Fréttablaðið - 02.03.2010, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 02.03.2010, Blaðsíða 31
ÞRIÐJUDAGUR 2. mars 2010 7 Önnur þjónusta GreenHouse vor -sumarvaran er komin. Verið vel- komin að sækja frían bækling. Eldri vara seld með miklum afslætti. Opið í dag þriðjudag 13-19 GreenHouse Rauðagerði 26. Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send sam- dægurs beint heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150. Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn- keyrsluhurðir - Áratuga reynsla. KEYPT & SELT Til sölu Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 20-30þ. Stór Amerísk þvottavél á 30þ. Stór amerískur þurrkari á 30þ. 14“ TV á 5þ. Stórt teppi á 5þ. CD á 4þ. Sófi á 10þ. Þurrkari á 20þ. S. 896 8568. Flötufrystitæki Stórt og öflugt sérstætt tæki í fullkomnu ásigkomulagi, ný tekið í gegn. Tækið hefur níu hillur og tekur allt að 36 pönnur í einu. Selst vegna plássleysis. Nánari upplýsingar í síma: 690 3408. Þvottavélar, varahlutir. Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrk- arar og eldavélar. Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. S. 847 5545. Barnahús 2,69 fm ósamansett. Breidd 167cm,lengd 167cm+verönd 1m. Vegghæð 1,70m. V.90þ. Kostar nýtt 140þ. S. 869 8515. Óskast keypt Carat - Haukur gullsmiður Smáralind - Kaupum gull Staðgreiðum í gull í verslun okkar. Upplýsingar í s. 577 7740 KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun BOLADAGAR !! Bolir á 2-3.000 kr. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 emilia.is HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla ERTU MEÐ VERKI ÞARFTU BETRI HEILSU? KYNNTU ÞÉR BYLTINGU Í HEILSUVÖRUM betri-heilsa@visir.is ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 772 1035 Katrín 699 6617. Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com BODYNUDD/LÍKAMSNUDD. Slökun og vellíðan. Veljum ÍSLENSKT Uppl í síma 8486255 J. B. HEILSULIND Tilboð 2 fyrir 1 Skrúbb, heitur pottur og nudd kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð- anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, snyrting, næringar, vítamín og heilsu- ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn- um. Pantarnir 445 5000. Velkomin. NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján. HEIMILIÐ Dýrahald Yndislega falleg tæplega 2 ára Pinser tík ( vegur aðeins 3,4 kíló ) til sölu á gott heimili, vegna breyttra heimilis- aðstæðna. Allur útbúnaður fylgir með. Uppl. s. 897 1016 TÓMSTUNDIR & FERÐIR Gisting Spánn stutt og langtímaleiga: Barcelona, Costa Brava, Andalusia, Menorca, Reykjavík 101, Flórída. www. starplus.is og www.starplus.info Uppl. í s. 899 5863. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Falleg 100 fm 4ja herb.íbúð til leigu í Hraunbænum Íb. er á 3/efstu hæð, rúmgóð og vel skipulögð. Geymsla og þvottahús er inn af íb. uppl í 821- 6223/663-5363 Lítil 30fm íbúð í Laugarnesi til leigu. Upplýsingar í síma 698 1200. www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is 2. herbergja íbúð 2 herb. íbúð við Vesturberg til leigu. Uppl. í s. 846 7991. Til leigu herb. við Laufásveg. Sameiginlegur aðg. að þvottah. og eld- húsi. Leiga 24 þús. S. 552 5137 & 865 5544 e. kl. 17. Rúmgott herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 773 3182. Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511 milli kl. 13-17. Alla virka daga. Húsnæði óskast Ungt par með eitt barn óskar eftir 3ja herb. íbúð á svæðum 103-105. Reyklaus og reglusöm.s: 8670109 Óska strax eftir stúdíóíbúð með húsg. á Reykjavíkursv. í einn til tvo mánuði. S. 895 7601. Hjálparsveit skáta Kópavogi óskar eftir 14fm gámahúsum og u.þ.b 50fm smá- húsum. Uppl. í s. 848 3693 eða á tölvupóst: hssk@hssk.is Óska eftir húsi til langtímaleigu í Höfnunum, erum tilbúin að flytja í sumar. Endilega hafið samband, allt kemur til greina. Uppl. í s. 562 5013 & 866 8112. Atvinnuhúsnæði LAUST STRAX NÝL. 70m2 IÐNAÐARBIL Í GARÐABÆ WC GOTT PLAN 3M HURÐ V. 85 ÞÚS. S. 892 7858. Bíldshöfði (Axarhöfði) Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðnað- arhurð. Uppl. í s. 698 3200. Geymsluhúsnæði www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Yfirburðir Fréttablaðsins aldrei meiri! Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt. 93% Auglýsing í Fréttablaðinu nær til yfir 93% lesenda blaðanna 66,3% 6,8% 26,9% Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.