Íslendingur


Íslendingur - 10.05.1946, Blaðsíða 6

Íslendingur - 10.05.1946, Blaðsíða 6
ÍSLENDINGUR Föstudaginn 10. maí 1946 skipunum frá Ameríku, þyrfti hvort sem er að fara í land í Reykjavík, eins og áður er tekið fram. Kostnað víð umhleðsluna og áframsendingu varanna tekur Eimskipafélagið á sig, að undanskildu því, að samkvæmt áðurgreindum reglum greiðir vöru- móttakandi uppskipun í Reykjavík og vörugjald til hafnarinnar, en fyr- ir vörur, sem skráséttar eru beint, greiðir félagið allan kostnaðinn við að koma þeim til viðtakenda, þ. e. upp- og útskipun, akstur til og frá pakkhúsi, geymslukostnað, vöru- gjald og strandferðaflutningsgjald. Þessi umhleðslukostnaður hefir num- ið mörgum miljónum króna útgjöld- um fyrir félagið á ári hverju undan- farin ár. Vér vpnum, að oss hafi tekist með framangreindum skýringum, að gera yður ljóst hverjar ástæður hafi verið fyrir samgönguerfiðleikunum í vetur. En eins og öllum, sem fást við verslun og viðskiftamál er kunn- ugt, þá er langt frá því, að þau mál séu enn komin í fastar skorður, þótt senn sé ár liðið frá stríðslokum í Evrópu. Meðan slíkóvissa á sér stað um viðskiftamálin, hlýtur einnig að verða nokkur óvissa um siglinga- málin, þar eð þessi mál eru svo ná- tengd hvort öðru. Vér getum líka fullvissað yður um, að engum er það meira áhuga- mál en oss, að hægt verði að taka upp reglubundnar siglingar eftir fastri áætlun, í samræmi við þær meginreglur, sem ávalt hafa gilt um starfsemi Eimskipafélagsins, sem sé að sjá landsmönnum fyrir sem hag- kvæmustum siglingum, miðað við þarfir hvers staðar á landinu. Að því verður stefnt þótt atvikin hafi hagað því svo, að það hefir ekki ver- ið unt nú um stundarsakir. Að endingu viljum vér þakka yð- ur fyrir hin hlýlegu orð, sem þér látið falla í garð félags vors, og fyr- irheit yðar um stuðning við það, og efumst vér ekki um velvilja félags- manna yðar til Eimskipafélagsins. Er það ekki hvað síst ástæðan til þess, að vér höfum gerst svo lang- orðir og svarað bréfi yðar svo ítar- lega, að vér væntum þess, að þegar menn fá að vita alla málavexti og sjónarmið vort er skýrt fyrir mönn- um, þá skilji fjeir, að það er á engan hátt af því, að vér viljum sýna lands- mönnum misrétti, heldur er það ein- göngu af óviðráðanlegum'ástæðum, að ekki er unt að fullnægja óskum allra um tilhögun sigHnganna. Virðingarfyllst, H.F. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS. (Sign.) G. VUhjálmsson." Brjef þetta er svar við brjefi Verzlunarmannafjelagsins hjer, og 'var það birt í blaðinu fyrir nokkru. I sambandi við það \v.oru ritaðar greinar hjer í blaðinu ujn sam- göngumálin. Athugasemdir við framangreint brjef Eimskipafjelagsins verða birt- ar í næsta blaði. Ritstj. Auglýsið í íslendingi Frá ársþingi I.B.A. íþróttabandalag Akureyrar hjelt annað ársþing sitt dagana 17. apríl og 2. maí sl. Fundarstjóri var kos- inn Dr. Sveinn Þórðarson og ritarar þeir Jón P. Hallgrímsson og Eggert Steinsen. Formaður bandalagsins, Ármann Dalmannsson, gaf skýrslu um störf Í.B.A. á siðastl. ári. Hafði íþrótta- stárfsemin verið fjölþæU og góð á árinu. Gjaldkeri Í.B.A. las upp og skýrði reikninga fjelagsins. Var fjárhagur bandalagsins góður á árinu, eftir því sem ástæður stóðu til. Mörg mál voru rædd á þinginu og ýmsar samþykktir gerðar. Eru helzt- ar þeirra sem hjer segir: Á þingi Í.B.A. í fyrra var kosin nefnd til að athuga möguleika- fyrir byggingu Skíða-hótels í ^Snæhólum. Nefndin skilaði áliti sínu á þessu þingi og lagði til, að reynt yrði að sameina í eiria byggingu skíðaskála fyrir fjelögin og hótelbyggingu, og var Hermanni Stefánssyni íþrótta- kennara falið að kynna sjer fyrir- komulag og forrn á hliðstæðum byggingum í Noregi og Svíþjóð, en hann er nú í söngför karlakóra til Norðurlanda. Nefnd var kosin til að starfa áfram að undirbúningi málsins. Samkvæmt tillögu mótanefndar var samþykkt, að Í.B.A. óskaði eftir, að landsmót í handknattleik kvenna verði háð hjer á Akureyri nú í sum- ar. Einnig var samþykkt að verða við óskum Siglfirðmga um, að Norð urlands-meistaramót í knattspyrnu verði að þessu sinni haldið á Siglu- firði. Skorað var á húsnefnd Iþrótta- húss Akureyrar að láta nú þegar full- gera sal og herbergi á lofti íþrótta- hússins, svo að nothæft verði til fundahalda, æfinga fyrir smáflokka og einnig til íbúðar fyrir íþrótta- flokka, sem í heimsókn koma. I sambandi við íþróttasvæði inn- an bæjar' var samþykkt að hvika ekki frá þeirn grundvelli, sem fólst í brjefi íþróttamanna til stjórnmála- flokkanna á sl. vetri, og ennfremur að halda fast við þá kröfu, að íþrótta fjelögin í bænum fái að halda æf- ingavöllum sínum á Oddeyri. Samþykkt var að fela stjórn Í.B. A. að athuga möguleika fyrir því að senda úrvalsknattspyrnulið á ís- landsmót í knattspyrnu, sem haldið verður í Reykjavik seint í maí. Milli þingfunda störfuðu nefndir að ýms- ' um málum, og voru tillögur þeirra lagðar fyrir seinni þingfundinn. Einnig fóru fram íþróttasýningar fjelaganna. Ármann Dalmannsson var endur- kosinn formaður Í.B.A. fyrir næsta ár. Meðstjórnendur, tilnefndir af fjelögum innan bandalagsins, voru þessir: Arni Sigurðsson, Bjarni Halldórsson, Eggert Steinsen, Her- mann Stefánsson, Tryggvi Þorsteins- soli og Þórður Sveinsson. I Iþróttahússnefnd lil næslu fjög- urra ára var kosinn jónas Jónsson kennari. Þingið sóttu 28 fulltrúar auk nokkurra gesta, og var mikill áhugi ríkjandi hjá þingfulltrúum í íþrótta- málúm. Þeir kaupendur Morgimblaðsins á Akureyri, sem flytja búferlum 14. maí, eru vinsam- Iega beðnir að tilkynna það monn- um þeitn, er fiytja blaðið til kaup- endanna naslu lau'gardág eða þá mér, sírh-i 62. Hallgr. Valdimarsson, afgrm. Morgunblaðsins. SELJUM næstu daga nokkra rósastikla og bóndarósir. Garðyrkjustöðin FLÓRA. M.atíjjj'.^ja.-.ri-^ HÚSNÆÐI óskasl í haust, 3 herbergi, eldhús og bað. — Upplýsingar í síma 102. KAUPENDUR „íslendings" á Akureyri, sem flytja búferlum 14. maí, geri svo vel að tilkynna það af- grm. blaðsins, Svanberg Ein- arssyni. Sími 354, kl. 10—12 árd. Ólajur Ólafsson, kristniboði, talar á samkomunni í Zíon á sunnudaginn kl. 8.30 e. m. — Sunnudagaskólinn kl. 10.30 f. h. Dansskemmtun og hlutavelta verð- ur í þinghúsi Öngulsstaðahrepps að Þverá n. k. laugardagskvökl að til- hlutan kvenfjelagsins „Aldan". — Hefst kl. 9.30 síðd. Veitingar á staðn um. Heitbundin eru Stefán Helgason bílstjóri hjer íbæ og Helga verzlun- armær Alfreðsdóttir frá Hömrum Steinþórssonar. SÍS hefir, keypt 2100 smál. ný- tízku flutningaskip frá ítalíu, og á það að vera fullgert í júlí n. k., segir Dagur í gær. Sextugur er í dag Sigurgeir Jóns- son frá Vík, skipasmiður í Fróða- sundi 9 hjer í bænum. Sr. Theódór Jónsson á Bægisá verður áttræður 16. þ. m. 7 manna nefnd hefir verið skipuð til undirbúnings þátttöku íslend- inga í Evrópumeistaramóti í frjáls- um íþróttum, sem fram fer í Oslo dagana 22.—26. ágúst í sumar. — Þessir menn voru skipaðir: Dr. Björn Björnsson, sem er formaður nefndarinnar, Þorsteinn Bernharðs- son ritari, Sigurjón Pétursson gjald- keri, Ágúst Jóhannesson, Frímann Helgason, Guðmundur Sigur]ónsson, Þorgeir Sveinbjarnarson. FRAMBOÐ Jóhann Þ. Jósefs'son alþm. verð- ur í kjöri við næstu kosningar í Vestmannaeyjum af hálfu Sjálfstæð- isflokksins. Hann hefir verið þm. Vestm. samfleytt 23 ár. Gúmmístimplar útvegaðir með litlum fyrirvara. Einnig eiginhandarstimplar. Prentsmiðja Björns Jónssonar h. f iími 24. Hestamannafélagið Léílir efnir til kappreiða sunnudaginn 26. þ. m. á kapp- reiðavellinum við Eyjafjarðará. Þátttaka tilkynnist fyrir 20. þ. m. til stjórnar- innar, sem gefur allar nánari upplýsingar um æfingar o. s. frv. STJÓRN LÉTTIS. S^i^S^ S i 1 íí a r s t ú 1 k u r Mig vantar 20 síldarstúlkur til síldarsöltunar á Sighifirði, í sumar. — Þær, sem hafa í hyggju að fara "þangað, til ' síldarsöltunar, ættu að tala við mig sem fyrsí. ÍSigfús Baldvinsson, Fjólugötu 10. >5K&©$§< • • O k u taxti Bílstjórafélag Akureyrar hefir ákveðið eftirfargndi ökutaxta fyrir 2ja tonna vörubifreiðir og þar yfir: Dagvinna.............." kr. 20.00 pr. klst. Eftirvinna .............. kr. 24,00 pr. klst. Nætur- og helgidagavinna kr. 28.00 pr. klst. Fyrir akstuf á kolum í bing greiðist kr. 1.50 meira á klst. Minnsta gjald sé kr. 4.00. Ef unnið er hjá sama atvinnurekánda og ekið er meira en 100 km., miðað við 8 stunda vinnu, eða skemmri tíma, skal greiða við- bótargjald kr. 1.00 fyrir hvern hlaupandi km., sem fram yfir er 100 km. — Gjald þetta skal reiknast daglega. Þó skal viðbótargjaldið ekki reiknast að og frá vinnustað. Taxti þessi ersamþykktur af Vinnuveitendafélagi Akureyrar. $$«e Bygöingavörur á staðnum Cement Valbtírð Masonit Rúðugler Gúmmígólfdúkar Þakpappi Þaksaumur Veggfóður, stórt úrval Lím, Skrár, Lamir o. m. Ýms verkfæri Rafsuðutæki. / fl. Byggingarvöruverzlun Akureyrar h. f. Sími 538. Helgi Pálsson, heimasími 38. Reynið viðskiptin. Semjið við okkur.* Unglinga eða eldri menn vantar til að bera blaðið „íslending" til ú- skrifenda. Talið við afgreiðsluna. Sími 354 i*

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.