Norðlýsi - 16.06.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 16.06.1916, Blaðsíða 1
Forste Aargang. Nr. 25. Klaksvig. Fredag den W. «Jimi 1916. Fire Sider> Syv Øre. II. For at kunne forstaa og bedømme Nntlden og de Spergsmnal, der henhø- rer til denne, er det nødvendigt at iagttage hvorledes Hístorian omtaler det Grnndlag, sosn er lagt for Nutids- tid'viklingen. Som det tydcligt íremgaar af forrige Artikel, er den Basis, som Fortidens Færøer har dannot som Ud- vikling3grundlag for det færøske Sam- f nnd, yderst skrebelig; og det or en forkastelig Paastand, at Nutidens Fæ- ringor bærer Skylden for, at vl er kommen saa sent íned i Udvikling-en. Det maa for Sandheden sigos, at Fortidens Brøde hjemsøgos paa Barnone ¦*— i tredie og fjerde Led. Men hvad Fædrene har handlet ilde i, skal ikke lægges Efterkommerne til Last! Selv om man undgaar dette, vil svundne Tiders ukloge Handlemaade ligge knu- gende tungt paa EfterkoinmoniQ. Færøerne er af Naturens Haand dannede til at kunne behærske Havet, Færøerne, denne majestætiske Kæmpe, der i Aartusinder har staaet og lyttet til Atíanterhavets stundom dtempade og atundom gigantiske Sang-e, oplevede i avunden Tid kun undtagelsosvis at se sine Sønner sejle over Havet til Lande, der laa skjnlt bag Horisonten. Handels- monopolet. som strækker sig ind i Mid- -ten af det nittende Aarhundrede, bæ- rer en stor Del af Ansvarct for, at Færinger er kommet saa silde med I don materielle Kappestrld, oom vi nu er Vidne til. For et halvt Aarhundrede tilbagi? ferte Englændere og Hollændere store Fiskemængderbortfra vore Fiskegrundo, mon den Tid, der laa tilbage havde ikke gi- vet gode Betingelser for at Færingor kunde optage Konkurrencen. De mange Sekler, der svandt siden den færøska Lf adnamstid havde ikke styrket Fæ- , rb'íer, hverken materielt eller aande- ligt. Skulde Færinger bane sig Vej over Havet maatte den største Hindring, Handelsmonopolet fjernes. Da den kon- gelige Handel for 60 Aar sid«n blev ophævet, ''indvarsledes et nyt Afsnit i Færøernes Historie, mon der maatte hengaa en hel Menneskealder før Fæ- ringer fcunde komme sig af den Slap- hedens Periode, som i, Aarhundreder havde hvilet trykkende tungt paa fær- ask Samfundsliv. Fremmede Notioner (f. Eks Eng- Iændere) havde i lang Tid drevet et betydeligt Fiskeri med Kutterne, Grundet paa at de ansaa donne Piskeri- drift for forældet, gik de over til den mere moderne Driftsmaade, Trawlfis- keriet. De Penge, der var tjent ved Kutterfiskeriet, blev nn anvondt til An- skaffelse af nye forbedrede Fiskered- skaber, som følge% kostede lang-t mere end dem, man hidtil havde brngt. Med den uanselige Kapital Færinger si- den Frihandelstidens Begyndelse havde lagt til Side, benyttes nu Lejligheden til at anskaffe Kuttere, der var gaaet nd af Drift, for en forholdsvis billig Snm. Og ved det nittendo Aarhandredes Slutning har Færingcrno en efter Tid og Forhold stor Fiskeriflaade. Ad anden Voj var det utænkeligt for Fasringerne at alløse den primitive Fiskeridrift med Robaade. Thi Kapital manR'Iede til An- ¦skaffelse af moderne Fiskoíartøjer, man maatto træde i Podspor, sora af frem- roede Nationer allerodo ansaas for ufar- bare. Men Trods alt har Slupfiskoriot tilfert Pærøerne stora Værdior i Aare- nes Løb. Nu er Tiden inde at naa et Trin læn- gero frem i Udviklingen. De Omstæn- digheder, raan arbejder nnder nutildags, er i Samraenligning med Tiden for det færøske Slnpfiskeria Begyndelse, ud- mærkode. Man tør trøstig sige, at de fleste færøske betydende Kobmænd har ved Hjeelp af KutterfÍBkeriet arbejdefc eig op til den Stilling, de nu indtager. Desforuden er der adskillige andre Privatmænd som bar tjont en ikko riu- ge Sum paa den Drift, der for to Snes Aar tilbage áf fremmede Nationer ansaas for et tilbagelagt Stadium. Basaren anden JPinsedag. Efter en taaget, skytung Nat op- randt anden ^Pinsedag raed smilende Bolskin ledsaget af en frÍBk Kuling fra Nordvest. I den aarle Morgenstund be- gyndte Tilstrømningen til Klaksvig: Bc- baade for fulde Sejl ved Siden af de tøffende Motorbaade, og da Indvan- driugen ved Tretiden nærmede sig sin Afslutning, índrømmede de fleste, at de aldrig nogensinde havde set en sterre Folkemængde forsamlet i Klaksvig. Kl. 1 blev der i Følge Prograramet afholdt Kaproning. Den temmelig stær- ke Blæst lagde store Hindringer i Vejen. For at man skal kunne se, hvorledes Kaproning i Virkeligheden former sig maa der være smult Vand, hvilket langt fra var Tilfældet anden Pinsedag-. Ifald Kaproningen skulde gentages, synes vi det kunde være paa Tide at afgere Spørgsmaaet, hvorvidt det skal tillades, at smøre Baadene OYer med Gransæbe, Ovnsværte o. 1. for at frem- me Bohastigheden. — Bosultatat blev at en Baad fra Kvannesund kom ind som Nr. 1. Nr. 2 blev eu fra Lervig. Der var ialt 6 Baade som deltog i Kaproningen. Før Basaren. blov aabnet, bød Ke-bmand S. F. Hanson Forsamlingen Velkommen og pointerede af livor otor Via;tighed der var at støtto den færoske Folkehøjskole, hvorefter Pastor ,T. Dahl i nogle faa raen vel tilrettelagde Ord 8kildrede den færøske Sommornatur og- fromhævede Modsætningon mellem vore fredelige Færøer og don Verden der nu er vædet i Blod. Til Slutning talte ^ Lærer, Símun P. úr Konoy om den blide SolsKinssommer, som afløste de> barske Viutordago, og Taleren haabeda at den Tid v r ikke fjern, da dor o£-

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.