Fréttablaðið - 31.03.2010, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 31.03.2010, Blaðsíða 32
BÍLAR & FARATÆKI Land Rover Freelander II Diesel, 06/2008 Ekinn 32þús. Ssk, Leður, Sóllúga ofl. Verð 5.490.000.- Möguleiki á allt að 90% láni. Subaru Legacy Sedan Sport, 06/2009 Ekinn 6þús. Ssk, Verð 3.990.000.- Honda Accord 2.0 Sport, 01/2005 Ekinn 86þús. Ssk, Verð 1.990.000.- Áhvílandi lán 1.000.000.- Bílahöllin Bíldshöfða 5, 112 Rvk Sími: 567 4949 www.bilahollin.is BMW 530i 11/2002 ekinn 116 þ.km sjálfsk. Hálfleður Verð 1.990.000.- staðgr. Mjög fallegt og gott eintak Diesel.is Kletthálsi 15, 110 Reykjavík Sími: 578 5252 http://www.diesel.is Skráðu þinn bíl núna með mynd á bilfang.is ef það gerist þá gerist það hjá okkur! Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið. ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ ÓSKAST Rnr.127193 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is Toyota Landcruiser 200 Vx bensín 12/2007, ssk, ek 37 þkm, einn með öllu verð 12.690 þús. Chevrolet Suburban Lt 7 manna, 2/2008, ssk, ek 40 þkm, dvd, vel útbú- inn bíll , verð 8690 þús. Audi Q7 Quattro 4.2 8/2007, ssk, ek 40 þkm, vel útbúinn bíll, innfl nýr, verð 9590 þús. Litla bílasalan Eirhöfða 11, 110 Rvk. Sími: 587 7777 www.litla.is TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 35“ M/LEÐRI NÝR BÍLL, Raðnr 138054, Nýskráður 2/2010, Ekinn 300 KM, sjálfsskiptur, Leður - 35“ breyttur - nýr bíll - spól og skriðvörn - 17“ felgur o.f.l o.f.l glæsilega fallegur bíll - skráð- ur og tilbuinn í notkun. Ásett verð 12.390.000 . Er á staðnum upplýsingar í sima 6648004 Haukur Óskum eftir öllum tegunda af ökutækj- um á skrá hjá okkur og á staðinn vegna mikillar sölu! Erum á besta staðnum, með mjög mikla umferð, upp við þjóðveg 1. Toyota Selfossi Fossnes 14, 800 Selfoss Sími: 480 8000 http://www.toyotaselfossi.is Bmw X5 4,4i, árg. 10/04, ek.aðeins 64þús, sjálfsk, 320hö, Hlaðinn auka- búnaði, Umboðsbíll, einn eigandi, Einn sá allra flottasti! Sjón er sögu ríkari, Ásett verð 5490þús.kr! Er á staðnum 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Mitsubishi galant avance 2002. Ek. 120.000 þús. Leðurrafmagn í sætum. Original spoiler kit. Þarfnast smá lag- færingar. Uppl. í s. 849 9666. Subaru Impreza árg ‚97, ssk., 4x4, nýsk. vetrard. V. 290 þ. Uppl. í s 893 2284. MITSUBISHI LANCER COMFORT Árgerð 2004 Ekinn 134 þ.km. ssk, „ Ný tíma- reim og Ný skoðaður ‚11. Uppl. í s. 661 8000 VW POLO 1200 basicline Árgerð 2005 Ekinn 111 þ.km. Sko ‚11. Uppl. í s. 661 8000 HYUNDAI ELANTRA WAGON / STW Árgerð 1999 Ekinn 175 þ.km. SSK, Sko ‚11 Uppl. í s. 661 8000 Til sölu Skoda Octavia TDI station, ssk,disel, nýskr. 27711/07. Ek 39þ,sum- ar- og vetrardekk,eyðsla ca 5 lítrar pr 100 km. Verð 2.800þ.Uppl. í S. 898 6174 Helgi. Musso 1998 , ek.198.000-,33“dekk,sk.11 án athugasemda,2.9 TDI,5 gíra,vel með farinn. Verð 650.000- Þórarinn s.864 0984. VW caddy 8.2006 Diesel tdi 105 hö sjálfskiptur 6 hurða ekinn aðeins 33 þús. km fallegur bíll lítið ekinn ný skoð- aður 11 verð 2190 Þús. Tilboð 1790 þús. 691-4441. Toyota hiace 8-2006 diesel sjálfskiptur ekinn aðeins 68 þús km 6 hurða ny skoðaður 11 verð 2290 Tilboð 1890 691 4441. Til sölu sparibaukur að gerðini Chevrolet Matis árg. 2006. Nýleg tímareim og allt nýtt í bremsum að aftan. Verð 450 þús. Uppl. í síma 860 0886. M.benz sprinter 313 langur 8.2005 ekinn aðeins 48 þús km 5 gíra diesel 5 hurða verð 3690 þús Tilboð 2690 þús stgr.691 4441. Ford 350 lariat 2003 ekinn 111 þús. km innfluttur nyr 35“ palllok skigni gróm pakki leður ssk verð 2490 Tilboð 1790 þús. stgr.691 4441. Toyota aygo 1.0 8.2006 ekinn 85 þús. km ný skoðaður 11 spoiler cd fallegur bíll verð 1190 þús Tilboð 1060 691 4441. TILBOÐ 1190 Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg- ur og filmur ásett verð 1390 en TILBOÐ 1.190 þúsund ath skipti, upplýsingar í síma 693-5053. ATH Bílinn stendur á Bílabankanum S: 588-0700. Tilboð 2.390þús - 7 MANNA Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð 20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn 178.000 og er í toppstandi ásett verð er 2.890 þúsund áhvílandi 1250 þús- und hjá sp fjármögnun ca 33.000 á mán, ath öll skipti á ódýrari bíl, TILBOÐ 2.390 þús. hjóli eða vélsleða. upplýs- ingar í síma 693-5053. Bílinn stendur á Bílabankanum S:588-0700. Til sölu Citroen Belango er á vsk. no. árg. 2005 ekinn 45.000 km. Selst með yfirtöku á láni. Uppl. í síma 862 3036. Toppeintak Mitsubitzi pajero gls. Árg‘99, ek 170þ. Diesel/ssk. V. 990staðgr. Kalli 866 1698. 250-499 þús. Sjálfsskiptur 7 manna Til sölu Dodge Caravan, dökkgrænn, árg. ‚97 sk. 11 ek. 168þús sjálfssk. 2,4 vél. Góð heilsársdekk, filmur og mikið endurnýjaður. Verð 550þús Nú 350stgr. Uppl. 861 7600 TILBOÐ 350 ÞÚS!! SKODA OCTAVIA 1,6 árg‘00 ek.150 þús,5 dyra,með skoðun,ásett verð 550 þús TILBOÐ 350 ÞÚS!! s.841 8955 SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR BÍLL!!! MITSUBISHI GALANT 2,5 V6 ssk.árg‘98 ek.170 þús,ný skoðaður 2011,góður bíll verð 400 þús s.841 8955 Til sölu ww polo árg 03,haldinn gang- truflunum tilboð uppl á digital@visir.is 500-999 þús. TOYOTA YARIS SOL 1300 ‚03 til sölu. 5 gr. 3 dyra, ekin 104Þ. Ásett 870Þ TILBOÐ 750Þ s. 6640368 Bílar óskast Sparneytinn bíll óskast Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfær- inga. Uppl. 892-1994. Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565. Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 6744. Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471 Jeppar Til sölu Nissan Almera árg ‚96 1,6 ssk. Góður bíll. V-276 Þús uppl í S-8642744 Vörubílar Varahlutir -Varahlutir Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara- hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör- ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696- 1050. okspares.os@simnet.is Mótorhjól Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 þús Sjá www.motorhjol.net, nánari upplýsingar í 824 6600. Fjórhjól Fjórhjól - skipti á bíl Honda TRX 450 og Honda CRF150 til sölu. Skoða öll skipti á bíl! S. 845- 5402 Vélsleðar Polaris Fusion 900 árg. 2005 ek. 3000km. Race belti, brúsagrind yfir- breiðsla. V. 790þ. S. 773 5421. Skidoo Summit X 800 árg. 07. 144“ belti. Team kúppling ofl. ofl. 1590þ uppl. 618 5660. Kerrur Innanmál: 203x116x35 cm -heildar- þyngd 750 kg - burðargeta 600 kg - dekk 13“ Páskatilboð kr. 167.000.- Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 421 4037 www.lyfta.is Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.