Fréttablaðið - 26.10.2010, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 26.10.2010, Blaðsíða 22
BÍLAR & FARATÆKI Toyota LAND CRUISER 100 VX 35“, árg.7/2006, ek. 140þús.km, sjálfsk, dísel, 35“ breyttur, leður, rafmagn, Bakkmyndavél, Tölvukubbur, omfl, Lítur út sem nýr! Ásett verð 8490þús.kr, er á staðnum 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Til sölu Peugot Partner árg. ‚03. ek. 86þús. Vetradekk, bensín, eyðir 5l á 100. V.450þús. Uppl. í s. 616 2597. Ódýr góður sk. ‚10!! Dihatshu Grand Move ‚98. Rúmgóður, 5g., v. aðeins 145þ. S. 844 6609. 200 stgr. Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. Jeppa, fólksbíl. Má vanta smá lagfær- ingar. Sími 857-9326 0-250 þús. Sjálfskiptur sparigrís! Daihatsu Sirion 1,0 árg‘98 ek.110 þús,sjalfskiptur,skoðaður 2011,cd,5 dyra ásett verð 380 þús er með smá útils galla fæst á 250 þús stgr! s.841 8955 Tilboð óskast í Mitsubishi Pajero 2800 TDI ‚99. Á vélina vantar hedd, annars er bíllin í góðu standi, skoðaður 2010. Uppl. í s: 6641850 250-499 þús. TILBOÐ 450 ÞÚS!!! Toyota Yaris árg‘99 ek.179 þús,5 dyra,beinskiptur,cd,spoiler,álfelg- ur,dráttarkrókur,þjónustubók, ásett verð 590 þús TILBOÐ 450 þús!! s.861 2964 Bílar óskast Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má þarfnast viðgerðar. S. 896 6744. Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810 Vil kaupa jeppa eða jeppling í góðu standi. Borga 1-1,5 miljjónir í peningum og viðskiptanetið. 500-1 millj. Uppl. í s. 616 1170. ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 ÞÚS STGR! Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má þarfnast lagfæringa s. 691 9374. !!! 0-250þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 659 9696. Mótorhjól Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala í hjólum. Komdu við, láttu okkur ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir þig. Það er alltaf kaffi á könnunni. Harley-Davidson umboðið Grensásvegi 16, 108 Reykjavík Sími: 510 9090 http://www.harley-davidson.is Vinnuvélar Við flytjum að Smiðjuvegi 28, gegnt Landvélum, þann 1. nóvember. Sala og þjónusta fyrir: Linser belti og rúllur Yanmar vinnu- vélar Tsurumi dælur Kaeser loftpressur Vermeer tæki FG Wilson rafstöðvar Debe Pumpar dælur Plumett ljósleiðara tæki Mase rafstöðvar TowerLight ljósamöstur Bílaþjónusta PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. DS- Lausnir ehf. 561-8373 www.dslausnir.is Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. ÞJÓNUSTA Sendibílaþjónusta Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315 & 699 6069. Hreingerningar Get tekið að mér heimilisþrif. Er vand- virk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 2084. Garðyrkja JÓLALIST 15% afsláttur fyrir húsfélög, eldri borgara og öryrkja! Setjum upp jólaseríur og allt annað sem viðkemur jólaundirbúningnum. Vönduð þjónusta og gott verð. Erum að bóka núna. Eiríkur s. 777 6799 TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 Trjáklippingar Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn- um og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar 20% afsláttur fyrir eldri borgara, öryrkja og húsfélög. Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað- arlausu. Haukur, S. 777 3374. Heilsárshús ehf málningarverktakar. Geta bætt við sig vinnu. Upplýsingar í s.562 5815 Fax. 552 5815 Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málarar Alhliða málingarþjónusta, afar hagstæð verð í boði. Einungis fagmenn. S. 659 9676 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald N & V Verktakar. Flísalögn á frábæru tilboði. 3.500 kr. fermeterinn. Upplýsingar í síma 661 3149. Tökum að okkur parketslípun Um allt land. 15 ára reynsla í park- etlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og sólpallaslípun. Þröskuldar, slípaðir, innifaldir í verði. Sjáið myndir á www. parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100. Visa/ Euro Smíði, múrun, málun og flísalögn.... Iðnaðarmenn óska eftir verkefnum. Viðhald og breytingar inni, úti, smátt og stórt. Böð, eldhús... Sjá verkadvinna. is S. 770 5599. N & V Verktakar ehf Flísar - parket - mála - múrarar - smið- ir setjum upp eldhúsinnréttingar og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd NUDD NUDD NUDD. EXCLUSIVE WHOLE BODY MASSAGE FOR YOU. S. 6922126 Whole body massage. S. 849 5247. Tek að mér heilun. Uppl. í síma 861 0499 Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. Umboðsaðili á Íslandi Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is Gerðu verðsamanburð Varahlutir frá framleiðanda Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Varahlutir

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.