Fréttablaðið - 08.07.2010, Blaðsíða 33

Fréttablaðið - 08.07.2010, Blaðsíða 33
FIMMTUDAGUR 8. júlí 2010 5 BÍLAR & FARATÆKI Audi A6 Multitronic 2.0 Turbo 05/2007 ek aðeins 22 þ.km ,leður, glerlúga, álf, sumar/vetrardekk ofl verð 4900 VANTAR JEPPA ! Lexus GS 450 L HYBRID 07/2007 EK 27 þ.km Stórglæsilegur bíll hlaðinn aukabúnaði ek aðeins 27 þ.km,MEÐALEYÐSLA CA 9 PR 100 KM. Ath skipti á dyrari, jafndyrum eða ódyr- ari JEPPA ! Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is ISUZU D MAX AT D-MAX Árgerð 2010. Ekinn 2 þ.km Verð kr. 4.490.000 Höfðahöllin Tangabryggja 14-16, 112 Rvk. Sími: 567 4840 www.hofdahollin.is Það er FRÍTT að skrá bílinn hjá okkur og það kostar heldur ekkert að láta hann standa hjá okkur. Vantar allar gerðir af bílum, hjólum og ferðavögnum á skrá og á staðinn vegna góðrar sölu. Myndeftirlit á plani og gæsla. Stóra bílasalan Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5861414 Myndeftirlit á plani http://www.stora.is Sölumaður óskast í afleysingar í sumar. Upplýsingar á baering@hofdabilar.is M.BENZ E 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE Árgerð 2007, ek aðeins 18 þ.km bensin Sjálfskiptur. Verð 4.990þ áhvl 2.700þ afb 57þ TM Virkilega flottur bíll Rnr.151532 SKODA OCTAVIA AMBIENTE. Árgerð 2005, ekinn 79 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 1.590þ Er á staðnum, algjör spari- baukur... Rnr.126876 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is NISSAN X-TRAIL, árg 4/2003, ek 91.þ km, 2.0L Sjálfskiptur, Dráttarkúla, Álfelgur, Kastarar, Verð 1.590.þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, Arnarbílar S: 5672700 Arnarbílar ehf Malarhöfði 2, 110 Reykjavík Sími: 567 2700 www.arnarbilar.is Lincoln Navigator Limited Edition 4wd, árg. 2006, ek 69þús.km, sjálfsk, 300hö, ný heilsársdekk, Einn sá allra flottasti og með öllum fáanlegum aukahlutum! Ásett verð 5790þús.kr, er á staðnum 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu 300þús KIA CLARUS Alveg ljómandi góður KIA til sölu, árg. ‚00. Ek. 145þ. - 2000 vél. 5gíra, sk. ‚11. V. 300þ. Uppl. í S. 897 8512 Til sölu VW LT-35 m/kassa & lyftu, árg.2005, ek.60000, verð 3,5mkr. Uppl. í s:866 0471. TILBOÐ: Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. Sýningareintak með 2ja milljón króna afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, geislaspilara, fjarstýrðum samlæs- ingum, og rafmagni í öllu. Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla frá öllum helstu framleiðendum á betri verðum. Fáðu verðtilboð á netinu eða sím- leiðis. Hundruð ánægðra viðskipta- vina. Islandus automunda.com Sími 5522000. Til sölu Honda CRV ‚98. Ek. 193þ. V. 590þ. Bíll í toppstandi. Uppl. í S. 866 8915. Nissan Almera árg. ‚99. Sjálfsk., nýskoð., nýl. heilsársdekk, dráttarkúla. Ek. 146 þ. Lítur vel út að utan sem innan. V. 390 þ. Staðgreitt. Uppl. 846 5431. Til sölu Scénic , árg‘00, ek. 146þ. Sk‘11. V. 380þ. Uppl í S. 892 4786 vw polo 1.2 arg05 ek.27000 ny dekk og felgur,v.1250 simi 693 2991. Ford Galaxy árg 2003, 2.0l, 7manna, ek. 112.000km. Verð 1,1 m. Sími 693 2991 Til sölu MAN 863 ‚95 m/ 6m palli. V. 800þ. Ýmis skipti möguleg.Uppl. í S. 692 7078 0-250 þús. Sjálfskiptur Polo VW Polo árg‘ 98, 5d. Ssk. Sk‘11. ek.195þ. Sparibaukur. S. 891 9847 Tilboð 165þ. Renault Megane, 5 dyra. Árg ‚97, ek. 170þ. Sk. ‚11. 5 gíra. Uppl. í S. 891 9847 VW POLO 1.4 arg.96.ek.144þ.Gott bill. Verð 170þ.S.6900104 Jeep Cheeroke 4L arg 90. ekinn 175, lítið ryð, lítur vel út. blár að lit. 2 eig- endur frá upphafi. verð 250þusund s: 6168471 250-499 þús. Honda Accord wagon árg 97 ek 172 þ km sjálfskiptur CD rafmagn í rúðum topplúga álfelgur ný tímareim skoðaður 2011 verð aðeins 390.000- upplí síma 899 8789. Disel bíll!!!!!! Mazda 626 wagon Turbo Diesel árg 99 ekinn 405 þ km 5 gíra CD skoðaður 2011 góður bíll og mikið endurnýjaður verð 400.000- upplí síma 861 7600. 500-999 þús. Tveir nýskoðaðir í topp standi. Galant ‚03 og Nissan ‚04 á nýjum dekkjum og gírkassa. www.kassi.is/gottverd s:772 0075 1-2 milljónir Toyota Avensis 2003, Ekinn 145.000 Beinskiptur Verð 1,250 þús uppl í síma 692 3345 , bjoggi8@simnet.is, Björgvin, 2 milljónir + TILBOÐ: Toyota Highlander glæsileg- ur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með spar- neytinni HYBRID vél, notar um 40% minna eldsneyti en Toyota Landcruiser og sambærilegir bílar. Gríptu sýningar- eintak með 3ja milljón króna afslætti. Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla frá öllum helstu framleiðendum á betri verðum. Fáðu verðtilboð á netinu eða símleiðis. Hundruð ánægðra viðskipta- vina. Islandus automunda.com Sími 5522000 Bílar óskast Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810 Hyundai Trajet Óska eftir góðu eintaki. Staðgreiðsla í boði. Uppl. 896 8959 eða afiheimir@simnet.is ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-250 ÞÚS STGR! Óska eftir bíl 0-250 þús stgr! helst ekki eldri en ‚98 má þarfnast lagfæringa s. 691 9374. !!! 0-200þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 659 9696. Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar, á ca 20-150 þús. stgr. Sími 8966744 Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. !!! Toyota Hiace !!! Toyota Hiace 2.7 bensin, árg. 12/2003, ekinn aðeins 108þús, beinskiptur, aft- urhjóladrifin, stuttur, samlitaður, cd, flottur bíll, verð 1.390.-, Tilboðsverð aðeins 990.000.-. uppl. í s:659 9696. Óska eftir háþekju sendibíl með lyftu eða litlum sendibíl með kassa og lyftu. Uppl. í síma 897 8941. Húsbílar Benz, árg ‚ 80 Skráður 5 manna. 5 cyl, d Aukadekk .Olíum., ískápur, wc. Verð. 750 þ. Skynsamt tilboð óskast S. 892 1316 Benz húsbíll til sölu,árg. ‚84 þarfnast smá lagfæringar. V. 400þ. S. 697 9582. Mótorhjól American Big Dog Pitbull Sem nýtt 10 ára afmælistípa, 1750 cc hardtail ásett verð 3,5 mkr. uppl. í síma 665 8052. Kawasaki VN 800A Vulcan árg. ‚99 innflutt ‚05 til sölu. Með hjólinu fylgir mikið af aukahlutum. V. 490 þ. Uppl. í s. 899 6482. Honda VTR 1000 FireStorm -‘05 E. 28 þ. Verð 880.Þ Skipti á ód. Tilboð? Sími:892 1316 Mótorhjólajakkar nokkur stk aðeins 10.000 uppl í s 8986024 eftir kl 18 vönduð vara Fjórhjól Til sölu Kawasaki 750 ‚07. Ek. 1300km. V.hugm. 1300þ. Frekari uppl. í S. 864 7414 Kerrur Easyline 105 heimilis- kerra Innanmál: 105x84x32 cm - heildar- þyngd 350 kg - burðargeta 277 kg - dekk 8“ Verð kr. 58.000,- Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.lyfta.is Hjólhýsi Til sölu Hobby 650 Uff excelsior árg. ‚07, vel með farið og vel skipulagt hús, V. 4,2 m. Möguleg skipti á ódýrara húsi ca. 2 m. Uppl. í s. 693 5454. COLEMAN 10 FET Til sölu Coleman Royale 10 fet Nýskráður 01.07.1995, nýjar Legur, bremsur og bremsuheili. Ásett verð 590 þúsund, möguleiki á vísa/euro rað í allt að 60 mánuði, Til sölu og sýnis hjá Bílabankanum í síma 588 0700 ATH mikið úrval af tjaldvögnum og fellihýsum á staðnum. Bílabankinn Breiðhöfða, 112 Reykjavík Sími: 588 0700 Opið 12-16 laugardaga www.bilabankinn.is Frábært sumarhús á hjólum Tabbert DaVinci 700 KD hjólhýsi ‚07 svefnað- staða fyrir 7 , Markisa,Loftnet ,CD, gólf- hiti og f.l verð 4,2 milj S:8250712 Hobby 540 UFe Excelsio Til sölu Hoppy UFE Excelsior hjólhýsi árg. ‚08 hús sem lítið hefur verið notað lítur út eins og nýtt. Loftnet, rafgeymir, bakarofn, skyggni, teppi. Tilboð óskast. Uppl. í s. 892 0941. Fellihýsi Coleman Cheyenne Árg 01‘, loftfjö, for- tjald, markisa, sólarsella, trumamiðst, ísskápur. Verð. 1250 þús. S. 698 6211 Fleetwood Mesa árg. ‚03 12 feta felli- hýsi með geymsluboxi, þaklúgu o.fl. V. kr. 1400 þ. Uppl. í s. 825 0050. Til sölu vel búið 10 ft Rockwood fellih. árg. 07 m geymsluk. fortj. ofl. v. 1780 þ uppl. í s. 693 9844. Tjaldvagnar Til sölu COMBI CAMP SPORT Tjaldvagn með fortjaldi árg. 1995 verð 280.000 Vinnuvélar Lyftarar Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. Sala og leiga. S. 893 3573. Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.