Fréttablaðið - 30.03.2010, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 30.03.2010, Blaðsíða 36
 30. mars 2010 ÞRIÐJUDAGUR8 BÍLAR & FARATÆKI TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 32“ 9/2007 32 þ.km beinsk. 3.0 diesel, Lok á palli, Verð 3.890.000.- Stendur til sýnis hjá okkur. Diesel.is Kletthálsi 15, 110 Reykjavík Sími: 578 5252 http://www.diesel.is Subaru Legacy Outback, árg. 5/2007, ek. 39þús.km, sjálfsk, Panorama, Bluetooth, dráttarbeisli, rafmagn,CD, omfl, Stórglæsilegur umboðsbíll! Ásett verð 3890þús.kr, Er á staðnum 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Skráðu þinn bíl núna með mynd á bilfang.is ef það gerist þá gerist það hjá okkur! Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is Netbílar.is Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur Sími: 588 5300 http://www.netbilar.is LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið. ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ ÓSKAST Rnr.127193 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is Bílar til sölu Honda Accord Sedan LSI árg. ‚95 ek. 168 þús. Topplúga, sjsk., 2.0l. Vetrard. Topp bíll. Ath. skipti V. 350 þús. S. 844 7851. VW caddy 8.2006 Diesel tdi 105 hö sjálfskiptur 6 hurða ekinn aðeins 33 þús. km fallegur bíll lítið ekinn ný skoð- aður 11 verð 2190 Þús. Tilboð 1790 þús. 691-4441. Toyota hiace 8-2006 diesel sjálfskiptur ekinn aðeins 68 þús km 6 hurða ny skoðaður 11 verð 2290 Tilboð 1890 691 4441. M.benz sprinter 313 langur 8.2005 ekinn aðeins 48 þús km 5 gíra diesel 5 hurða verð 3690 þús Tilboð 2690 þús stgr.691 4441. Ford 350 lariat 2003 ekinn 111 þús. km innfluttur nyr 35“ palllok skigni gróm pakki leður ssk verð 2490 Tilboð 1790 þús. stgr.691 4441. Toyota aygo 1.0 8.2006 ekinn 85 þús. km ný skoðaður 11 spoiler cd fallegur bíll verð 1190 þús Tilboð 1060 691 4441. Toyota Carina á 260þ árg 7/93 ,ssk, station, Ek 230þ. Möguleiki á 100% visa,euro. Uppl í S. 849 1760 Tilboð 2.390þús - 7 MANNA Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð 20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn 178.000 og er í toppstandi ásett verð er 2.890 þúsund áhvílandi 1250 þús- und hjá sp fjármögnun ca 33.000 á mán, ath öll skipti á ódýrari bíl, TILBOÐ 2.390 þús. hjóli eða vélsleða. upplýs- ingar í síma 693-5053. Bílinn stendur á Bílabankanum S:588-0700. Subaru Impreza árg ‚97, ssk., 4x4, nýsk. vetrard. V. 290 þ. Uppl. í s 893 2284. Til sölu renault kangoo árg. ‚08 1,6 bensín ek. 71þús, ssk, vetrardekk verð 1150 þús. ath. skipti ódýrari gsm 892 7852. TILBOÐ 1190 Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg- ur og filmur ásett verð 1390 en TILBOÐ 1.190 þúsund ath skipti, upplýsingar í síma 693-5053. ATH Bílinn stendur á Bílabankanum S: 588-0700. Til sölu Toyota Avensis EXE með öllu, leðri, senon, ofl. Er á nýjum nagla- dekkjum á álfelgum og sumardekk fylgja með ekinn aðeins 30 þús lítur út sem nýr. Verð 3.450 þús. Tilboð 3,1 milj Uppl í síma 8936840 Subaru, original, dises with good year tyres. 205/55/R16 S. 844 0361. 0-250 þús. BMW 330i Einn m öllu! ssk, leður, M.felgur og M.stuðari.ofl 06/2001 ek 119 toppeintak v.1890þ. 899 1888. Golf á tilboði 195 þ. W Golf ‚97 1400. 5 gíra. skoðaður út árið, ekinn 140 þ km. S. 891 9847. !!! Sjálfskiptur rúmgóður bíll !!! Renault Megane scenic árg‘98, ekinn 159þús. ný skoðaður fyrir 2011, sjálf- skiptur rúmgóður bíll, í góðu lagi, sér aðeins á boddý en ekki mikið, verð 350þús. Tilboð aðeins 240þús. stgr. allar uppl. í s: 659-9696. Nissan Almera árg. ‚96 skjálfsskiptur, ek. 220þús. skoðaður ‚11, næsta sk. e. 1 1/2 ár. Verð 195 þús. Sími 615 1810. 250-499 þús. Tilboð 320 þús Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk. ‚11 sumar og vetrardekk. Verð 320þús. Uppl. s. 659 3459. Toyota Corolla árg ‚98 Corolla árg. ‚98, ekinn 174þús. bein- skiptur, ný skoðaður, sparneytinn og góður bíll, tilboðsverð aðeins 320þús. Uppl. í s: 659-9696. TILBOÐ 350 ÞÚS!! SKODA OCTAVIA 1,6 árg‘00 ek.150 þús,5 dyra,með skoðun,ásett verð 550 þús TILBOÐ 350 ÞÚS!! s.841 8955 SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR BÍLL!!! MITSUBISHI GALANT 2,5 V6 ssk.árg‘98 ek.170 þús,ný skoðaður 2011,góður bíll verð 400 þús s.841 8955 500-999 þús. TOYOTA YARIS SOL 1300 ‚03 til sölu. 5 gr. 3 dyra, ekin 104Þ. Ásett 870Þ TILBOÐ 750Þ s. 6640368 Bílar óskast Toyota, Micra eða Lancer óskast Árg. 1994-2001 fyrir 50-200 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 694- 2545 Staðgr.ódýran bíl Vill kaupa jeppa, fólksbíl, pickup eða jeppling. Má þarfnast lagfæringar. Skoða allt. S. 857 9326. Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565. Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471 Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 6744. Jeppar Til sölu Ford Expedition Eddie Bauer 5,4l árg 2003 ek 144 þkm sk 11 með dvd Topplúgu,heitt og kalt í sætum og m.fl, 7 manna,dráttarkr 2.3T. ásett verð kr 2.250.000 uppl í s:8205207 Sendibílar Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206. Húsbílar Fíat Joint Z 480,árgerð 2007, ekinn 14.000 km. Mjög fallegur bíll, Verð 8.100.000. sími 898 2111. Mótorhjól Til sölu Kawasaki KXF 250. Árg 2005. Vel með farið hjól. Verð 350 þús. Uppl í síma 8970090. Framdrifs Honda CRF450X Christini AWD til Sölu Einstakt enduro hjól í toppstandi árg. 2007 en skráð 2008. ekið 90 tíma. Allar uppl. um fram- drifsbúnaðinn á christini.com. Verð 1450 þús. Uppl. 8945785 snabjorn@ internet.is Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 þús Sjá www.motorhjol.net, nánari upplýsingar í 824 6600. Fjórhjól Fjórhjól - skipti á bíl Honda TRX 450 og Honda CRF150 til sölu. Skoða öll skipti á bíl! S. 845- 5402 ALHLIÐA VIÐGERÐARÞJÓNUSTA ELLINGSEN ellingsen.is Þjónustuverkstæði Ellingsen opið alla virka daga frá kl. 8–18 Varahlutaþjónusta Ellingsen opin alla virka daga frá kl. 10–18 Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti, halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is. V A TN A G A R Ð A R SUNDABRAUT SÆ BRAUT L A U G A R Á S V E G U R D A L B R A U T Þjónustuverkstæði Ellingsen annast alhliða viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir vél- sleða, fjórhjól, utanborðs- vélar og ferðatæki auk ástands- og vetrarskoðana. Þjónustuverkstæði Ellingsen Vatnagörðum 12 · 580 8510 Þjónusta Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.