Fréttablaðið - 31.12.2010, Blaðsíða 40

Fréttablaðið - 31.12.2010, Blaðsíða 40
 31. desember 2010 FÖSTUDAGUR8 Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Verslun Ýmislegt Evrur til sölu 5% yfir seðlagengi uppl. í síma. 857 6711. HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com Nudd þegar þér hentar Vöðva og/eða slökunarnudd Sjá www. nudd.biz Sími 77-22-600 SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. HEIMILIÐ Dýrahald Hundagalleríið auglýsir Kíktu á heimasíðuna okkar: www.dalsmynni.is Hundaræktun með starfsleyfi. S. 566 8417 Tökum visa/euro HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Til leigu 40 fm stúdíóíbúð frá 1.jan í Hraunbænum. Leiga er 70 þús á mán. Uppl í s. 663 9270 Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Herbergi til leigu á Laugavegi 143, V. 24þ. og líka 50þ, 45þ. S. 895 2138. Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 50 þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt net, engin gjöld. S. 661 5154. Seljahverfi-109 Rvk. Gott herbergi tl leigu aðg. að baðherb.,ísskap, þvotta- vél,interneti o.fl. Reglusemi áskilin. Uppl; 8960291 Gott herb. til leigu í 101 Rvk. Rétt hjá Hallgrímskirkju. Allt fylgir. S. 692 1681, Sandra. 40 fm sér stúdíó húsnæði til leigu með bílastæði. Ýmis húsgögn fylgja. Á móti Iðnskólanum. S. 692 1681. Húsnæði óskast Óska eftir rúmgóðri 2 herbergja íbúð í Reykjavík. 100% reglusemi. Vinsamlega hafið samband í síma 8996114 Reglusamri stelpu úr Eyjum vantar íbúð nærri HÍ. Uppl.á sas24@hi.is/849- 4794. Atvinnuhúsnæði Óska eftir að taka á leigu sirka 70-150 fm atvinnuhúsnæði helst á höfðanum eða kóp. Uppl. s. 661 5270. Geymsluhúsnæði www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Gisting ATVINNA Atvinna í boði Yfirvélstjóri óskast á Guðrúnu Guðleifsdóttur IS 25. Vélastarf 530 kw. Vinsamlegast hafi samband í s. 894 5125 Poszujukemy dobrego pracownika na czesciowy lub caty etat do kiosku w Reykjaviku. Wymagana znajomosc jezyka islandzkiego.Zgtoszenia nalezy przesytac na adres : voruskemman@ gmail.com Hársmiðjan auglýsir stól til leigu á hag- stæðu verði með frábærum startpakka. Áhugasamir hafi samband í síma 868- 5586 Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir úthringjara til starfa. Góðir tekjumögu- leikar í boði. uppl gefa Eiríkur og Samúel í s 822-7303 og 897-0948 eða netfang eirikur@tmi.is eða samuel@tmi.is Bakaríið Hagamel 67 Óskar eftir að ráða starfskraft í afgreiðslu. Uppl. s. 897 8101 eða 868 6102. TILKYNNINGAR Tapað - Fundið Svört læða sem heitir Nera hvarf í Fossvogi 27 des. Sími:849-0282. FUNDARLAUN! Fundir Lífssýn heldur fyrsta félagsfund 2011, þriðjudagskvöldið 4. janúar kl. 20:30 að Bolholti 4, 4.h. Andri Snær Magnason rithöfundur er gestur okkar. „Hvaðan koma hugmyndirnar“, hann veltir þessu fyrir sér og vonast eftir líflegum umræð- um. Léttar veitingar. Allir velkomnir. Stjórnin Einkamál Spjalldömur 908 5500 Erum við meira enn áður. Símadama 908 2000 OPIÐ Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári. Þökkum viðskiptin á liðnum árum. Starfsfólk Eignamiðlunar S í ð u m ú l a 2 1 · S . 5 8 8 9 0 9 0 · w w w . e i g n a m i d l u n . i s Áramótakveðja Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU GÓÐAR FRÉTTIR FYRIR AUSTURLAND Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 16 stöðum á Austurlandi og 120 stöðum um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing. Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi Austurland Bónus, Egilsstöðum N1 þjónustustöð, Egilsstöðum Olís, Fellabæ Samkaup Úrval, Egilsstöðum Samkaup strax, Seyðisfirði Grillskálinn Orka, Reyðarfirði Krónan, Reyðarfirði Olís, Reyðarfirði Samkaup Strax, Eskifirði Shellskáli, Eskifirði Olís, Neskaupstað Samkaup Úrval, Neskaupstað Samkaup Strax, Fáskrúðsfirði N1, Höfn Nettó, Höfn Olís, Höfn
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.