Íslendingur


Íslendingur - 18.01.1946, Blaðsíða 1

Íslendingur - 18.01.1946, Blaðsíða 1
LISTI SJÁLFSTÆÐIS- MANNA Á AKUREYRI ER D - jisti XXXII. árg. Föstudaginn 18. janúar 1946 3. tölublað ÝMSAR FREGNIR VetrarvertíS er nú nýhafin á SuS- urlandi. Taka færri bátar þátt í ver- tíðinni að þessu sinni heldur ení fyrra, og veldur því meðal annars ekla á sjómönnum. Flestir bátar munu verða gerðir út frá Vestmanna eyjum, eða um 70 talsins. Frá öllum höfnum á Suðurlandi róa um 170— 180 bátar, en frá höfnum við Breiða fjörð og Vestfirði um 50—60 bátar. — Afli hefir víðast hvar verið treg- ur ennþá. • Talsvert af síld hefir undanfarið veiðzt í ViSeyjarsundi og ElliSaár- vogi. Hafa fjögurra manna för aflað allt að 35 tunnum á dag af vel feitri hafsíld. Þess-munu ekki dæmi fyrr, að síld hafi vaðiS í sundunum inn úr Faxaflóa um þetta leyti árs. Menntamálaráð íslands hefir til- kynnt, að þ. 15. febrúar n. k. muni það úthluta nokkrum ókeypis far- miðum með skipum Eimskips milli íslands og'útlanda til námsfólks, sem hefir í hyggju að fara af landi burt til náms á fyrri helmingi þessa árs. Skulu umsækjendur snúa sér til skrif stofu MenntamálaráSs, Hverfisgötu 21, Reykjavík. ' ' GuSni Jónsson, magister, hefir verið settur skólastjóri Gagnfræða- skóla Reykvíkinga, í stað Knúts Arn- grímssonar, sem lézt fyrir nokkru. Snemma í þessum mánuSi brann til kaldra kola íbúSarhús nemenda viS Reykjaskóla í HrútafirSi. SkeSi atburSur þessi snemma dags, er nem endur og kennarar skólans sátu að morgunverSi. Bar eldinn svo brátt aS, aS ekki varS viS neitt ráSiS. — UrSu margir nemendur þarna fyrir tilfinnanlegu tjóni á fatnaði, bókum og fleiru, þótt húsið sjálft hafi ver- ið vátryggt. * Ásgeir Hjartarson, sagnfræðing- ur, hefir 'nú verið skipaður bóka- vörður við Landsbókasafnið í stað Hallgríms Hallgrímssonar, magisters. Nýlega kom til Reykjavíkur appel- sínufarmur meS einu af leiguskipum Eimskipafélagsins. Voru það 9300 kassar, fluttir inn af Innflytjenda- sambandinu. Ekki er blaðinu kunn- ugt, hvort eitthvað af sendingu þess- ari kemur hingað til Akureyrar eða ekki. ViS bæjarstjórnarkosningar þær, sem fíftm fara þ. 27. þ. m,, verða um 28.600 manns á kjörskrá í Reykja- -o—o- Útsvörin áœtluð yíir 3 miljónir krðna. Á síSasta fundi bæjarstjórnar var fjárhagsáætlun bæjarins fyrir yfir- standandi ár til 2. umræSu og fulln- aSarafgreiðslu. Ýmsir gjaldaliSir hækka að verulegum mun og nýir bætast við. Veldur þetta stórfelldri hækkun á útsvörum er nemur á áætl- ún um 835 þús. kr. frá því í fyrra. — Helztu tekjuliðir eru áætlaðir þannig: Kr. Skattar af fasteignum 21300 Tekjur af fasteignum 107700 Endurgr. fátækrastyrkir 80000 Ýmsar tekjur 240150 Tekjur af vatnsveitu - 72000 Þáttt. hafnarsj. í löggæzlu 25000 Framl. Tryggingarst. ríkisins til ellilauna og örorkubóta 220750 Framl. úr jöfnunarsjóði 20000 Hluti bæjarsj. af stríðsgróða- skatti 100000 Sætagjald kvikmyndahúsa 13000 Útsvör 3115100 GJÓLD: Kr Vextir og afb. fastra lána 43800 Stjórn kaupstaðarins 210900 Löggæzla 150500 HeilbrigðisráSstafanir 37000 ÞrifnaSur 125000 Vegir og byggingamál 180000 vík. Nákvæm tala liggur ekki fyrir ennþá, þar sem eftir er aS athuga kærur, sem borizt hafa, svo og aS strika þá út, sem falliS hafa af skránni, síðan hún var samin í febr. í fyrra. N Við síSustu bæj arstj órnarkosning- ar, í marz 1942, voru 24.456 manns á kjörskrá í Reykjavík. Karlakór Reykjavíkur hefir verið ráSinn í þriggja mánaSa söngför til Bandaríkjanna og Kanada á næsta hausti. Gert er ráð fyrir, að sam- söngvar verði haldnir í 50—60 borg- um vestra, þ. á. m. í Washington, New York, Chicago, Boston og Winnipeg. Einsöngvarar verða Stefán íslandi og Guðmundur Jónsson." Til nýrra vega o. fl. 550000 Kostn. viS fasteignir 107400 Eldvarnir 107400 Framfærslumál 388000 LýStrygging og lýShjálp 571500 Menntamál 706100 Ýms útgjöld 852100 Framl. til byggingarsj. Ak. 50000 Til verkfærakaupa 50000 Rekstursútgj. Vatnsveitu 89000 Til dagheimilis og vöggust. 20000 Hæsti útgj aldaliðurinn er „ýms út- gjöld", enda eru færð undir hann- öll framlög til nýbygginga á vegum bæjarins, til fegrunar á bænum og fjárframlög til stofnana og félaga. Til nýbygginga eru ætlaðar þessar upphæðir: Kr. Sjúkrahús Akureyrar 150000 Gagnfræðask. Akureyrar 100000 Matthíasarbókhlaða 100000 Til barnaskólabyggingar 100000 — húsmæðraskóla 50000 — bygging v. sundstæðið 50000 — íþróttahússins 35000 Samtals kr. 585000 Nýir liðir á fjárhagsáætlun eru þessir helztir: Kr. Til Tónlistarskóla 15000 — trjáræktarslöðvar 15000 — Vinnuheimilis SÍBS 10000 — Fjórðungssamb. Norðl. 3000 — Góðtemplarareglunnar 2000 Þá hafa og framlög til barnaleik- valla og til Leikfélags Akureyrar ver ið hækkuð. Ymsir aðrir gjaldaliðir hafa hækkað meira og minna, svo sem Löggæzla, og stafar sú hækkun af því, að ríkið liefir sagt upp þeim 4 lögregluþjónum, sem bætt var viS hér fyrir fám árum, en hins vegar ekki tiltækilegt að minnka löggæzl- una í bænum um helming. Á sama fundi bæjarstjórnar voru fjárhagsáætlanir hafnarinnar, Laxár virkj unarinnar og Rafveitu Akureyr ar afgreiddar. KOSNINGASKRIFSTOFA SJÁLFSTÆÐISMANNA er í HAFNARSTRÆTI 101, II. hæð (innst á ganginum). i Opin 10—12, 13—19 og 20—22. Sjálfslœðismenn! Komið á skrifstofuna til viðtals, og takið þátt í undirbúningi bœjarstjórnarkosningannd. Sími skrifstofunnar er nr. 354. Fulltrúaráðið. Eldur yfir Vatnajökli Miklir vatnavextir i ánni Súiu. Eldur sást þann 9. þ. m. yfir Vatnajökli. Sást hann frá Skaftafelli í Öræfum í A.-Skaftafellssýslu og bar á milli Færinestinda og Krossgilstinds. Oli, sonur Runólfs bónda í Skafta- felli, sá eldinn, er hann kom á fætur rétt fyrir klukkan 7. Virtist honum ekki vera um goseld að ræða, heldur miklu fremur,eins og olíu hefði yerið hellt á eld og taldi þá einna mestar líkur fyrir því, að flugvél hefði hrap að og væri að brenna. Er Oli hafði horft nokkura stund á eldinn, fór hann inn í bæ og skýrSi kvenmanni, sem kominn var á fætur, frá sýn þessari. Fór stúlkan út, og sá hún einnig eldinn. Eftir stefnunni að dæma virðist eldur þessi hafa verið í námunda viS' Grænalón, sem er uppistaSa í Vatna- jökli eSa Grænafjall, en einmitt á þeim slóSum á áin Súla upptök sín, sem nú er í óvenjulegum vexti. í sambandi viS þetta má geta þess, aS fyrir nokrum dögum sá fólk suð- ur í Skaftártungum eld á lofti, en hann bar yfir Mýrdalsjökul. Virtist þeim, er sáu þessa loftsýn, líkast því sem kastljósum væri brugðið á loft. Datt fólkinu í hug, að þar myndi vera um flugvél að ræða, sem væri að hrapa, enda þóttist þaS sjá eld bera yfir jökulinn á eftir. Ymsir þar eystra hafa einnig reynt að setja þessar loftsýnir í samband við sýnir þær, sem borið hafa fyrir augu ýmissa manna á Suðvestur- landi, m. a. í Reykjavík. En eftir lýs- ingu að dæma virðast þessir eldar, sem sézt hafa austur í Skaftafells- sýslu, vera nokkurs annars eðlis en „eldsprengjusýnir" þær, sem Reyk- víkingar og fleiri hafa séð á Suð- vesturlandi. UTAN ÚR HEIMI Verkföll í Bandaríkjunum Stórfelld verkföll standa nú yfir í Bandaríkjunum, og er útlit fyrir, að þau eigi ennþá eftir að breiðast frek ar út. Helztu verkföllin, sem nú standa yfir, eru í bílaiðnaðinum, vérkfall simamanna, slátrara og kjöt- pökkunarmanna, en horfur eru á, að bæði stáliðnaðarmenn og rafmagns- iðnaðarmenn bætist í hópinn á næst- unni. Eiga þá yfir 3 millj. manna í verkföllum í Bandaríkj unum. y Ríkisskuldir Dana Fjármálaráðherra Dana hefir sagt í ræðu, að starfræksluútgj öld danska ríkisins á yfirstandandi fjárhagsári séu áætluð 1900 milljónir króna, þar af 500 millj. aukaútgjöld vegna styr j aldarlokanna. Rí kistekj urnar eru um 1200 milljónir. Ríkið hefir tekið við skuld Þjóðverja við Nationalbanken, að upphæS 8 millj- arSa króna. Eftir þaS eru ríkisskuld- irnar 10 milljarSar á móti hálfum öSrum milljarS fyrir stríSiS. Duldar eignir, sem námu 2,7 milljörSum, komu í ljós viS hiS óvenjulega eigna- uppgjör í sl. júlímánuSi. V Mikil en þó ónóg matarhjálp Yfirstjóm UNNRA, — hjálpar- stofnun hinna sameinuSu þjóSa, — tilkynnti nýlega, aS stofnunin hafi til nóvemberloka sl. flutt yfir 3 millj. smálesta af matvælum til Evrópu- landa, sem stofnunin aSstoSar. Er verSmæti vara þessara áætlað 202 millj. sterlingspund." Þrátt fyrir þessa miklu matvælahjálp vofir hung urdauði yfir fjölda manns, ef ekki berst aukin hjálp í rikum mæli fram eftir vetrinum.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.