Fréttablaðið - 21.06.2010, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 21.06.2010, Blaðsíða 32
 21. júní 2010 MÁNUDAGUR4 Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan- borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu- orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. www.velaverkjs.is Garðsláttur ATH! Tökum að okkur garðslátt f. ein- staklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð vinna, gott verð. S. 618 3469. Er öspin til ama ? Fellum og fjarlægum tré. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317. Bókhald Ársreikningar-Bókhald VSK.uppgjör-stofnun fél.- erfðarfj.skýrsl- ur-skattaframtöl o.fl. Hagstætt verð. S. 517 3977 framtal@visir.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Málarar Alhliða málningarþjónusta og húsaviðgerðir. Einungis fag- menn, afar hagstæð verð í boði. Uppl. í s. 659 9676. 552 2122. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Málari getur bætt við sig verkefnum, stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. í s. 773 0317. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Fjármál Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir- tækja og einstaklinga, í samstarfi við lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur. Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is Húsaviðhald Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is www.smidaland.is Nýsmíði - viðhald - gluggar -pallar - öll smíði. S. 772 0040. Steingæði ehf viðhalds- þjónusta Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, málingu, pípu- lögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í lekavanda- málum. Fljót og góð vinnu- brögð. Komum og gerum tilboð að kostnaðarlausu. Steingæði Uppl. í síma 899 2924 VISA - EURO - MASTER ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar á Bárjárnsklæðningu og alla aðra Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur. Lóðavinna, vörubíll m/krana/krabba, gröfur & fl. Gröfuleiga Hlöðvers S.892 8511 N & V Verktakar ehf Flísar - parket - mála - múrarar - smið- ir setjum upp eldhúsinnréttingar og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Granat-Múr ehf.Húsaviðgrðir. Múrviðgerðir.Steining.Flísalagnir Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Uppl 866 6291. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd Whole body massage. S. 849 5247 Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær tilboðsverð í dag. S. 659 6019. Spádómar Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru segja mér um framtíð þína. Einkatímar. Tímapantanir í s. 587 4517 Erla. Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Láttu spá fyrir þér beint á netinu. www. spamidill.is Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Rafvirkjun LOFTNET Er ADSL ekki fyrir þig? Tengdu loftnetið aftur við sjónvarpið. FM loftnetið er lausnin fyrir stofuútvarpið. Rafeindameistarinn ehf 898 4484 Önnur þjónusta Sjóstöng, Sjóstöng. Bjóðum uppá sjóstangveiði frá Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892- 0099. KEYPT & SELT Til sölu STUBBASTANDAR - STUBBAHÓLKAR Bæði frístandandi og á vegg. STANDUR ehf. 842-2535. Mikið úrval af saltkristal lömpum og kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is Erlendur gjaldeyrir til sölu, USA dollarar og Evrur, uppl. í síma 659 4221. Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Staðgreiðum gull, dem- anta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí- merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 615 2715. Verslun Rekstrarvörur Varahlutir Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 www.kraftvelar.is 25% afsláttur í júní Þjónusta Til sölu

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.