Fréttablaðið - 08.10.2010, Blaðsíða 51

Fréttablaðið - 08.10.2010, Blaðsíða 51
FÖSTUDAGUR 8. október 2010 7 Nudd Gott nudd - good massage. S. 857 4850 & 844 0329. Líkamsnudd ! Frábær þjónusta. Tilboð S. 693 0348 eða 661 8272 Verð í Mjódd 7. og 8. okt ef einhver er með hálsbólgu eða lungnabólgu þá er ég með rétta drykkinn fyrir þig. Er aftur komin með myntuna fyrir astma. G.ben jurtavörur. THE BEST! TANTRIC WHOLE BODY MASSAGE IN DOWN TOWN, ANY TIME!!!. 869 8602. Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. Whole body massage. S. 849 5247 Spádómar Spásími 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj- uð á fullu aftur. Opið frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Rafvirkjun Trésmíði Erum vanir viðgerðum á gömlu og nýju hvar sem er á landinu, parketlagnir, uppsetningar á innréttingum, hurðum, gluggum og margt fleira. Tilboð eða tímavinna. Uppl. 894 9529 Trausti/ Ragnar KEYPT & SELT Til sölu KÆLI OG FRYSTIKLEFAR TIL SÖLU. Stærðir: frá 2 til 12 m2. Klefinn afhentur fullbúin og tilbúin til notkunar. SENSON sími 511 1616. Kafarabúningur ásamt öllum fylgihlut- um til sölu. Uppl. í s. 857 3167. Ódýr barnaföt og hjól Lítið notaður fatnaður og skór af stelpu og strák 7-11 ára. Verð 500-3000kr. Nýtt stelpuhjól Mongoose passar f. 6-10 ára. stelpuhjól f. 3 ára 3000kr Strákahjól Mongoose 5-7 ára 3000kr á sama stað eru VHS spólur 200kr stk. Uppl. s. 894 0324. Lager af CCTV öryggismyndavélum til sölu, nánari uppl. á cctvmyndav@ gmail.com Seljum allt fyrir veitingastaði. Vélar, borð og stólar. S. 692 8461. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Óska eftir að kaupa DVD diska, PS2 leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629. Óska eftir peningaskáp fyrir c.a 50-70 þús. þarf að vera hærri en 100 cm Uppl. í 821-6625. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Vélar og verkfæri Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/ hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími: 5520110 www.pon.is Verslun HEILSA Heilsuvörur Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari, Bolholti 4. S. 892 3899. NUDD - Tilboð - NUDD Nudd kr. 3500,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veit- ingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567 6666 og 862 0941. http://dreamoasis. magix.net Þjónusta Reykstopp með árangri s:694 5494 Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur og sérfræðingur í EFT www.theta.is SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið LÍFSSKÓLINN Aromatherapyskóli Íslands Vetrardagskráin er komin inn á heima- síðuna www.lifsskolinn.is Kennsla NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhalds- og háskólanema. S. 557 9233. WWW. NAMSADSTOD.IS Einkakennsla í stærðfræði, íslensku og dönsku, s: 8619290 WWW.TUTOR.IS - Góð kennsla! Private lessons in Icelandic by a profes- sonal teacher. Dísa Tel.847 4855, Antík Snyrtiborð (mahony/hnota) frá 1880 til sölu. Verð 140.000.- Uppl.í s.8200782. Dýrahald Til sölu gullfallegir ættbókarfærðir Chihuahua hvolpar. Tilbúnir til afhend. Uppl. 824 2864. 123.is/skijaraektun. Hvolpar fást gefins. 3 hundar, Íslensk collie blanda. S. 894 5504. Útilegubúnaður Heimsins bestu kuldastígvél ? Hirzlan Smiðsbúð 6 Garðabæ Sími 564-5040 www.hirzlan.com Fyrir veiðimenn Gæsaskyttur ATH! Gæsaveiði í Landeyjum með vönum leiðsögumönnum. Sendið fyrirspurnir ásamt nafni og símanúmeri til eft- irfarandi vesturrost@vesturrost.is eða pall@leit.is Hestamennska TILBOÐSDAGAR Skór frá kr. 7900 Úlpur frá kr. 19900 Hestar og menn, Ögurhvarf1, 203 Kópavogur s. 567 3300. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is SKAMMTÍMALEIGU SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið- bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is næg bílast 2-10 manna íbúðir Til leigu bílskúr í miðbæ Kóp. Bílskúrinn er laus til afhendingar nú þegar. Uppl. í s. 894 3540. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. 2ja herb. 70 fm íbúð á Meistaravöllum til leigu. Stór og björt stofa, svefnher- bergi með rúmgóðum skápum, gott eldhús og stórar suðursvalir. Nýtt parket á gólfi. 120.000 kr. S. 896 2416. 1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin rúm. S. 892 5309. Rúmgóð 2ja herb. íbúð við Sólheima , svefnherbergi , stór stofa og eldhus með borðkrók. stórar suðursvalir. thor- bjorns@simnet.is Húsnæði óskast Rúmlega fimmtug kona óskar eftir 3-4 herb íbúð til langtímaleigu sem fyrst á höfuðborgarsv-Kópv-Mosó S:848 3376. Atvinnuhúsnæði 160 fm iðnaðarhúsnæði til leigu. 120 þús. á mán. Engin trygging. S. 661 7863. Geymsluhúsnæði Geymi tjaldvagna, fellihýsi ofl. Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 13 ára reynsla. Í símaskrá ja.is undir; geymsla asgeirs eirikssonar ehf. Upplýsingar 897 1731 klettar@heimsnet.is Til sölu Námskeið Til sölu 3 eintök af BRNO stólnum eftir hinn heimsþekkta arkitekt MIES VAN DER ROHE, hönnun frá 1930. Svart leður, krómað stál, lítið notaðir. Verð 290 þús. kr./stk. (Kostar 433 þús. í EPAL). Upplýsingar í síma 863 1311. KLASSÍK
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.