Fréttablaðið - 19.10.2010, Blaðsíða 24

Fréttablaðið - 19.10.2010, Blaðsíða 24
BÍLAR & FARATÆKI Zodiak Classic 380 Með Susuki 25hp 4gengis mótor . Kerra fylgir árgerð 2009. Verð kr.1.400.000 Uppslýsingar í S:527 2600. Kerra Lark árg.2006 2ja Öxla , Burðargeta 2.500 kg. Verð kr.1.450.000 Upplýsingar S:527 2600. Toyota Yaris 2003 ekinn.89.000 km Skoðaður 11. Verð kr.850.000 Upplýsingar S:527 2600. Nissan Vanetta árg 1999. Ekin 157.000 skoðaður 11. Verð kr.380.000 Upplýsingar S:527 2600. LandRover Freelander Árg.2000 ekin 106.000 km Verð kr.690.000 Skoðaður 11. Upplýsingar S:527-2600 Íspartar - Vélavit BMW 535D E60. Árgerð 2005, ekinn 109 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 5.850.000. Rnr.127246 BMW 730D. Árg 05.2006, ekinn 68 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. ROSALEGA MIKIÐ ÚTBÚIN BÍLL Á GÓÐU VERÐI Verð 8.9 millj ... áhvílandi 6,9 miilj . Rnr.101937 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 Óskum eftir bílum á staðinn og á skrá. www.hofdabilar.is Land Rover Range Rover Supercharged, árg. 2007, ek 81þús.km, sjálfsk, dráttar- beisli, Einn með öllu og lítur mjög vel út! Umboðsbíll, Ásett verð 9690þús.kr, er í salnum hjá okkur 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu EKINN AÐEINS 48 ÞÚSUND. TILBOÐ!!! CITROEN BERLINGO nýskráður 25.05.2004 ekinn AÐEINS 48 þúsund, 5 dyra, skoðaður 2011 Ásett verð 970 þúsund en fæst á TILBOÐI á AÐEINS 699 þúsund staðgreitt, möguleiki á allt að 100% láni upplýsingar í síma 693-5053. 270E Diesel hlaðin aukabúnaði, ek160, sumar og vetrardekk. 3,5stgr. 824- 0672 Lincoln Navigator L Elite árg. ‚08. Allur svartur. Ek. 44 þús. Innfl. nýr. Bein sala. Ólafur, S: 866 0927. Subaru Legacy árg.‘98, ek.160þús. 2l. Nýjar bremsur, ný tímareim. Í góðu lagi. V.400 þús. Uppl. í s. 849 3566. 0-250 þús. Sjálfskiptur á tilboði 250 þús! DAIHATSU APPLAUSE 1,6 LIMITED árg.‘99 ek.133 þús.,ssk., skoðaður 2011, álfelgur, rafmagn í ruðuðum ofl. þetta er góður og sparneytinn bíll! viðmun- aðarverð hja bgs er 498 þús. en fæst á TILBOÐSVERÐI 250 ÞÚS. STGR! s. 841 8955. 250-499 þús. TILBOÐ TILBOÐ!!! Mitsubishi Carisma 1600 Sport árg.‘00 ek.140 þús. sjálfskiptur, skoðaður 2011, góður bíll sem eyðir litlu! ásett verð 580 þús. TILBOÐ 420 ÞÚS. S.841 8955. Bílar óskast !!! 0-250þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 841 8955. Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810 Sparneytinn bíll óskast. Árg. 1998 - 2002 fyrir 150-300 þús. Stgr. í boði. Uppl. í s. 660 4891 e. kl. 17. ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 ÞÚS STGR! Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má þarfnast lagfæringa s. 659 9696. Hópferðabílar Til sölu MB O404 árg. ‚97 ek. 514000 km 55+1 farþega. Uppl. í s. 898 5156. Vörubílar 13 metra Ál trailervagn sem þarfnast alúðar þó allt virki. Aðeins 400.000.- 824-0672 Vinnuvélar Við flytjum að Smiðjuvegi 28, gegnt Landvélum, þann 1. nóvember. Sala og þjónusta fyrir: Linser belti og rúllur Yanmar vinnu- vélar Tsurumi dælur Kaser loftpressur Vermeer tæki FG Wilson rafstöðvar Debe Pumpar dælur Plumett ljósleiðara tæki Mase rafstöðvar TowerLight ljósamöstur LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR Í HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DS- LAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.is Bátar Skrúfur beint frá framleiðanda og flest annað fyrir bátinn. www.somiboats.is Til sölu einn Zodiac Mark2, án mótors, og Avion slöngubátur, án mótors. Uppl. í S. 863 5699 Hjólbarðar Til sölu ný Michelin dekk á felgum undan Landcruiser 120. Hef til sölu nánast ný Michelin Latitude Alpin heilsársdekk 265/65R17 undan Land Cruiser 120. Dekkin eru ekin um 100 km og eru á Land Cruiser felgum. Upplýsingar í síma 844 2022, Sigurjón. Lítið ekin nagladekk til sölu á góðum afslætti! 4 negld dekk 205 x 55 x16 (Firelli) lítið ekin. 10.000,-kr. stk. (50% afsl. af nýjum dekkjum). 2 negld dekk 155 x 80 x13 (Marshal) lítið ekin. 7.000,-kr. stk. (50% afs. af nýjum dekkjum). Upplýsingar í gsm. 893 6530 4.stk 175/70 13‘‘ á álf. á 20þ. 4.stk 185/65 14‘‘ á 5gata álfelgum á 30þ. 4 stk. 235/65 17“ á 40þ. 4 stk. 185/65 14“ á Imprezu felgum á 25þ. 2 stk. 195/65 15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10 þ.4.stk ný dekk 5.30 12‘‘ á 5gata felgum á 25þ.Eitt stk. 255/55 18“ á 5 þ. 4 stk. 175/70 13“ á Golf álf. á 20 þ. Uppl. í s. 896 8568. Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. ÞJÓNUSTA Sendibílaþjónusta Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315 & 699 6069. HRAÐLAGNIR EHF Pípulagingarþjónusta Viðhald og breytingar eru okkar fag. S: 662-6277. Garðyrkja TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 Trjáklippingar Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn- um og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað- arlausu. Haukur, S. 777 3374. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Umboðsaðili á Íslandi Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is Gerðu verðsamanburð Varahlutir frá framleiðanda Varahlutir Auglýsingasími

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.