil man faa at vi- de, hvem Skæbnen Lar Legunstiget. ZEPrKLlXKHTOGTET OVEIt ESÍ«EANI>. I denne Verdenskrig har Flyve- maskinerne og Luftskibo været en bety- dende Faktor i Krigsførelseu. Alle Luftfartøjer hnr været i uafbrudt Ak- tivitet. Forleden blev der foretagot et Zeppelinertogt ovor England. Ifølge det engelske Krigsministeriums Meddelelse angaaende Tyskernes Luftbombardenient, blev 33 Mænd, 20 Kvinder og 6 Born dræbt, medens 51 Mænd, 48 Kvinder og 2 Born blev saaret. Det hoder endvidero i Beretningen: En Kirko og et Menighedshus blov stærkt beskadiget og en kommunal Mødesal ødelagt, 14 Huse blev ødela^r, og et stort Ahtal alvorligt beskadiget, ved at Døre og Vinduesrammer blev sprængt, Nngen Skade, men ikke af alvorlig Art, blev paa to Steder tilfojet .Ternbanernes Ejendprame. Kun to Fa- briker, af hvilko ingen liavcle militær Bety ining, og et Bryggeri biov alvorligt bflskadig-et, og 2—3 andre Fabriker blov bfskadiget. 'lndtil nu har mtm kon- stateret, at der ialt er neiJksstet over 300 Bomber, mon mange af disse faldt ned paa Marker udeu at anretto nogen (jom holst Skado. Øni Zeppelinortogtet moldes ydor- iigere: — I Staffordsliire afholdes ora Aftenen et Missioiiamøde for Kvinder og Bern i on Bygniuir, der laa tæt ved Kirken. En kvlndelig Missionær var netop i Færd med at oplæse et Stykke áf 'Biblen for on Tilhorerskare paa hen- ved 200 Personer, hovodsagohg Kvinder og unge Piffer, da en Bombe faldt mellem Kirken og Mødosalen. Den f lembragte et Hul i Jorden paa 4 Fods Dybde og 12 Fod i Diameter i en A'f- stand af kun 20 Fod fra Mødesalen, der er opført af Træ; Der saas forst et bliendende Lys, hvorefter alt blev iu'Jliyllet i Morke. Don kvindelige Mis- sionær blev ramt af et stort Spræng- r.tykko og dræbtes paa Stedet, og paa samme Maade gi). dot ei) anden nng Dame og en ung Pisre. I Mørket hørte man do Saaredes Skrig og Stønnen, og do Reddede trampedo ruudt uden at kunno i'inde Vej i Mørket og foiøgede derved Forvirringeii. To Præster bløv ligeledes saaredo, den ene ret alvorligt. Der k'om straks Læger til Stede, der udføvte et glimrende Arbejde, ganske upaavirke.t af, at de oplioldt sig i Cen- trum af Farozonen. Kirken og Præste- boligen blev delvis odelagt, idet Spræng- stykker lavede tommedybe Huller i Murværket. Ldkomotivføreren paa ot Ekspren- •tog opdagede!!Zeppe]inerr»b: og kørte f<rt- fuld Fart 7 miles, indtil han naneit i en Tunnel, hvor han' lol Toget holdk) en Tinie, til Zeppelinerne alle var fof- svundet. I et andet Tilfælde fifc «t; Tog Ordre til at køre langsomt, f4f»" ikko at komme ind i do Distrikter, der var ndsat for Bombardementet, dg Totíet var tretten Timer óm at tilba<íe lægge 100 miles; da Toget endeli-g naaede freiu, havde Passagererne ikke Anelse om, hvad dar havdo fnndei, Sted. Fra et tredje Jcnibanetóg hertb imm en Zeppeliner krydse frem og til- bage over Jernbanolinjen og nedkasle Bomber, men Toget blov ikke ramt. EH.1LEDEIS FHIA EUSEAND U3ÍDEIÍ K&IGEN. III. »Mange af os derhjemm'e er gaaet mod i Krigen. Og vi vilde jo gorno vide, hvordan det egentlig staar til. Derfor sasde Bønderna til mig: Tatí ind til Byen og tegn Abonnement for os paa en Avis, og sa at kobe noglo kloge Boger*. - Det er' haturligvis Iní.eressen for Krigsbegivenhedern<5, som er dea før- sto Sporo tíl Viden. Men med Krigs- sporgsmaalet hæn^e,' mange andre Tltvjr sammen. I hin Landsby kan man nti finde en >politisk Klub*. Hvis man henimod 8 elller 9 oni 'Af- tenen vilde se ind hos Kommunalbesty- r>4sen, vilde man se et Billedo sorh dette: Der er overfyldt i Stnen áf Mænd og Kvindoiv Forinandin eller e':i Invalid, eom kan læse, oplæser ha't A- visen, som Læreren holler. Hver Krigsberotning fremkaldar liviig Dis- kussion. De mest fprskollige Spørgs- maal berøres under Debatten: Krigen, Alkoholforbudet, Skattespørgsmaal, Dyr- tiden, Skolespørgmaal —¦ alt dette drof- tes ivrigt og indi;a;,iend3. . . • . Og mærkværdigt nok — chauvi- nistiske Frasor finddr næ?ten ingen Anklang. Tværtimod, Bamdørno er over- ordentlig interossorode i at faa noget at vide om Bofolkningen og Livsviir kaarene i de fjo'idtligo som i.,do allie rede Lande. Naar Spørgsmaal soni Kornudførsel til Udlandet, Handelstrak- tator mellem Rusland og Tyskland eller Englands Kolonialsystem forst er hragi. frera, .saa kan man være sikker paa, at de ikke slippes fer disse Bøndev har været dem ordentlig igennem. .. I det Sibiriske Bla.l Sobajkalslca- ja Kovj stod der for nyiig følgendo Notits: >Flere Bønder faar fra deres

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.