Fréttablaðið - 19.10.2010, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 19.10.2010, Blaðsíða 4
4 19. október 2010 ÞRIÐJUDAGUR AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is GENGIÐ 18.10.2010 GJALDMIÐLAR KAUP SALA HEIMILD: Seðlabanki Íslands 206,7045 GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR 111,41 111,95 177,10 177,96 155,04 155,90 20,788 20,910 19,049 19,161 16,710 16,808 1,3717 1,3797 175,15 176,19 Bandaríkjadalur Sterlingspund Evra Dönsk króna Norsk króna Sænsk króna Japanskt jen SDR MENNTAMÁL Séra Halldór Reynis- son, verkefnisstjóri fræðslusviðs Þjóðkirkjunnar, segir tillögur meirihluta mannréttindaráðs Reykjavíkur um breytingar á samstarfi skóla og kirkjunn- ar koma sér á óvart. Hann seg- ist ekki hafa heyrt af óánægju meðal skólastjórnenda varðandi samstarfið. Nái breytingartillögurnar fram að ganga munu embættismenn trúfélaga ekki lengur starfa á nokkurn hátt í leik- og grunnskól- um á höfuðborgarsvæðinu. Sam- starfi kirkju og skóla verður hætt, sem og heimsóknir barna í kirkj- ur og fermingarfræðsla á skóla- tíma. Þegar leita þarf aðstoðar vegna sálrænna áfalla skal kalla til fagaðila á borð við sálfræðinga frekar en fulltrúa trúfélaga. Varðandi þá tillögu að fagfólk eins og sálfræðingar eigi að ann- ast áfallahjálp í skólum frekar en prestar segir Halldór að fáir vinni eins mikið með sorg og áföll. „Við erum fagfólkið,“ segir hann. „Þegar um mjög alvar- leg áföll eins og dauðsföll er að ræða eru það mál sem við erum fagaðilar í. Ef það má ekki kalla okkur til að gæta að velferð barn- anna er ekki verið að tryggja þeim börnum hina bestu þjónustu.“ Margrét Sverrisdóttir, formaður mannréttindaráðs, segir tillögurn- ar á gráu svæði og mikilvægt sé að halda áfram með þá vinnu sem nú þegar hafi verið unnin. Foreldrum sé vissulega frjálst að útvega börn- unum sínum hverja þá áfallahjálp sem henti, en fulltrúar trúarhópa muni ekki sinna þessum störfum af hálfu skólans á skólatíma. „Skólinn hefur sitt hlutverk og kirkjan sitt. Hvor stofnun fyrir sig á að virða hlutverk hinnar, en til þess verður að móta skýrar reglur.“ Margrét segir mikilvægt að taka fram hvaða atriði felist ekki í hug- myndum mannréttindaráðs. Hún nefnir þar breytingar á námsefni eins og kristinfræði, jólaföndri, sálmasöng og öðru slíku. Björk Vilhelmsdóttir, formaður velferðarráðs, segir mestu máli skipta að málið sé unnið í sátt borg- ar og kirkju. Ekki sé ráðlegt að taka burt samstarf sem verið hafi til staðar í áratugi án þess að hafa um það samráð beggja aðila. „Það er grundvallaratriði að virða trúfrelsi fólks, en einnig rétt fólks til trúar,“ segir Björk. sunna@frettabladid.is Telur tillögu meirihlutans bitna á þjónustu við börnin Tillögur mannréttindaráðs um samstarf kirkju og skóla kveða á um að fagfólk eins og sálfræðingar eigi að sinna áfallahjálp í skólum fremur en prestar. Við erum fagfólkið, segir verkefnastjóri Þjóðkirkjunnar. MARGRÉT SVERRISDÓTTIRSÉRA HALLDÓR REYNISSONBJÖRK VILHELMSDÓTTIR Niðurstöður úr skýrslu starfshóps um samstarf skóla og kirkju frá árinu 2007: Fara börnin í heimsókn í kirkju á vegum skólans? Stofnun Já, fyrir jól Já, fyrir jól og páska Nei, aldrei Leikskóli 67,6% 2,7% 23,0% Grunnskóli 81,6% 2,6% 5,3% Hanga uppi auglýsingar frá kirkjunni í skólanum? Stofnun Já Nei Leikskóli 56,9% 43,1% Grunnskóli 64,9% 35,1% Eru börn send heim með auglýsingar frá kirkjunni? Stofnun Já Nei Leikskóli 11% 89,9% Grunnskóli 65,8% 34,2% „Stjórn SAMFOK telur mikilvægt að fram fari markviss umræða skólafólks og foreldra um þessi mál og telur brýnt að skoða vandlega rök með og á móti því að taka með þessum hætti ákvörðunarrétt um innra starf úr höndum skólayfirvalda og foreldra.“ „Stjórn SAMFOK telur að svo stöddu hvorki ljóst að framkomnar tillögur endurspegli vilja meirihluta foreldra né að ákvæði stjórnarskrár kalli á þær. Stjórnin telur brýnt að fram fari opin og málefnaleg umræða um þessi mál og að sjónarmið og afstaða foreldra verði höfð til hliðsjónar við ákvarðanatöku.“ Samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík Yfirlýsing frá stjórn SAMFOK Ekki er rétt sem fram kom í Frétta- blaðinu í gær að verkjalyfið Parkódín Forte sé ekki til hjá dreifingaaðila. Aðeins ein pakkningastærð af lyfinu er á biðlista, það er með þrjú hundruð stykkjum. Hið rétta er að pakkningin er til í heildsölu fram í janúar á næsta ári. LEIÐRÉTTING VEÐURSPÁ Alicante Basel Berlín Billund Frankfurt Friedrichshafen Gautaborg Kaupmannahöfn Las Palmas London Mallorca New York Orlando Ósló París San Francisco Stokkhólmur HEIMURINN Vindhraði er í m/s. Hitastig eru í °C. Gildistími korta er um hádegi. 21° 17° 9° 12° 9° 10° 10° 10° 24° 12° 19° 15° 30° 8° 12° 18° 9°Á MORGUN 3-10 m/s, hvassast austan til. FIMMTUDAGUR Hæg NA-átt en hvasst á Snæfellsnesi. 4 5 5 3 2 4 1 4 2 6 -2 4 7 7 6 8 7 6 8 5 7 4 6 3 1 0 4 4 3 0 0 3 SVALT Í VEÐRI Loks kom að því að hitastigið lækkaði á landinu! Næstu dagar einkennast af tiltölulega hægum vindi, norðlægum áttum og svölu veðri. Búast má við nokkuð björtu veðri sunnan til en norðanlands eru horfur á lítils háttar úrkomu. Hlýjast verður allra syðst. Soffía Sveinsdóttir veður- fréttamaður RÚSSLAND, AP Dmitrí Medvedev Rússlandsforseti veitti rússnesk- um njósnurum, sem bjuggu í Bandaríkjunum þar til í sumar þegar upp upp komst um ráða- bruggið, æðstu orðu rússneska ríkisins við hátíðlega athöfn í Kreml í gær. Fyrir fjórum mánuðum fengu Rússarnir tíu að fara aftur til Rússlands í skiptum fyrir fjóra Bandaríkjamenn, sem hlotið höfðu dóm í Rússlandi fyrir njósnir. Rússnesku njósnararnir fengu höfðinglegar móttökur við kom- una til Rússlands í sumar. - gb Medvedev veitir orður: Forseti heiðrar hóp njósnara ANNA CHAPMAN Þekktust rússnesku njósnaranna. NORDICPHOTOS/AFP KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld gáfu góðfúslega leyfi sitt til fjöldamót- mæla í nokkrum borgum, en þeim var beint gegn Japan. Sums staðar fóru mótmælin úr böndunum og til átaka kom við lögreglu. Mikil reiði hefur gripið um sig meðal almennings í Kína vegna deilna um yfirráðarétt nokkurra eyja, sem Kínverjar kalla Diaoyu- eyjar en Japanar Senkaku-eyjar. Þegar reiðin tók að beinast gegn kínverskum stjórnvöldum virðast þau hafa talið skynsamlegra að leyfa mótmælin. - gb Stjórnvöld í Kína: Mótmæli leyfð gegn Japönum FJÁRMÁL „Landsbankinn fór í einu og öllu að verklagsreglum þegar skuldir Nónu ehf. voru afskrifað- ar í janúar 2010,“ segir í tilkynn- ingu frá Landsbankanum. Nóna er dótturfélag Skinn- eyjar-Þinganess. Einn eigenda þess félags er Halldór Ágríms- son, fyrrverandi forsætisráð- herra. Hlutur Halldórs í Skinn- ey-Þinganesi er 2,37 prósent að sðgn Landsbankans sem kveðst engar skuldir hafa afskrifað hjá félaginu. Landsbankinn segir að skuldir Nónu hafi verið færðar niður í 100 prósent af eignavirði til samræmis við þágildandi reglur bankans. Samhliða hafi eigendur Nónu lagt félaginu til nýtt fé. Komið hefur fram að Landsbankinn afskrifaði 2,6 milljarða króna hjá Nónu. „Með þessari leið og endur- skipulagningu á skuldastöðu Nónu ehf. telur bankinn sig hámarka endurheimtur sínar af lánum til fyrirtækisins,“ segir Landsbankinn þar sem núgild- andi reglur heimila niðurfærslu skulda í 90 prósent af eignavirði samhliða 10 prósenta framlagi eigenda. „Öllum fyrirtækjum með greiðslugetu stendur sú leið til boða,“ segir Landsbankinn og kveður viðskiptavini Landsbank- ans njóta jafnræðis. „Það þýðir að fyrirtækjum er hvorki ívilnað né refsað þó einhver eigandi þeirra kunni til dæmis að hafa starf- að í stjórnmálum um lengri eða skemmri tíma.“ - gar Landsbankinn segir farið að öllum verklagsreglum við afskriftir: Hámarka endurheimtur hjá Nónu HALLDÓR ÁSGRÍMSSON

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.