Norðlýsi - 28.04.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 28.04.1916, Blaðsíða 1
Førsto Aargang. Nz. 21. Kkksvig, IVedag ám 28. Ápril 191G. Piro Sider.- Syv Øre, fHtøerlesIe© - 1 Da MenigLedsraadene paa Norder- oerne i Begyndtlsen af denne Maaned var fcrsamledo i Klaksvig for at træf» fe Bcsiemmelse óxa Ansættolse af en Præst paa NorJeroerne, blev der paa íaninic Tid *óm nian tiljbagevlste de to ^nsegere, foresla&et at Nordcreornes Præsteembecle skulde de!&s i to. Detta Forslag er altsaa sendt ned til de everste KiiT.emyrKllgheder, for at dL'ro kan cverveje BetÍEgtleerne íor cn saa- dan Orduing. Øjobiikket er ikko særlig gunstijrt til ?t tage dette Epørgsmafti op til Draftelse, da det for Tídeh er Mangel paa Præstcr, hvilkot Lrr. sat sine Sper her. psa Fareon'.r, Id'et to af Færøernes Præsteb&ibcder i Jnng Tid har staaot ledige, uden at ckr bar meldt sig kvalificerøle Ansogore, som Menighedsraadene har insnfc at kunne indstille. Ganske vist har ó*er, bobi omtalt i Bidste Nunimer, melcit sig to Anso- gcre til Nordereornes Præ^toembðde, nf hvilke den er.e af almlndeliga dødelige Mennesksr maatte aa^es for fuldt ud kvalificorot. Nn kan der være en Mulighed for, at MeRÍghedsraadeno p;ia Kardereer'- íce ikke vil fremskynde Ansættels-:n, da man for Tiden har en Vandrepríest, der kominer hortil med en Komots Ba- stighed for atter at forsviaio. Hvis man vil slaa sig til Taals med det kirkelige Arbejdo, dar blivor udfort ved Konstituticn, er det on abeurd Yt- ring, at Præsten paa N'jrdo-øor.no er overbebyrdet med Arbejde. 5 — G Gang» aarlig foretag.r han sino Oiarojíer til de 6 udon for Vidorojdo llggenda Sogne, hviikot ikko kan lægge Beslag paa en stor Dol af Aarets 365 Dago, Nu kan man gore Bogning paa, at eu enkelt Rejse til Udeorne om Vinte en kan strække sig over en ITjre, mon delte sker sjælden flere Gange l Træk. For on Frcs Aar tilbage kunde man høre Berotninger om, at Præsten- maatte opholde Hg paa Udøcrne i eu Maaneds Tid, da Vojrforhold og Bræn- ding hindrode ham i at komme afsted, mon sligt hænder alclrig nuomstonder. Enten gaar Mændene nu nd under daai'- lige Omstændigheder cnd Tilfældet far ellor har Vejrliget bodret sig en hel Del. Og det 'er uden Tvivl det ferst- aævnto, der gæler. Naar det nu viser sig at Norder- eernes Rognopræst har Tid tilovers, saa var intet rimeligero end at han foretog flere Omrejser, ihvertfald om Sommo- rcn, da han paa denns- Aarstid ikke rcsikcrer at blive hindret af daarligt Vojr. • SrÆifærdselselsforhoIdene har for* bedret eig betydeligt i do senero Aar, 3 Scn-.inerhalvaaret er der regelmæs- eí.r Forbindolse mollem samtliga Nor- dcroer to Gange om Ugen. Dotte vil spare Ecfclkniugen for cn Del af den temmelig dyro PræsteskydB. Det er ilike saa lidot betydende for den fattigo Fisker, at forsemme flore godo Fiskeri- dago om Aaret. Naar der med Henblik paa do nuværence Forhold synes at vrare ret van-ikeligt at faa en Præst, dor kan auses at kunnobetjeneEmbedetpaaen t:l- frodstillendo Maado, hvorfor saa plud- selig slaa ovcr til at kræve Embodot delt. Er det maaske Míningen, at to daarlige Præster skal udfyldð don Plads, dcr hidtil har været on Mands Virkeomraade? Tlii man kan være . for- vlsset om, og særlig under do forhaan- dsnværendo Ouistændighedor — at det vil væro umnligt at faa forste Rangs Theologor til at b»klæde Nsrderoernes paatænkte tvendo Prægteembodor, da disse vil blive blmdt Faaroernes mind: eta Foravrigt har Monighedsloven ik- ke virket i Botning af at drago Pi-æ- stor til Færoerne, grnndet paa den Vanskellghed der er ved at blive for- flyttet herfra isen. En Præst, der vir- ker hor paa I*ærøerne, er afskaaien fra at kunne fromstille sig for Moni^- hederre i dot ovrigo Kongerige, ifald han skulde ansøge om et Embodo dernede. Det er indlysende, at en Præst, der tænkor pna Avancemont — og dot ger de fleste — lielst vil undgaa at komme til de isolerede Færøer, hvis der i det heletaget er Mulighed for at faa Plads i Danmark. Øjeblikkets kirkelig Situation illn- strerer klarost, hvor faa danske Præ- stor skænker Færøerne en eneste Tanke og udon Tvivl vil Timoglasset udrindo i Tnsindevis indtil Situationen bliver lysere. Kan hæudð at den danske Geistlighed læggcsr en alvorlig Tanke bag dette Faktnm, at den færøsk-.) Kirkes Overhoved, Provst Petersen i denne Brydningens og Stridens Tid er gaaet i Landflygtighed. líutterfislicriet. Det urolige Vejr April Maaned har ført med sig, har ogsaa hemmet Slupfiskeriet en Del. Men dog er der mango Kuttere, som har opnaaet en anseelig Fangat. Følgendo Skibe har i Paasken laudot her i Klaksvig: »Boreas« 60 Skp., »Livingstona« 65 Skp., »Phobe« 120 Skp/, ' »Pride« 48 Skp., »Queen« 37 Skp., »Solo« 62 Skp., (har 3000 Torsk tilbago), »Viú- oy« 117 Skp., »Zion« 100 Skp. Fra Island berettes om godt Fi- skori. En Saderøkntter skal kavo faa- et 400 Skp. ved Sydlandet. Norderokuttorno Haffari, Mai-gre- the og Fugloy, som er paa Fiskeri ved Sydlandet havde inden første Halvdel af denne Maaned fanget henholdsvis 12000, 10000 og 8000 Torsk, hvilket maa siges at være godt Resultat i For- hold til det korte Tidsrnra, do har været dorovre.

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.