Fréttablaðið - 26.02.2010, Blaðsíða 46

Fréttablaðið - 26.02.2010, Blaðsíða 46
 26. febrúar 2010 FÖSTUDAGUR6 Vinnuvélar Eigum til Fjölplóg á lager. Aflvélar ehf www.aflvelar.is S: 480-0000. Yuchai 6tonna grafa til sölu. nýtt hrað- tengi og 3 skóflur, þar af 1 tilt. nýskr 2008. keyrð c.a. 400klst. ásett verð 5.6m áhv 2,8m Ford 550 dráttarbíll til sölu. árg 2001 keyrður 211þ/km ásett verð 2,0m Flatvagn 10,6mtr til sölu. burðargeta 6,1tonn. ásett verð 500.000 bíll og vagn saman 2,2m Baldur s: 664 0356 lk@litliklettur.is Bátar Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Línubalar til sölu 32 gráir,9 hvítir.Uppl. í s. 861 0096 & 581 1979. Hjólbarðar Til sölu tveir dekkjagangar undir fjór- hjól,grof radial dekk á alfelgum.27x12.. Einnig er til sölu 3 sæta aukabekkur í toyota Hiace.Uppl í s.8949906 eða runarbj@simnet.is Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði Til sölu RX 300 18“ felgur. Passar einnig undir Explorer og Jeep. Nokia 235/55R18. Tilboð óskast. S. 849 1722. Varahlutir Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic ‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla í niðurrif. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald, framtöl, stofnun fél,ársreikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977, framtal@visir.is Bókhald og Fjármál ehf. Ársreikningur, framtal, bókhald, S 568 7400 / 842 5500 bfm@simnet.is Fjármál Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna- öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, www.regis.is Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Vöruflutningar Búslóðir & alhliða sendib.þjónusta. Sanngjarnt verð! S. 892 6363 & á www. vefsida.is/skutlari. Húsaviðhald Glerjun og gluggavið- gerðir Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum smíðaverkefnum. Glugga og hurða- þjónustan, S. 895 5511 smidi.is Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Whole body massage. S. 849 5247 Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264 NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015. Whole body massage. S. 692 3219 Spádómar Steinunn 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Iðnaður Húsasmíðameis ta r i og Húsgagnasmíðameistari geta bætt við sig verkefnum. Höfum áratuga langa reynslu á öllum sviðum trésmiða. Við gerum tilboð eða tímavinnu. S. 898 9421 & 898 5783. Rafvirkjun Þjónusta ALHLIÐA VIÐGERÐARÞJÓNUSTA ELLINGSEN ellingsen.is Þjónustuverkstæði Ellingsen opið alla virka daga frá kl. 8–18 Varahlutaþjónusta Ellingsen opin alla virka daga frá kl. 10–18 Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti, halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is. V A TN A G A R Ð A R SUNDABRAUT SÆ BRAUT L A U G A R Á S V E G U R D A L B R A U T Þjónustuverkstæði Ellingsen að Vatnagörðum 12 annast alhliða viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir vélsleða, fjórhjól, utanborðsvélar og ferðatæki. Verkstæðið annast að auki ástands- og vetrar- skoðanir tækjanna, breytingar og uppsetningu búnaðar í ferðatæki.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.