Fréttablaðið - 31.03.2010, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 31.03.2010, Blaðsíða 42
 31. mars 2010 MIÐVIKUDAGUR6 Húsaviðhald Ryð og lekavarnir! Varist kostnaðarsamar framkvæmdir, Við sérhæfum okkur í viðgerðum og málun á öllum stærðum og gerðum þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 & N & V Verktakar ehf Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. HB Flísar geta tekið að sér ýmiskonar flísalagnir. Fagleg og vönduð vinnu- brögð. Bryngeir 6599105 Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd Very good massage for men. Gsm. 690 9182. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 & 857 5015. Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264. Whole body massage. S. 849 5247 NUDD NUDD NUDD. Excellent whole boby massage.S. 692 2126 NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Spádómar Steinunn 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun Viðgerðir Reiðhjóla og sláttuvéla- þjónustan - enginn bið- tími ! Tek við öllum gerðum af reiðhjólum og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040. Önnur þjónusta Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn- keyrsluhurðir - Áratuga reynsla. Grímsnes Arinviður. Lagerútsala á greni- arinviði á Snæfoksstöðum í Grímsnesi Föstudaginn langa 10-18. Fyllt á kerrur + stórsekkir + 20 kg pokar. Upplýsingar 864-1106 Skógræktarfélag Árnesinga. KEYPT & SELT Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Staðgreiðum gull, demanta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. Eldri kona óskar eftir notaðri þvottavél fyrir lítið eða ókeypis. Upplýsingar 822 5062. Óska að kaupa Fótboltaspil ,Nýtt eða notað.Þarf að vera 50 kg +,sterkt,helst að hafa mynt kerfi og helst vera lokað. gulligardar@gmail.com Óska eftir tölvukassa. Annaðhvort ódýrt eða gefins. S. 696 7521. Hljóðfæri Óska eftir Gítar Gibson Les Paul Óska eftir Gítar Gibson Les Paul í góðu ástandi ! Myndir af gítarnum ásamt upplýsingum um verð og fl. sendast á oddisteina@internet.is Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/pikup, innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, auka strengja- sett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Skotvopn Tac t i ca l . i s Ne t ve r s lun Skotveiðimannsins. Vorum að opna stórglæsilega netverslun með vörur fyrir skotveiði og útivistarmanninn. Mikið vöruúrval á góðu verði. Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun Ýmislegt 2 myndavélastandar til sölu. 40þús saman, seljast á 20þús í sitthvoru. S. 6981577 Ropeyoga æfingarbekkur óskast, vel með farinn. s. 896 3963. HEILSA Heilsuvörur Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Árangur næst með Herbalife Hringdu núna, Margrét S. 699 1060. HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NÝTT SPA - DREAM OASIS NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862- 0941. http://dreamoasis.magix.net NUDD TILBOÐ FYRIR 2 KR. 9900 Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir af nuddi, slökun, snyrting, veitingar, næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. Ekkert sex nudd, NO sex massage. Málverkasýning Unu á staðnum. Pantanir 445 5000. J. B. Heilsulind. Frábært nudd - good massage. S. 844 0329 & 846 1397. Til leigu tvö rúmgóð herbergi fyrir nuddara og aðra meðferðaraðila við Skógarhlíð. Uppl. 8225588 NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Marstilboð. Óléttubekkir á sama verði og venjulegur ferðanuddbekkur. 891 6447 Óli SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið Leirkrúsin - Helgarnámskeið Rakú, glerungar, handmótun. Opin vinnustofa Uppl. 555 1809/661 2179 www.leir.is Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. HEIMILIÐ Dýrahald Golden retriever hvolpar til sölu í ekta golden lit. Til afhendinga 20. apríl. Foreldrar innfluttir & HD/AD Frí. ættbók frá íshundum www.123.iS/madda S. 863 8596. Gullfallegir Papillon hvolpar ( HRFÍ ) til sölu. Afh. í lok april. Uppl. í s. 564 1210 & 659 1210. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ýmislegt TILKYNNINGAR Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið frá kl. 13:00 og frameftir á virkum dögum. Opið allan sóla- hringin um helgar. 908 1616. Fundir / Mannfagnaður Skemmtanir
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.