Fréttablaðið - 20.10.2010, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 20.10.2010, Blaðsíða 22
 20. október 2010 MIÐVIKUDAGUR6 Varahlutir VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. ÞJÓNUSTA Sendibílaþjónusta Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Pípulagnir Faglærðir Píparar Tökum að okkur viðhald og nýlagn- ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315 & 699 6069. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Tek að mér hreingerningar í heimahús- um. Uppl. í s. 821 6384. Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun. s. 663 0000 Garðyrkja TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 Trjáklippingar Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn- um og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Felli tré, klippi og snyrti tré og runna. Halldór garðyrkjumaður S. 698 1215. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar 20% afsláttur fyrir eldri borgara, öryrkja og húsfélög. Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað- arlausu. Haukur, S. 777 3374. Málarar Alhliða málingarþjónusta, afar hagstæð verð í boði. Einungis fagmenn. S. 659 9676 Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald SG Steingæði slf Alhliða húsaviðgerðir Flísalagnir, pípulagnir, raflagnir, málarar, smiðir og allt alhliða múrverk. Uppl. í síma 899 2924 & 899 2420. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. N & V Verktakar. Flísalögn á frábæru tilboði. 3.500 kr. fermeterinn. Upplýsingar í síma 661 3149. Smiður getur bætt við sig verkefnum, utan sem innanhúss. Áratugareynsla. S. 867 7753. N & V Verktakar ehf Flísar - parket - mála - múrarar - smið- ir setjum upp eldhúsinnréttingar og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569. Viðhald - gluggar - hurðir - veggir -gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Líkamsnudd ! Frábær þjónusta. S. 693 0348 eða 6618272 THE BEST!! WHOLE BODY MASSAGE IN DOWN TOWN ,ANY TIME!!!869 8602. NUDD - TILBOÐ - NUDD Dekur f. 2 kr. 9900,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næring- arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. Snyrting Gríma Hárstofa Álfheimum 4 Vorum að taka upp Purepact. 100% líffrænar hárvörur. koma svo!!! s:553- 3133 Gríma og Bogga Spádómar Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Er byrjuð aftur! Símaspá 859 9119 Bein miðlun, fyr- irbænir og tarot. Opið öll kvöld frá kl. 20.00 - 23.30. visa/euro. Laufey spámiðill. Löng reynsla. Rafvirkjun Trésmíði Önnur þjónusta Hryllilegt úrval af hrekkjavökuvörum. Sneisafull búð á tveimur hæðum. Opið alla daga. Partýbúðin, Faxafeni 11, s. 534-0534. Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send af stað samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150 Fjarðargötu 11. KEYPT & SELT Til sölu Klassískir gítarar 4/4 stærð frá Kr:11.900,- Klassískir gítarpakkar 4/4 , m/poka,dvd kennsludiski,og nögl- um kr:16.900,- Rafmagnsgítarpakkar m/magnara ,poka,ól,auka streng- ir,stilliflauta og eMedia kennslufor- riti.Kr:39.900,- Þjóðlagagítarpakkar m/poka,auka strengum,ól stilliflauta og eMedia kennsluforriti Kr:19.900,- Gítarinn.Stórhöfða 27.S:552-2125,www. gitarinn.is,netfang:gitarinn@gitarinn.is Þjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.