Fréttablaðið - 21.10.2010, Blaðsíða 2

Fréttablaðið - 21.10.2010, Blaðsíða 2
2 21. október 2010 FIMMTUDAGUR KÖNNUN Traust á dóms- og mann- réttindaráðuneytinu hefur minnk- að um tæpan helming milli ára, samkvæmt könnun MMR. Alls segjast 24,5 prósent þeirra sem afstöðu tóku í nýrri könnun treysta ráðuneytinu, en 42,3 pró- sent treystu ráðuneytinu fyrir ári. Þá var Ragna Árnadóttir ráðherra, en Ögmundur Jónasson tók við 1. október síðastliðinn. Könnunin var gerð 5. til 8. október. Traust til annarra stofnana dómskerfisins breytist lítið milli ára, samkvæmt könnuninni. - bj Mæla traust á dómskerfinu: Traust á ráðu- neyti hrynur Útlendingastofnun Dómsmálaráðuneytið Dómskerfið í heild Sérstakur saksóknari Traust á dómskerfinu Okt. 2010 Okt. 2009 21,1% HEIMILD: MMR 24,5% 33,1% 54,8% STJÓRNSÝSLA Unnið er að nauðsyn- legum frágangi á gagnagrunnum rannsóknarnefndar Alþingis svo unnt verði að veita fræðimönnum aðgang að þeim. Þjóðskjalasafnið fékk gögnin í hendur í sumarbyrjun og er stefnt að því að opna fyrir aðgang í nóv- ember. Gagnamagnið er gríðarlegt. Er bæði um að ræða gögn sem rann- sóknarnefndin aflaði úr bönkun- um og gögn sem urðu til við vinnu nefndarinnar. Megnið er á rafrænu formi. „Það hefur verið slegið á að ef þetta væri á pappír þyrftum við 4.000 til 5.000 fermetra bygg- ingu undir skjölin,“ segir Ólafur Ásgeirsson þjóðskjalavörður. Þegar hafa nokkrir sótt um aðgang að gögnunum. Ólafur kveðst ekki gera sér grein fyrir hvort ásókn í þau verði mikil en býst heldur við að svo verði enda upplýsingarnar áhugaverðar um langa framtíð. Tilgangurinn með opnun gagn- anna er að þau geti nýst við fræði- rannsóknir. Samkvæmt upplýsingalögum ætti aðgangur að stórum hluta þeirra fyrst að verða aðgengileg- ur eftir áttatíu ár. Helgast það af því að í þeim eru mikilvægar upp- lýsingar um fjárhagsmálefni ein- staklinga og fyrirtækja. Alþingi leit hins vegar svo á að þar sem gögnin geta haft mikla fræðilega þýðingu – meðal annars fyrir hagfræðilegar rannsóknir á því hvernig bankastarfsemi bregst við sveiflum á fjármálamörkuð- um og hvað beri að forðast í því efni – væri rétt að veita að þeim aðgang. Gögnin verða aðgengileg með tvennum hætti. Annars vegar þar sem persónugreinanlegar upplýs- ingar og upplýsingar sem rekja má til nafngreindra fyrirtækja hafa verið afmáðar. Hins vegar með persónugreinanlegum upplýs- ingum. Aðgangur að þeim verður aðeins veittur með sérstöku sam- þykki þjóðskjalavarðar. Fást gögn þá skoðuð í sérstöku öruggu rými í Þjóðskjalasafninu og að yfirlýstri þagmælsku. Brot á reglum getur varðað allt að þriggja ára fangelsi. bjorn@frettabladid.is Fræðimenn fá gögn rannsóknarnefndar Stefnt er að því að veita aðgang að gagnagrunnum rannsóknarnefndar Alþing- is í næsta mánuði. Opnun gagnanna er fyrst og fremst hugsuð fyrir fræðilegar rannsóknir. Þjóðskjalasafninu hafa þegar borist nokkrar umsóknir um aðgang. GENGIÐ FRÁ GÖGNUNUM Unnið hefur verið að því í Þjóðskjalasafni Íslands að undanförnu að búa gögn rannsóknarnefndar Alþingis til geymslu og notkunar fræðimanna. Enn munu líða áratugir þar til persónugreinanleg gögn verða aðgengileg öllum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI Hrafnkell, er hér allt í hakki? „Já, við þurfum að buffa hakkið – búa til reglu úr óreiðunni.“ Ísland er algjörlega varnarlaust gegn árás- um tölvuhakkara. Hrafnkell V. Gíslason er forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar. Sjö mánaða gamalt barn slapp ómeitt þegar foreldrar þess, ung íslensk hjón, fórust í bíl- slysi í Tyrklandi þar sem þau voru á ferðalagi. Slysið varð í gærmorgun nálægt bænum Mugla í suð- austurhluta landsins. Ræðis- maður Íslands í Tyrklandi fór á staðinn og vann að því að koma barninu til Íslands. Hvorki nöfn né aldur hjón- anna voru gefin upp í gær, en talið er að ökumaður bifreiðar- innar hafi misst stjórn á henni í rigningu sem varð til þess að hann ók á smárútu. Ung hjón fórust í Tyrklandi: Sjö mánaða barn lifði af LÖGREGLUMÁL Maður sem stal jakka með veski og öðrum verð- mætum á Ölstofunni aðfaranótt sunnudags skilaði jakkanum í gær eftir að myndir af honum úr eft- irlitsmyndavélum staðarins voru birtar á netinu. Jakkann skildi þjófurinn eftir við ruslatunnu utan við heimili fórnarlambs síns og gerði síðan viðvart eftir að hafa læðst í burtu. Að sögn Ástu Olgu Magnúsdóttur skildi þjófurinn eftir kurteislegt og vingjarnlegt afsökunarbréf. Öll verðmætin voru enn í jakkanum. Þjófurinn bar við ölæði og baðst fyrirgefningar. - gar Ölstofuþjófur á netinu: Skilaði jakka og sagðist iðraðst BRETLAND, AP Breska stjórnin kynnti í gær harkalegan niður- skurð á fjárlögum, þann mesta sem þjóðin hefur kynnst síðan í seinni heimsstyrjöldinni. Meðal annars verður ríkisstarfs- mönnum fækkað um hálfa milljón, dregið mjög úr velferðarútgjöldum og eftirlaunaaldur hækkaður í 66 ár. Bresk stjórnvöld eru skuldum hlaðin eftir að hafa dælt milljörð- um punda í banka á brauðfótum, og fengið í kjölfarið minni skatttekj- ur. - gb Niðurskurður í Bretlandi: Velferðin nú skorin við nögl LANDBÚNAÐUR „Þetta er gert í skugga þess að það þarf að skera niður, og okkur var bara nauðugur sá kostur að taka þátt í því,“ segir Haraldur Benediktsson, formað- ur Bændasamtaka Íslands, um nýjan búnaðarlagasamning sem fulltrúar ríkis og bænda undir- rituðu í gær. Haraldur kallar þetta nauða- samning, enda hefur verðgildi hans fallið um fjörutíu prósent, eða úr 920 milljónum, sem er upp- reiknað gildi síðasta samnings, sem gerður var árið 2005, niður í 415 milljónir. „Samkvæmt lögum á samning- urinn að vera til fimm ára, en við gerðum núna eins konar bráða- birgðasamkomulag til tveggja ára. Eftir það getum við vonandi farið að byggja upp á ný í sveit- unum.“ Búnaðarlagasamningur snýst einkum um greiðslur til búfjár- ræktar og ráðgjafar til bænda. Haraldur segir bændur hafa metið það svo, að illskárra sé að skera þar niður en í búvörusamningn- um, sem snýst um kjör bænda. „En þetta rífur mikið í,“ segir Haraldur. - gb Nýr búnaðarlagasamningur undirritaður í gær í skugga niðurskurðar: Nauðugur kostur að sögn bænda HARALDUR BENEDIKTSSON Formaður Bændasamtaka Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR STJÓRNMÁL Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknarflokks, lagði í gær fram á Alþingi frum- varp til að breyta lögum um þjóð- aratkvæðagreiðslur þannig að hægt sé að halda slíkar atkvæða- greiðslur með skemmri fyrirvara en þremur mánuðum. Vigdís er fyrsti flutningsmað- ur þingsályktunartillögu frá því á þriðjudag um að samhliða kosn- ingu til stjórnalagaþings þann 27. nóvember verði þjóðaratkvæða- greiðsla um að hætta við aðildar- viðræður að Evrópusambandinu. Eins og kom fram í Fréttablaðinu í gær yfirsást Vigdísi og meðflutn- ingsmönnum hennar að tillögunni, að samkvæmt lögum sem samþykkt voru í júní þurfa að líða minnst þrír mánuðir frá því Alþingi samþykk- ir þjóðaratkvæðagreiðslu þar til atkvæðagreiðslan fer fram. Vigdís var hluti af meirihluta í allsherjar- nefnd Alþingis sem lagði til að lögin yrðu samþykkt í þeirri mynd sem þau eru nú. „Í frumvarpi þessu er lagt til að undantekning verði gerð á þriggja mán- aða tímamarkinu á þeim grunni að ef um kosning- ar sé að ræða innan þess tímaramma megi þjóð- aratkvæðagreiðsla fara fram sam- hliða kosningunum þó að styttri tími sé í þær en þrír mánuðir. Er þetta meðal annars gert til að spara ríkinu kostn- að við kosningar. Áætl- að er að þjóðaratkvæða- greiðslur kosti um 250 milljónir króna,“ segir í greinargerð Vigísar með frumvarpinu. Hún bendir einnig á sem fordæmi að ríkisstjórnin hafi ekki tekið ákvörð- un um þjóðarat- kvæðagreiðslu u m Icesave - lögin fyrr en tíu dögum áður en atkvæða- greiðslan fór fram. - gar Frumvarp um breytingu á lögum um þjóðaratkvæðagreiðslu lagt fram á Alþingi: Icesave dæmi um stuttan fyrirvara VIGDÍS HAUKS- DÓTTIR Þingmað- ur Framsókn- arflokks vill styttri fyrirvara á þjóðar- atkvæða- greiðslum en lögin mæla fyrir um í dag. SVÍÞJÓÐ Lögreglan í Svíþjóð gerir nú dauðaleit að manni sem grun- aður er um á annan tug skotárása í Malmö undanfarna mánuði. Árás- irnar virðast beinast að innflytj- endum. Til þessa hafa árásirnar ekki kostað neinn lífið, en margir eru illa særðir. Þrír menn voru skotnir úti á götu í Malmö í gær, á þremur mis- munandi stöðum. Einn 19 ára pilt- ur hefur verið handtekinn, grunað- ur um að hafa skotið á einn þessara manna, en ekki er talið að hann tengist hinum skotárásunum. - gb Byssumaður í Malmö: Ræðst gegn innflytjendum Tillaga felld á stjórnarfundi Tillaga um að skerða starfshlutfall til að koma í veg fyrir fjölda uppsagna innan Orkuveitunnar var felld á stjórnarfundi fyrirtækisins í gærkvöldi. Kjartan Magnússon, fulltrúi minni- hlutans í stjórn OR hafði óskað eftir fundinum til að ræða tillöguna en hann taldi það ekki hafa verið gert á fullnægjandi hátt á stjórnarfundum fyrirtækisins. ORKUVEITAN SPURNING DAGSINS
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.